Drept Administrativ Comparat

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 126 în total
Mărime: 65.77KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Iosif
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Crina Radulescu

Extras din curs

Studii de drept comparat:

în special în domeniul dreptului privat;

rădăcinile istorice ale dreptului comparat sunt „înfipte” în dreptul public şi s-a transferul experienţei legale ale statelor „mai vechi” pentru a susţine dezvoltarea dreptului public şi, în particular, al celui constituţional către statele „mai tinere”;

dreptul administrativ, în particular, este un domeniu de drept relativ nou, ce s‑a dezvoltat în statele europene numai în timpul secolului al XIX‑lea, când s‑a ajuns la noţiunea de „stat de drept”.

O definiţie unică, general recunoscută a dreptului comparat, nu se poate întâlni nici în legislaţiile naţionale şi nici la nivel european.

Plecând de la sensul textual al expresiei, dreptul comparat poate fi descris ca punerea faţă în faţă a legislaţiilor diferite, având în vedere că acest proces poate fi extins atât la spiritul şi stilul întregului sistem legal (aşa‑numitele macro‑comparaţii), cât şi la soluţiile problemelor individuale, aşa cum apar ele în variatele sisteme legale (aşa‑numitele micro‑comparaţii).

În dreptul organizaţiilor internaţionale, folosirea dreptului comparat este, în temeiul politicilor legale, o precondiţie necesară pentru orice tip de creaţie de drept; astfel, este folosit, pe de o parte, la crearea organizaţiei însăşi (formularea tratatului de fondare) şi, pe de altă parte, pentru regulile autonome din sfera internă (crearea unui drept secundar).

Cea mai importantă funcţie a dreptului comparat, este de a pregăti o unificare transnaţională (parţială) a dreptului, de a fi implementat în legislaţiile naţionale, al cărei scop este „de a reduce sau a elimina pe cât posibil” diferenţele dintre sistemele de drept naţionale.

O unificare a legislaţiei se poate realiza pe două căi:

pe de o parte, prin intermediul „legilor uniforme”, negociate între state şi puse în aplicare în fiecare stat şi,

pe de altă parte, prin activităţile legislative supranaţionale ale organizaţiilor supra­statale. Această din urmă formă de unificare a drepturilor este tipică comunităţilor ce vizează o integrare economică regională. Integrarea economică este de fapt greu de imaginat fără unificarea simultană a regulilor comerciale, adică fără o integrare legală.

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ Comparat.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă dintre politica socială din România și Germania privind sistemul de sănătate

INTRODUCERE Termenul de politicǎ socialǎ se referǎ la activitǎțiile desfǎșurate prin intermediul statului (strategii, programe, proiecte,...

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Drept Internațional Privat

4.1. OBIECTIVE: • familiarizarea cursanţilor cu metodele de reglementare a raporturilor juridice cu element de extraneitate • înţelegerea metodei...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Dreptul Mediului

Noţiunea de mediu Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contenciosul Administrativ

Termenul de contencios se trage dinn termenul latinescu “ contendere”= a lupta; adik o lupta intre cel vatamat si autorit pbl. In sens juridic...

Drept constituțional comparat

Cursul 1 Teoria generală a dreptului comparat - stiintă si metodă de studiu (analiză selectivă); Dimensiunea comparativă a devenit una din...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Funcția Publică și Funcționarul Public în România

Capitolul I Funcţia publică. Noţiune şi evoluţii normative. 1.1. Noţiunea de funcţie publică în dreptul administrativ român şi în dreptul...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Administrația publică centrală de specialitate - elemente de istorie și contemporaneitate

Capitolul I 1.1 Scurt istoric al administraţiei publice, în România 1.1.1 Apariţia statului român Unul din aspectele cele mai deprimante ale...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Ai nevoie de altceva?