Drept Administrativ II

Curs
9.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 72552
Mărime: 206.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Chiriac
din cadru universitati petru maior tg mures

Extras din document

CAPITOLUL I

FORME DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

§. 1. Consideraţii preliminare

Autorităţile publice ale statului în activitatea pe care o desfăşoară emană nenumărate şi diferite acte, ce pot fi clasificate, după funcţiile statului, în acte legislative, acte administrative şi acte jurisdicţionale.

Constantin G. Rarincescu afirma că “ordonarea obligatorie a activităţii umane” constituie un fenomen juridic. De aici pornind, clasifica fenomenele juridice în fenomene de structură a dreptului (cuprind regulile juridice şi drepturile subiective), fenomene de formaţiune şi realizare a dreptului (cuprind actele juridice şi actele materiale) şi fenomene de contestare a dreptului (care intervin numai atunci când cineva pretinde că s-a produs ceva contrar dreptului). La rândul său, profesorul Tudor Drăganu constată că viaţa socială în anumite condiţii, prevăzute de lege, creează un fenomen în care manifestările de voinţă ale unor organe ale statului, ale uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice produc efecte juridice (nasc, modifică sau sting raporturi juridice) şi, în consecinţă sunt în măsură să determine statul să intervină prin forţa de constrângere pentru a le ocroti. Prin urmare, spune autorul, există o categorie de fapte care produc efecte juridice, denumite fapte juridice (actele juridice şi faptele materiale juridice) şi o altă categorie de fapte materiale care nu produc efecte juridice (operaţiuni material-tehnice).

§. 2. Forme de activitate

Funcţia executivă sau, cum mai este denumită, “administrativă” presupune diferite forme concrete de realizare a activităţii.

Unii autori au susţinut în literatura de specialitate că activitatea executivă se realizează prin acte juridice cu caracter general şi impersonal sau individuale, fapte materiale juridice, operaţiuni materiale-tehnice, neproducătoare de efecte juridice precum şi prin acte cu caracter exclusiv politic, fără consecinţe pe planul drepturilor şi obligaţiilor, şi prin urmare, lipsite de efecte juridice (mesaje, declaraţii ale Guvernului). Alţi autori vorbesc despre fapte juridice ca manifestări unilaterale de voinţă cărora legea trebuie să le recunoască relevanţa juridică (acte juridice, fapte materiale juridice comisive, omisive şi comisiv-omisive, operaţii materiale-tehnice). Există şi autori care reţin ca forme concrete ale activităţii organelor administraţiei publice actele juridice, operaţiunile administrative “care au o anumită semnificaţie juridică” şi faptele materiale, dar acestea nu intră în sfera juridicului “decât în măsura incidenţei cu normele de drept”.

Susţinând această teză, unii autori au introdus în categoria formelor concrete producătoare de efecte juridice şi actele civile (contractele civile) şi actele de dreptul muncii (autoritatea administrativă în calitate de parte a unui raport de muncă) ale organelor administraţiei de stat şi contractele administrative. Contractele de drept civil încheiate de autorităţile executive ale statului sunt supuse unui regim de drept comun - civil, producerea unor efecte juridice presupunând un acord de voinţă bazat pe egalitatea părţilor. Contractul administrativ este subordonat unui regim de putere în vederea realizării unui interes general sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice. Pentru o mai largă cuprindere în sfera faptelor concrete şi a operaţiunilor materiale săvârşite de administraţie, unii autori au adoptat categoria faptului administrativ.

Într-o prezentare mai nouă în literatura juridică de specialitate se susţine că în funcţie de regimul juridic aplicabil, se disting două mari categorii de forme concrete ale activităţii organelor administraţiei publice şi anume forme cărora li se aplică regimul administrativ de putere (faptul administrativ scop) ce cuprinde actul administrativ, contractul administrativ şi operaţiunea administrativă, precum şi forme cărora nu li se aplică regimul administrativ de putere, respectiv actele juridice efectuate de organele administraţiei publice în virtutea capacităţii juridice civile, operaţiunile tehnico-administrative (înregistrări, multiplicări etc.) şi operaţiuni direct productive (în învăţământ, în domeniul economic şi industrial, sanitar-medical). În opinia autorului, categoria de fapt material juridic nu pare suficient de potrivită pentru a sugera esenţa fenomenului administrativ statal (care ar cuprinde doar operaţiunile administrative de putere) şi operaţiunile administrative ce produc efecte juridice de altă natură, motiv pentru care preferă să opereze cu noţiunea de forme concrete de activitate ale organului administraţiei publice (propusă de profesorul Romulus Ionescu), care ar fi în număr de şase: actul administrativ, actul juridic unilateral ce nu realizează puterea de stat, actul juridic contractual, operaţiuni administrative, operaţiuni de tehnică administrativă şi operaţiuni productive, primele trei intrând în sfera actelor juridice ale administraţiei de stat.

Administraţia publică centrală, de specialitate, locală realizează funcţia executivă prin două categorii de forme (fapte): o primă categorie este cea a formelor care produc efecte juridice, acestea fiind actele administrative, contractele administrative, actele civile, actele de dreptul muncii şi faptele juridice materiale şi o a doua categorie este cea a formelor care nu produc efecte juridice proprii şi în care se încadrează operaţiunile material-tehnice şi actele cu caracter exclusiv politic.

Formele de mai sus, indiferent că sunt sau nu producătoare de efecte juridice, generic denumite şi fapte administrative, în ansamblul lor constituie forme concrete de activitate ale organelor administraţiei publice.

Actele juridice se exprimă prin acte administrative, contracte administrative, contracte civile, acte de drept al muncii.

Actele administrative sunt manifestări de voinţă cu caracter unilateral, făcute în scopul de a produce efecte juridice a căror realizare este garantată prin forţa de constrângere a statului.

Contractele administrative sunt acte juridice bilaterale ce sunt încheiate între autorităţile administraţiei publice pe de o parte şi un particular pe de altă parte în realizarea interesului public sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice.

Actele administrative şi contractele administrative sunt supuse unui regim juridic administrativ, definit ca un regim de putere.

Contractele civile se încheie între organele administraţiei publice ca persoane juridice de drept civil şi alte persoane juridice sau fizice, raporturile juridice fiind supuse unui regim de drept comun caracterizat printr-un acord de voinţă bazat pe egalitatea părţilor.

Faptele materiale juridice (acţiuni sau inacţiuni) sunt caracterizate prin faptul că au loc independent de existenţa unei manifestări de voinţă, chiar în absenţa intenţiei de a se produce vreun efect juridic, dar având drept urmare anumite modificări, transformări, pierderi în lumea materială cărora legea le-a conferit o semnificaţie juridică. Dacă în cazul actelor administrative efectele juridice se produc ca urmare a manifestării de voinţă a autorităţii publice îndrituite, în cazul faptelor materiale juridice, efectele juridice sunt consecinţa recunoaşterii lor de către lege. Legea este cea care atribuie efecte juridice unor fapte materiale. Simplul fapt material nu poate să nască şi să stingă drepturi şi obligaţii sau să schimbe situaţii juridice preexistente.

Faptele materiale juridice pot fi licite (nu contravin legii sau intereselor statului) şi ilicite (sunt contrare legii sau intereselor statului – infracţiuni, contravenţii, delicte civile etc.).

Clasificarea faptelor juridice în evenimente şi acţiuni este mai puţin întâlnită în majoritatea ramurilor de drept, ea având o oarecare utilitate în dreptul civil. În dreptul administrativ evenimentele au o importanţă redusă, legislaţia şi ştiinţa juridică operând rar cu această categorie.

Operaţiunile materiale-tehnice sunt diferite activităţi ale organelor administraţiei publice săvârşite în îndeplinirea însărcinărilor date prin lege, dar care prin ele însele nu produc efecte juridice, deci nu creează drepturi sau obligaţii, deşi unele dintre acestea presupun un act de voinţă, cu un suport intelectual (avizele, acordurile, dările de seamă, propunerile, etc.) sau chiar determină transformări în lumea materială înconjurătoare.

Preview document

Drept Administrativ II - Pagina 1
Drept Administrativ II - Pagina 2
Drept Administrativ II - Pagina 3
Drept Administrativ II - Pagina 4
Drept Administrativ II - Pagina 5
Drept Administrativ II - Pagina 6
Drept Administrativ II - Pagina 7
Drept Administrativ II - Pagina 8
Drept Administrativ II - Pagina 9
Drept Administrativ II - Pagina 10
Drept Administrativ II - Pagina 11
Drept Administrativ II - Pagina 12
Drept Administrativ II - Pagina 13
Drept Administrativ II - Pagina 14
Drept Administrativ II - Pagina 15
Drept Administrativ II - Pagina 16
Drept Administrativ II - Pagina 17
Drept Administrativ II - Pagina 18
Drept Administrativ II - Pagina 19
Drept Administrativ II - Pagina 20
Drept Administrativ II - Pagina 21
Drept Administrativ II - Pagina 22
Drept Administrativ II - Pagina 23
Drept Administrativ II - Pagina 24
Drept Administrativ II - Pagina 25
Drept Administrativ II - Pagina 26
Drept Administrativ II - Pagina 27
Drept Administrativ II - Pagina 28
Drept Administrativ II - Pagina 29
Drept Administrativ II - Pagina 30
Drept Administrativ II - Pagina 31
Drept Administrativ II - Pagina 32
Drept Administrativ II - Pagina 33
Drept Administrativ II - Pagina 34
Drept Administrativ II - Pagina 35
Drept Administrativ II - Pagina 36
Drept Administrativ II - Pagina 37
Drept Administrativ II - Pagina 38
Drept Administrativ II - Pagina 39
Drept Administrativ II - Pagina 40
Drept Administrativ II - Pagina 41
Drept Administrativ II - Pagina 42
Drept Administrativ II - Pagina 43
Drept Administrativ II - Pagina 44
Drept Administrativ II - Pagina 45
Drept Administrativ II - Pagina 46
Drept Administrativ II - Pagina 47
Drept Administrativ II - Pagina 48
Drept Administrativ II - Pagina 49
Drept Administrativ II - Pagina 50
Drept Administrativ II - Pagina 51
Drept Administrativ II - Pagina 52
Drept Administrativ II - Pagina 53
Drept Administrativ II - Pagina 54
Drept Administrativ II - Pagina 55
Drept Administrativ II - Pagina 56
Drept Administrativ II - Pagina 57
Drept Administrativ II - Pagina 58
Drept Administrativ II - Pagina 59
Drept Administrativ II - Pagina 60
Drept Administrativ II - Pagina 61
Drept Administrativ II - Pagina 62
Drept Administrativ II - Pagina 63
Drept Administrativ II - Pagina 64
Drept Administrativ II - Pagina 65
Drept Administrativ II - Pagina 66
Drept Administrativ II - Pagina 67
Drept Administrativ II - Pagina 68
Drept Administrativ II - Pagina 69
Drept Administrativ II - Pagina 70
Drept Administrativ II - Pagina 71
Drept Administrativ II - Pagina 72
Drept Administrativ II - Pagina 73
Drept Administrativ II - Pagina 74
Drept Administrativ II - Pagina 75
Drept Administrativ II - Pagina 76
Drept Administrativ II - Pagina 77
Drept Administrativ II - Pagina 78
Drept Administrativ II - Pagina 79
Drept Administrativ II - Pagina 80
Drept Administrativ II - Pagina 81
Drept Administrativ II - Pagina 82
Drept Administrativ II - Pagina 83
Drept Administrativ II - Pagina 84
Drept Administrativ II - Pagina 85
Drept Administrativ II - Pagina 86
Drept Administrativ II - Pagina 87
Drept Administrativ II - Pagina 88
Drept Administrativ II - Pagina 89
Drept Administrativ II - Pagina 90
Drept Administrativ II - Pagina 91
Drept Administrativ II - Pagina 92
Drept Administrativ II - Pagina 93
Drept Administrativ II - Pagina 94
Drept Administrativ II - Pagina 95
Drept Administrativ II - Pagina 96
Drept Administrativ II - Pagina 97
Drept Administrativ II - Pagina 98
Drept Administrativ II - Pagina 99
Drept Administrativ II - Pagina 100
Drept Administrativ II - Pagina 101
Drept Administrativ II - Pagina 102
Drept Administrativ II - Pagina 103
Drept Administrativ II - Pagina 104
Drept Administrativ II - Pagina 105
Drept Administrativ II - Pagina 106
Drept Administrativ II - Pagina 107
Drept Administrativ II - Pagina 108
Drept Administrativ II - Pagina 109
Drept Administrativ II - Pagina 110
Drept Administrativ II - Pagina 111
Drept Administrativ II - Pagina 112
Drept Administrativ II - Pagina 113
Drept Administrativ II - Pagina 114
Drept Administrativ II - Pagina 115
Drept Administrativ II - Pagina 116
Drept Administrativ II - Pagina 117
Drept Administrativ II - Pagina 118
Drept Administrativ II - Pagina 119
Drept Administrativ II - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ II.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante

1. Aplicarea Articolului 3 în context 1.1. Detenţia Contextul în care au loc majoritatea în¬călcărilor Articolului 3 este cel al tratamen¬tului...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

Conditii generale : codul de procedura civila: 1. dreptul subiectiv-interesul legitim incalcat. 2. capacitatea procesuala. 3. calitate procesuala....

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Istoria Administrației Publice

INTRODUCERE Istoria administraţiei publice constituie o direcţie de studiu relativ recentă, individualizată în calitate de disciplină autonomă...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Administrație publică

1. Instituția prefectului face parte din administrația de stat? Precizați totodată care este raportul dintre administrația publică și administrația...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?