Drept Administrativ III - Controlul Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Administrativ III - Controlul Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Profesor: Niculai Neagu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Curs 1: Principiul legalităţii în dreptul administrativ
Curs 2: Principiul legalităţii - fundamentul organizării şi al controlului
activităţii administraţiei publice
Curs 3: Aplicarea pricipiului legalităţii în România
Curs 4 - 6: Responsabilitatea şi răspunderea juridică în dreptul
administrativ
Curs 7 - 8: Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici
Curs 9 -10: Celelalte forme ale răspunderii juridice a funcţionarilor
publici
Curs 11 -14: Controlul legalităţii activităţii administraţiei publice

Extras din document

Capitolul I

PRINCIPIUL LEGALITĂŢII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV

A. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

NOŢIUNI ESENŢIALE: stat-puteri în stat-separaţia puterilor în stat-echilibrul puterilor în stat-relativa independenţă a puterilor în stat-executivul în stat-administraţie publică;

- ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ: forma de exercitare a puterii de stat, conţinutul principal al activităţii executive a statului, sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; activitatea prin care autorităţile publice, folosind prerogativele puterii publice, asigură satisfacerea interesului public; ansamblul activităţilor care acoperă gama de aspecte ale vieţii societăţii la nivel central şi local ce au ca finalitate satisfacerea interesului general şi individual;

- FENOMENUL ADMINISTRATIV: întreaga paletă de activităţi, de acte şi fapte ce au loc în spaţiul administrativ al statului, care presupun executarea legilor sau desfăşurarea serviciilor publice, în scopul îndeplinirii obiectivelor fixate de autorităţile superioare, de către organe şi instituţiile legitime, în regim de putere publică;

- FAPTUL ADMINISTRATIV: O activitate de organizare, de conducere, de coordonare şi de combinare a unor resurse şi mijloace în vederea îndeplinirii unor obiective fixate de autorităţile superioare; forma juridică pe care o îmbracă activitatea administraţiei publice, în sfera executivului; mijlocul de realizare a competenţei şi a atribuţiilor organelor A.P.

- SERVICIU PUBLIC: activitatea organizată sau autorizată de un serviciu public pentru satisfacerea unui interes public sau individual;

- LEGĂTURA dialectică: administraţie publică-autoritate publică-serviciu public-subordonare administrativă-act sau fapt administrativ;

- ORGAN AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE: structura organizaţională care posedă personalitate juridică de drept public şi care acţionează din oficiu pentru executarea legii sau pentru prestarea serviciilor publice, în limitele legii, sub controlul parlamentului;

- ELEMENTELE ORGANULUI A.P. : personalul, competenţa, capacitatea juridică, mijloacele materiale şi financiare;

- COMPETENŢA: totalitatea atribuţiilor stabilite prin norme juridice care conferă drepturi şi obligaţii pentru a duce, în nume propriu, şi în realizarea puterii publice, o anumită activitate administrativă; Există competenţă materială, teritoriala şi temporală sau/ precum şi competenţă legală şi competenţă cu drept de apreciere;

- CAPACITATEA: aptitudinea de a fi titular de drepturi şi obligaţii în raporturile administrative, element esenţial al competenţei; indică sfera raporturilor juridice în care pot intra organele A:P; Indică ideea de persoană morală de drept public;

- CARACTERELE: caracterul legal, caracterul obligatoriu al îndeplinirii atribuţiilor, caracterul autonom al activităţii;

- FUNCŢIA PUBLICĂ: ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală; statutul legal al funcţiei publice; regimul special de drept public;

- FUNCŢIONAR PUBLIC: persoana numită într-o funcţie publică, prin actul unilateral de voinţă al unei autorităţi publice sau al cetăţenilor, care are sarcina de a îndeplinii pe timp limitat sau nelimitat o funcţie publică în vederea îndeplinirii competenţei organului din structura căreia face parte funcţia respectivă; titularul unei funcţii publice;conceput în interiorul statutului funcţiei publice; teoria statutul legal diferit al raportului juridic şi nu a situaţiei contractuale; ea se încadrează în sfera dreptului public şi nu a dreptului civil, a dreptului muncii; teza unicităţii raportului juridic de muncă;

- CARACTERISTICILE FUNCŢIEI PUBLICE; constituţionalitatea, fixarea prin statut a normelor referitoare la funcţia publică şi situaţia juridică a funcţionarilor publici; egalitatea admisibilităţii în funcţia publică şi autonomia în exercitarea funcţiei publice; există funcţii cărora li se aplică un regim juridic de competiţie politică, statutar sau statutar special;

- PRINCIPIILE GENERALE ALE FUNCŢIEI PUBLICE : legalitatea, imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor desfăşurate; stabilitatea în funcţii; deschiderea şi transparenţa activităţii;responsabilitatea; încrederea şi previzibilitatea; eficienţa şi eficacitatea;

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ III - Controlul Administrativ.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE