Drept Administrativ III - Controlul Administrativ

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 25639
Mărime: 92.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Niculai Neagu
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Cuprins

Curs 1: Principiul legalităţii în dreptul administrativ

Curs 2: Principiul legalităţii - fundamentul organizării şi al controlului

activităţii administraţiei publice

Curs 3: Aplicarea pricipiului legalităţii în România

Curs 4 - 6: Responsabilitatea şi răspunderea juridică în dreptul

administrativ

Curs 7 - 8: Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici

Curs 9 -10: Celelalte forme ale răspunderii juridice a funcţionarilor

publici

Curs 11 -14: Controlul legalităţii activităţii administraţiei publice

Extras din document

Capitolul I

PRINCIPIUL LEGALITĂŢII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV

A. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

NOŢIUNI ESENŢIALE: stat-puteri în stat-separaţia puterilor în stat-echilibrul puterilor în stat-relativa independenţă a puterilor în stat-executivul în stat-administraţie publică;

- ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ: forma de exercitare a puterii de stat, conţinutul principal al activităţii executive a statului, sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; activitatea prin care autorităţile publice, folosind prerogativele puterii publice, asigură satisfacerea interesului public; ansamblul activităţilor care acoperă gama de aspecte ale vieţii societăţii la nivel central şi local ce au ca finalitate satisfacerea interesului general şi individual;

- FENOMENUL ADMINISTRATIV: întreaga paletă de activităţi, de acte şi fapte ce au loc în spaţiul administrativ al statului, care presupun executarea legilor sau desfăşurarea serviciilor publice, în scopul îndeplinirii obiectivelor fixate de autorităţile superioare, de către organe şi instituţiile legitime, în regim de putere publică;

- FAPTUL ADMINISTRATIV: O activitate de organizare, de conducere, de coordonare şi de combinare a unor resurse şi mijloace în vederea îndeplinirii unor obiective fixate de autorităţile superioare; forma juridică pe care o îmbracă activitatea administraţiei publice, în sfera executivului; mijlocul de realizare a competenţei şi a atribuţiilor organelor A.P.

- SERVICIU PUBLIC: activitatea organizată sau autorizată de un serviciu public pentru satisfacerea unui interes public sau individual;

- LEGĂTURA dialectică: administraţie publică-autoritate publică-serviciu public-subordonare administrativă-act sau fapt administrativ;

- ORGAN AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE: structura organizaţională care posedă personalitate juridică de drept public şi care acţionează din oficiu pentru executarea legii sau pentru prestarea serviciilor publice, în limitele legii, sub controlul parlamentului;

- ELEMENTELE ORGANULUI A.P. : personalul, competenţa, capacitatea juridică, mijloacele materiale şi financiare;

- COMPETENŢA: totalitatea atribuţiilor stabilite prin norme juridice care conferă drepturi şi obligaţii pentru a duce, în nume propriu, şi în realizarea puterii publice, o anumită activitate administrativă; Există competenţă materială, teritoriala şi temporală sau/ precum şi competenţă legală şi competenţă cu drept de apreciere;

- CAPACITATEA: aptitudinea de a fi titular de drepturi şi obligaţii în raporturile administrative, element esenţial al competenţei; indică sfera raporturilor juridice în care pot intra organele A:P; Indică ideea de persoană morală de drept public;

- CARACTERELE: caracterul legal, caracterul obligatoriu al îndeplinirii atribuţiilor, caracterul autonom al activităţii;

- FUNCŢIA PUBLICĂ: ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală; statutul legal al funcţiei publice; regimul special de drept public;

- FUNCŢIONAR PUBLIC: persoana numită într-o funcţie publică, prin actul unilateral de voinţă al unei autorităţi publice sau al cetăţenilor, care are sarcina de a îndeplinii pe timp limitat sau nelimitat o funcţie publică în vederea îndeplinirii competenţei organului din structura căreia face parte funcţia respectivă; titularul unei funcţii publice;conceput în interiorul statutului funcţiei publice; teoria statutul legal diferit al raportului juridic şi nu a situaţiei contractuale; ea se încadrează în sfera dreptului public şi nu a dreptului civil, a dreptului muncii; teza unicităţii raportului juridic de muncă;

- CARACTERISTICILE FUNCŢIEI PUBLICE; constituţionalitatea, fixarea prin statut a normelor referitoare la funcţia publică şi situaţia juridică a funcţionarilor publici; egalitatea admisibilităţii în funcţia publică şi autonomia în exercitarea funcţiei publice; există funcţii cărora li se aplică un regim juridic de competiţie politică, statutar sau statutar special;

- PRINCIPIILE GENERALE ALE FUNCŢIEI PUBLICE : legalitatea, imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor desfăşurate; stabilitatea în funcţii; deschiderea şi transparenţa activităţii;responsabilitatea; încrederea şi previzibilitatea; eficienţa şi eficacitatea;

Preview document

Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ III - Controlul Administrativ - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ III - Controlul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Dreptul European al Concurenței

Domeniul vizat Speţa analizată vizează abuzul de poziţie dominantă, practică anticoncurenţială exercitată de compania aeriană British Airways din...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Teoria Sistemelor Administrative

1. Institutii administrative ale Uniunii Europene Misiunile sistemelor administrative publice se abordeaza în functie de aria sau raspândirea...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Drepturile si Morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Ai nevoie de altceva?