Drept Administrativ - Partea Speciala

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20639
Mărime: 86.80KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

I. Instituţia şefului statului

II. Natura juridică a funcţiei şi rolul Preşedintelui României

III. Alegerea Preşedintelui României

IV. Mandatul Preşedintelui României

V. Incompatibilităţi şi imunităţi

VI. Atribuţiile Preşedintelui României

1. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile sale cu Parlamentul

a) Adresarea de mesaje Parlamentului

b) Dizolvarea Parlamentului de către Preşedinte

c) Atribuţia de promulgare a legilor

2. Atribuţiile Preşedintelui României în calitate de Şef al Executivului

a) Atribuţii în relaţiile cu Guvernul

b) Atribuţii ca şef al Executivului

3. Atribuţii ale Preşedintelui României în situaţii excepţionale

4. Atribuţiile Preşedintelui României în domeniul politicii externe

VII. Actele Preşedintelui României

Natura juridică a decretelor Preşedintelui României

VIII. Răspunderea Preşedintelui României

1. Răspunderea politică

Demiterea şi suspendarea din funcţie a Preşedintelui României

Interimatul funcţiei de Preşedinte al României

2. Răspunderea juridică a Preşedintelui României

IX. Administraţia Prezidenţială

Structura funcţională a Administraţiei prezidenţiale

Capitolul II: GUVERNUL ROMÂNIEI

I. Consideraţii Introductive

II. Natura juridică a Guvernului

III. Formarea Guvernului

IV. Componenţa Guvernului

V. Funcţiile Guvernului

VI. Atribuţiile Guvernului

VII. Atrbuţiile Primului-ministru

VIII. Funcţionarea Guvernului

IX. Actele Guvernului

X. Aparatul de lucru al Guvernului

XI. Responsabilitatea ministerială

CAPITOLUL III: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

1. Ministerele

2. Alte autorităţi în subordinea Guvernului

CAPITOLUL IV: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

1. Principiile administraţiei publice locale

a) Principiul autonomiei locale

b) Principiul deconcentrării serviciilor publice

c) Principiul eligilibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale

d) Principiul legalităţii

e) Principiul consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit

2. Administraţia publică locală autonomă

3. Consiliul local

Constituirea consiliilor locale

Atribuţiile şi funcţionarea consiliilor locale

Actele Consiliului Local

Consilierii locali – statutul juridic

Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier local

4. Primarul şi viceprimarul

5. Secretarul Primăriei şi Serviciile Publice funcţionale

6. Administraţia publică a municipiului Bucureşti

7. Consiliul Judeţean şi Preşedintele Consiliului Judeţean

Consiliul Judeţean

Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean

Secretarul judeţului

Preşedintele Consiliului Judeţean

Extras din document

Capitolul I

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

I. Instituţia şefului statului

Instituţia şefului statului a apărut drept consecinţă a organizării statale şi a apariţiei statului. Treptat vechile forme de organizare şi conducere, respectiv ginta şi tribul, au evoluat ca urmare a dezvoltării individului, iar ca urmare a noilor necesităţi sociale, acestea s-au dovedit insuficiente ducând la apariţia statului, ca instrument al conducerii sociale. Desigur că în timp şi instituţia şefului statului a evoluat odată cu dezvoltarea statală, în strânsă corelaţie cu condiţiile social-culturale, politice şi economice. Rolul şefului statului diferă în funcţie de modul de organizare statală, respectiv de forma de guvernământ a fiecărui stat. Forma de guvernământ nu este altceva decât organizarea puterii de stat. După forma de guvernământ distingem:

 Monarhia - monarhia absolută : întreaga putere de stat aparţine unei singure persoane şi anume monarhului (specifică Evului Mediu)

- monarhia parlamentară: puterea de stat aparţine atât monarhului, cât şi unui organ reprezentativ, respectiv Parlamentului sau/şi Guvernului (o întâlnim în Marea Britanie).

 Republica – puterea de stat este reprezentată de către un organ statal (Parlament, Guvern), împreună cu şeful statului care are atribuţii importante în exercitarea puterii de stat.

- republică prezidenţială: şeful statului, preşedintele republicii, este ales direct de către popor

- republică parlamentară: şeful statului este ales de către Parlament

Diferenţa în ceea ce priveşte şeful statului între monarhie şi republică este aceea că în monarhie conducătorul (şeful statului) nu este ales (fiind vorba de descendenţii aceleiaşi familii), în timp ce în republică conducătorul (şeful statului) este ales (de către popor sau parlament) şi bineînţeles, atribuţiile şefului statului diferă în funcţie de forma de guvernământ.

Instituţia şefului statului a cunoscut în timp mai multe denumiri: împărat, rege, domn, ţar, principe, domnitor, conducător, Preşedinte.

Şi în România instituţia şefului statului a evoluat în timp sub forma mai multor denumiri: voievod, domn (Constituţia din 1866), rege (1881 când România s-a proclamat regat; Constituţia din 1923), Preşedinte al Republicii (prin revizuirea din 1974 a Constituţiei din 1965 ), Preşedintele României (Constituţia din 1991, revizuită în 2003).

La 22 decembrie 1989 Consiliul Frontului Salvării Naţionale prin „Comunicatul către ţară” a hotărât: dizolvarea structurilor de putere ale regimului dictatorial, demiterea Guvernului, încetarea activităţii Consiliului de Stat şi a instituţiilor sale şi preluarea puterii de stat de către Frontul Salvării Naţionale. Prin Decretul-lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 s-a stabilit denumirea ţării – România, forma de guvernământ – republică şi s-a reglementat instituţia şefului statului, ca fiind Preşedintele Consiliului F.S.N. Ulterior, după transformarea Consiliului F.S.N. în Consiliul Provizoriu de Unitate Naţională, şeful al statului a devenit Preşedintele Consiliului Provizoriu de Unitate Naţională.

După alegerile libere din 20 mai 1990 organizate în baza Decretului-lege nr. 92/1990, funcţia de şef al statului s-a exercitat de Preşedintele României, aşa cum este reglementată şi în prezent prin Constituţia din 1991, revizuită în 2003, art. 80 - 101 titlul III (Autorităţile publice), capitolul II (Preşedintele României).

Preview document

Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 1
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 2
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 3
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 4
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 5
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 6
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 7
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 8
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 9
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 10
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 11
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 12
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 13
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 14
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 15
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 16
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 17
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 18
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 19
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 20
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 21
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 22
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 23
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 24
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 25
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 26
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 27
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 28
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 29
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 30
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 31
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 32
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 33
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 34
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 35
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 36
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 37
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 38
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 39
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 40
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 41
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 42
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 43
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 44
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 45
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 46
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 47
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 48
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 49
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 50
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 51
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 52
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 53
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 54
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 55
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 56
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 57
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 58
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 59
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 60
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 61
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 62
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 63
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 64
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 65
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 66
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 67
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 68
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 69
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 70
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 71
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 72
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 73
Drept Administrativ - Partea Speciala - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ - Partea Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Președintele Consiliului Județean

I. Alcătuirea Consiliului judeţean 1. Consiliul Judeţean Consiliul judeţean reprezintă autoritatea administraţiei publice locale ce se constituie...

Administratia Publica de Stat. Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Administratia Publica de Stat - Guvernul

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane 1.1. Noţiunea de Guvern Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Guvernul

Guvernul este organul central al puterii executive care organizează realizarea administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării şi în toate...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?

''