Drept Administrativ si Stiinta Administratiei

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Drept Administrativ si Stiinta Administratiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 65 de pagini .

Profesor: Catalin Balan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Prezentare preliminară 3
Cap. I. Dreptul si administratia publică 6
I.1. Notiunea de administratie publică 6
I.2. Sistemul administratiei publice 7
I.3. Dreptul administrativ ca ramură a sistemului de drept 8
I.4. Dreptul administrativ si stiinta administratiei 9
I.5. Raportul juridic de drept administrativ 9
Cap. II. Administratia publică centrală 11
II.1. Precizări prealabile 11
II.2. Unitătile administrativ-teritoriale, cadru de realizare a administratiei publice
centrale
11
II.3. Guvernul 13
II.3.1. Rolul Guvernului 13
II.3.2. Modul de lucru al Guvernului 14
II.3.3. Primul Ministru 15
II.3.4. Secretariatul General al Guvernului 16
II.3.5. Ministrii 16
II.3.6. Actele juridice ale Guvernului 17
II.3.7. Răspunderea politică a Guvernului 18
II.3.8. Răspunderea penală a membrilor Guvernului 20
II.4. Autorităti de specialitate ale administrasiei publice centrale 21
II.5. Autorităti administrative autonome 23
II.6. Actele autoritătilor administrative de specialitate 23
Cap. III. Administratia publică locală 25
III.1. Principiile administratiei publice locale 25
III.1.1. Precizări prealabile 25
III.1.2. Principiul autonomiei locale, principiul descentralizării, principiul
desconcentrării serviciilor publice 25
III.1.3. Principiul eligibilitătii 30
III.1.4. Principiul legalitătii 31
III.1.5. Principiul consultării cetătenilor în problemele locale de interes
deosebit 32
III.2. Autoritătile administratiei publice locale 33
III.2.1. Autoritătile administratiei publice locale din comune si orase 33
III.2.2. Autoritătile administratiei publice locale din judete 35
2
III.2.3. Prefectul 36
Cap. IV. Functia publică. Serviciul public 39
IV.1. Functia publică 39
IV.1.1. Precizări prealabile 39
IV.1.2. Clasificarea functiilor publice 40
IV.1.3. Conditiile de acces într-o functie publică 41
IV.1.4. Drepturile si obligatiile functionarilor publici 42
IV.1.5. Răspunderea functionarilor publici 47
IV.2. Serviciul public 51
Teste 55
Bibliografie recomandată 61
Răspunsuri Teste 61
Resurse WEB

Extras din document

PREZENTARE PRELIMINARĂ

Lucrarea de fată îsi propune să prezinte într-un mod sintetic cele mai

importante aspecte privind dreptul administrativ, principiile fundamentale ale

dreptului administrativ, principiile de functionare ale administratiei publice si ale

autoritătilor publice, modul în care aceste autorităti se organizează într-un sistem

organic, definind raporturile care se stabilesc între ele, alcătuirea, compunerea,

functionarea si controlul exercitat în forme specifice asupra lor.

Pornind de la notiunile dobândite anterior la alte discipline, cum ar fi teoria

generală a dreptului, drept constitutional, drept civil, studentii urmează să

dobândească o privire de ansamblu asupra locului si rolului dreptului

administrativ în sistemul de drept din tara noastră în general si în cadrul dreptului

public în particular, cu o privire comparativă asupra altor ramuri de drept.

Lucrarea pune accentul pe elementele care delimitează dreptul administrativ de

alte ramuri ale dreptului, pe caracterele juridice specifice ale dreptului

administrativ, ale raporturilor juridice de drept administrativ pentru a permite

recunoasterea în practică a situatiilor în care devin aplicabile normele de drept

administrativ.

În prima parte vom urmări dobândirea cunostintelor generale cu privire la

administratia publică, la autoritătile administrative, la caracterele juridice ale

acestor autorităti, modul de organizare într-un sistem articulat al acestora.

Studentii trebuie să cunoască atât sistemul administratiei publice centrale cât si

cel al administratiei publice locale, împreună cu raporturile care se stabilesc între

acestea. Cu privire la administratia publică centrală vor fi avute în vedere

principiile generale de organizare, raporturile dintre puterea legislativă, puterea

judecătorească si puterea executivă, compunerea, alcătuirea si functionarea

autoritătilor administratiei publice centrale, respectiv guvernul, primul-ministru,

ministerele, ministrii, autoritătile administrative centrale de specialitate,

autoritătile administrative autonome. Vor fi avute în vedere în mod special

conditiile de valabilitate, de formă si de fond, ale actelor emise de diversele

autorităti ale administratiei publice centrale urmărindu-se competenta, regulile de

procedură, începerea, întinderea si încetarea efectelor acestor acte. Studentii vor

identifica situatiile în care valabilitatea actelor emise de autoritătile centrale este

pusă sub semnul întrebării. Totodată vor recunoaste si vor defini notiunile de

răspundere juridică , politică sau penală, a membrilor guvernului, vor urmări

procedura de tragere la răspundre a membrilor guvernului si vor identifica acele

situatii în care membrii guvernului sunt trasi la răspundere potrivit legii speciale.

Pentru aceasta se va avea în vedere dezvoltarea aptitudinilor studentilor de a lucra

4

cu actele normative, de a interpreta si de a putea aplica în practică continutul

acestor acte. Studentii vor dobândi de asemenea o viziune de ansamblu asupra

administratiei publice locale, urmând să studieze sistemul autoritătilor

administratiei publice locale, principiile generale de functionare, raporturile dintre

administratia centrală si administratia locală. Vor fi aprofundate diferitele sisteme

de organizare si functionare a administratiei publice locale, fiind puse în discutia

studentilor avantajele si dezavantajele acestor sisteme. Se are în vedere

dobândirea de către studenti a cunostintelor necesare cu privire la autoritătile

administratiei publice locale, la modul de compunere, organizare, functionare si

de control al acestor autorităti. Studentii trebuie să recunoască diferentele dintre

autoritătile locale si autoritătile centrale, importanta autoritătilor locale în sistemul

autoritătilor statului, modul în care competentele acestor autorităti urmează a fi

exercitate, sub controlul autoritătii centrale, în folosul colectivitălor locale. Vor fi

avute din nou în vedere conditiile de fond si de formă care influentează

valabilitatea actelor autoritătilor locale.

Partea a doua a lucrării îti propune familiarizarea studentilor cu notiunile de

serviciu public, functie publică, functionar public. Studentii vor recunoaste

diferitele categorii de servicii publice, rolul acestora si principiile generale care

stau la baza functionării lor, vor defini notiunea de functie publică, vor cunoaste

teoriile referitoare la natura juridică a functiei publice precum si clasificarea

functiilor publice. Se va pune accentul pe modul de organizare a functiei publice

în tara noastră- conditii de acces, perioada de stagiu, evaluare functionarilor

publici, incompatibilitătile si conflictele de interese care pot apărea în legătură cu

functia publică, pe drepturile si obligatiile functionarilor publici, pe răspunderea

juridică a acestora – disciplinară, civilă, penală sau contraventională, pe

modalitătile de modificare si de încetare a raportului de serviciu.

Partea a treia prezintă proprietatea publică si regimul juridic aplicabil acesteia

din perspectiva dreptului administrativ, avându-se în vedere în principal

caracterele juridice ale proprietătii publice si modalitătile în care bunurile

proprietate publică pot fi puse în valoare, respectiv închirierea, darea în

administrare, darea în folosintă cu titlu gratuit si concesiunea. Studentii vor

îmbina cunostiintele teoretice cu cele practice pentru a recunoaste elementele

specifice ale contractelor administrative în general, ale contractului de concesiune

în particular.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ si Stiinta Administratiei.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT