Drept administrativ și știința administrației

Curs
8.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 24541
Mărime: 428.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Balan
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Prezentare preliminară 3

Cap. I. Dreptul si administratia publică 6

I.1. Notiunea de administratie publică 6

I.2. Sistemul administratiei publice 7

I.3. Dreptul administrativ ca ramură a sistemului de drept 8

I.4. Dreptul administrativ si stiinta administratiei 9

I.5. Raportul juridic de drept administrativ 9

Cap. II. Administratia publică centrală 11

II.1. Precizări prealabile 11

II.2. Unitătile administrativ-teritoriale, cadru de realizare a administratiei publice

centrale

11

II.3. Guvernul 13

II.3.1. Rolul Guvernului 13

II.3.2. Modul de lucru al Guvernului 14

II.3.3. Primul Ministru 15

II.3.4. Secretariatul General al Guvernului 16

II.3.5. Ministrii 16

II.3.6. Actele juridice ale Guvernului 17

II.3.7. Răspunderea politică a Guvernului 18

II.3.8. Răspunderea penală a membrilor Guvernului 20

II.4. Autorităti de specialitate ale administrasiei publice centrale 21

II.5. Autorităti administrative autonome 23

II.6. Actele autoritătilor administrative de specialitate 23

Cap. III. Administratia publică locală 25

III.1. Principiile administratiei publice locale 25

III.1.1. Precizări prealabile 25

III.1.2. Principiul autonomiei locale, principiul descentralizării, principiul

desconcentrării serviciilor publice 25

III.1.3. Principiul eligibilitătii 30

III.1.4. Principiul legalitătii 31

III.1.5. Principiul consultării cetătenilor în problemele locale de interes

deosebit 32

III.2. Autoritătile administratiei publice locale 33

III.2.1. Autoritătile administratiei publice locale din comune si orase 33

III.2.2. Autoritătile administratiei publice locale din judete 35

2

III.2.3. Prefectul 36

Cap. IV. Functia publică. Serviciul public 39

IV.1. Functia publică 39

IV.1.1. Precizări prealabile 39

IV.1.2. Clasificarea functiilor publice 40

IV.1.3. Conditiile de acces într-o functie publică 41

IV.1.4. Drepturile si obligatiile functionarilor publici 42

IV.1.5. Răspunderea functionarilor publici 47

IV.2. Serviciul public 51

Teste 55

Bibliografie recomandată 61

Răspunsuri Teste 61

Resurse WEB

Extras din document

PREZENTARE PRELIMINARĂ

Lucrarea de fată îsi propune să prezinte într-un mod sintetic cele mai

importante aspecte privind dreptul administrativ, principiile fundamentale ale

dreptului administrativ, principiile de functionare ale administratiei publice si ale

autoritătilor publice, modul în care aceste autorităti se organizează într-un sistem

organic, definind raporturile care se stabilesc între ele, alcătuirea, compunerea,

functionarea si controlul exercitat în forme specifice asupra lor.

Pornind de la notiunile dobândite anterior la alte discipline, cum ar fi teoria

generală a dreptului, drept constitutional, drept civil, studentii urmează să

dobândească o privire de ansamblu asupra locului si rolului dreptului

administrativ în sistemul de drept din tara noastră în general si în cadrul dreptului

public în particular, cu o privire comparativă asupra altor ramuri de drept.

Lucrarea pune accentul pe elementele care delimitează dreptul administrativ de

alte ramuri ale dreptului, pe caracterele juridice specifice ale dreptului

administrativ, ale raporturilor juridice de drept administrativ pentru a permite

recunoasterea în practică a situatiilor în care devin aplicabile normele de drept

administrativ.

În prima parte vom urmări dobândirea cunostintelor generale cu privire la

administratia publică, la autoritătile administrative, la caracterele juridice ale

acestor autorităti, modul de organizare într-un sistem articulat al acestora.

Studentii trebuie să cunoască atât sistemul administratiei publice centrale cât si

cel al administratiei publice locale, împreună cu raporturile care se stabilesc între

acestea. Cu privire la administratia publică centrală vor fi avute în vedere

principiile generale de organizare, raporturile dintre puterea legislativă, puterea

judecătorească si puterea executivă, compunerea, alcătuirea si functionarea

autoritătilor administratiei publice centrale, respectiv guvernul, primul-ministru,

ministerele, ministrii, autoritătile administrative centrale de specialitate,

autoritătile administrative autonome. Vor fi avute în vedere în mod special

conditiile de valabilitate, de formă si de fond, ale actelor emise de diversele

autorităti ale administratiei publice centrale urmărindu-se competenta, regulile de

procedură, începerea, întinderea si încetarea efectelor acestor acte. Studentii vor

identifica situatiile în care valabilitatea actelor emise de autoritătile centrale este

pusă sub semnul întrebării. Totodată vor recunoaste si vor defini notiunile de

răspundere juridică , politică sau penală, a membrilor guvernului, vor urmări

procedura de tragere la răspundre a membrilor guvernului si vor identifica acele

situatii în care membrii guvernului sunt trasi la răspundere potrivit legii speciale.

Pentru aceasta se va avea în vedere dezvoltarea aptitudinilor studentilor de a lucra

4

cu actele normative, de a interpreta si de a putea aplica în practică continutul

acestor acte. Studentii vor dobândi de asemenea o viziune de ansamblu asupra

administratiei publice locale, urmând să studieze sistemul autoritătilor

administratiei publice locale, principiile generale de functionare, raporturile dintre

administratia centrală si administratia locală. Vor fi aprofundate diferitele sisteme

de organizare si functionare a administratiei publice locale, fiind puse în discutia

studentilor avantajele si dezavantajele acestor sisteme. Se are în vedere

dobândirea de către studenti a cunostintelor necesare cu privire la autoritătile

administratiei publice locale, la modul de compunere, organizare, functionare si

de control al acestor autorităti. Studentii trebuie să recunoască diferentele dintre

autoritătile locale si autoritătile centrale, importanta autoritătilor locale în sistemul

autoritătilor statului, modul în care competentele acestor autorităti urmează a fi

exercitate, sub controlul autoritătii centrale, în folosul colectivitălor locale. Vor fi

avute din nou în vedere conditiile de fond si de formă care influentează

valabilitatea actelor autoritătilor locale.

Partea a doua a lucrării îti propune familiarizarea studentilor cu notiunile de

serviciu public, functie publică, functionar public. Studentii vor recunoaste

diferitele categorii de servicii publice, rolul acestora si principiile generale care

stau la baza functionării lor, vor defini notiunea de functie publică, vor cunoaste

teoriile referitoare la natura juridică a functiei publice precum si clasificarea

functiilor publice. Se va pune accentul pe modul de organizare a functiei publice

în tara noastră- conditii de acces, perioada de stagiu, evaluare functionarilor

publici, incompatibilitătile si conflictele de interese care pot apărea în legătură cu

functia publică, pe drepturile si obligatiile functionarilor publici, pe răspunderea

juridică a acestora – disciplinară, civilă, penală sau contraventională, pe

modalitătile de modificare si de încetare a raportului de serviciu.

Partea a treia prezintă proprietatea publică si regimul juridic aplicabil acesteia

din perspectiva dreptului administrativ, avându-se în vedere în principal

caracterele juridice ale proprietătii publice si modalitătile în care bunurile

proprietate publică pot fi puse în valoare, respectiv închirierea, darea în

administrare, darea în folosintă cu titlu gratuit si concesiunea. Studentii vor

îmbina cunostiintele teoretice cu cele practice pentru a recunoaste elementele

specifice ale contractelor administrative în general, ale contractului de concesiune

în particular.

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ si Stiinta Administratiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Concesionarea Serviciului Public

INTRODUCERE Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Proceduri Administrativ-Jurisdictionale și Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Te-ar putea interesa și

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Noțiuni și concepte de bază privind știința administrației

Societatea cunoaste un proces continuu de diversificare si multiplicare a serviciilor administrative, care impune necontenite imbunatatiri si...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Ai nevoie de altceva?