Drept Administrativ - Varianta Intermediara

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 31
Mărime: 213.38KB (arhivat)
Cost: Gratis
FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE

Cuprins

Titlul I

DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURĂ A SISTEMULUI DREPTULUI

1. Noţiunea de drept administrativ 5

2. Raporturile juridice de drept administrativ 8

2.1. Noţiune 8

2.2. Categorii şi tipuri de raporturi juridice de drept

administrativ 10

3. Izvoarele dreptului administrativ 12

4. Codificarea dreptului administrativ 17

5. Raportul dintre ştiinţa administraţiei şi ştiinţa dreptului

administrativ 20

Titlul II

ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALĂ

1.Consideraţii introductive 24

1.1. Istoric şi elemente de drept comparat privind şeful statului 24

1.2. Reflectarea constituţională a instituţiei şefului de stat 25

2. Preşedintele României 27

2.1. Noţiunea şi misiunea Preşedintelui României în cadrul

Constituţiei din 1991, revizuită în anul 2003 27

2.2. Alegerea şi învestirea Preşedintelui României 28

2.3. Sarcinile Preşedintelui României 30

2.4. Sfera atribuţiilor Preşedintelui României 32

2.4.1. Natura juridică a regimului politic românesc 32

2.4.2. Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României 34

2.5. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul 35

2.5.1. Adresarea de mesaje Parlamentului 35

2.5.2. Convocarea şi dizolvarea Parlamentului 36

2.5.3. Promulgarea legii 37

2.5.4. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile sale cu justiţia şi cu alte autorităţi jurisdicţionale 38

2.5.4.1. Numirea judecătorilor 38

2.5.4.2. Acordarea graţierii individuale 39

2.5.4.3. Numirea membrilor altor organe jurisdicţionale 39

2.6. Atribuţii ale Preşedintelui României ca şef al executivului 40

2.6.1. Atribuţiile în raport cu Guvernul şi alte autorităţi ale

administraţiei publice 40

2

2.7. Atribuţiile Preşedintelui în cazuri excepţionale 41

2.8. Atribuţiile Preşedintelui României în domeniul politicii

externe 43

2.9. Actele şi răspunderea Preşedintelui României 45

2.9.1. Actele Preşedintelui României 45

2.9.2. Răspunderea Preşedintelui României 46

2.10. Modul de reglementare a separaţiei Puterilor în Constituţia

României şi implicaţiile asupra sferei Administraţiei Publice 49

2.10.1. Semnificaţiile noţiunii de autoritate publică 49

2.10.2. Semnificaţia sintagmei "administraţie publică" 53

3. Guvernul şi administraţia centrală 55

3.1. Constituirea Guvcrnului şi funcţiile sale 55

3.2. Condiţii pentra a fi membru al Guvernului 57

3.3. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 58

3.4. Încetarea mandatului Guvernului 59

3.5. Atribuţiile Guvernului 60

3.6. Funcţionarea Guvernului 62

3.7. Actele Guvernului 63

3.8. Primul-ministru 65

3.9. Organizarea aparatului de lucru al Guvernului 66

3.10. Răspunderea Guvernului 67

4. Ministerele şi celelalte autorităţi ale Administraţiei publice

centrale. Administraţia publică centrală de specialitate 71

Extras din document

Contribuţia dreptului la consolidarea şi perfecţionarea relaţiilor sociale este amplificată mai ales de contribuţia deosebită a normelor de drept în prefigurarea raporturilor sociale specifice statului de drept.

În acest sens, dreptul influenţează modalităţile concrete de evoluţie a relaţiilor sociale mai ales în domeniul ramurilor dreptului public, în special, în ceea ce priveşte raporturile care se formează în relaţiile dintre autorităţile publice.

Administraţiei publice îi sunt aplicabile diferite norme de drept care se grupează în ramuri deosebite ale sistemului de drept. Potrivit Constituţiei din 1991 revizuită, în Statul român, dintre Preşedintele României şi Guvern este plasată de către unii autori în sfera executivului. Cu toate acestea, atât Preşedintele României, cât şi Guvernul au domeniile lor proprii de activitate,chiar dacă ele se şi intersectează.

Un alt aspect rezultat ca urmare a aplicării normelor constituţionale este acela că autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene sunt autonome reprezentând o contrapondere la puterea administraţiei centrale care este condusă de guvern. Constituită din consilii locale- ca organe decizionale şi de control - şi din primari, ca organe executive, autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti şi municipale pe baza principiului autonomiei locale fiind alese prin vot direct de cetăţenii localităţilor.

La nivelul judeţelor există consiliile judeţene care sunt alese direct de către locuitorii judeţului. Relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice guvernate de principiul autonomiei locale, ca şi dintre acestea şi adminstraţia centrală inclusiv guvern, sunt de colaborare nefiind structurate ierarhic de pe poziţii de subordonare. Totuşi,Guvernul exercită o tutelă administrativă prin intermediul prefectului, iar prefectul are drept de control al legalităţii actelor administraţiei locale, şi în cazul în care se consideră că un act este ilegal îl poate aduce în faţa instanţei de contencios administrativ, urmând ca actul administrativ să fie suspendat de drept în timpul executării.

În condiţiile sistemului nostru administrativ complexitatea relaţiilor sociale care apar în administraţia publică implică existenţa unei multitudini de norme juridice diferenţiate prin obiectul lor de reglementare şi deci grupate în ramuri diferite ale sistemului de drept.

Sistemul dreptului este format din totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile juridice sociale. Aceste norme juridice sunt instituite sau sancţionate de stat şi sunt garantate prin forţa sa de constrângere pe baza convingerii majorităţii colectivităţii. Dreptul administrativ ca ramură a dreptului în general reglementează numai anumite raporturi sociale specifice obiectului său de activitate.

În literatura de specialitate relativ ta obiectul de activitate al dreptului administrativ s-a pus întrebarea dacă nu este acelaşi cu obiectul administraţiei publice ca formă de realizare a puterii de stat.

În general, obiectul dreptului administrativ este asemănător cu al administraţiei publice dar nu se confundă cu ei. Administraţia publică constă în organizarea executării în concret a legilor şi celorlalte acte ale autorităţilor de stat bazate pe lege. În general, această activitate este îndeplinită aproape în întregime de autorităţile administraţiei publice. Cu toate acestea şi celelalte categorii de autorităţi ale statutului, respectiv autorităţile judecătoreşti care realizează fiecare formă deosebită a puterii de stat, pot îndeplini o activitate administrativă dar numai în măsura realizării activităţii lor specifice. Chiar autorităţile legislative(Senat şi Camera deputaţilor) pot îndeplini forme ale activităţii administrative, cum ar fi spre exemplu comisiile de anchetă ale Parlamentului sau activitatea preşedinţilor de instanţe cu privire la funcţionarea instanţelor de judecată mai ales în ceea ce priveşte atribuţiile lor de supraveghere a organelor administrative de pe lângă instanţa respectivă.

Preview document

Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 1
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 2
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 3
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 4
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 5
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 6
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 7
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 8
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 9
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 10
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 11
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 12
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 13
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 14
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 15
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 16
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 17
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 18
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 19
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 20
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 21
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 22
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 23
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 24
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 25
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 26
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 27
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 28
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 29
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 30
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 31
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 32
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 33
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 34
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 35
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 36
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 37
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 38
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 39
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 40
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 41
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 42
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 43
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 44
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 45
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 46
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 47
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 48
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 49
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 50
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 51
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 52
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 53
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 54
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 55
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 56
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 57
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 58
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 59
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 60
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 61
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 62
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 63
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 64
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 65
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 66
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 67
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 68
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 69
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 70
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 71
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 72
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 73
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 74
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 75
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 76
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 77
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 78
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 79
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 80
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 81
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 82
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 83
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 84
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 85
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 86
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 87
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 88
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 89
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 90
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 91
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 92
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 93
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 94
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 95
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 96
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 97
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 98
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 99
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 100
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 101
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 102
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 103
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 104
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 105
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 106
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 107
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 108
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 109
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 110
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 111
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 112
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 113
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 114
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 115
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 116
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 117
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 118
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 119
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 120
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 121
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 122
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 123
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 124
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 125
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 126
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 127
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 128
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 129
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 130
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 131
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 132
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 133
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 134
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 135
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 136
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 137
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 138
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 139
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 140
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 141
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 142
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 143
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 144
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 145
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 146
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 147
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 148
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 149
Drept Administrativ - Varianta Intermediara - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ - Varianta Intermediara.doc

Alții au mai descărcat și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Guvernul Romaniei si Atributiile Sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Administratia Publica de Stat. Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Administratia Publica de Stat - Guvernul

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane 1.1. Noţiunea de Guvern Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o...

Raportul de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte...

Ai nevoie de altceva?