Drept Bancar

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 285 în total
Cuvinte : 112569
Mărime: 315.66KB (arhivat)
Publicat de: Lorelei Mitu
Cost: Gratis

Extras din curs

Capitolul 1. BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

1.1. Statutul juridic si obiectivele Bancii Nationale a României

Datorita monopolizarii dreptului de emisiune monetara, de-a lungul timpului, banca centrala s-a transformat într-o institutie de supraveghere, control si sustinere a sistemului bancar în ansamblul sau, dobândind de aceea denumirea de “bancherul celorlalte banci” sau “banca a bancilor”.

Sarcina principala a bancii centrale este de a reglementa si influenta comportamentul economic al celorlalte banci, conform obiectivelor politicii economice, prin utilizarea unor instrumente specifice (vânzari cumparari de titluri si devize) si prin masuri de control selectiv al creditelor. Prin aceste instrumente, banca centrala supravegheaza lichiditatea bancilor si actioneaza ca un creditor în ultima instanta pentru acestea, refinantându-le. De asemeni, asigura o serie de servicii comune pentru profesiunea bancara (centralizarea incidentelor de plata, compensarile interbancare s.a.) si are calitatea de bancher si casier al statului.

Statutul legal al BNR este reglementat de Legea nr. 101/1998 privind Statutul BNR. Legea nr. 101/1998 art. 1 si Legea bancara, art. 3 lit. a, prevad ca BNR este banca centrala a statului român, având personalitate juridica. BNR are sediul central la Bucuresti si poate avea sucursale si agentii în capitala si în alte localitati din tara, având statutul unei autoritati administrative autonome de specialitate, fiind independenta fata de executiv si desfasurându-si activitatea sub supravegherea Parlamentului României.

Obiectivul fundamental al BNR este stabilit în Legea privind statutul bancii, art. 2, ca fiind asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, BNR elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de plati, de autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, în cadrul politicii generale a statului, urmarind functionarea normala a sistemului bancar si participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piata.

Principiile raporturilor interne si internationale ale BNR sunt stabilite, conform legii, în scopul atingerii obiectivelor stabilite. Pe plan intern BNR colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale pentru îndeplinirea obiectivelor sale. În temeiul Legii 101/1998, art. 3 alin. 2, BNR i se va solicita punctul de vedere asupra actelor normative ale autoritatilor publice, care privesc direct politica si activitatea monetara, regimul valutar si datoria publica. BNR este consultata în ceea ce priveste stabilirea conditiilor împrumuturilor sectorului public (referitor la elaborarea proiectelor bugetelor administratiei publice centrale) si elaboreaza studii si analize privind moneda, regimul valutar si operatiunile sistemului bancar si de plati.

Pe plan extern, BNR este împuternicita de catre Parlament în ceea ce priveste:

- participarea la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati;

- participarea la tratative si negocieri externe în probleme financiare, monetare, valutare, de credit si de plati si în domeniul autorizarii si supravegherii bancare, în numele statului;

- exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor care revin României în calitate de membru al FMI, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finantare pe termen mediu si lung pentru nevoile balantei de plati si consolidarea rezervelor internationale ale tarii;

- negocierea si încheierea acordurilor, conventiilor sau altor întelegeri privind împrumuturi pe termen scurt si alte operatiuni financiar bancare cu institutii financiare internationale, societati bancare si nebancare, cu conditia rambursarii acestora în termen de un an;

- încheierea, în nume propriu sau în numele statului, în contul si din dispozitia acestuia, de acorduri si contracte de decontare si de plati cu institutii publice sau private care îsi au sediul în strainatate.

1.2. Politica monetara si valutara a B.N.R.

BNR utilizeaza, conform Legii nr. 101/1998 art. 5, proceduri si instrumente specifice pentru operatiuni de piata monetara, de creditare a bancilor si de control al lichiditatii prin rezerve minime obligatorii.

Operatiunile BNR pe piata monetara sunt: scontarea; dobândirea; luarea în gaj; vânzarea de creante, titluri sau alte valori asupra statului, bancilor sau altor persoane juridice; atragerea de depozite de la banci, în conditiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare. Acestea se efectueaza, potrivit art. 7 din Regulamentul nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de BNR si facilitatile de creditare si depozit acordate de acestea bancilor, pe baza urmatoarelor tipuri de tranzactii:

a) cumparari-vânzari reversibile (repo/reverse repo) de active eligibile pentru tranzactionare.

Cumpararile reversibile (repo) sunt tranzactii în cadrul carora, în scopul injectarii de lichiditate, BNR cumpara de la banci active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara si la un pret stabilit în momentul tranzactionarii.

Vânzarile reversibile (reverse repo) sunt tranzactii reversibile în cadrul carora BNR vinde bancilor active eligibile pentru tranzactionare, angajându-se sa rascumpere activele la o data ulterioara si la un pret stabilit.

Preview document

Drept Bancar - Pagina 1
Drept Bancar - Pagina 2
Drept Bancar - Pagina 3
Drept Bancar - Pagina 4
Drept Bancar - Pagina 5
Drept Bancar - Pagina 6
Drept Bancar - Pagina 7
Drept Bancar - Pagina 8
Drept Bancar - Pagina 9
Drept Bancar - Pagina 10
Drept Bancar - Pagina 11
Drept Bancar - Pagina 12
Drept Bancar - Pagina 13
Drept Bancar - Pagina 14
Drept Bancar - Pagina 15
Drept Bancar - Pagina 16
Drept Bancar - Pagina 17
Drept Bancar - Pagina 18
Drept Bancar - Pagina 19
Drept Bancar - Pagina 20
Drept Bancar - Pagina 21
Drept Bancar - Pagina 22
Drept Bancar - Pagina 23
Drept Bancar - Pagina 24
Drept Bancar - Pagina 25
Drept Bancar - Pagina 26
Drept Bancar - Pagina 27
Drept Bancar - Pagina 28
Drept Bancar - Pagina 29
Drept Bancar - Pagina 30
Drept Bancar - Pagina 31
Drept Bancar - Pagina 32
Drept Bancar - Pagina 33
Drept Bancar - Pagina 34
Drept Bancar - Pagina 35
Drept Bancar - Pagina 36
Drept Bancar - Pagina 37
Drept Bancar - Pagina 38
Drept Bancar - Pagina 39
Drept Bancar - Pagina 40
Drept Bancar - Pagina 41
Drept Bancar - Pagina 42
Drept Bancar - Pagina 43
Drept Bancar - Pagina 44
Drept Bancar - Pagina 45
Drept Bancar - Pagina 46
Drept Bancar - Pagina 47
Drept Bancar - Pagina 48
Drept Bancar - Pagina 49
Drept Bancar - Pagina 50
Drept Bancar - Pagina 51
Drept Bancar - Pagina 52
Drept Bancar - Pagina 53
Drept Bancar - Pagina 54
Drept Bancar - Pagina 55
Drept Bancar - Pagina 56
Drept Bancar - Pagina 57
Drept Bancar - Pagina 58
Drept Bancar - Pagina 59
Drept Bancar - Pagina 60
Drept Bancar - Pagina 61
Drept Bancar - Pagina 62
Drept Bancar - Pagina 63
Drept Bancar - Pagina 64
Drept Bancar - Pagina 65
Drept Bancar - Pagina 66
Drept Bancar - Pagina 67
Drept Bancar - Pagina 68
Drept Bancar - Pagina 69
Drept Bancar - Pagina 70
Drept Bancar - Pagina 71
Drept Bancar - Pagina 72
Drept Bancar - Pagina 73
Drept Bancar - Pagina 74
Drept Bancar - Pagina 75
Drept Bancar - Pagina 76
Drept Bancar - Pagina 77
Drept Bancar - Pagina 78
Drept Bancar - Pagina 79
Drept Bancar - Pagina 80
Drept Bancar - Pagina 81
Drept Bancar - Pagina 82
Drept Bancar - Pagina 83
Drept Bancar - Pagina 84
Drept Bancar - Pagina 85
Drept Bancar - Pagina 86
Drept Bancar - Pagina 87
Drept Bancar - Pagina 88
Drept Bancar - Pagina 89
Drept Bancar - Pagina 90
Drept Bancar - Pagina 91
Drept Bancar - Pagina 92
Drept Bancar - Pagina 93
Drept Bancar - Pagina 94
Drept Bancar - Pagina 95
Drept Bancar - Pagina 96
Drept Bancar - Pagina 97
Drept Bancar - Pagina 98
Drept Bancar - Pagina 99
Drept Bancar - Pagina 100
Drept Bancar - Pagina 101
Drept Bancar - Pagina 102
Drept Bancar - Pagina 103
Drept Bancar - Pagina 104
Drept Bancar - Pagina 105
Drept Bancar - Pagina 106
Drept Bancar - Pagina 107
Drept Bancar - Pagina 108
Drept Bancar - Pagina 109
Drept Bancar - Pagina 110
Drept Bancar - Pagina 111
Drept Bancar - Pagina 112
Drept Bancar - Pagina 113
Drept Bancar - Pagina 114
Drept Bancar - Pagina 115
Drept Bancar - Pagina 116
Drept Bancar - Pagina 117
Drept Bancar - Pagina 118
Drept Bancar - Pagina 119
Drept Bancar - Pagina 120
Drept Bancar - Pagina 121
Drept Bancar - Pagina 122
Drept Bancar - Pagina 123
Drept Bancar - Pagina 124
Drept Bancar - Pagina 125
Drept Bancar - Pagina 126
Drept Bancar - Pagina 127
Drept Bancar - Pagina 128
Drept Bancar - Pagina 129
Drept Bancar - Pagina 130
Drept Bancar - Pagina 131
Drept Bancar - Pagina 132
Drept Bancar - Pagina 133
Drept Bancar - Pagina 134
Drept Bancar - Pagina 135
Drept Bancar - Pagina 136
Drept Bancar - Pagina 137
Drept Bancar - Pagina 138
Drept Bancar - Pagina 139
Drept Bancar - Pagina 140
Drept Bancar - Pagina 141
Drept Bancar - Pagina 142
Drept Bancar - Pagina 143
Drept Bancar - Pagina 144
Drept Bancar - Pagina 145
Drept Bancar - Pagina 146
Drept Bancar - Pagina 147
Drept Bancar - Pagina 148
Drept Bancar - Pagina 149
Drept Bancar - Pagina 150
Drept Bancar - Pagina 151
Drept Bancar - Pagina 152
Drept Bancar - Pagina 153
Drept Bancar - Pagina 154
Drept Bancar - Pagina 155
Drept Bancar - Pagina 156
Drept Bancar - Pagina 157
Drept Bancar - Pagina 158
Drept Bancar - Pagina 159
Drept Bancar - Pagina 160
Drept Bancar - Pagina 161
Drept Bancar - Pagina 162
Drept Bancar - Pagina 163
Drept Bancar - Pagina 164
Drept Bancar - Pagina 165
Drept Bancar - Pagina 166
Drept Bancar - Pagina 167
Drept Bancar - Pagina 168
Drept Bancar - Pagina 169
Drept Bancar - Pagina 170
Drept Bancar - Pagina 171
Drept Bancar - Pagina 172
Drept Bancar - Pagina 173
Drept Bancar - Pagina 174
Drept Bancar - Pagina 175
Drept Bancar - Pagina 176
Drept Bancar - Pagina 177
Drept Bancar - Pagina 178
Drept Bancar - Pagina 179
Drept Bancar - Pagina 180
Drept Bancar - Pagina 181
Drept Bancar - Pagina 182
Drept Bancar - Pagina 183
Drept Bancar - Pagina 184
Drept Bancar - Pagina 185
Drept Bancar - Pagina 186
Drept Bancar - Pagina 187
Drept Bancar - Pagina 188
Drept Bancar - Pagina 189
Drept Bancar - Pagina 190
Drept Bancar - Pagina 191
Drept Bancar - Pagina 192
Drept Bancar - Pagina 193
Drept Bancar - Pagina 194
Drept Bancar - Pagina 195
Drept Bancar - Pagina 196
Drept Bancar - Pagina 197
Drept Bancar - Pagina 198
Drept Bancar - Pagina 199
Drept Bancar - Pagina 200
Drept Bancar - Pagina 201
Drept Bancar - Pagina 202
Drept Bancar - Pagina 203
Drept Bancar - Pagina 204
Drept Bancar - Pagina 205
Drept Bancar - Pagina 206
Drept Bancar - Pagina 207
Drept Bancar - Pagina 208
Drept Bancar - Pagina 209
Drept Bancar - Pagina 210
Drept Bancar - Pagina 211
Drept Bancar - Pagina 212
Drept Bancar - Pagina 213
Drept Bancar - Pagina 214
Drept Bancar - Pagina 215
Drept Bancar - Pagina 216
Drept Bancar - Pagina 217
Drept Bancar - Pagina 218
Drept Bancar - Pagina 219
Drept Bancar - Pagina 220
Drept Bancar - Pagina 221
Drept Bancar - Pagina 222
Drept Bancar - Pagina 223
Drept Bancar - Pagina 224
Drept Bancar - Pagina 225
Drept Bancar - Pagina 226
Drept Bancar - Pagina 227
Drept Bancar - Pagina 228
Drept Bancar - Pagina 229
Drept Bancar - Pagina 230
Drept Bancar - Pagina 231
Drept Bancar - Pagina 232
Drept Bancar - Pagina 233
Drept Bancar - Pagina 234
Drept Bancar - Pagina 235
Drept Bancar - Pagina 236
Drept Bancar - Pagina 237
Drept Bancar - Pagina 238
Drept Bancar - Pagina 239
Drept Bancar - Pagina 240
Drept Bancar - Pagina 241
Drept Bancar - Pagina 242
Drept Bancar - Pagina 243
Drept Bancar - Pagina 244
Drept Bancar - Pagina 245
Drept Bancar - Pagina 246
Drept Bancar - Pagina 247
Drept Bancar - Pagina 248
Drept Bancar - Pagina 249
Drept Bancar - Pagina 250
Drept Bancar - Pagina 251
Drept Bancar - Pagina 252
Drept Bancar - Pagina 253
Drept Bancar - Pagina 254
Drept Bancar - Pagina 255
Drept Bancar - Pagina 256
Drept Bancar - Pagina 257
Drept Bancar - Pagina 258
Drept Bancar - Pagina 259
Drept Bancar - Pagina 260
Drept Bancar - Pagina 261
Drept Bancar - Pagina 262
Drept Bancar - Pagina 263
Drept Bancar - Pagina 264
Drept Bancar - Pagina 265
Drept Bancar - Pagina 266
Drept Bancar - Pagina 267
Drept Bancar - Pagina 268
Drept Bancar - Pagina 269
Drept Bancar - Pagina 270
Drept Bancar - Pagina 271
Drept Bancar - Pagina 272
Drept Bancar - Pagina 273
Drept Bancar - Pagina 274
Drept Bancar - Pagina 275
Drept Bancar - Pagina 276
Drept Bancar - Pagina 277
Drept Bancar - Pagina 278
Drept Bancar - Pagina 279
Drept Bancar - Pagina 280
Drept Bancar - Pagina 281
Drept Bancar - Pagina 282
Drept Bancar - Pagina 283
Drept Bancar - Pagina 284
Drept Bancar - Pagina 285
Drept Bancar - Pagina 286

Conținut arhivă zip

  • Drept Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Drept Bancar și Valutar

§2. CONSTITUIREA SOCIETATILOR BANCARE 41. Consideratii generale. Sistemul bancar românesc este structurat, asa dupa cum am aratat, pe doua nivele:...

Drept Comercial Internațional

Norme de drept care sunt folosite în relaţiile comerciale internaţionale: întâlnim două categorii de norme: - normele conflictuale; - norme de...

Drept Bancar

1.Drept bancar-ramura a dreptului privat: definitia,importanta,locul dreptului bancar in sistemul de drept. Notiunea de drept bancar apare cu o...

Drept Bancar și Valutar

In perioada Romei antice si a evului mediu apar primele banci. Prima atestare documentara dateaza in perioada 3400-3200 inaintea erei noastre. A...

Drept Bancar și Valutar

1. Sistemul bancar românesc Sistemul bancar românesc este reprezentat de totalitatea societatilor bancare constituite pe teritoriul României în...

Drept Bancar

Nu exista o definitie normativa a dreptului bancar. De aceea, notiunea de drept bancar a fost definita de catre doctrina in felul urmator: 1....

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Drept Bancar - Republica Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova. 1.1. Identificaţi persoanele cărora Banca Naţională a Moldovei le poate deschide conturi sau acorda...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Banca Centrală de Stat

CAPITOLUL I Banca Centrală de Stat - Înfiinţare. Istoric Secţiunea 1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului bancar şi de credit Pentru a avea o...

Ai nevoie de altceva?