Drept Bancar

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Drept Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 285 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

Capitolul 1. BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

1.1. Statutul juridic si obiectivele Bancii Nationale a României

Datorita monopolizarii dreptului de emisiune monetara, de-a lungul timpului, banca centrala s-a transformat într-o institutie de supraveghere, control si sustinere a sistemului bancar în ansamblul sau, dobândind de aceea denumirea de “bancherul celorlalte banci” sau “banca a bancilor”.

Sarcina principala a bancii centrale este de a reglementa si influenta comportamentul economic al celorlalte banci, conform obiectivelor politicii economice, prin utilizarea unor instrumente specifice (vânzari cumparari de titluri si devize) si prin masuri de control selectiv al creditelor. Prin aceste instrumente, banca centrala supravegheaza lichiditatea bancilor si actioneaza ca un creditor în ultima instanta pentru acestea, refinantându-le. De asemeni, asigura o serie de servicii comune pentru profesiunea bancara (centralizarea incidentelor de plata, compensarile interbancare s.a.) si are calitatea de bancher si casier al statului.

Statutul legal al BNR este reglementat de Legea nr. 101/1998 privind Statutul BNR. Legea nr. 101/1998 art. 1 si Legea bancara, art. 3 lit. a, prevad ca BNR este banca centrala a statului român, având personalitate juridica. BNR are sediul central la Bucuresti si poate avea sucursale si agentii în capitala si în alte localitati din tara, având statutul unei autoritati administrative autonome de specialitate, fiind independenta fata de executiv si desfasurându-si activitatea sub supravegherea Parlamentului României.

Obiectivul fundamental al BNR este stabilit în Legea privind statutul bancii, art. 2, ca fiind asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, BNR elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de plati, de autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, în cadrul politicii generale a statului, urmarind functionarea normala a sistemului bancar si participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piata.

Principiile raporturilor interne si internationale ale BNR sunt stabilite, conform legii, în scopul atingerii obiectivelor stabilite. Pe plan intern BNR colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale pentru îndeplinirea obiectivelor sale. În temeiul Legii 101/1998, art. 3 alin. 2, BNR i se va solicita punctul de vedere asupra actelor normative ale autoritatilor publice, care privesc direct politica si activitatea monetara, regimul valutar si datoria publica. BNR este consultata în ceea ce priveste stabilirea conditiilor împrumuturilor sectorului public (referitor la elaborarea proiectelor bugetelor administratiei publice centrale) si elaboreaza studii si analize privind moneda, regimul valutar si operatiunile sistemului bancar si de plati.

Pe plan extern, BNR este împuternicita de catre Parlament în ceea ce priveste:

- participarea la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati;

- participarea la tratative si negocieri externe în probleme financiare, monetare, valutare, de credit si de plati si în domeniul autorizarii si supravegherii bancare, în numele statului;

- exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor care revin României în calitate de membru al FMI, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finantare pe termen mediu si lung pentru nevoile balantei de plati si consolidarea rezervelor internationale ale tarii;

- negocierea si încheierea acordurilor, conventiilor sau altor întelegeri privind împrumuturi pe termen scurt si alte operatiuni financiar bancare cu institutii financiare internationale, societati bancare si nebancare, cu conditia rambursarii acestora în termen de un an;

- încheierea, în nume propriu sau în numele statului, în contul si din dispozitia acestuia, de acorduri si contracte de decontare si de plati cu institutii publice sau private care îsi au sediul în strainatate.

1.2. Politica monetara si valutara a B.N.R.

BNR utilizeaza, conform Legii nr. 101/1998 art. 5, proceduri si instrumente specifice pentru operatiuni de piata monetara, de creditare a bancilor si de control al lichiditatii prin rezerve minime obligatorii.

Operatiunile BNR pe piata monetara sunt: scontarea; dobândirea; luarea în gaj; vânzarea de creante, titluri sau alte valori asupra statului, bancilor sau altor persoane juridice; atragerea de depozite de la banci, în conditiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare. Acestea se efectueaza, potrivit art. 7 din Regulamentul nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de BNR si facilitatile de creditare si depozit acordate de acestea bancilor, pe baza urmatoarelor tipuri de tranzactii:

a) cumparari-vânzari reversibile (repo/reverse repo) de active eligibile pentru tranzactionare.

Cumpararile reversibile (repo) sunt tranzactii în cadrul carora, în scopul injectarii de lichiditate, BNR cumpara de la banci active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara si la un pret stabilit în momentul tranzactionarii.

Vânzarile reversibile (reverse repo) sunt tranzactii reversibile în cadrul carora BNR vinde bancilor active eligibile pentru tranzactionare, angajându-se sa rascumpere activele la o data ulterioara si la un pret stabilit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Bancar.doc