Drept bancar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 30808
Mărime: 813.68KB (arhivat)
Publicat de: Elisabeta N.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria
Facultatea de Drept
Universitatea "Bogdan Voda", Cluj-Napoca

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE.
 3. 1.1. Apariția banilor și primelor bănci.
 4. 1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar
 5. CAPITOLUL 2. EVOLUTIA PRACTICII BANCARE ÎN ROMÂNIA. Conceptul de drept bancar.
 6. 2.1. Înființarea sistemului bancar românesc
 7. 2.2. Conceptul și izvoarele Dreptului Bancar
 8. CAPITOLUL 3. BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 9. 3.1. Statutul juridic și obiectivele BNR
 10. 3.2. Politica monetară și valutară a B.N.R.
 11. 3.3. Rolul sistemului național de plăți al B.N.R. Operațiunile BNR cu băncile.
 12. 3. 4. Conducerea și administrarea BNR
 13. CAPITOLUL 4. SOCIETĂȚI BANCARE. CONSTITUIREA.
 14. 4.1. Constituirea societăților bancare
 15. 4.2. Autorizarea funcționării societăților bancare
 16. 4.3. Societățile bancare cu statut special .
 17. 4.4. Retragerea autorizației de funcționare a băncii
 18. CAPITOLUL 5. OPERATIUNILE SI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚILOR BANCARE
 19. 5.1. Organizarea societăților bancare
 20. 5.2. Controlul gestiunii și cenzorii societății bancare.
 21. 5.3. Dividendele și fondul de rezervă al societății bancare, prudența bancară.
 22. 5.4. Fondurile proprii ale băncilor și rezervele minime obligatorii
 23. 5.5. Tranzacții interzise băncilor. Operațiuni bancare.
 24. CAPITOLUL 6. FUNCTIILE SI EVOLUTIA BĂNCILOR
 25. 6.1. Evoluția și exercitarea funcțiilor băncilor
 26. 6.2. Noile evoluții ale activități bancare
 27. CAPITOLUL 7. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII BANCARE
 28. 7.1. Noțiunea și clasificarea activităților bancare.
 29. 7.2. Monopolul asupra activităților bancare.
 30. CAPITOLUL 8. CONTRACTELE BANCARE. CONDIȚII.
 31. 8.1. Condițiile de fond pentru încheierea contractelor bancare.
 32. 8.2. Condițiile de formă pentru încheierea contractului bancar
 33. 8.3. Caracterele specifice ale contractelor bancare
 34. 8. 4. Obligații specifice ale băncii incidente în materia contractelor bancare
 35. CAPITOLUL 9. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTUL BANCAR
 36. 9.1. Noțiunea contului bancar
 37. 9.2. Tipurile de cont bancar și titularul de cont
 38. 9.3. Funcționarea contului bancar
 39. 9.4. Poprirea bancară
 40. CAPITOLUL 10. CONTRACTE BANCARE DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂTI
 41. 10.1. Contractul comercial de cont curent.
 42. 10.2. Plata prin debitarea contului curent pe bază de virament
 43. 10.3. Titlurile comerciale de valoare - instrumente de plată.
 44. 10. 4. Plata prin debitarea contului curent pe baza cecurilor.
 45. 10.5. Incidentele de plăți.
 46. 10.6. Răspunderea băncii pentru greșita eliberare de fonduri din contul curent de disponibilități.
 47. 10.7. Contractul de card bancar.
 48. 10. 8. Fraude, activități cu potențial de risc și sancțiuni.
 49. CAPITOLUL 11.CARACTERELE SPECIALE ALE CONTRACTELOR BANCARE
 50. 11.1. Contractul bancar de depozit de fonduri.
 51. 11.2. Contractul bancar de credit
 52. 11.3. Riscul de credit
 53. CAPITOLUL 12. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A BĂNCILOR
 54. 12.1. Recuperarea creditelor bancare. Executorii bancari.
 55. 12.2.Garanțiile creditelor bancare
 56. 12.3. Garantarea depozitelor bancare
 57. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE.

CUPRINS:

1.1. Apariția banilor și primelor bănci.

1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar

Obiectivele capitolului 1

După studiul acestui capitol studenții vor fi capabili să demonstreze că au dobîndit suficiente cunoștințe pentru a putea:

- să definească noțiunea de bani

- să explice nevoia socială a apariției banilor și circulației monetare;

- să prezinte apariția primelor bănci;

1.1. Apariția banilor și primelor bănci.

Despre istoria banilor

Banii alaturi de roată, foc, scriere etc dar ulterior acestora, sunt considerati una din marile descoperiri ale civilizatiei umane care au dus la dezvoltarea acesteia. Ei au aparut de cel putin 27 de secole. Originea banilor se afla în schimb care la început s-a desfasurat ca troc.

Trocul îngreuia însă schimburile si, treptat, oamenii au cautat un etalon mai general care sa le înlesneasca. Astfel, inițial s-au folosit scoici, piei, blanuri, bucati de metal s.a. Pâna la urmă s-a ajuns la utilizarea metalelor pretioase (aur, argint) dar si utilizarea acestora era greoaie deoarece, în momentul schimbului, trebuiau sa fie verificate sub aspectul puritatii si al greutatii. S-a ajuns, în sfârsit, printr-o inovație, la baterea de monede pe care figurau anumite înscrisuri ca semne distinctive folosite pentru a fi recunoscute.

În China, circulau monezi metalice înca din secolul al XI-lea.i.Hr. Herodot scrie ca prima moneda de metal din Europa dateaza din secolele VII sau VI î.Hr. Lexicograful Pollux precizeaza ca regele Gyges al Lidiei si-a pus pecetea pe bucati ovoidale de electrum, aliaj de aur si argint.

Originea practicilor bancare, cel mai vechi edificiu bancar cunoscut este locul unde s-au descoperit de arheologi, tablele de contabilitate în Mesopotamia sub ruinele templului Uruc (acest templu „roșu” datează din perioada anilor 3400-3200 î.H.).

Legătura cu templul este foarte interesantă pentru că în antichitate, templele erau nu numai lăcașe de cult, ci totodată și locuri de adăpostire a bogățiilor și apoi de împrumut al lor.

Împrumutând aceste bogății preoții realizau un dublu scop

- obțineau recunoștință/-influenta

- obțineau un profit

În Orientul antic sunt două scrieri importante arată interesul autorităților de a controla împrumuturile cu dobândă

- Codul Hammurabi prevedea că toate contractele de împrumut trebuie vizate de funcționari regali

- Biblia, în cartea „Exodul” edicta porunca potrivit căreia: „Dacă vei împrumuta cuiva din poporul meu, săracului de lângă tine, nu te vei purta cu el ca un creditor și nu îi vei cere dobândă”.

În Grecia antică, către sec VI î.H. fiecare oraș comercial și fiecare sanctuar încep să emită monedă proprie. În Atena legile lui Solon legalizau dobânda, iar preoții din Delos și din alte temple făceau operațiuni de bancă cu numerar sau cu bunuri. Pe de altă parte, mai multe cetăți grecești, în scopul de a combate camăta și pentru a se sustrage influenței exercitate de Atena și Delos, au decis ca începând din secolul IV î.H. să constituie bănci publice administrate sau controlate de funcționari. Pe lângă rolul propriu-zis bancar, aceste bănci mai aveau sarcina strângerii impozitelor și dreptul de a bate monedă.

În Roma antică, romanii erau mai degrabă agricultori decât comercianți, nu s-au lăsat atrași deodată cu grecii de activități bancare. După cuceririle romane care au stabilit contacte între Roma și popoarele mediteranene, au apărut după modelul grecesc bancheri privați și bănci publice. Bancherii privați, cei mai mulți venind din Grecia și din sudul Italiei, s-au instalat în Forum, în mici birouri (tabernae), închiriate de stat. De aici ei s-au răspândit în întreaga lume latină, răspândirea fiind favorizată de faptul că dobânda limitată la Roma era în schimb liberalizată în provincie. Independent de bancherii privați și de băncile publice acționau mânuitorii de bani, numiți negociatores care însoțeau armatele romane în căutare de afaceri, practicând împrumuturi pe termen scurt și operațiuni de schimb.

Evul Mediu creștin se caracterizează prin aceea că adepții noii religii creștine se ridicau împotriva ideii de dobândă. În anul 325 Conciliul din Niceea a interzis clerului să acorde împrumuturi cu dobândă. Aceasta nu a împiedicat ca băncile să cunoască o prosperitate continuă în Bizanț, unde în secolul al VI-lea Justinian codifică ururile romane în domeniul bancar. Dimpotrivă, mai receptiv la poruncile bisericii, Occidentul adoptă măsuri drastice.

Sintetic putem spune că banii sunt bancnote, moneda metalica, moneda scripturala si alte instrumente avand forme si denumiri specifice, diferite de la țară la tara, care sunt in general acceptate pt schimburi si plati într-un spatiu economic dat.

Funcțiile banilor :

- prin intermediul lor se măsoară activitățile economice

- mijloc de schimb

- mijloc de plata

- forma universala sub care se constituie rezervele agentilor economici.

Bibliografie

- Basno C., N. Dardac, Constantin F. - „Moneda, Credit, Bănci”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1994

- Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar, Ed. C.H.Beck, București, 2009

- Căpraru Bogdan, Activități bancare.Sistem, operatiuni si practici, Ed. CH Beck, 2012

- Diaconescu Mariana - „Bănci sisteme de plăți riscuri”, Ed. Economică, București, 1999

- Dobrescu V., Kakus L., Nicolae T., I.Crișan - „Istorie financiar bancară. Studii asupra băncilor românești din Transilvania”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996

- Florescu Dumitru s.a. Contractul de credit bancar, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013

- Kirițescu C., Emilian M. Dobrescu - „Băncile: mica Enciclopedie”, Ed. Expert, București, 1998

- R. Koch, „Dicționar de management și finanțe”, Editura Teora, București, 2001

- Păun Nicolae - „Bani și bănci în structuri europene”, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1995

- Popa St., A. Cucu, „Economia subterană și spălarea banilor”, Editura Expert, București, 2000

- Postolache Rada, Drept Bancar, Ed. C.H. Beck Bucuresti 2102

- Pintea A., Gheorghi R. - „Băncile în economia românească”, Ed. Economica, București, 1995

- Puiu Al., „Strategiile bancare - una din cauzele crizei economiei românești”, ediția a II-a, Editura Independența Economică, Pitești, 2003

- Simon Claude - „Băncile”, Ed. Humanitas, București, 1993

- Șaguna, D. D. „Procedura fiscală pe înțelesul tuturor”, Editura Oscar, 2001

- Șaguna, D. D, Monica Amalia Rațiu, Drept bancar, ed. C.H. Beck, București 2007.

- Șaguna, D. D, Costin Florin Donoiaca - „Drept bancar și valutar”, Ed. Proarcadia, București, 1994

- Turcu Ioan, “Drept bancar”, Editura Lumina Lex, București, 1999

- Turcu Ion, Drept bancar, Vol. I, Vol. II și Vol. III, ed. Lumina Lex, București, 1999;

- Turcu Ion, Operațiuni și contracte bancare, ed. a V-a, Lumina Lex, București, 2004;

- Turcu Ion, Contracte bancare în Noul Cod Civil, art.2184 - art.2194, art.2279 - 2492 ed. C.H. Beck, București 2013.

Preview document

Drept bancar - Pagina 1
Drept bancar - Pagina 2
Drept bancar - Pagina 3
Drept bancar - Pagina 4
Drept bancar - Pagina 5
Drept bancar - Pagina 6
Drept bancar - Pagina 7
Drept bancar - Pagina 8
Drept bancar - Pagina 9
Drept bancar - Pagina 10
Drept bancar - Pagina 11
Drept bancar - Pagina 12
Drept bancar - Pagina 13
Drept bancar - Pagina 14
Drept bancar - Pagina 15
Drept bancar - Pagina 16
Drept bancar - Pagina 17
Drept bancar - Pagina 18
Drept bancar - Pagina 19
Drept bancar - Pagina 20
Drept bancar - Pagina 21
Drept bancar - Pagina 22
Drept bancar - Pagina 23
Drept bancar - Pagina 24
Drept bancar - Pagina 25
Drept bancar - Pagina 26
Drept bancar - Pagina 27
Drept bancar - Pagina 28
Drept bancar - Pagina 29
Drept bancar - Pagina 30
Drept bancar - Pagina 31
Drept bancar - Pagina 32
Drept bancar - Pagina 33
Drept bancar - Pagina 34
Drept bancar - Pagina 35
Drept bancar - Pagina 36
Drept bancar - Pagina 37
Drept bancar - Pagina 38
Drept bancar - Pagina 39
Drept bancar - Pagina 40
Drept bancar - Pagina 41
Drept bancar - Pagina 42
Drept bancar - Pagina 43
Drept bancar - Pagina 44
Drept bancar - Pagina 45
Drept bancar - Pagina 46
Drept bancar - Pagina 47
Drept bancar - Pagina 48
Drept bancar - Pagina 49
Drept bancar - Pagina 50
Drept bancar - Pagina 51
Drept bancar - Pagina 52
Drept bancar - Pagina 53
Drept bancar - Pagina 54
Drept bancar - Pagina 55
Drept bancar - Pagina 56
Drept bancar - Pagina 57
Drept bancar - Pagina 58
Drept bancar - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Drept bancar.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractele Bancare

1.NOTIUNI GENERALE Contractul constituie principalul izvor de obligaţii. Importanţa sa ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii dintre...

Autorizarea de funcționare a instituțiilor de credit

Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile...

Drept bancar - contractul de cont curent

• Definitia. Contractul de cont curent este conventia incheiata intuitu personae prin care partile denumite “corentisti” consimt ca toate...

Centrala Incidentelor de Plăți

Capitolul I – Prezentare generală Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) este un centru de intermediere care gestionează informația specifică...

Drept Bancar

1.Drept bancar-ramura a dreptului privat: definitia,importanta,locul dreptului bancar in sistemul de drept. Notiunea de drept bancar apare cu o...

Drept Bancar și Valutar

In perioada Romei antice si a evului mediu apar primele banci. Prima atestare documentara dateaza in perioada 3400-3200 inaintea erei noastre. A...

Drept Bancar

Nu exista o definitie normativa a dreptului bancar. De aceea, notiunea de drept bancar a fost definita de catre doctrina in felul urmator: 1....

Drept Bancar

Cursul 1 – 07.03.2009 Bibliografie 1. L. Şăuleanu – Drept bancar 2. S. Cărpenaru I. Titlurile comerciale de valoare 1. Instrumente de plata...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Drept Bancar - Republica Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova. 1.1. Identificaţi persoanele cărora Banca Naţională a Moldovei le poate deschide conturi sau acorda...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Banca Centrală de Stat

CAPITOLUL I Banca Centrală de Stat - Înfiinţare. Istoric Secţiunea 1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului bancar şi de credit Pentru a avea o...

Ai nevoie de altceva?