Drept Civil Contracte

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 191 în total
Cuvinte : 88455
Mărime: 247.90KB (arhivat)
Publicat de: Leonid Solomon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romeo Popescu
Noul Cod Civil

Extras din curs

1 – 3 octombrie 2012

Drept Civil. Contractele

Bibliografie:

1. Noul Cod Civil

2. Prelegerile

3. Seminarele

4. Tratat de drept civil. Contracte speciale - Francisc Deak, ed. Unversul Juridic, vol. 1 an 2006, vol. 2 şi 3 an 2007 (ediţie revizuită de R. Popescu)

- art. 102 din Legea nr. 71/2011 punere în aplicare a Noului Cod civil; alin. (1): contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa

- alin. (2): modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1)

Contractele speciale în sistemul dreptului

- regulile aplicabile contractelor art. 1167 alin. (1): toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol; cartea a V-a, Despre obligatii, Titlul II. Izvoarele obligatiilor, Cap. I Contractul

- contractele se supun regulilor privind actul juridic în general şi contractul ca izvor de obligaţii; orice contract special este un act juridic, adică o manifestare de voinţă producătoare de efecte juridice

- efectele juridice pe care le produce un contract sunt de 2 feluri:

1) obligaţionale

2) non-obligaţionale

- din punct de vedere statistic, cele mai frecvente efecte ale contractului sunt cele obligaţionale, constand în naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice în conţinutul cărora intră drepturi de creanţă corelative unor obligaţii; de aceea, capitolul Contractul din Noul Cod Civil este unul rezervat izvoarelor de obligaţii

- alin. (2): regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevăzute în prezentul cod sau în legi speciale; în principiu, materia contractelor speciale priveşte aceste reguli speciale

- principalele contracte speciale sunt regelementate chiar de Codul civil, spre exemplu: contractul de vânzare, art. 1650-1762

- există o multitudine de contracte speciale reglementate în alte legi, care au statutul de lege specială faţă de codul civil, cum ar fi:

a) OG 51/1997 – contractul de leasing

b) OG 52/1997 – contractul de franciză

c) Legeaa 66/1993 – contractul de management

- fie că sunt incluse în legi speciale, fie în Codul Civil, reglementările rezervate contractelor speciale au statut de normă specială în raport cu teoria generală a actului juridic și cu teoria generală a obligațiilor; de aceea, aplicarea cumulată a normelor speciale și a normelor generale se va face cu respectarea principiului specialia generalibus derogant, generalia specialibus non derogant, ceea ce înseamnă în mod analitic că se aplică următoarele reguli:

1) dacă în legătură cu un anumit aspect există o reglementare în materia contractului special aplicabil, aspectul respectiv va fi guvernat de acea reglementare, cu înlăturarea regulilor generale privitoare la același aspect

2) întrucat este excepțională, reglementarea contractelor speciale este de strictă interpretare; de aceea, dacă există o îndoială rezonabilă cu privire la calificarea unui contract complex ca un anumit tip de contract special, atunci reglementarea acelui contract special nu se va aplica, contractul concret fiind supus în consecință numai teoriei generale a contractului

3) tot pentru că este excepțională, reglementarea contractelor speciale este de strictă aplicare, ceea ce înseamnă că această reglementare nu se va putea aplica altor contracte decât contractul special pentru care a fost desemnată, chiar și dacă situația acelor contracte pare analoagă acelui contract special; reglementarea contractului special, fiind derogatorie de la dreptul comun al contractelor, nu poate fi extinsă prin analogie a art. 10 Noul Cod civil; interzicerea analogiei art. 10, legile care derogă de la o dispoziție generală, care restrânge exercițiul unor drepturi civile sau care prevăd sancțiuni civile se aplică numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege

4) atunci când un anumit aspect al unui contract concret nu este reglementat în materia contractului special aplicabil, respectivul aspect va fi supus reglementării generale a contractelor și obligațiilor

5) atunci când un anumit contract concret nu poate fi încadrat într-unul din tipurile de contracte speciale pentru care s-a prevăzut o reglementare specială, atunci contractul respectiv este nenumit, și este supus regulilor teoriei generale a contractului și obligațiilor, iar dacă aceste reguli nu sunt îndestulătoare, va fi supus regulilor speciale cu privire la contractul cu care se aseamănă cel mai mult (spre exemplu: rentă viageră seamănă cu contractul de întreținere, contractul de antrepriză cu contractul de transport); această regulă este prevăzută în art. 1168, fiind o excepție de la regula numărul 3

6) chiar și în ipoteză în care un contract este numit, deci cunoaște o anumită reglementare specială, dar acea reglementare nu privește anumite aspecte ale contractului și nu există nici reguli generale care să guverneze acele aspecte, se vor aplica din nou prin analogie și prin derogare de la regula numărul 3 regulile privind acele aspecte prevăzute în materia contractului special celui mai asemănător (spre exemplu: obligația de a garanta contra evicțiunii)

Preview document

Drept Civil Contracte - Pagina 1
Drept Civil Contracte - Pagina 2
Drept Civil Contracte - Pagina 3
Drept Civil Contracte - Pagina 4
Drept Civil Contracte - Pagina 5
Drept Civil Contracte - Pagina 6
Drept Civil Contracte - Pagina 7
Drept Civil Contracte - Pagina 8
Drept Civil Contracte - Pagina 9
Drept Civil Contracte - Pagina 10
Drept Civil Contracte - Pagina 11
Drept Civil Contracte - Pagina 12
Drept Civil Contracte - Pagina 13
Drept Civil Contracte - Pagina 14
Drept Civil Contracte - Pagina 15
Drept Civil Contracte - Pagina 16
Drept Civil Contracte - Pagina 17
Drept Civil Contracte - Pagina 18
Drept Civil Contracte - Pagina 19
Drept Civil Contracte - Pagina 20
Drept Civil Contracte - Pagina 21
Drept Civil Contracte - Pagina 22
Drept Civil Contracte - Pagina 23
Drept Civil Contracte - Pagina 24
Drept Civil Contracte - Pagina 25
Drept Civil Contracte - Pagina 26
Drept Civil Contracte - Pagina 27
Drept Civil Contracte - Pagina 28
Drept Civil Contracte - Pagina 29
Drept Civil Contracte - Pagina 30
Drept Civil Contracte - Pagina 31
Drept Civil Contracte - Pagina 32
Drept Civil Contracte - Pagina 33
Drept Civil Contracte - Pagina 34
Drept Civil Contracte - Pagina 35
Drept Civil Contracte - Pagina 36
Drept Civil Contracte - Pagina 37
Drept Civil Contracte - Pagina 38
Drept Civil Contracte - Pagina 39
Drept Civil Contracte - Pagina 40
Drept Civil Contracte - Pagina 41
Drept Civil Contracte - Pagina 42
Drept Civil Contracte - Pagina 43
Drept Civil Contracte - Pagina 44
Drept Civil Contracte - Pagina 45
Drept Civil Contracte - Pagina 46
Drept Civil Contracte - Pagina 47
Drept Civil Contracte - Pagina 48
Drept Civil Contracte - Pagina 49
Drept Civil Contracte - Pagina 50
Drept Civil Contracte - Pagina 51
Drept Civil Contracte - Pagina 52
Drept Civil Contracte - Pagina 53
Drept Civil Contracte - Pagina 54
Drept Civil Contracte - Pagina 55
Drept Civil Contracte - Pagina 56
Drept Civil Contracte - Pagina 57
Drept Civil Contracte - Pagina 58
Drept Civil Contracte - Pagina 59
Drept Civil Contracte - Pagina 60
Drept Civil Contracte - Pagina 61
Drept Civil Contracte - Pagina 62
Drept Civil Contracte - Pagina 63
Drept Civil Contracte - Pagina 64
Drept Civil Contracte - Pagina 65
Drept Civil Contracte - Pagina 66
Drept Civil Contracte - Pagina 67
Drept Civil Contracte - Pagina 68
Drept Civil Contracte - Pagina 69
Drept Civil Contracte - Pagina 70
Drept Civil Contracte - Pagina 71
Drept Civil Contracte - Pagina 72
Drept Civil Contracte - Pagina 73
Drept Civil Contracte - Pagina 74
Drept Civil Contracte - Pagina 75
Drept Civil Contracte - Pagina 76
Drept Civil Contracte - Pagina 77
Drept Civil Contracte - Pagina 78
Drept Civil Contracte - Pagina 79
Drept Civil Contracte - Pagina 80
Drept Civil Contracte - Pagina 81
Drept Civil Contracte - Pagina 82
Drept Civil Contracte - Pagina 83
Drept Civil Contracte - Pagina 84
Drept Civil Contracte - Pagina 85
Drept Civil Contracte - Pagina 86
Drept Civil Contracte - Pagina 87
Drept Civil Contracte - Pagina 88
Drept Civil Contracte - Pagina 89
Drept Civil Contracte - Pagina 90
Drept Civil Contracte - Pagina 91
Drept Civil Contracte - Pagina 92
Drept Civil Contracte - Pagina 93
Drept Civil Contracte - Pagina 94
Drept Civil Contracte - Pagina 95
Drept Civil Contracte - Pagina 96
Drept Civil Contracte - Pagina 97
Drept Civil Contracte - Pagina 98
Drept Civil Contracte - Pagina 99
Drept Civil Contracte - Pagina 100
Drept Civil Contracte - Pagina 101
Drept Civil Contracte - Pagina 102
Drept Civil Contracte - Pagina 103
Drept Civil Contracte - Pagina 104
Drept Civil Contracte - Pagina 105
Drept Civil Contracte - Pagina 106
Drept Civil Contracte - Pagina 107
Drept Civil Contracte - Pagina 108
Drept Civil Contracte - Pagina 109
Drept Civil Contracte - Pagina 110
Drept Civil Contracte - Pagina 111
Drept Civil Contracte - Pagina 112
Drept Civil Contracte - Pagina 113
Drept Civil Contracte - Pagina 114
Drept Civil Contracte - Pagina 115
Drept Civil Contracte - Pagina 116
Drept Civil Contracte - Pagina 117
Drept Civil Contracte - Pagina 118
Drept Civil Contracte - Pagina 119
Drept Civil Contracte - Pagina 120
Drept Civil Contracte - Pagina 121
Drept Civil Contracte - Pagina 122
Drept Civil Contracte - Pagina 123
Drept Civil Contracte - Pagina 124
Drept Civil Contracte - Pagina 125
Drept Civil Contracte - Pagina 126
Drept Civil Contracte - Pagina 127
Drept Civil Contracte - Pagina 128
Drept Civil Contracte - Pagina 129
Drept Civil Contracte - Pagina 130
Drept Civil Contracte - Pagina 131
Drept Civil Contracte - Pagina 132
Drept Civil Contracte - Pagina 133
Drept Civil Contracte - Pagina 134
Drept Civil Contracte - Pagina 135
Drept Civil Contracte - Pagina 136
Drept Civil Contracte - Pagina 137
Drept Civil Contracte - Pagina 138
Drept Civil Contracte - Pagina 139
Drept Civil Contracte - Pagina 140
Drept Civil Contracte - Pagina 141
Drept Civil Contracte - Pagina 142
Drept Civil Contracte - Pagina 143
Drept Civil Contracte - Pagina 144
Drept Civil Contracte - Pagina 145
Drept Civil Contracte - Pagina 146
Drept Civil Contracte - Pagina 147
Drept Civil Contracte - Pagina 148
Drept Civil Contracte - Pagina 149
Drept Civil Contracte - Pagina 150
Drept Civil Contracte - Pagina 151
Drept Civil Contracte - Pagina 152
Drept Civil Contracte - Pagina 153
Drept Civil Contracte - Pagina 154
Drept Civil Contracte - Pagina 155
Drept Civil Contracte - Pagina 156
Drept Civil Contracte - Pagina 157
Drept Civil Contracte - Pagina 158
Drept Civil Contracte - Pagina 159
Drept Civil Contracte - Pagina 160
Drept Civil Contracte - Pagina 161
Drept Civil Contracte - Pagina 162
Drept Civil Contracte - Pagina 163
Drept Civil Contracte - Pagina 164
Drept Civil Contracte - Pagina 165
Drept Civil Contracte - Pagina 166
Drept Civil Contracte - Pagina 167
Drept Civil Contracte - Pagina 168
Drept Civil Contracte - Pagina 169
Drept Civil Contracte - Pagina 170
Drept Civil Contracte - Pagina 171
Drept Civil Contracte - Pagina 172
Drept Civil Contracte - Pagina 173
Drept Civil Contracte - Pagina 174
Drept Civil Contracte - Pagina 175
Drept Civil Contracte - Pagina 176
Drept Civil Contracte - Pagina 177
Drept Civil Contracte - Pagina 178
Drept Civil Contracte - Pagina 179
Drept Civil Contracte - Pagina 180
Drept Civil Contracte - Pagina 181
Drept Civil Contracte - Pagina 182
Drept Civil Contracte - Pagina 183
Drept Civil Contracte - Pagina 184
Drept Civil Contracte - Pagina 185
Drept Civil Contracte - Pagina 186
Drept Civil Contracte - Pagina 187
Drept Civil Contracte - Pagina 188
Drept Civil Contracte - Pagina 189
Drept Civil Contracte - Pagina 190
Drept Civil Contracte - Pagina 191

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil Contracte.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I Mandatul în dreptul civil Secţiunea I. Mandatul cu reprezentare 1.1. Noţiune şi reglementare Noţiune. Potrivit art. 1532 C. civ....

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Etica

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca obiectiv prezentarea principalelor repere care guverneaza activitatea functionarului public din punct de...

Transmiterea Drepturilor de Creanță

1.1. Scurt istoric al instituţiei Studiul obligaţiilor civile prezintă o importanţa considerabilă, atât din punct de vedere teoretic, cât si din...

Tipuri de contracte

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 1.Notiunea contractului de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Corelația contractului civil cu alte contracte

GENERALITĂŢI După cum știm în orice sistem național de drept există o mulțime de ramuri de drept care reglementează relații sociale...

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Ai nevoie de altceva?