Drept Civil - Partea Generala

Imagine preview
(9/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil - Partea Generala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 111 de pagini .

Profesor: Necunoscut

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL I 1
CONSIDERATII GENERALE ÎN DREPTUL CIVIL 1
1.1.Notiunea dreptului civil român 1
1.2. Rolul dreptului civil 2
1.3. Principiile dreptului civil 3
1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept 4
CAPITOLUL II 8
NORMELE DE DREPT CIVIL 8
2.1. Izvoarele dreptului civil 8
2.1.1. Notiune 8
2.1.2. Formele de exprimare a izvoarelor dreptului civil 8
2.1.3. Acte normative în vigoare, care sunt izvoare de drept civil 9
2.1.4. Problema altor izvoare de drept civil 10
2.2. Clasificarea normelor de drept civil 11
2.3. Aplicarea legii civile 12
2.3.1. Aplicarea legii civile în timp 12
2.3.2. Aplicarea legii civile în spatiu 13
2.3.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 14
2.4. Interpretarea legii civile 14
2.4.1. Definitia, necesitatea si clasificarea interpretarii legii civile 14
2.4.2. Interpretarea oficiala si interpretarea neoficiala a normelor dreptului civil 15
2.4.3. Interpretarea literala, extensiva si restrictiva 15
2.4.4. Interpretarea gramaticala, sistematica si istorico-teleologica 16
2.4.5. Interpretarea logica a legii civile 16
CAPITOLUL III 18
RAPORTUL JURIDIC CIVIL 18
3.1. Notiune, caractere si structura 18
3.1.1. Notiunea raportului juridic civil 18
3.1.2. Caracterele raportului juridic civil 18
3.1.3. Structura raportului juridic civil 18
3.2. Partile raportului juridic civil 19
3.2.1. Definitia subiectelor de drept civil 19
3.2.2. Categoriile subiectelor de drept civil 19
3.2.3. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil 20
3.2.4. Capacitatea civila 22
3.3. Continutul raportului juridic civil 24
3.3.1. Drepturile subiective civile 24
3.3.1.1. Definitia drepturilor subiective civile 24
3.3.1.2. Clasificarea drepturilor subiective civile 24
3.3.1.3. Recunoasterea, ocrotirea si exercitarea drepturilor subiective civile 26
3.3.1.4. Abuzul de drept 27
3.3.2. Obligatia civila 27
3.3.2.1. Definitia obligatiei civile 27
3.3.2.2. Clasificarea obligatiilor civile 28
3.4. Obiectul raportului juridic civil 29
3.4.1. Definitia obiectului raportului juridic civil 29
3.4.2. Bunurile 29
3.4.2.1. Definitia bunurilor 29
3.4.2.2. Sensurile notiunii de bun 30
3.4.2.3. Corelatia dintre bunuri si patrimoniu 30
3.4.2.4. Clasificarea bunurilor 30
3.5. Izvoarele raporturilor juridice civile concrete 33
3.5.1. Notiuni generale 33
3.5.2. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete 34
3.6. Proba raportului juridic concret 35
3.6.1. Notiuni generale 35
3.6.1.1. Probele în procesul civil. 35
3.6.1.2. Notiunea de proba 35
3.6.1.3. Obiectul si sarcina probei 35
3.6.1.4. Conditiile de administrare a probei 36
3.6.1.5. Conventiile asupra probelor 36
3.6.2. Mijloacele de proba 37
3.6.2.1. Înscrisurile 37
3.6.2.2. Marturii (proba cu martori ori testimoniala) 38
3.6.2.3. Marturisirea (recunoasterea) 39
3.6.2.4. Prezumtiile 40
3.6.2.5. Alte mijloace de proba 41

Extras din document

1.1. Notiunea dreptului civil român

A. Notiunea de drept în general

Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale.

Existenta statului în epoca moderna se afirma în corelarea sa cu existenta dreptului prin toate cele trei functii ale sale.

Astfel, dreptul ca notiune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduita, instituite sau sanctionate de catre stat în cadrul functiei legislative si a caror aplicare sau respectare este asigurata prin exercitarea functiilor sale: administrativa si judecatoreasca.

B. Acceptiunile notiunii de drept

În afara de acceptiunea generala, notiunea de drept mai are si alte acceptiuni:

a) De drept în sens subiectiv; acest sens are în vedere prerogativele recunoscute persoanelor fizice sau juridice în cadrul continutului raporturilor juridice, civile sau de alta natura, care se stabilesc între ele; de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul de taxe si impozite.

b) De drept în sens de grupare a normelor juridice, în functie de specificul lor;

c) De drept în sens national; În societatile moderne, dreptul obiectiv reglementeaza aceleasi relatii sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale, dar aceste reglementari difera de la stat la stat, de aici rezultând caracterul national al dreptului.

C. Divizarea dreptului în drept public si drept privat

Se poate realiza o diviziune a dreptului dupa criteriul intereselor avute, astfel, în cazurile în care se au în vedere interese generale, putem vorbi despre dreptul public, iar în cazurile în care se au în vedere interese particulare, ne aflam în prezenta dreptului privat.

În cazul în care la raporturile juridice participa statul, ne aflam în prezenta dreptului public.

Fac parte din dreptul public: dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual-penal, dreptul constitutional etc.

Daca raporturile juridice se stabilesc între particulari, persoanele fizice si juridice, pe baza de egalitate în drepturi (chiar daca participa si statul), ne aflam în prezenta dreptului privat.

Fac parte din dreptul privat dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii etc.

D. Definitia dreptului civil

Definim dreptul civil român ca acea ramura care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale, stabilite între persoane fizice si persoane juridice, aflate pe pozitii de egalitate juridica .

Din definitia data dreptului civil, putem desprinde si analiza elementele esentiale ale reglementarii sale astfel:

a) dreptul civil este format din grupari de norme care reglementeaza aspecte comune sau apropiate unele de altele, grupari ce se numesc institutii juridice; astfel putem vorbi despre: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva, subiectele dreptului civil, drepturile reale principale, obligatiile civile, contactele civile speciale, dreptul de proprietate intelectuala, succesiuni.

b) dreptul civil se încadreaza si apartine dreptului unitar al tarii noastre, astfel putem concluziona ca dreptul civil prezinta aceleasi trasaturi esentiale pe care le are dreptul national român din care face parte;

c) în ceea ce priveste obiectul reglementarii propriu-zise, retinem ca este format de doua mari categorii de raporturi juridice: patrimoniale si nepatrimoniale;

Este patrimonial acel raport al carui continut poate fi evaluat în bani, adica pecuniar (ex. raportul nascut din contractul de vânzare-cumparare).

Este nepatrimonial acel raport al carui continut nu poate fi evaluat în bani (ex. raportul ce are în continutul sau dreptul la nume) .

Dupa felul drepturilor subiective civile care intra în continutul lor, raporturile juridice patrimoniale se împart în:

- raporturi juridice civile reale, care au în continutul lor drepturi subiective reale;

- raporturi juridice civile obligationale, care au în continutul lor drepturi subiective de creanta;

Raporturile juridice civile nepatrimoniale se împart dupa cum urmeaza:

- raporturi care privesc existenta si integritatea subiectelor de drept civil, raporturi care au în continutul lor drepturi personale nepatrimoniale, de exemplu: dreptul la viata, sanatate.

- raporturi de identificare; aceste raporturi contin drepturi prin care se individualizeaza subiectele de drept civil. De exemplu: dreptul la nume, denumire, domiciliu, resedinta etc.

- raporturi generate de creatia intelectuala, raporturi care au în continutul lor drepturi nepatrimoniale care izvorasc dintr-o opera stiintifica, literara, artistica sau inventie (de exemplu: dreptul la paternitatea operei).

Dupa felul subiectelor se disting trei categorii de raporturi juridice civile:

- raporturi juridice civile care se stabilesc între persoane fizice;

- raporturi juridice civile care se stabilesc între persoane juridice;

- raporturi juridice civile care se stabilesc între persoane fizice si persoane juridice;

d) În ceea ce priveste subiectele raporturilor de drept civil, acestea sunt persoanele fizice si persoanele juridice. Pentru a fi subiect de drept civil nu este necesara o calitate speciala, fiind suficienta aceea de fiinta umana (persoana fizica) sau aceea de entitate organizata, având un patrimoniu si un scop determinat (persoana juridica) .

În ceea ce priveste pozitia în cadrul raporturilor juridice civile, este de retinut egalitatea lor juridica, nefiind subordonate una alteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Partea Generala.doc

Alte informatii

Subiectii, prescriptie, persoanele fizice, persoanele juridice Structurat pe 5 capitole