Drept Civil - Partea Generală

Curs
9.2/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 54839
Mărime: 196.62KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Necunoscut
Subiectii, prescriptie, persoanele fizice, persoanele juridice Structurat pe 5 capitole

Cuprins

CAPITOLUL I 1

CONSIDERATII GENERALE ÎN DREPTUL CIVIL 1

1.1.Notiunea dreptului civil român 1

1.2. Rolul dreptului civil 2

1.3. Principiile dreptului civil 3

1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept 4

CAPITOLUL II 8

NORMELE DE DREPT CIVIL 8

2.1. Izvoarele dreptului civil 8

2.1.1. Notiune 8

2.1.2. Formele de exprimare a izvoarelor dreptului civil 8

2.1.3. Acte normative în vigoare, care sunt izvoare de drept civil 9

2.1.4. Problema altor izvoare de drept civil 10

2.2. Clasificarea normelor de drept civil 11

2.3. Aplicarea legii civile 12

2.3.1. Aplicarea legii civile în timp 12

2.3.2. Aplicarea legii civile în spatiu 13

2.3.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 14

2.4. Interpretarea legii civile 14

2.4.1. Definitia, necesitatea si clasificarea interpretarii legii civile 14

2.4.2. Interpretarea oficiala si interpretarea neoficiala a normelor dreptului civil 15

2.4.3. Interpretarea literala, extensiva si restrictiva 15

2.4.4. Interpretarea gramaticala, sistematica si istorico-teleologica 16

2.4.5. Interpretarea logica a legii civile 16

CAPITOLUL III 18

RAPORTUL JURIDIC CIVIL 18

3.1. Notiune, caractere si structura 18

3.1.1. Notiunea raportului juridic civil 18

3.1.2. Caracterele raportului juridic civil 18

3.1.3. Structura raportului juridic civil 18

3.2. Partile raportului juridic civil 19

3.2.1. Definitia subiectelor de drept civil 19

3.2.2. Categoriile subiectelor de drept civil 19

3.2.3. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil 20

3.2.4. Capacitatea civila 22

3.3. Continutul raportului juridic civil 24

3.3.1. Drepturile subiective civile 24

3.3.1.1. Definitia drepturilor subiective civile 24

3.3.1.2. Clasificarea drepturilor subiective civile 24

3.3.1.3. Recunoasterea, ocrotirea si exercitarea drepturilor subiective civile 26

3.3.1.4. Abuzul de drept 27

3.3.2. Obligatia civila 27

3.3.2.1. Definitia obligatiei civile 27

3.3.2.2. Clasificarea obligatiilor civile 28

3.4. Obiectul raportului juridic civil 29

3.4.1. Definitia obiectului raportului juridic civil 29

3.4.2. Bunurile 29

3.4.2.1. Definitia bunurilor 29

3.4.2.2. Sensurile notiunii de bun 30

3.4.2.3. Corelatia dintre bunuri si patrimoniu 30

3.4.2.4. Clasificarea bunurilor 30

3.5. Izvoarele raporturilor juridice civile concrete 33

3.5.1. Notiuni generale 33

3.5.2. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete 34

3.6. Proba raportului juridic concret 35

3.6.1. Notiuni generale 35

3.6.1.1. Probele în procesul civil. 35

3.6.1.2. Notiunea de proba 35

3.6.1.3. Obiectul si sarcina probei 35

3.6.1.4. Conditiile de administrare a probei 36

3.6.1.5. Conventiile asupra probelor 36

3.6.2. Mijloacele de proba 37

3.6.2.1. Înscrisurile 37

3.6.2.2. Marturii (proba cu martori ori testimoniala) 38

3.6.2.3. Marturisirea (recunoasterea) 39

3.6.2.4. Prezumtiile 40

3.6.2.5. Alte mijloace de proba 41

Extras din document

1.1. Notiunea dreptului civil român

A. Notiunea de drept în general

Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale.

Existenta statului în epoca moderna se afirma în corelarea sa cu existenta dreptului prin toate cele trei functii ale sale.

Astfel, dreptul ca notiune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduita, instituite sau sanctionate de catre stat în cadrul functiei legislative si a caror aplicare sau respectare este asigurata prin exercitarea functiilor sale: administrativa si judecatoreasca.

B. Acceptiunile notiunii de drept

În afara de acceptiunea generala, notiunea de drept mai are si alte acceptiuni:

a) De drept în sens subiectiv; acest sens are în vedere prerogativele recunoscute persoanelor fizice sau juridice în cadrul continutului raporturilor juridice, civile sau de alta natura, care se stabilesc între ele; de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul de taxe si impozite.

b) De drept în sens de grupare a normelor juridice, în functie de specificul lor;

c) De drept în sens national; În societatile moderne, dreptul obiectiv reglementeaza aceleasi relatii sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale, dar aceste reglementari difera de la stat la stat, de aici rezultând caracterul national al dreptului.

C. Divizarea dreptului în drept public si drept privat

Se poate realiza o diviziune a dreptului dupa criteriul intereselor avute, astfel, în cazurile în care se au în vedere interese generale, putem vorbi despre dreptul public, iar în cazurile în care se au în vedere interese particulare, ne aflam în prezenta dreptului privat.

În cazul în care la raporturile juridice participa statul, ne aflam în prezenta dreptului public.

Fac parte din dreptul public: dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual-penal, dreptul constitutional etc.

Daca raporturile juridice se stabilesc între particulari, persoanele fizice si juridice, pe baza de egalitate în drepturi (chiar daca participa si statul), ne aflam în prezenta dreptului privat.

Fac parte din dreptul privat dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii etc.

D. Definitia dreptului civil

Definim dreptul civil român ca acea ramura care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale, stabilite între persoane fizice si persoane juridice, aflate pe pozitii de egalitate juridica .

Din definitia data dreptului civil, putem desprinde si analiza elementele esentiale ale reglementarii sale astfel:

a) dreptul civil este format din grupari de norme care reglementeaza aspecte comune sau apropiate unele de altele, grupari ce se numesc institutii juridice; astfel putem vorbi despre: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva, subiectele dreptului civil, drepturile reale principale, obligatiile civile, contactele civile speciale, dreptul de proprietate intelectuala, succesiuni.

b) dreptul civil se încadreaza si apartine dreptului unitar al tarii noastre, astfel putem concluziona ca dreptul civil prezinta aceleasi trasaturi esentiale pe care le are dreptul national român din care face parte;

c) în ceea ce priveste obiectul reglementarii propriu-zise, retinem ca este format de doua mari categorii de raporturi juridice: patrimoniale si nepatrimoniale;

Este patrimonial acel raport al carui continut poate fi evaluat în bani, adica pecuniar (ex. raportul nascut din contractul de vânzare-cumparare).

Este nepatrimonial acel raport al carui continut nu poate fi evaluat în bani (ex. raportul ce are în continutul sau dreptul la nume) .

Dupa felul drepturilor subiective civile care intra în continutul lor, raporturile juridice patrimoniale se împart în:

- raporturi juridice civile reale, care au în continutul lor drepturi subiective reale;

- raporturi juridice civile obligationale, care au în continutul lor drepturi subiective de creanta;

Raporturile juridice civile nepatrimoniale se împart dupa cum urmeaza:

- raporturi care privesc existenta si integritatea subiectelor de drept civil, raporturi care au în continutul lor drepturi personale nepatrimoniale, de exemplu: dreptul la viata, sanatate.

- raporturi de identificare; aceste raporturi contin drepturi prin care se individualizeaza subiectele de drept civil. De exemplu: dreptul la nume, denumire, domiciliu, resedinta etc.

- raporturi generate de creatia intelectuala, raporturi care au în continutul lor drepturi nepatrimoniale care izvorasc dintr-o opera stiintifica, literara, artistica sau inventie (de exemplu: dreptul la paternitatea operei).

Dupa felul subiectelor se disting trei categorii de raporturi juridice civile:

- raporturi juridice civile care se stabilesc între persoane fizice;

- raporturi juridice civile care se stabilesc între persoane juridice;

- raporturi juridice civile care se stabilesc între persoane fizice si persoane juridice;

d) În ceea ce priveste subiectele raporturilor de drept civil, acestea sunt persoanele fizice si persoanele juridice. Pentru a fi subiect de drept civil nu este necesara o calitate speciala, fiind suficienta aceea de fiinta umana (persoana fizica) sau aceea de entitate organizata, având un patrimoniu si un scop determinat (persoana juridica) .

În ceea ce priveste pozitia în cadrul raporturilor juridice civile, este de retinut egalitatea lor juridica, nefiind subordonate una alteia.

Preview document

Drept Civil - Partea Generală - Pagina 1
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 2
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 3
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 4
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 5
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 6
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 7
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 8
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 9
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 10
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 11
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 12
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 13
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 14
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 15
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 16
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 17
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 18
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 19
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 20
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 21
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 22
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 23
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 24
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 25
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 26
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 27
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 28
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 29
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 30
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 31
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 32
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 33
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 34
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 35
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 36
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 37
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 38
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 39
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 40
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 41
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 42
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 43
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 44
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 45
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 46
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 47
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 48
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 49
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 50
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 51
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 52
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 53
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 54
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 55
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 56
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 57
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 58
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 59
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 60
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 61
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 62
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 63
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 64
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 65
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 66
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 67
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 68
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 69
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 70
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 71
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 72
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 73
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 74
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 75
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 76
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 77
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 78
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 79
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 80
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 81
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 82
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 83
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 84
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 85
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 86
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 87
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 88
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 89
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 90
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 91
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 92
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 93
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 94
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 95
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 96
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 97
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 98
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 99
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 100
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 101
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 102
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 103
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 104
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 105
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 106
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 107
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 108
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 109
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 110
Drept Civil - Partea Generală - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Partea Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Revocarea Actelor Administrative. Efectele Revocarii

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1.1. Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru...

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea...

Obiectul Actiunii in Contencios Administrativ Conform Legii 554-2004

1.FORME ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV Noţiunea contenciosului administrativ a fost definită de Legea nr. 554/2004 , în art. 2 alin. 1 lit. e,...

Subiecte Rezolvate - Drept Civil

1. Notiunea si continutul patrimoniului. 2. Patrimoniul este o universalitate juridica. 3. Orice persoana are un patrimoniu. 4. Patrimoniul este...

Aplicarea Legii Penale în Timp

1.Problemele aplicarii legii penale in timp Aplicarea legii penale in raport cu timpul indica solutionarea prealabila a unor probleme privind...

Te-ar putea interesa și

Drept Civil Parte Generala

1) În delimitarea dreptului familiei fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri: c. în dreptul familiei se cere o calitate...

Drept Civil - Parte Generala

1) Care este definitia corecta a dreptului civil: 1 acea ramura care reglementeaza relatiile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Drept Civil - Partea Generala - Notiuni Esentiale

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Ai nevoie de altceva?