Drept Civil - Partea Generala - Notiuni Esentiale

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil - Partea Generala - Notiuni Esentiale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica

Principiile dreptului civil :

a) Principiile fundamentale ale dreptului roman- idei de baza ce se regasesc in intreaga legislatie a Romaniei ca stat de drept, in curs de consolidare (p.democratiei, egalitatii in fata legii etc)

b) Principii fundamentale ale dreptului civil : principiul proprietatii, egalitatii in fata legii civile, p. imbinarii intereselor personale, individuale cu cele obstesti generale

c) Principiile institutiilor dreptului civil – idei de baza ce se aplica fie numai intr-o institutie, fie in doua sau mai multe institutii ale dreptului civil (principiul consensualismului – forma actului juridic civil, p. ocrotirii bunei credinte, p fortei obligatorii etc)

Principiile fundamentale ale dreptului civil :

1) Principiul proprietatii – e consacrat in Constitutie si dezvoltat de normele dreptului civil

- art 41 : (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege

- (2) Proprietatea privata este ocrotita in mode gal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi drepturi de prorpietate asupra terenurilor

- Nimeni nu poate fi expropiat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu prealabila despagubire

- Despagubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie

- Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care revin proprietarului

- Averea dobandita licit nu poate fi confiscata

- Proprietatea este publica sau privata : publica – apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale. Bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatie, spatiul aerian, plajele, marea teritoriala etc fac obiectul exclusiv al proprietatii publice

- Bunurile de prop.publica sunt inalienabile (dar pot fi date in administrare regiilor autonome/institutiilor publice, pot fi confiscate sau inchiriate), insesizabile si imprescriptibile

- Proprietatea privata – alienabile, sesizabile, imprescriptibile extictiv (prescpriptia extinctiva = stingerea dreptului la actiune neexercitat in

termenul de prescriptie) dar prescriptibile achizitiv (Uzucapiunea - Mod originar de dobandire a drepturilor reale cu privire la un bun, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege. Confor0 m art. 1864 Cod civil uzucapiunea este de doua feluri: de 10-20 ani si de 30 ani)

- Normele dreptului civil reglementeaza continutul si exercitiul dreptului de proprietate – posesia, folosinta si dispozitia (usus, fructus, abusus)

- Dreptul de proprietate publica este acela care apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura ori destinatia lor, sunt de uz sau interes privat

2) Principiul egalitatii in fata legii civile – pozitia subiectilor de drept civil fata de legea civila

3) Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale : „ Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale, materiale si culturale in acord cu interesul obstesc potrivit legii si regulilor de convietuire

4) Principiul ocrotirii(grantarii) drepturilor subiective civile : art 26 Pactul International privind drepturile civile si politice ale omului : “Toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la o ocrotire egala din partea legii”

Ramurile de drept fata de care se delimiteaza dreptul civil

a) Dreptul constitutional si dr.civil

- Constitutia contine norme care consacra principii ale dreptului civil (proprietatii, egalitatii in fata legii)

- Principalele drepturi si libertati ale omului – care sunt si drepturi subiective civile ale cetateanului – sunt consacrate de legea fundamentala a tarii (ele fiind dezvoltate in norme cuprinse si in legi civile)

- Organele de stat, reglementate in Constitutie, sunt, d.p.d.v al dreptului civil persoane juridice (majoritatea)

- Garantiile juridice ale drepturilor subiective civile sunt stabilite de Constitutie

Deosebiri :

Drept civil : majoritare sunt raporturile patrimoniale, raporturile nepatrim.sunt retinute in masura in care continutul lor este alcatuit din drepturi subiective civile cu caracter nepatrimonial, subiectele raportului de drept functioneaza pe egalitate de pozitie juridica a partilor, normele cer simpla calitate de persoana fizica sau juridica

Drept constitutional : majoritare sunt raporturile nepatrimoniale, rap.nepatrim. sunt retinute in masura in care continutul lor este format din drepturi sau libertati fundamentale ale cetateanului, subiectele raportului se afla pe pozitii de subordonare, normele cer subiectelor sale o calitate speciale – organ de stat

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Partea Generala - Notiuni Esentiale.doc

Alte informatii

Material ideal pentru testele grila la drept civil - Partea Generala. Contine doar elementele esentiale si importante din dreptul civil.