Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6058
Mărime: 43.06KB (arhivat)
Publicat de: Rita Ispas
Cost: Gratis
Material ideal pentru testele grila la drept civil - Partea Generala. Contine doar elementele esentiale si importante din dreptul civil.

Extras din curs

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica

Principiile dreptului civil :

a) Principiile fundamentale ale dreptului roman- idei de baza ce se regasesc in intreaga legislatie a Romaniei ca stat de drept, in curs de consolidare (p.democratiei, egalitatii in fata legii etc)

b) Principii fundamentale ale dreptului civil : principiul proprietatii, egalitatii in fata legii civile, p. imbinarii intereselor personale, individuale cu cele obstesti generale

c) Principiile institutiilor dreptului civil – idei de baza ce se aplica fie numai intr-o institutie, fie in doua sau mai multe institutii ale dreptului civil (principiul consensualismului – forma actului juridic civil, p. ocrotirii bunei credinte, p fortei obligatorii etc)

Principiile fundamentale ale dreptului civil :

1) Principiul proprietatii – e consacrat in Constitutie si dezvoltat de normele dreptului civil

- art 41 : (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege

- (2) Proprietatea privata este ocrotita in mode gal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi drepturi de prorpietate asupra terenurilor

- Nimeni nu poate fi expropiat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu prealabila despagubire

- Despagubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie

- Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care revin proprietarului

- Averea dobandita licit nu poate fi confiscata

- Proprietatea este publica sau privata : publica – apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale. Bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatie, spatiul aerian, plajele, marea teritoriala etc fac obiectul exclusiv al proprietatii publice

- Bunurile de prop.publica sunt inalienabile (dar pot fi date in administrare regiilor autonome/institutiilor publice, pot fi confiscate sau inchiriate), insesizabile si imprescriptibile

- Proprietatea privata – alienabile, sesizabile, imprescriptibile extictiv (prescpriptia extinctiva = stingerea dreptului la actiune neexercitat in

termenul de prescriptie) dar prescriptibile achizitiv (Uzucapiunea - Mod originar de dobandire a drepturilor reale cu privire la un bun, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege. Confor0 m art. 1864 Cod civil uzucapiunea este de doua feluri: de 10-20 ani si de 30 ani)

- Normele dreptului civil reglementeaza continutul si exercitiul dreptului de proprietate – posesia, folosinta si dispozitia (usus, fructus, abusus)

- Dreptul de proprietate publica este acela care apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura ori destinatia lor, sunt de uz sau interes privat

2) Principiul egalitatii in fata legii civile – pozitia subiectilor de drept civil fata de legea civila

3) Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale : „ Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale, materiale si culturale in acord cu interesul obstesc potrivit legii si regulilor de convietuire

4) Principiul ocrotirii(grantarii) drepturilor subiective civile : art 26 Pactul International privind drepturile civile si politice ale omului : “Toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la o ocrotire egala din partea legii”

Ramurile de drept fata de care se delimiteaza dreptul civil

a) Dreptul constitutional si dr.civil

- Constitutia contine norme care consacra principii ale dreptului civil (proprietatii, egalitatii in fata legii)

- Principalele drepturi si libertati ale omului – care sunt si drepturi subiective civile ale cetateanului – sunt consacrate de legea fundamentala a tarii (ele fiind dezvoltate in norme cuprinse si in legi civile)

- Organele de stat, reglementate in Constitutie, sunt, d.p.d.v al dreptului civil persoane juridice (majoritatea)

- Garantiile juridice ale drepturilor subiective civile sunt stabilite de Constitutie

Deosebiri :

Drept civil : majoritare sunt raporturile patrimoniale, raporturile nepatrim.sunt retinute in masura in care continutul lor este alcatuit din drepturi subiective civile cu caracter nepatrimonial, subiectele raportului de drept functioneaza pe egalitate de pozitie juridica a partilor, normele cer simpla calitate de persoana fizica sau juridica

Drept constitutional : majoritare sunt raporturile nepatrimoniale, rap.nepatrim. sunt retinute in masura in care continutul lor este format din drepturi sau libertati fundamentale ale cetateanului, subiectele raportului se afla pe pozitii de subordonare, normele cer subiectelor sale o calitate speciale – organ de stat

Preview document

Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 1
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 2
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 3
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 4
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 5
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 6
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 7
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 8
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 9
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 10
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 11
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 12
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 13
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 14
Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Partea Generala - Notiuni Esentiale.doc

Alții au mai descărcat și

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Procedură civilă

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile. Intrunite cumulativ in nr de 4 : -existenta unui drept -existenta unui interes -capacitate...

Managementul firmei - master

1. Modalitati de organizarea afacerilor economice internationale. Tendinte pe plan mondial privind tipurile de întreprinderi si intermediari...

Teoria generală a statului și dreptului

INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale...

Drept constituțional și instituții publice

TEORIA CONSTITUTIEI 1.1. NOTIUNEA DE CONSTITUTIE. PREMISELE APARITIEI CONSTITUTIONALISMULUI Cuvântul „constitutie” îsi are originea în...

Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7

7.3.5. Procedura concedierii salariatilor. Cercetarea prealabila a faptelor savârsite de salariat este obligatorie în cazul concedierii...

Criminologie

PRELEGEREA I – CERCETAREA CRIMINOLOGICA: Obiectul cercetarii criminologice; Modalitati de cunoastere, procedee, finalitate in cercetarea...

Contractul de transport aerian

Înca de la descoperirea si lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atentia comunitatii...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Contractul de Împrumut de Folosință

Introducere Lucrarea de faţă prezintă o descriere amănunţită, sub diferite aspecte a contractului de împrumut de folosinţă, care în acord cu...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Obiectul Detrminat al Actului Juridic Civil

1. Notiune si reglementare Potrivit art.962 C.civ.”obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din parti se obliga”. Pornind de...

Drept Civil

1)Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pâna la care se amâna fie începerea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a...

Drept

1.1 Semnificatiile notiunii de drept Ca membru al unei colectivitati, omul a simtit nevoia de a crea, la început în forma embrionara si apoi din...

Ai nevoie de altceva?