Drept Civil si Comercial

Imagine preview
(10/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil si Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 285 de pagini .

Profesor: lect. univ.drd. Stela Mihailescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Drept, Drept Civil, Drept Comercial

Cuprins

PARTEA I – INSTITUŢII DE DREPT CIVIL
CAPITOLUL I. NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL.4
1. Noţiunea de drept în general.4
2. Definiţia dreptului civil.4
3. Analiza elementelor esenţiale ale definiţiei.4
4. Izvoarele dreptului civil.5
5. Scurtă privire asupra izvoarelor dreptului civil în general.6
6. Norma juridica.7
7. Actiunea normei juridice.8
CAPITOLUL II : RAPORTUL JURIDIC CIVIL.14
1. Noţiune, caractere şi structură.14
2. Elementele raportului juridic civil.14
3. Noţiuni generale privind părţile raportului juridic civil.15
4. Capacitatea civilă.16
5. Conţinutul raportului juridic civil. Dreptul subiectiv civil. Obligaţia civilă.17
6. Obiectul raportului juridic civil.23
CAPITOLUL III : IZVOARELE SI PROBA RAPORTURILOR JURIDICE CIVILE CONCRETE.28
1. Definiţie.28
2.Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete.28
3. Proba raportului juridic civil concret.29
4. Mijloace de probă.30
CAPITOLUL IV : ACTUL JURIDIC CIVIL.33
1. Definiţia actului juridic civil.33
2. Condiţiile actului juridic civil.33
3. Clasificarea condiţiilor actului juridic.33
CAPITOLUL V : Nulitatea actului juridic civil.48
1. Definiţie.48
2. Funcţiile nulităţii.49
3. Delimitarea nulităţii.49
4. Clasificarea nulitatii.52
5. Cauzele de nulitate.54
6. Regimul juridic al nulităţii.55
7. Efectele nulităţii.57
8. Principiile efectelor nulităţii si excepţiile lor.57
CAPITOLUL.VI.CONTRACTUL DE VINZARE CUMPARARE.61
1.Notiunea caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare.61
2.Condiţii de validitate a contractului de vânzare-cumpărare.63
3. Efectele contractului de vânzare-cumpărare.70
4. Vânzarea de drepturi litigioase şi retractul litigios.76
PARTEA A II-A – INSTITUTII DE DREPT COMERCIAL
CAPITOLUL I : DEFINITIA, OBIECTUL, IZVOARELE SI SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL.78
1. Definiţia dreptului comercial.78
2. Obiectul dreptului comercial.78
3. Izvoarele dreptului comercial.79
4. Subiectele Dreptului Comercial.80
CAPITOLUL II : SOCIETĂŢILE COMERCIALE.104
1. Noţiune si clasificare.104
2. Formele societăţii comerciale.112
3. Contractul de societate.124
4. Constituirea societăţilor comerciale.135
5. Funcţionarea societăţilor comerciale.168
6. Modificarea societăţilor comerciale.227
7. Dizolvarea societăţilor comerciale.235
CAPITOLUL III : TITLURILE DE CREDIT.255
1. Cambia.256
2. Biletul la ordin.259
3. Cecul.260
CAPITOLUL.IV:CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE.265
1. Contractul de vânzare-cumpărare comerciala.265
2. Contractul de mandat comercial.268
4. Contractul de leasing.274
5. Contractul de franciza.279
Bibliografie.283

Extras din document

CAPITOLUL I

NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN

1.Noţiunea de drept în general

Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale : administrativă şi judecătorească .

2. Definiţia dreptului civil

Definiţia dreptului civil trebuie să releve trăsăturile sale proprii ca ramură de sine stătătoare a dreptului raţional privat român.

Astfel, putem defini dreptul civil ca fiind ramura dreptului unitar român care reglementează raporturile patrimoniale si personal-nepatrimoniale dintre subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice, pe baza egalităţii lor în drepturi .

3. Analiza elementelor esenţiale ale definiţiei

Din definiţia dată dreptului civil, putem desprinde şi analiza elementele esenţiale ale reglementării sale. Astfel, urmează a se retine:

a) că este format din grupări de norme care reglementează aspecte comune sau apropiate unele de altele. Este de reţinut că grupările de norme juridice civile se numesc instituţii juridice. Aşa, de exemplu, se poate vorbi de instituţia juridică a dreptului de proprietate, a răspunderii civile delictuale sau de instituţia contractelor;

b) că dreptul civil se încadrează şi aparţine dreptului unitar al ţării noastre. Aşa fiind, putem conchide că dreptul civil prezintă aceleaşi trăsături esenţiale pe care le are dreptul naţional român, din care face parte;

c) în ceea ce priveşte obiectul reglementării propriu-zise, este format din două mari categorii de raporturi juridice : patrimoniale şi nepatrimoniale. Raporturile patrimoniale au în vedere drepturile subiective şi obligaţiile lor corelative, care pot fi exprimate şi evaluate în bani. în concret, este vorba de drepturi de creanţă şi drepturi reale;

d) sub aspectul caracterului obligaţiilor lor, normele juridice civile se împart în imperative şi dispozitive. Se consideră că ponderea semnificativă în cadrul dreptului civil o au normele dispozitive, în timp ce normele imperative sunt specifice pentru celelalte ramuri ale dreptului;

e) în ceea ce priveşte calitatea subiectelor care participă la raporturile juridice civile, specificul dreptului civil constă în faptul că acestea sunt persoane fizice şi juridice. Cât priveşte poziţia în cadrul raporturilor juridice civile este de reţinut egalitatea lor juridică, neexistand subordonare una alteia.

4.Scurtă privire asupra izvoarelor dreptului civil în general

Noţiunea de lege are o accepţiune generală. Prin urmare, în sens larg, noţiunea de lege are menirea să acopere toate actele nor¬mative a căror respectare este asigurată prin forţa coercitivă a statului.

In sens strict, noţiunea de lege desemnează numai actele normative emise de puterea legislativă a ţării: Parlamentul (Senatul si Camera deputaţilor). Luând în considerare acest sens, va trebui să observăm că, la rândul lor, legile sunt organice şi ordinare.

Atribuim calificativul de lege fundamentală Constituţiei, care deţine rolul suprem în ierarhia izvoarelor dreptului în general şi, implicit, a dreptului civil. Principalele izvoare de drept civil sunt următoarele:

• Constituţia - reprezintă legea fundamentală a ţării şi stă la baza tuturor celorlalte legi. Dintre instituţiile de bază ale dreptului civil care sunt consacrate în Constituţie reţinem proprietatea, cu cele două forme ale sale, publică şi privată, şi libera iniţiativă a tuturor participanţilor la viaţa economică. In legătură cu cele două forme ale dreptului de proprietate reţinem şi trăsăturile lor caracteristice reglementate prin Constituţie. Astfel, proprietatea publică este inalienabilă, iar proprietatea privată este garantata si ocrotita in mod egal, indiferent de titular .

• Codul civil - este cel mai important izvor de drept civil, deoarece grupează în cuprinsul său majoritatea normelor acestei ramuri de drept. Codul civil român datează din anul 1864 şi a fost pus în aplicare la l decembrie 1865. Este copiat după codul francez de la 1804. Realităţile social-economice din ţara noastră au impus modificarea, completarea şi abrogarea multor dispoziţii cuprinse în codul civil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil si Comercial.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA Facultatea de Stiinte Economice