Drept Comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4009
Mărime: 22.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

FUNCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

1. Norme particulare de functionare a societatilor de persoane (S.N.C. si S.C.S.)

- In cazul societatii in comandita simpla, administrarea societatii este incredintata comanditatilor. Si comanditarii pot incheia unele operatiuni in numele societatii, dar numai in baza unei procuri speciale incrisa la Registrul Comertului. In caz contrar, comanditarii raspund solidar si nelimitat fata de terti

- Comanditarii au posibilitatea de a supraveghea activitatea societatii, de a participa la numirea si revocarea administratorilor si de a indeplini anumite atributii in administrarea interna a societatii ;

- Comanditarii primesc ocopie dupa bilantul contabil si contul de profit si pierderi.

2. Norme particulare de functionare a societatii pe actiuni

- Actionarii pot detine actiuni nominative, la purtatoe si preferentiale (primesc o parte din profit sub forma unei cote fixe si au dreptul ala mai multe voturi in Adunarea Generala.) ;

- Actiunile se pot cesiona, dar cesionarul este raspunzator pe o perioada de 3 ani de plata integrala a actiunilor. Daca nu achita integral actiunile, acestea se vor anula sau cesionarii sunt chemati in justitie ;

- Fiecare SA este obilgata sa publice anual, pe langa bilantul contabil, situatia actiunilor si precizarea daca au fost sau nu platite ;

- Organele de conducere ale SA-ului sunt : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si cenzorii.

1. Functionarea SRL-ului

- In cadrul acestor societati, obilgatiile sociale sunt garantate numai cu patrimoniul societatii, asociatiii find obligati doar la plata partilor sociale ;

- daca SRL-ul efectueaza operatiuni riscante care s esoldeaza cu esec, partenerii nu pot revendica decat patrimoniul social ;

- SRL-ul nu poate emite obligatiuni;

- reprezentarea se face de fiecare administrator ;

- deciziile se iau cu majoritate absoluta ;

- cesionarea partilor sociale poate avea loc doar intre asociati

ORGANE DE CONDUCERE ALE SC

Adunarea Generala

- Este organul suprem de conducere ;

- Poate fi : ordinara si extaordinara

a) Adunarea Generala ordinara

- se intalneste o data pe an

- aproba rapoartele adminstratorilor si cenzorilor, bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli ;

- stabileste salariile adminstratorilor

b) Adunarea Generala extraordinara

- se intalneste ori de cate ori este nevoie, dar de obicei pentru : prelungirea duratei de functionare a societatii, cresterea sau reducerea capitalului social, mutarea sediului principal, dizolvarea anticipata a societatii

- este convocata de administrator iar anuntul se publica in monitorul Oficial si in presa centrala

- pot convoca Adunarea Generala si actionarii care detin minim1/5 din capitalul social

Administratorii

- sunt alesi de AG pe un mandat de 2 ani care poate fi prelungit ;

- la instalarea in functie depun o garantie si un specimen de semnatura la Registrul Comertului

- daca SA-ul are mai multi adminstratori, acestia formeaza un Consiliu de Administratie care poate delega o parte din atributiii catre un Comitet de Directie

- toate cadrele de conducere ale SA (inclusiv administratorii) nu pot face parte din societai comerciale concurente- cu acelasi obiect de activitate ;

- adminstratorii raspund atat pentru propria activitate cat si pentru faptele predecesorilor lor daca le-au cunoscut dar nu le-au denuntat

Consiliu de Administratie

- presedintele Consiliului de Administratie este si Director General.Legea precizeaza ca administratorii si Consiliul de Administratie sunt organe executive ale AG

- un administrator nu poate functiona simultan in mai mult de 2 Consiliide Administratie, in caz contrar pierzand acest drept ;

- Consiliul de Administratie se reuneste ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe luna, iar Comitetul de Directie saptamanal ;

- la sedintele Consiliului de Administratie participa si cenzorii si specialisti ai firmei in problemele aflate in dezbatere

Cenzorii

- au rolul de a garanta gestiunea societatii, fiind organe de control ale societaii si ale administratorilor;

- sunt alesi de AG pe o perioada de 3 ani, putand fi realesi ;

- cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil ;

- la intrarea in functie depun o garantie reprezentand 1/3 din garantia pe care o depun administratorii

- la SA-urile unde statul detine minim 1/5 din capitalul social, unul dintre cenzori trebuie sa fie recomandat de Ministerul de Finante

- cenzorii verifica legalitatea intocmirii bilantului contabil, a contului de profit si pierderi ;

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Infractiuni Savarsite de Functionarii Publici

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public au altor activităţi reglementate de lege Viata sociala a pus dintotdeauna...

Dreptul Comunitar al Falimentului Institutiilor de Credit

Scurt istoric Dreptul comunitar a inregistrat rezultatele poate cele mai semnificative in zona preocuparilor de elaborare a unor reglementari...

Prezentarea Procedurii Arbitrale - Avantaje

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Statutul specific instanţelor arbitrale atrage după sine particularitati distincte. Statul nu da dreptul instantei...

Obiectul Recursului

Recursul este calea de atac prin intermediul căreia părţile sau Ministerul Public solicită în condiţiile şi pentru motivele limitativ determinate...

Locul si Rolul Negocierii in Activitatea de Incheiere a Contractelor Comerciale Internationale

1. NOTIUNI GENERALE Conform “Dicţionarului de comunicare” al d-nei Sultana Craia negocierea reprezintă un “demers comunicaţional interpersonal sau...

Cursuri Drept Comunitar

1. Regulament, directiva, decizie. Comparatie. Regulamentul de aplicabilitate generala este obligatoriu in intregime si este direct aplicabil in...

Operațiuni Administrative

CAPITOLUL 1 PRELIMINARII 1.1. Formele de activitate ale administratiei publice 1.2. Clasificarea faptelor administrative 1.3. Faptele...

Ai nevoie de altceva?