Drept Comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 42932
Mărime: 192.44KB (arhivat)
Publicat de: Cristian Rotariu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1.

SOCIETĂŢILE COMERCIALE

1. 1. Reglementare

Deoarece reglementarea privind societăţile comerciale cuprinsă în Codul comercial era în mare parte depăşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, ce face obiectul Legii 31/1990, republicată şi modificată, privind societăţile comerciale

Legea 31/1990, în prezent, este reglementarea generală a societăţilor comerciale. Însă, pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementări speciale, cum ar fi spre exemplu O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în materie bancară, Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, modificată, în domeniul asigurărilor, etc.

Reglementarea generală şi specială se completează cu dispoziţiile codului comercial şi a ale codului civil. Astfel, legea nr. 31/1990, în art. 291, precizează că aceasta se completează cu dispoziţiile codului comercial.

Legea 31/1990:

- reglementează cinci forme juridice de societăţi comerciale - societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni, societatea cu răspundere limitată; şi

- cuprinde atât regulile comune aplicabile acestora cât şi regulile speciale fiecărei forme juridice, indiferent de obiectul de activitate.

Legea 31/1990 reglementează şi societăţile comerciale cu participare străină, cu completările dispoziţiilor O.U.G. nr. 92/1997, privind stimularea investiţiilor directe.

Dispoziţiile generale (Legea nr. 31/1990) şi dispoziţiile speciale (O.U.G. nr. 99/2006, 32/2000, modificată etc.) cu privire la societăţile comerciale se completează cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, ale Codului muncii şi ale legislaţiei fiscale.

Există şi societăţi fără personalitate juridică, însă, au reglementări proprii, spre exemplu, societăţile în participaţiune (reglementate de Codul comercial) şi întreprinderile familiale (reglementate de O.U.G. 44/2008).

Societatea comercială este în acelaşi timp contract şi persoană juridică.

Vom analiza în continuare societatea comercială din perspectiva laturii contractuale şi apoi din perspectiva calităţii sale de persoană juridică.

1.2. Contractul de societate

Condiţii de fond. Condiţii de formă

1.2.1. Precizări prealabile. La baza societăţii comerciale stă, indiferent de forma juridică a acesteia, contractul de societate şi/sau statutul.

Astfel, art. 5 din Legea nr. 31/1990 prevede că :

- societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar

- societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constiuie prin contract de societate şi statut.

- Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.

Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Denumirea act constitutiv, potrivit Legii nr. 31/1990 desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/ sau statutul societăţii.

Pentru că, nici Codul comercial nici Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale apelăm la dispoziţiile Codului civil respectiv la art. 1491 care reglementează contractul de societate.

Definiţie. Art.1491 Cod civil dispune: ,,Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scop de a împărţi foloasele ce ar putea deriva,,.

În continuare art. 1492 Cod civil reglementează obiectul contractului de societate, referire care întregeşte definiţia de mai sus. Astfel ,,orice societate trebuie să aibă ca obiect un ce licit şi să fie contractată spre folosul comun al părţilor . Fiecare membru al societăţii trebuie să pună ceva în comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa,,.

Potrivit dispoziţiilor celor două articole (art. 1491 şi 1492) literatura de specialitate a definit societatea ca fiind un contract în temeiul căruia două sau mai multe personae (numite în continuare, în mod ,,generic,, asociaţi indiferent de forma juridică a societăţii) se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfăşura împreună o anumită activitate, în vederea realizării şi împărţirii beneficiilor care vor rezulta. Din această definiţie rezultă că societatea presupune existenţa unor elemente de care depinde validitatea contractului şi delimitatrea lui de alte contracte:

- aportul (valoarea patrimonială pe care asociaţii o pun în comun),

- obiectul societăţii (activitatea comună la care se obligă asociaţii şi care constituie),

- realizarea şi împărţirea beneficiilor la care participă toţi asociaţii.

Caracterele juridice ale contractului de societate sunt următoarele :

- caracterul plurilateral, la încheierea contractului participă două sau mai multe persoane;

- caracterul oneros, presupune urmărirea de către fiecare asociat a unui folos patrimonial;

- caracterul comutativ, asociaţii cunosc din momentul încheierii contractului întinderea obligaţiilor lor;

- caracterul consensual, simplu accord de voinţă al părţilor este sufficient pentru valabilitatea contractului, iar forma scrisă este cerută numai pentru probă (ad probationem).

- Societatea civilă şi societatea comercială.

Deoarece societatea civilă şi societatea comercială sunt două forme distincte ale societăţii, între ele există asemănări şi deosebiri.

→ Asemănări între societatea comercială și societatea civilă:

- sunt grupări de persoane şi de bunuri, cu scop patrimonial (economic sau lucrativ). Din acest motiv art. 1491 Cod civil defineşte atât societatea civilă cât şi societatea comercială.

- iau naştere prin contract de societate, ale cărui elemente de valabilitate referitoare la aport, la obiectul de activitate, la obţinerea şi împărţirea beneficiilor se regăsesc atât în contractul de societate civilă cât şi în contractul de societate comercială.

- urmăresc realizarea şi împărţirea beneficiilor, au prin urmare scop patrimonial (pecuniar).

- se deosebesc de asociaţii sau fundaţii ale căror membri urmăresc un scop ideal, moral, nepatrimonial.

→ Deosebiri între societatea comercială și societatea civilă:

Deosebirile privesc, obiectul de activitate, personalitatea juridică, constituirea, funcţionarea, după cum urmează:

- obiectul de activitate al societăţii comerciale este comercial fiind format din acte /fapte de comerţ. Din acest motiv în doctrina juridică s-a precizat că obiectul de activitate comercial dă comercialitate societăţii comerciale. Societatea civilă are obiect de acivitate civil cu excluderea actelor / faptelor de comerţ.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59
Drept Comercial - Pagina 60
Drept Comercial - Pagina 61
Drept Comercial - Pagina 62
Drept Comercial - Pagina 63
Drept Comercial - Pagina 64
Drept Comercial - Pagina 65
Drept Comercial - Pagina 66
Drept Comercial - Pagina 67
Drept Comercial - Pagina 68
Drept Comercial - Pagina 69
Drept Comercial - Pagina 70
Drept Comercial - Pagina 71
Drept Comercial - Pagina 72
Drept Comercial - Pagina 73
Drept Comercial - Pagina 74
Drept Comercial - Pagina 75
Drept Comercial - Pagina 76
Drept Comercial - Pagina 77
Drept Comercial - Pagina 78
Drept Comercial - Pagina 79
Drept Comercial - Pagina 80
Drept Comercial - Pagina 81
Drept Comercial - Pagina 82
Drept Comercial - Pagina 83
Drept Comercial - Pagina 84
Drept Comercial - Pagina 85
Drept Comercial - Pagina 86
Drept Comercial - Pagina 87
Drept Comercial - Pagina 88
Drept Comercial - Pagina 89
Drept Comercial - Pagina 90
Drept Comercial - Pagina 91
Drept Comercial - Pagina 92
Drept Comercial - Pagina 93
Drept Comercial - Pagina 94
Drept Comercial - Pagina 95
Drept Comercial - Pagina 96
Drept Comercial - Pagina 97
Drept Comercial - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I Mandatul în dreptul civil Secţiunea I. Mandatul cu reprezentare 1.1. Noţiune şi reglementare Noţiune. Potrivit art. 1532 C. civ....

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Răspunderea civilă privind drepturile de autor

1.Scurt Istoric În antichitate, dreptul de autor era ignorat de legislaţia timpului, interes manifestându-se numai cu privire la drepturile...

Drept Financiar

TEMA Nr. 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE INTRODUCTIVE PRIVIND RELATIA DINTRE ECONOMIE SI DREPTUL FINANCIAR FISCAL Pe o anumita treapta a dezvoltarii...

Modificarea Societății Comerciale

Condiţiile economice pot determina modificarea societăţii comerciale; astfel asociaţii pot considera utilă mărirea sau reducerea capitalului...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Curs Dreptul Afacerilor

Notiunea de drept. Consideratii introductive Statul si dreptul ca fenomene sociale au aparut concomitent ca rezultat al procesului dezvoltarii...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?