Drept Comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 20344
Mărime: 567.15KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

OBIECTIVELE CURSULUI.

Obiectivele cursului constau în deprinderea de către studenţi a:

- Contractelor comerciale cu aplecare asupra aspectelor generale reglementate de

legiuitor în privinţa contractelor profesionale şi analiza detaliată a următoarelor contracte comerciale: comision, agenţie, leasing, franciză, consignaţie, report, cont curent.

- Titulurilor comerciale de valoare, respectiv cambia, cecul şi biletul la ordin sub

aspectul noţiunii, naturii juridice şi funcţiilor acestora.

2. COMPETENŢE CONFERITE.

Competenţele menite a fi dobândite prin parcurgerea prezentului curs vizează înţelegerea aprofundată a principiilor şi mecanismelor de drept comercial, deprinderea contractelor comerciale (contractul de comision, de agenţie, de leasing, de franciză, de consignaţie, de report, de cont curent), precum şi cunoaşterea şi înţelegerea titlurilor comerciale de valoare, respectiv cambia, cecul şi biletul la ordin. În acest sens se vor avea în vedere acumularea de cunoştinţe specifice prin explicarea sensului, precum şi a conţinutului unor termeni caracteristici dreptului comercial, aprofundarea înţelegerii prin interpretarea normelor de drept comercial, precum şi dezvoltarea competenţelor în rezolvarea de speţe născute în legătură cu raporturile obligaţionale cu conţinut comercial.

O altă competenţă ce se doreşte a fi conferită o reprezintă dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de înţelegere şi asimilare a instituţiilor de drept comercial prin comparare cu vechea reglementare în materie, în condiţiile în care nu mai regăsim reglementări distincte în privinţa obligaţiilor civile şi comerciale.

Se urmăreşte totodată deprinderea unor abilităţi de triere a noilor informaţii, de sinteză a acestora şi comparare a lor cu cele asimilate anterior. În egală măsură, se impune dezvoltarea la studenţi a capacităţii de a gândi prin ei înşişi, punând astfel într-o perspectivă critică noţiunile de drept comercial ce le-au fost predate.

Alte competenţe pe care cursul de faţă îşi propune a le dezvolta sunt autonomia de gândire, munca în echipă, precum şi spiritul critic. Pentru a favoriza dezvoltarea autonomiei sale, studentul urmează a fi implicat în practica evaluării.

Totodată se va avea în vedere deprinderea unor abilităţi de învăţare şi pregătire continuă pe întreaga durată a derulării activităţilor didactice.

3. STRUCTURA CURSULUI.

Temele sunt următoarele:

Unitatea de învăţare 1:

Contractul de comision;

Unitatea de învăţare 2:

Contractul de agentie – Partea I;

Unitatea de învăţare 3:

Contractul de agentie – Partea a II a;

Unitatea de învăţare 4:

Contractul de leasing;

Unitatea de învăţare 5:

Contractul de franciza – Partea I;

Unitatea de învăţare 6:

Contractul de franciza – Partea a II a;

DREPT COMERCIAL 7

P

Unitatea de învăţare 7:

Contractul de consignatie;

Unitatea de învăţare 8:

Contractul de cont curent;

Unitatea de învăţare 9:

Contractul de report;

Unitatea de învăţare 10:

Cambia – Partea I;

Unitatea de învăţare 11:

Cambia – Partea a II a;

Unitatea de învăţare 12:

Biletul la ordin;

Unitatea de învăţare 13:

Cecul – Partea I;

Unitatea de învăţare 14:

Cecul – Partea a II a;

DREPT C 8 OMERCIAL

P

– Unitatea de învăţare 1 –

CONTRACTUL DE COMISION

1.1.Introducere 9

1.2.Competenţe 9

1.3.Reglementare, noţiune şi caractere juridice 9

1.4.Efectele contractului de comision între comisionar şi comitent 9

1.5. Efectele contractului de comision faţă de terţi 11

1.6.Rezumat…… 11

1.7.Test de evaluare 12

1.1. INTRODUCERE.

In cadrul acestei unitati de invatare ne-am propus o analiza a contractului de

comision, cu particularitatile sale. Vom porni de la aspecte introductive vizand reglementarea sa, acceptiunea notiunii de contract de comision si caracterele sale juridice. Nu vom omite din analiza noastra nici efectele acestui contract, atat cele generate intre comisionar si comitent, cat si cele fata de terti.

1.2. COMPETENŢE.

- introducerea cursanţilor în studiul contractului de comision;

- familiarizarea cursanţilor cu fiecare subcapitol al prezentei unitati de invatare;

- dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărui

element specific prezentat în această unitate de învăţare.

1.3. REGLEMENTARE, NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE.

Contractul de comision este o formă de mandat fără reprezentare, fiind reglementat de NCciv. în cuprinsul art. 2043-2053.

Potrivit definiţiei legale, „contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numită comision” [ art. 2043 din NCciv].

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Procesual Penal

Noţiune şi clasificarea probelor Noţiunea de probă cunoaşte în lit de specialitate mai multe sensuri. În sens larg, prin probă se înţelege...

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Dreptul Comertului International

Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte...

Dreptul Muncii

Contractul individual de muncă I. Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană...

Procedura Penala Romana - Partea Speciala

Partea specială Consideraţii generale Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni,...

Organizarea si Etica Profesiilor Juridice

Unitatea de invatare 1 Consideratii generale despre justitie Cuprins 1.1. Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat. 1.2. Dublul grad...

Procedura Insolventei

07.10.2013 Bibliografie: -legea insolventei in vigoare -Nicoleta Tandareanu, "Insolventa in reglementarea legii nr. 85/2006", edit. Univ....

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale 2. Trăsăturile caracteristice...

Ai nevoie de altceva?