Drept Comercial Internațional

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 52231
Mărime: 882.51KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Dezvoltarea tehnico-stiinţifică actuală a determinat ampl ificarea ci rcuitului

mondial de valori materiale si spi rituale si consolidarea unui climat de colaborare

între popoare. Importanţa relaţiilor economice internaţionale impune desfăsurarea lor

numai în cadrul anumitor reglementări juridice, care au reţinut atenţia specialist ilor

si a unor organisme, care au reţinut atenţia special istilor si a unor organisme

internaţionale.

Necesitatea conlucrării pe plan legislativ în vederea elaborări i si dezvoltării

normelor de drept adecvate comerţului internaţ ional, a determinat Organizaţia

Naţ iunilor Unite să adopte o definiţie, care consideră dreptul comerţului internaţional

ca fiind totalitatea normelor juridice prin care se reglementează raporturile ce se

stabilesc în procesul de iniţ iere, desfăsurare si final izare a operaţiunilor de comerţ

internaţional si de cooperare economică si tehnico-stiinţifică internaţională.

În mod sintetic s-a considerat că dreptul comerţului internaţional reprezintă

ansamblul normelor care reglementează relaţiile comerciale internaţionale.

Înt r-o accepţiune completă, dreptul comerţului internaţ ional este ansamblul de

norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept

material uni form, iar în anumite l imite si norme de drept internaţional public, prin

care se reglementează raporturi le de comerţ internaţional si de cooperare economică

si tehnico-stiinţ ifică, stabilite între participanţi i la circuitul mondial de valori si de

cunostinţe.

Raporturile juridice care iau nastere în organizarea si înfăptuirea schimbului

de valori materiale si spirituale sunt reglementate atât de sistemele naţionale de drept

4

cât si de dreptul internaţional public. În consecinţă, doct rina jurdiică a grupat aceste

raporturi în:

- raporturi din sfera economică în incidenţă cu normele de drept internaţional

public, stabil ite înt re două sau mai multe state suverane si egale în drepturi

sau înt re state si organizaţiile interguvernamentale;

- raporturi de drept constituţ ional, administrativ, financiar si vamal , care

intră sub incidenţa normelor juridice naţionale, la care part icipă statul

suveran si diferi ţi agenţi economici , persoane fizice sau juridice.

- Raporturi pat rimoniale semiinternaţionale (mixte), la care part icipă statul în

dubla calitate de titular de suveranitate si de persoană juridică, iar pe de

altă parte agenţi economici din alt stat (acorduri de invest iţii indust riale,

contracte de concesiune a unor zăcăminte etc.);

- Raporturi patrimoniale si uneori cu caracter personal nepat rimonial înt re

agenţi economici din di feri te state, în cali tatea lor de participanţi la

comerţul internaţional.

2.OBIECTUL DREPTULUI COMERŢULUI I

Determinarea obiectului dreptului comercial presupune delimitarea domeniului

în care acţionează, în raport cu alte discipline juridice. Analizarea dreptului

comerţului internaţional denotă că are ca obiect raporturile de comerţ internaţional si

de cooperare economică si tehnico-sti inţifică. Acestea sunt raporturi patrimoniale

stabilite între part icipanţ ii la circui tul de valori si de cunost inţe, care se

caracterizează prin egalitatea juridică a părţilor si prin echivalenţa prestaţ iilor la

care acestea se obligă.

Preview document

Drept Comercial Internațional - Pagina 1
Drept Comercial Internațional - Pagina 2
Drept Comercial Internațional - Pagina 3
Drept Comercial Internațional - Pagina 4
Drept Comercial Internațional - Pagina 5
Drept Comercial Internațional - Pagina 6
Drept Comercial Internațional - Pagina 7
Drept Comercial Internațional - Pagina 8
Drept Comercial Internațional - Pagina 9
Drept Comercial Internațional - Pagina 10
Drept Comercial Internațional - Pagina 11
Drept Comercial Internațional - Pagina 12
Drept Comercial Internațional - Pagina 13
Drept Comercial Internațional - Pagina 14
Drept Comercial Internațional - Pagina 15
Drept Comercial Internațional - Pagina 16
Drept Comercial Internațional - Pagina 17
Drept Comercial Internațional - Pagina 18
Drept Comercial Internațional - Pagina 19
Drept Comercial Internațional - Pagina 20
Drept Comercial Internațional - Pagina 21
Drept Comercial Internațional - Pagina 22
Drept Comercial Internațional - Pagina 23
Drept Comercial Internațional - Pagina 24
Drept Comercial Internațional - Pagina 25
Drept Comercial Internațional - Pagina 26
Drept Comercial Internațional - Pagina 27
Drept Comercial Internațional - Pagina 28
Drept Comercial Internațional - Pagina 29
Drept Comercial Internațional - Pagina 30
Drept Comercial Internațional - Pagina 31
Drept Comercial Internațional - Pagina 32
Drept Comercial Internațional - Pagina 33
Drept Comercial Internațional - Pagina 34
Drept Comercial Internațional - Pagina 35
Drept Comercial Internațional - Pagina 36
Drept Comercial Internațional - Pagina 37
Drept Comercial Internațional - Pagina 38
Drept Comercial Internațional - Pagina 39
Drept Comercial Internațional - Pagina 40
Drept Comercial Internațional - Pagina 41
Drept Comercial Internațional - Pagina 42
Drept Comercial Internațional - Pagina 43
Drept Comercial Internațional - Pagina 44
Drept Comercial Internațional - Pagina 45
Drept Comercial Internațional - Pagina 46
Drept Comercial Internațional - Pagina 47
Drept Comercial Internațional - Pagina 48
Drept Comercial Internațional - Pagina 49
Drept Comercial Internațional - Pagina 50
Drept Comercial Internațional - Pagina 51
Drept Comercial Internațional - Pagina 52
Drept Comercial Internațional - Pagina 53
Drept Comercial Internațional - Pagina 54
Drept Comercial Internațional - Pagina 55
Drept Comercial Internațional - Pagina 56
Drept Comercial Internațional - Pagina 57
Drept Comercial Internațional - Pagina 58
Drept Comercial Internațional - Pagina 59
Drept Comercial Internațional - Pagina 60
Drept Comercial Internațional - Pagina 61
Drept Comercial Internațional - Pagina 62
Drept Comercial Internațional - Pagina 63
Drept Comercial Internațional - Pagina 64
Drept Comercial Internațional - Pagina 65
Drept Comercial Internațional - Pagina 66
Drept Comercial Internațional - Pagina 67
Drept Comercial Internațional - Pagina 68
Drept Comercial Internațional - Pagina 69
Drept Comercial Internațional - Pagina 70
Drept Comercial Internațional - Pagina 71
Drept Comercial Internațional - Pagina 72
Drept Comercial Internațional - Pagina 73
Drept Comercial Internațional - Pagina 74
Drept Comercial Internațional - Pagina 75
Drept Comercial Internațional - Pagina 76
Drept Comercial Internațional - Pagina 77
Drept Comercial Internațional - Pagina 78
Drept Comercial Internațional - Pagina 79
Drept Comercial Internațional - Pagina 80
Drept Comercial Internațional - Pagina 81
Drept Comercial Internațional - Pagina 82
Drept Comercial Internațional - Pagina 83
Drept Comercial Internațional - Pagina 84
Drept Comercial Internațional - Pagina 85
Drept Comercial Internațional - Pagina 86
Drept Comercial Internațional - Pagina 87
Drept Comercial Internațional - Pagina 88
Drept Comercial Internațional - Pagina 89
Drept Comercial Internațional - Pagina 90
Drept Comercial Internațional - Pagina 91
Drept Comercial Internațional - Pagina 92
Drept Comercial Internațional - Pagina 93
Drept Comercial Internațional - Pagina 94
Drept Comercial Internațional - Pagina 95
Drept Comercial Internațional - Pagina 96
Drept Comercial Internațional - Pagina 97
Drept Comercial Internațional - Pagina 98
Drept Comercial Internațional - Pagina 99
Drept Comercial Internațional - Pagina 100
Drept Comercial Internațional - Pagina 101
Drept Comercial Internațional - Pagina 102
Drept Comercial Internațional - Pagina 103
Drept Comercial Internațional - Pagina 104
Drept Comercial Internațional - Pagina 105
Drept Comercial Internațional - Pagina 106
Drept Comercial Internațional - Pagina 107
Drept Comercial Internațional - Pagina 108
Drept Comercial Internațional - Pagina 109
Drept Comercial Internațional - Pagina 110
Drept Comercial Internațional - Pagina 111
Drept Comercial Internațional - Pagina 112
Drept Comercial Internațional - Pagina 113
Drept Comercial Internațional - Pagina 114
Drept Comercial Internațional - Pagina 115
Drept Comercial Internațional - Pagina 116
Drept Comercial Internațional - Pagina 117
Drept Comercial Internațional - Pagina 118
Drept Comercial Internațional - Pagina 119
Drept Comercial Internațional - Pagina 120
Drept Comercial Internațional - Pagina 121
Drept Comercial Internațional - Pagina 122
Drept Comercial Internațional - Pagina 123
Drept Comercial Internațional - Pagina 124
Drept Comercial Internațional - Pagina 125
Drept Comercial Internațional - Pagina 126
Drept Comercial Internațional - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial International.pdf

Alții au mai descărcat și

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Infractiuni Savarsite de Functionarii Publici

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public au altor activităţi reglementate de lege Viata sociala a pus dintotdeauna...

Dreptul Comunitar al Falimentului Institutiilor de Credit

Scurt istoric Dreptul comunitar a inregistrat rezultatele poate cele mai semnificative in zona preocuparilor de elaborare a unor reglementari...

Prezentarea Procedurii Arbitrale - Avantaje

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Statutul specific instanţelor arbitrale atrage după sine particularitati distincte. Statul nu da dreptul instantei...

Dreptul Proprietatii Intelectuale

Durata protectiei dreptului de autor Pentru a putea vorbi de durata protectie dreptului de autor va trebui sa definim in primul rand Dreptul de...

Locul si Rolul Negocierii in Activitatea de Incheiere a Contractelor Comerciale Internationale

1. NOTIUNI GENERALE Conform “Dicţionarului de comunicare” al d-nei Sultana Craia negocierea reprezintă un “demers comunicaţional interpersonal sau...

Drept Financiar

CAP.I – Finanate-aparitie, concept si dezvoltare Finantele categorie sociala de natura economica Aparitia si evolutia finantelor este strans...

Drept Penal

Dreptul penal reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile de aparare sociala prin incriminarea ca infractiuni a faptelor...

Ai nevoie de altceva?