Drept Comunitar

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 325 în total
Cuvinte : 115511
Mărime: 361.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simion Barnutiu Sibiu
Facultatea de Drept

Cuprins

Tema 1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a ideii de integrare europeană

Tema 2. Introducere în dreptul comunităţilor europene. Definiţia şi izvoarele dreptului comunitar European

Tema 3. Constituirea comunităţilor europene. Asemănări şi deosebiri structurale între comunităţile europene

Tema.4. Profilul politico-constituţional actual al CE şi UE şi al statelor membre ale acestora

Tema 5. Domeniul de aplicabilitate al normelor de drept comunitar European

Tema 6. Natura şi specificitatea juridică a comunităţilor europene astăzi.

Tema 7. Actele constitutive fundamentale ale Comunităţii şi Uniunii Europene. Actul Unic European.Tratatul de la Maastricht. Tratatul de la Amsterdam. Tratatul de la Nisa. Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa.

Tema 8. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern în sistemul normativ comunitar şi al statelor membre.

Tema 9. Principiile instituţionale fundamentale ale CE şi UE

Tema 10. Consiliul European şi Consiliul de Miniştri

Tema 11. Comisia Europeană

Tema.12. Parlamentul European

Tema 13. Curtea Europeană de Justiţie

Tema 14. Bugetul comunitar şi Curtea Europeană de Conturi

Tema.15. Sistemul monetar şi bancar al CE şi UE

Tema 16. Politicile fundamentale ale CE şi UE şi cetăţenia europeană

Tema 17. Politica externă şi de securitate comună şi politica în domeniul justiţiei şi afacerilor externe

Tema.18. Relaţiile externe ale CE şi UE

Tema 19. Procedura de aderare la CE şi UE şi extinderea CE şi UE

Tema.20. Relaţiile României cu CE şi UE. Stadiul actual al aderării României la CE şi UE.

Extras din document

CAPITOLUL I. PREMISELE TEORETICE ŞI POLITICO-ISTORICE ALE PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ

1. Bazele teoretice ale procesului integrativ european

Incepând cu sec.XIV, de la Pierre Dubois la Kant şi Bluntschli şi până astăzi, ideea de integrare europeană a fascinat şi preocupat literatura, filosofia, istoria, ştiintele politice şi juridice din majoritatea statelor europene, fiind utilizată, nu de puţine ori, drept mijloc pentru atingerea unor scopuri politice.

Fundamentul valoric al acestei idei este plasat însă mult mai devreme, în moştenirea romană, respectiv în cultura comună şi in memoria unitătii politice a lumii europene de la acea vreme. După căderea Imperiului Roman, urmată de formarea, pe considerente culturale şi/sau religioase, a unor state suverane, Europa, ca întreg, a devenit din ce in ce mai puternică dar relaţiile dintre statele constituite pe teritoriul ei au devenit din ce in ce mai fragile. Dezbinările religioase şi cruciadele pe de o parte, iar pe de alta parte, dezvoltarea economică diferită, fenomenul colonialismului şi tendinţele hegemonice ale unor state, dictatul celor tari asupra celor slabi şi intriga politică au determinat o realitate europeană complexă, caracterizată printr-o puternică dinamică interioară. Unitatea politică din cadrul Imperiului Roman a fost înlocuită cu o unitate culturală si religioasă relativă, mai mult exterioară decât interioară.

Nici o unitate pur exterioară nu a avut însa vreodată trăinicie. Incercările de unificare politică a Europei, de felul celor întreprinse de Carol Cel Mare sau Napoleon Bonaparte, au eşuat pentru că, la vremea aceea, deosebirile dintre popoarele europene însemnau mai mult decât aveau ele în comun. Din perspectiva experienţei interioare posibile, distanţa dintre Paris si Koeln era, chiar în vremea lui Napoleon I, la fel de mare ca distanţa dintre Berlin şi Sydney astăzi. Franţa si Anglia au trăit după 1914 într-o puternică simbioză dar, niciodată, popoarele lor n-au fost mai diferite şi mai conştiente de diferenţa dintre ele.

Orice totalitate preexistentă a condiţionat aşadar, de la sine, o diferenţiere de alt gen faţă de ce a existat anterior. Precum odinioară familiile erau mai importante decât naţiunile, ba chiar acestea din urma nici nu au existat cu adevărat, în sensul actual, până la Revoluţia Franceză, astăzi se articuleaza noi unitati, vii, plecând de la starea ecumenică preexistentă lăuntric.

Ori una din aceste stări este Europa, ideea de Europa, care nu ia naştere din cauza mişcării paneuropene sau a altor mişcări asemănătoare ci pentru că această mişcare, ca şi celelalte de acelaşi sens, este posibilă intrucât reprezintă, printre altele, o tendinţă vie, ce acţionează primar, de la sine.

Ideea de integrare europeană a apărut şi a evoluat, într-un ritm şi o consistenţă condiţionate istoric, împreună dar paralel şi paradoxal în raport cu istoria statelor europene, intensificându-se în vremuri de criză şi estompându-se în vremuri de pace, în interiorul Europei. In cursul acestei evoluţii ea a generat modele şi scopuri integrative care constituie astăzi bazele teoretice ale procesului integrativ european.

Coordonatele conceptuale fundamentale ale ideii de integrare europeană în evoluţia ei istorică sunt :

• ideea asigurării păcii

• ideea supranaţionalitatii

• ideea liberei circulaţii si a pieţei comerciale libere

• ideea asigurării puterii politice

1.1. Ideea asigurarii pacii

In doctrina europeană se arata in mod constant ca unul din cele mai importante aspecte ale ideii de integrare europeană este acela al necesităţii asigurării pacii.

Primul autor care a fundamentat ideea că pacea nu poate fi realizată, nici menţinută, la nivelul Europei dar şi al lumii, fără o colaborare politica între state, a fost juristul francez Pierre Dubois. În opera sa “De recuperatione Terre Sancte !", elaborata intre anii 1305 - 1307, acest autor prefigurează realizarea unei uniuni politice a Europei, pe care o vede ca şi condiţie necesară pentru asigurarea păcii şi recuperarea pământului sacru. În acest sens el propune constituirea unui Consiliu al Domnitorilor şi a unui Tribunal compus din judecatori religioşi si laici, precum si instituirea Sfântului Scaun ca instanţa de apel. Proiectul sau nu a prins însă contur, fiind acuzat ca în spatele ideilor generoase ar ascunde de fapt doar tendinţa extinderii puterii politice a regelui Franţei.

In ciuda eşecului, proiectul lui Pierre Dubois şi ideile continute in opera sa, au produs mutaţii importante in gândirea politică internatională ulterioară, autorul fiind considerat a fi nu numai întemeiatorul mişcării integrativ europene ci, mai ales, unul din întemeietorii mişcării de cooperare internatională materializată, mult mai târziu, prin constituirea societatii internationale şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35
Drept Comunitar - Pagina 36
Drept Comunitar - Pagina 37
Drept Comunitar - Pagina 38
Drept Comunitar - Pagina 39
Drept Comunitar - Pagina 40
Drept Comunitar - Pagina 41
Drept Comunitar - Pagina 42
Drept Comunitar - Pagina 43
Drept Comunitar - Pagina 44
Drept Comunitar - Pagina 45
Drept Comunitar - Pagina 46
Drept Comunitar - Pagina 47
Drept Comunitar - Pagina 48
Drept Comunitar - Pagina 49
Drept Comunitar - Pagina 50
Drept Comunitar - Pagina 51
Drept Comunitar - Pagina 52
Drept Comunitar - Pagina 53
Drept Comunitar - Pagina 54
Drept Comunitar - Pagina 55
Drept Comunitar - Pagina 56
Drept Comunitar - Pagina 57
Drept Comunitar - Pagina 58
Drept Comunitar - Pagina 59
Drept Comunitar - Pagina 60
Drept Comunitar - Pagina 61
Drept Comunitar - Pagina 62
Drept Comunitar - Pagina 63
Drept Comunitar - Pagina 64
Drept Comunitar - Pagina 65
Drept Comunitar - Pagina 66
Drept Comunitar - Pagina 67
Drept Comunitar - Pagina 68
Drept Comunitar - Pagina 69
Drept Comunitar - Pagina 70
Drept Comunitar - Pagina 71
Drept Comunitar - Pagina 72
Drept Comunitar - Pagina 73
Drept Comunitar - Pagina 74
Drept Comunitar - Pagina 75
Drept Comunitar - Pagina 76
Drept Comunitar - Pagina 77
Drept Comunitar - Pagina 78
Drept Comunitar - Pagina 79
Drept Comunitar - Pagina 80
Drept Comunitar - Pagina 81
Drept Comunitar - Pagina 82
Drept Comunitar - Pagina 83
Drept Comunitar - Pagina 84
Drept Comunitar - Pagina 85
Drept Comunitar - Pagina 86
Drept Comunitar - Pagina 87
Drept Comunitar - Pagina 88
Drept Comunitar - Pagina 89
Drept Comunitar - Pagina 90
Drept Comunitar - Pagina 91
Drept Comunitar - Pagina 92
Drept Comunitar - Pagina 93
Drept Comunitar - Pagina 94
Drept Comunitar - Pagina 95
Drept Comunitar - Pagina 96
Drept Comunitar - Pagina 97
Drept Comunitar - Pagina 98
Drept Comunitar - Pagina 99
Drept Comunitar - Pagina 100
Drept Comunitar - Pagina 101
Drept Comunitar - Pagina 102
Drept Comunitar - Pagina 103
Drept Comunitar - Pagina 104
Drept Comunitar - Pagina 105
Drept Comunitar - Pagina 106
Drept Comunitar - Pagina 107
Drept Comunitar - Pagina 108
Drept Comunitar - Pagina 109
Drept Comunitar - Pagina 110
Drept Comunitar - Pagina 111
Drept Comunitar - Pagina 112
Drept Comunitar - Pagina 113
Drept Comunitar - Pagina 114
Drept Comunitar - Pagina 115
Drept Comunitar - Pagina 116
Drept Comunitar - Pagina 117
Drept Comunitar - Pagina 118
Drept Comunitar - Pagina 119
Drept Comunitar - Pagina 120
Drept Comunitar - Pagina 121
Drept Comunitar - Pagina 122
Drept Comunitar - Pagina 123
Drept Comunitar - Pagina 124
Drept Comunitar - Pagina 125
Drept Comunitar - Pagina 126
Drept Comunitar - Pagina 127
Drept Comunitar - Pagina 128
Drept Comunitar - Pagina 129
Drept Comunitar - Pagina 130
Drept Comunitar - Pagina 131
Drept Comunitar - Pagina 132
Drept Comunitar - Pagina 133
Drept Comunitar - Pagina 134
Drept Comunitar - Pagina 135
Drept Comunitar - Pagina 136
Drept Comunitar - Pagina 137
Drept Comunitar - Pagina 138
Drept Comunitar - Pagina 139
Drept Comunitar - Pagina 140
Drept Comunitar - Pagina 141
Drept Comunitar - Pagina 142
Drept Comunitar - Pagina 143
Drept Comunitar - Pagina 144
Drept Comunitar - Pagina 145
Drept Comunitar - Pagina 146
Drept Comunitar - Pagina 147
Drept Comunitar - Pagina 148
Drept Comunitar - Pagina 149
Drept Comunitar - Pagina 150
Drept Comunitar - Pagina 151
Drept Comunitar - Pagina 152
Drept Comunitar - Pagina 153
Drept Comunitar - Pagina 154
Drept Comunitar - Pagina 155
Drept Comunitar - Pagina 156
Drept Comunitar - Pagina 157
Drept Comunitar - Pagina 158
Drept Comunitar - Pagina 159
Drept Comunitar - Pagina 160
Drept Comunitar - Pagina 161
Drept Comunitar - Pagina 162
Drept Comunitar - Pagina 163
Drept Comunitar - Pagina 164
Drept Comunitar - Pagina 165
Drept Comunitar - Pagina 166
Drept Comunitar - Pagina 167
Drept Comunitar - Pagina 168
Drept Comunitar - Pagina 169
Drept Comunitar - Pagina 170
Drept Comunitar - Pagina 171
Drept Comunitar - Pagina 172
Drept Comunitar - Pagina 173
Drept Comunitar - Pagina 174
Drept Comunitar - Pagina 175
Drept Comunitar - Pagina 176
Drept Comunitar - Pagina 177
Drept Comunitar - Pagina 178
Drept Comunitar - Pagina 179
Drept Comunitar - Pagina 180
Drept Comunitar - Pagina 181
Drept Comunitar - Pagina 182
Drept Comunitar - Pagina 183
Drept Comunitar - Pagina 184
Drept Comunitar - Pagina 185
Drept Comunitar - Pagina 186
Drept Comunitar - Pagina 187
Drept Comunitar - Pagina 188
Drept Comunitar - Pagina 189
Drept Comunitar - Pagina 190
Drept Comunitar - Pagina 191
Drept Comunitar - Pagina 192
Drept Comunitar - Pagina 193
Drept Comunitar - Pagina 194
Drept Comunitar - Pagina 195
Drept Comunitar - Pagina 196
Drept Comunitar - Pagina 197
Drept Comunitar - Pagina 198
Drept Comunitar - Pagina 199
Drept Comunitar - Pagina 200
Drept Comunitar - Pagina 201
Drept Comunitar - Pagina 202
Drept Comunitar - Pagina 203
Drept Comunitar - Pagina 204
Drept Comunitar - Pagina 205
Drept Comunitar - Pagina 206
Drept Comunitar - Pagina 207
Drept Comunitar - Pagina 208
Drept Comunitar - Pagina 209
Drept Comunitar - Pagina 210
Drept Comunitar - Pagina 211
Drept Comunitar - Pagina 212
Drept Comunitar - Pagina 213
Drept Comunitar - Pagina 214
Drept Comunitar - Pagina 215
Drept Comunitar - Pagina 216
Drept Comunitar - Pagina 217
Drept Comunitar - Pagina 218
Drept Comunitar - Pagina 219
Drept Comunitar - Pagina 220
Drept Comunitar - Pagina 221
Drept Comunitar - Pagina 222
Drept Comunitar - Pagina 223
Drept Comunitar - Pagina 224
Drept Comunitar - Pagina 225
Drept Comunitar - Pagina 226
Drept Comunitar - Pagina 227
Drept Comunitar - Pagina 228
Drept Comunitar - Pagina 229
Drept Comunitar - Pagina 230
Drept Comunitar - Pagina 231
Drept Comunitar - Pagina 232
Drept Comunitar - Pagina 233
Drept Comunitar - Pagina 234
Drept Comunitar - Pagina 235
Drept Comunitar - Pagina 236
Drept Comunitar - Pagina 237
Drept Comunitar - Pagina 238
Drept Comunitar - Pagina 239
Drept Comunitar - Pagina 240
Drept Comunitar - Pagina 241
Drept Comunitar - Pagina 242
Drept Comunitar - Pagina 243
Drept Comunitar - Pagina 244
Drept Comunitar - Pagina 245
Drept Comunitar - Pagina 246
Drept Comunitar - Pagina 247
Drept Comunitar - Pagina 248
Drept Comunitar - Pagina 249
Drept Comunitar - Pagina 250
Drept Comunitar - Pagina 251
Drept Comunitar - Pagina 252
Drept Comunitar - Pagina 253
Drept Comunitar - Pagina 254
Drept Comunitar - Pagina 255
Drept Comunitar - Pagina 256
Drept Comunitar - Pagina 257
Drept Comunitar - Pagina 258
Drept Comunitar - Pagina 259
Drept Comunitar - Pagina 260
Drept Comunitar - Pagina 261
Drept Comunitar - Pagina 262
Drept Comunitar - Pagina 263
Drept Comunitar - Pagina 264
Drept Comunitar - Pagina 265
Drept Comunitar - Pagina 266
Drept Comunitar - Pagina 267
Drept Comunitar - Pagina 268
Drept Comunitar - Pagina 269
Drept Comunitar - Pagina 270
Drept Comunitar - Pagina 271
Drept Comunitar - Pagina 272
Drept Comunitar - Pagina 273
Drept Comunitar - Pagina 274
Drept Comunitar - Pagina 275
Drept Comunitar - Pagina 276
Drept Comunitar - Pagina 277
Drept Comunitar - Pagina 278
Drept Comunitar - Pagina 279
Drept Comunitar - Pagina 280
Drept Comunitar - Pagina 281
Drept Comunitar - Pagina 282
Drept Comunitar - Pagina 283
Drept Comunitar - Pagina 284
Drept Comunitar - Pagina 285
Drept Comunitar - Pagina 286
Drept Comunitar - Pagina 287
Drept Comunitar - Pagina 288
Drept Comunitar - Pagina 289
Drept Comunitar - Pagina 290
Drept Comunitar - Pagina 291
Drept Comunitar - Pagina 292
Drept Comunitar - Pagina 293
Drept Comunitar - Pagina 294
Drept Comunitar - Pagina 295
Drept Comunitar - Pagina 296
Drept Comunitar - Pagina 297
Drept Comunitar - Pagina 298
Drept Comunitar - Pagina 299
Drept Comunitar - Pagina 300
Drept Comunitar - Pagina 301
Drept Comunitar - Pagina 302
Drept Comunitar - Pagina 303
Drept Comunitar - Pagina 304
Drept Comunitar - Pagina 305
Drept Comunitar - Pagina 306
Drept Comunitar - Pagina 307
Drept Comunitar - Pagina 308
Drept Comunitar - Pagina 309
Drept Comunitar - Pagina 310
Drept Comunitar - Pagina 311
Drept Comunitar - Pagina 312
Drept Comunitar - Pagina 313
Drept Comunitar - Pagina 314
Drept Comunitar - Pagina 315
Drept Comunitar - Pagina 316
Drept Comunitar - Pagina 317
Drept Comunitar - Pagina 318
Drept Comunitar - Pagina 319
Drept Comunitar - Pagina 320
Drept Comunitar - Pagina 321
Drept Comunitar - Pagina 322
Drept Comunitar - Pagina 323
Drept Comunitar - Pagina 324
Drept Comunitar - Pagina 325

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE DREPT COMUNITAR.doc
  • Drept Comunitar.doc
  • Programa.doc

Alții au mai descărcat și

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Introducere Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Supremația Dreptului Comunitar în Raport cu Dreptul Național

Argument Lucrarea noastră îşi propune o analiză obiectivă şi pertinentă a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, european...

Ai nevoie de altceva?