Drept Comunitar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 36710
Mărime: 745.61KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea

Extras din document

1. Sub raport didactic

Dupã anul 1990, societatea româneascã este tot mai profund raportatã la

realitãtile societãtii internationale, în general, si ale celei regionale europene, în

special, fapt ce a condus la o orientare, fãrã echivoc, cãtre organizatiile

internationale care, în timp, si-au dovedit caracterul viabil. Aceastã orientare s-a

concretizat în dobândirea, de cãtre România, a statutului de stat membru al

Consiliului Europei, al NATO si, nu în ultimul rând, al Uniunii Europene.

Evolutiile pe plan international înregistrate de tara noastrã au determinat

facultãtile de drept, si nu numai, sã-si actualizeze planurile de învãtãmânt,

incluzând discipline care presupun cunoasterea, întelegerea, dar, mai ales,

modalitãtile specifice de aplicare a normelor care guverneazã raporturile stabilite

de aceste organizatii internationale cu alte organizatii internationale, cu statele

membre si cu cele nemembre ori cu persoanele fizice si juridice ale acestora. Astfel,

planul de învãtãmânt al Facultãtii de Drept din cadrul Universitãtii „Titu

Maiorescu” include, alãturi de alte discipline, si pe cea care are relevantã pentru

integrarea în Uniunea Europeanã, si anume „Dreptul comunitar (al Uniunii

Europene)” (general si institutional).

Raportarea, din ce în ce mai amplã, la noua tipologie de drept, deja

recunoscutã de specialisti, teoreticieni si practicieni ai domeniului, adicã dreptul

comunitar si, de la 1 decembrie 2010, dreptul Uniunii Europene, cu subramurile

sale, este consecinta etapei pe care o parcurge tara noastrã, în prezent, ca stat

membru al UE.

În acest fel, cursul urmãreste:

- cunoasterea si întelegerea istoricului, caracteristicilor si mecanismelor

specifice Uniunii Europene – existenta, organizarea, functionarea si

dezvoltarea acestora;

- cunoasterea, întelegerea si însusirea problematicii sistemului institutional al

Uniunii Europene;

- studiul si aprofundarea normelor dreptului Uniunii Europene (raportul

dintre normele juridice ale UE si cele nationale; jurisprudenta Curtii de

Justitie a Uniunii Europene etc.);

- studiul jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, precum si al

reformei în materie institutionalã la nivelul Uniunii Europene;

- întelegerea statutului de stat membru, cu drepturi si obligatii depline al UE,

statut pe care tara noastrã la dobândit la 1 ianuarie 2007;

- orientarea profesionalã a studentilor pentru ca, la absolvire, sã poatã

contribui la activitãtile destinate procesului de integrare europeanã, proces

pe care, în prezent, România îl parcurge.

3

Potrivit fisei disciplinei, competentele specifice cursului sunt urmãtoarele:

- cunoasterea constituirii si evolutiei Comunitãtilor Europene, a Uniunii

Europene si a functionãrii principalelor institutii ale acestora;

- întelegerea izvoarelor dreptului UE si a procedurilor de adoptare a actelor

juridice ale UE si a actelor specifice relatiilor externe ale UE;

- cunoasterea procedurilor specifice contenciosului UE;

- întelegerea rolului jurisprudentei instantelor UE în interpretarea si

dezvoltarea ordinii juridice a Uniunii;

- întelegerea raporturilor politice si juridice stabilite între institutiile Uniunii,

între acestea si statele membre, precum si a dinamicii acestor raporturi;

- explicarea pozitiei si a rolului participantilor la procedurile specifice

contenciosului comunitar;

- analiza si calificarea actelor juridice ale UE si a normelor pe care le cuprind, a

procedurilor legislative si a normelor de procedurã contencioasã;

- interpretarea naturii obligatiilor implicate de diferite categorii de acte juridice

ale UE si capacitatea de a le aplica în caz de conflict cu normele de drept

intern;

- corelarea cunostintelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practicã

2. Sub raport metodologic

Cursul este structurat în mai multe unitãti de învãtare, care fac trimitere, cu

precãdere, la: evolutiile de naturã istoricã si conceptualã înregistrate la nivel

Uniunii Europene; izvoarele dreptului Uniunii Europene si aplicabilitatea acestora;

sistemul institutional al Uniunii Europene si reforma realizatã în acest domeniu.

Metoda de transmitere a problematicii ce face obiectul cursului Drept

comunitar (al Uniunii Europene) se realizeazã prin sustinerea de cursuri-prelegere,

prin comunicarea de noi cunostinte pe baza instruirii programate, a pregãtirii si

dezbaterilor referatelor si, nu în ultimul rând, a analizãrii unor spete „clasice” din

jurisprudenta „istoricã” a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Cursul-prelegere are ca obiectiv principal activitatea de predare-învãtare,

variantele structural-functionale ale acestuia fiind impuse de obiectivele instruirii,

continutul (cognitiv, afectiv-volitional) prin intermediul cãruia se vor atinge

obiectivele, resursele materiale si umane disponibile. Totodatã, cursul îsi propune

realizarea mai multor sarcini didactice, si anume comunicarea de informatii noi,

sistematizarea si fixarea acestora.

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35
Drept Comunitar - Pagina 36
Drept Comunitar - Pagina 37
Drept Comunitar - Pagina 38
Drept Comunitar - Pagina 39
Drept Comunitar - Pagina 40
Drept Comunitar - Pagina 41
Drept Comunitar - Pagina 42
Drept Comunitar - Pagina 43
Drept Comunitar - Pagina 44
Drept Comunitar - Pagina 45
Drept Comunitar - Pagina 46
Drept Comunitar - Pagina 47
Drept Comunitar - Pagina 48
Drept Comunitar - Pagina 49
Drept Comunitar - Pagina 50
Drept Comunitar - Pagina 51
Drept Comunitar - Pagina 52
Drept Comunitar - Pagina 53
Drept Comunitar - Pagina 54
Drept Comunitar - Pagina 55
Drept Comunitar - Pagina 56
Drept Comunitar - Pagina 57
Drept Comunitar - Pagina 58
Drept Comunitar - Pagina 59
Drept Comunitar - Pagina 60
Drept Comunitar - Pagina 61
Drept Comunitar - Pagina 62
Drept Comunitar - Pagina 63
Drept Comunitar - Pagina 64
Drept Comunitar - Pagina 65
Drept Comunitar - Pagina 66
Drept Comunitar - Pagina 67
Drept Comunitar - Pagina 68
Drept Comunitar - Pagina 69
Drept Comunitar - Pagina 70
Drept Comunitar - Pagina 71
Drept Comunitar - Pagina 72
Drept Comunitar - Pagina 73
Drept Comunitar - Pagina 74
Drept Comunitar - Pagina 75
Drept Comunitar - Pagina 76
Drept Comunitar - Pagina 77
Drept Comunitar - Pagina 78
Drept Comunitar - Pagina 79
Drept Comunitar - Pagina 80
Drept Comunitar - Pagina 81
Drept Comunitar - Pagina 82
Drept Comunitar - Pagina 83
Drept Comunitar - Pagina 84
Drept Comunitar - Pagina 85
Drept Comunitar - Pagina 86
Drept Comunitar - Pagina 87
Drept Comunitar - Pagina 88
Drept Comunitar - Pagina 89
Drept Comunitar - Pagina 90
Drept Comunitar - Pagina 91
Drept Comunitar - Pagina 92
Drept Comunitar - Pagina 93
Drept Comunitar - Pagina 94
Drept Comunitar - Pagina 95
Drept Comunitar - Pagina 96
Drept Comunitar - Pagina 97
Drept Comunitar - Pagina 98
Drept Comunitar - Pagina 99
Drept Comunitar - Pagina 100
Drept Comunitar - Pagina 101
Drept Comunitar - Pagina 102
Drept Comunitar - Pagina 103
Drept Comunitar - Pagina 104
Drept Comunitar - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Drept Comunitar.pdf

Alții au mai descărcat și

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție

1. Modificări aduse acestei căi de atac de Constituţia Europeană 37 2. Recursul în anulare, garant al protecţiei juridice individuale faţă de...

Curtea Europeană de Justiție

CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE 1.Sistemul institutional al Uniunii Europene 1.1. Prezentare generala Uniunea Europeana a fost si ramâne una dintre...

Curtea de Justiție Europeană

INTRODUCERE Instituind Comunităţile europene şi, ulterior, Uniunea europeană, statele membre s-au angajat ca obiectivele asumate să fie aduse la...

Drept Comunitar și Instituții Comunitare

Capitolul I ISTORICUL COMUNITATILOR EUROPENE 1. Istoricul constructiei comunitare Contextul international al aparitiei Comunitatilor Europene...

Drept Constituțional

CURSUL 1 CETĂŢENIA ROMÂNĂ NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE Cetăţenia interesează nu numai dreptul constituţional, ci şi dreptul internaţional (public şi,...

Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului

CAPITOLUL I Noțiunea dreptului Secţiunea 1- Sensurile conceptului de „drept” Cuvântul „drept” este polisemantic, acesta putând căpăta, în funcţie...

Istoria Dreptului

În eneolitic s-a produs un proces de o importanţă covârşitoare şi anume indoeuropenizarea. În cadrul acestui proces istoric în zona balcanică a...

Ai nevoie de altceva?