Drept Comunitar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 61590
Mărime: 182.33KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1. Constituire, obiective, principii, evoluţie numerică

Cele 3 Comunităţi, şi anume Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.), Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E.E.A), au fost create prin tratate - acte de drept internaţional – încheiate şi ratificate de state suverane, conform procedurilor prevăzute deopotrivă de dreptul internaţional şi de dreptul constituţional al statelor membre, ele fiind astfel subiecte de drept internaţional public (organizaţii sau asociaţii de state). Aceste tratate sunt: Tratatul de la Paris din 1951 (intrat în vigoare în 1952) de înfiinţare a C.E.C.O. şi Tratatele de la Roma din 1957 (1958) de înfiinţare a C.E.E. şi C.E.E.A. Statele fondatoare sunt: Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania şi Italia.

În ce priveşte evoluţia Comunităţilor din punctul de vedere al numărului lor de membri, ulterior au mai aderat următoarele state:

- 1972 (1974) Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda

- 1979 (1981) Grecia

- 1985 (1986) Spania şi Portugalia

- 1994 (1995) Austria, Suedia şi Finlanda

- 2003 (2004) Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Cipru şi Malta

- 2005 (2007) România şi Bulgaria

Obiectivele (finale) pe care şi le propuneau Comunităţile erau:

- realizarea unităţii europene, mai întâi economice şi mai apoi politice, între statele care împărtăşesc aceleaşi valori

- asigurarea progresului economic şi social al popoarelor membre, ridicarea nivelului lor de trai, expansiunea economică stabilă şi concurenţa loială, convergenţa economiilor şi reducerea decalajelor dintre regiuni

- deschiderea economiilor membre spre economia mondială, prin realizarea de schimburi libere în cadrul organizaţiilor mondiale de comerţ

Atingerea obiectivelor menţionate urma să se realizeze prin instituirea unei pieţe comune (obiectiv imediat).

Piaţa comună este un spaţiu economic între două sau mai multe state, în care persoanele, produsele, serviciile şi capitalurile circulă liber pe baza regulilor economiei de piaţă (zonă de liber schimb), spaţiu administrat şi gestionat de instituţii comune prin intermediul unor politici comune (legislaţie comună).

Libera circulaţie presupune eliminarea barierelor de orice natură (în primul rând a celor fizice care sunt frontierele, a celor sanitar-veterinare, fiscale, profesionale, ecologice, tehnice etc.), directe sau indirecte, discriminatorii sau nediscriminatorii; cele discriminatorii directe nu sunt admisibile în nici o situaţie şi trebuie eliminate prin aplicarea regulii tratamentului naţional pentru cetăţenii, produsele, serviciile etc. străine, cele discriminatorii indirecte şi cele nediscriminatorii, în măsura în care sunt obiectiv necesare pentru satisfacerea unui interes general, nu trebuie eliminate dar trebuie şi pot fi neutralizate prin adoptarea de reguli comune sau prin armonizarea sau coordonarea legislaţiilor statelor membre.

Mijloacele de atingere a obiectivelor stabilite erau şi sunt:

- libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor

- stabilirea unui tarif vamal comun şi a unei politici comerciale exterioare comune

- stabilirea unei politici comune agricole

- stabilirea unei politici comune în transporturi

- stabilirea unei politici comune a concurenţei comunitare

- coordonarea politicilor economice ale statelor

- armonizarea şi apropierea legislaţiilor lor

- crearea unui fond social european, destinat ridicării nivelului de trai al salariaţilor şi ameliorării posibilităţilor de a găsi de lucru

- crearea unei Bănci Europene de Investiţii (B.E.I.), destinate să susţină expansiunea economică prin credite pentru investiţii

Ca orice persoane juridice, Comunităţile erau guvernate de principiul specialităţii; specialitatea stabilită iniţial era: sectorul cărbunelui şi oţelului pentru C.E.C.O., sectorul energiei atomice pentru C.E.E.A., economia în ansamblul ei + o parte din sfera socialului pentru C.E.E

Având în vedere că Tratatul de înfiinţare a C.E.C.O., încheiat pentru 50 de ani, a ajuns la termen în anul 2002 iar statele membre au convenit ca el să nu fie reînnoit, această Comunitate a încetat să mai existe începând cu anul 2002, toate fondurile sale fiind transferate prin Tratatul de la Nisa C.E

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35
Drept Comunitar - Pagina 36
Drept Comunitar - Pagina 37
Drept Comunitar - Pagina 38
Drept Comunitar - Pagina 39
Drept Comunitar - Pagina 40
Drept Comunitar - Pagina 41
Drept Comunitar - Pagina 42
Drept Comunitar - Pagina 43
Drept Comunitar - Pagina 44
Drept Comunitar - Pagina 45
Drept Comunitar - Pagina 46
Drept Comunitar - Pagina 47
Drept Comunitar - Pagina 48
Drept Comunitar - Pagina 49
Drept Comunitar - Pagina 50
Drept Comunitar - Pagina 51
Drept Comunitar - Pagina 52
Drept Comunitar - Pagina 53
Drept Comunitar - Pagina 54
Drept Comunitar - Pagina 55
Drept Comunitar - Pagina 56
Drept Comunitar - Pagina 57
Drept Comunitar - Pagina 58
Drept Comunitar - Pagina 59
Drept Comunitar - Pagina 60
Drept Comunitar - Pagina 61
Drept Comunitar - Pagina 62
Drept Comunitar - Pagina 63
Drept Comunitar - Pagina 64
Drept Comunitar - Pagina 65
Drept Comunitar - Pagina 66
Drept Comunitar - Pagina 67
Drept Comunitar - Pagina 68
Drept Comunitar - Pagina 69
Drept Comunitar - Pagina 70
Drept Comunitar - Pagina 71
Drept Comunitar - Pagina 72
Drept Comunitar - Pagina 73
Drept Comunitar - Pagina 74
Drept Comunitar - Pagina 75
Drept Comunitar - Pagina 76
Drept Comunitar - Pagina 77
Drept Comunitar - Pagina 78
Drept Comunitar - Pagina 79
Drept Comunitar - Pagina 80
Drept Comunitar - Pagina 81
Drept Comunitar - Pagina 82
Drept Comunitar - Pagina 83
Drept Comunitar - Pagina 84
Drept Comunitar - Pagina 85
Drept Comunitar - Pagina 86
Drept Comunitar - Pagina 87
Drept Comunitar - Pagina 88
Drept Comunitar - Pagina 89
Drept Comunitar - Pagina 90
Drept Comunitar - Pagina 91
Drept Comunitar - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Drept Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Dreptul Material al UE

I. OBIECTIVELE CURSULUI I.1. Sub raport didactic Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional...

Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului

CAPITOLUL I Noțiunea dreptului Secţiunea 1- Sensurile conceptului de „drept” Cuvântul „drept” este polisemantic, acesta putând căpăta, în funcţie...

Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European

Introducere Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare...

Dreptul Concurentei

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Sectiunea I: SCURT ISTORIC AL COMUNITATILOR EUROPENE Comunitatile europene , pentru a ajunge la forma actuala...

Legislația Secundară a UE

1. Legislația UE Izvoarele dreptului Uniunii Europene Obiectivul principal a Comunităților Europene de a obține unificarea europeana este bazat...

Drept Financiar și Fiscal Comunitar

NOTIUNI INTRODUCTIVE. FISCALITATEA Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fara internationalizarea relatiilor economice si mai ales a...

Drept Comunitar

1. Sub raport didactic Dupã anul 1990, societatea româneascã este tot mai profund raportatã la realitãtile societãtii internationale, în general,...

Ai nevoie de altceva?