Drept Comunitar

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 237 în total
Cuvinte : 76185
Mărime: 244.88KB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Cristea
Cost: Gratis

Cuprins

 1. 1. Istoricul constituirii comunităţilor europene
 2. 1.1. Premisele ideilor de unitate europeană
 3. Ideea de unitate a Europei este considerată ca fiind foarte veche, ea găsindu-şi originea, după unele opinii, încă în perioada Antichităţii, când cuceririle romane au fost considerate ca manifestări ale unei astfel de tendinţe. Incercările de refacere a graniţelor fostului imperiu roman sunt consi¬derate de asemenea manifestări ale aceleiaşi idei, menţionându-se perioa¬da lui Carol cel Mare care, chiar dacă nu au reuşit ca realitate faptică, sunt apreciate ca având consecinţe religioase, morale şi intelectuale în spiritul ideii de unitate europeană. Perioada Evului Mediu, caracterizată iniţial printr-o divizare politică din cauza incapacităţii succesorilor lui Carol cel Mare şi agravată de conflic¬tele religioase, economice şi de altă natură, a fost urmată de alte încercări de refacere a unităţii europene, care au avut germenii în comunitatea de civilizaţie europeană, chiar dacă acestea nu au dus în mod automat la uniformitate, ci, dimpotrivă, la o diversitate care se baza însă pe acelaşi model de a gândi, simţi şi acţiona. Lupta care s-a dat în această perioadă între Papă şi regi (împăraţi) a dus la divizarea unităţii Europei, manifestându-se şi în apariţia a două doctrine: cea a unităţii pontificale şi cea a unităţii imperiale, două concepţii care nu puteau fi conciliate, în aceste condiţii, apare o nouă realitate politică pe plan european care îşi impune încet, dar sigur, supremaţia în acest spaţiu şi care anunţă Europa modernă: puterea statelor suverane.
 4. In perioada modernă, principiul care a guvernat epoca precedentă -cel al unităţii Europei - a fost înlocuit cu cel al divizării sale, nu numai din punct de vedere politic, dar şi religios şi economic.
 5. Divizarea politică, rezultată din constituirea statelor suverane, eliberate de supunerea lor unei autorităţi superioare şi care intrau în relaţii cu alte state, a avut drept consecinţă trasarea unor graniţe care deveneau nu numai criterii de separare geografică, dar şi lingvistică, economică, socială etc. în aceste condiţii, papalitatea renunţă la pretenţiile sale anterioare. Din punct de vedere religios, divizarea nu a fost atât de importantă ca divizarea politică, dar a avut o influenţă pe planul relaţiilor inter-regionale. S-a manifestat, de asemenea, şi o divizare economică, ce s-a alăturat celorlalte, amplificându-le efectele. Totodată, apar şi unele tendinţe naţionaliste, care au contribuit şi ele la agravarea procesului de divizare a Europei.
 6. Perioada renascentistă este caracterizată, printre altele, printr-un mod rapid de răspândire şi asimilare a ideilor novatoare pe întreg continen¬tul european, dar, în acelaşi timp, a avut ca rezultat şi o diversificare a concepţiilor intelectuale şi morale.
 7. Una dintre cele mai importante realizări ale epocii respective rămâne tipul de om "umanist", moştenitor al culturii antice şi continuator al acesteia în noile condiţii istorice, politice, sociale şi culturale.
 8. Caracteristic acestui tip de om este faptul că el nu aparţine unei singure ţări în mod deosebit, ci întregii Europe.
 9. In secolul al XlX-lea, Europa este din nou divizată, manifestându-se tendinţele contradictorii: unele state se află în declin (Franţa, Austria), altele într-un proces de cristalizare (Germania, Italia).
 10. Dezvoltarea industrială naţională de la sfârşitul secolului al XlX-lea, progresele ştiinţifice şi tehnice, ca şi ideile naţionaliste accentuează divizarea şi prevestesc evenimentele începutului secolului XX. Chiar dacă se constituie un sistem de alianţe, acestea erau fondate pe interese contradictorii şi se bazau pe un echilibru precar, modificându-se în funcţie de circumstanţele politice şi de altă natură.
 11. In acelaşi timp, se accentuează şi disensiunile legate de împărţirea lumii din punct de vedere colonial, fapt care de asemenea, a fost de natură să genereze rivalităţi şi conflicte de interese.
 12. Cu toate acestea, ceea ce este de remarcat în afara acestor interese contradictorii este comunitatea de viaţă culturală, artistică, ştiinţifică şi tehnică, favorizată de dezvoltarea mijloacelor de comunicare, informare şi de răspândire a cunoştinţelor

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35
Drept Comunitar - Pagina 36
Drept Comunitar - Pagina 37
Drept Comunitar - Pagina 38
Drept Comunitar - Pagina 39
Drept Comunitar - Pagina 40
Drept Comunitar - Pagina 41
Drept Comunitar - Pagina 42
Drept Comunitar - Pagina 43
Drept Comunitar - Pagina 44
Drept Comunitar - Pagina 45
Drept Comunitar - Pagina 46
Drept Comunitar - Pagina 47
Drept Comunitar - Pagina 48
Drept Comunitar - Pagina 49
Drept Comunitar - Pagina 50
Drept Comunitar - Pagina 51
Drept Comunitar - Pagina 52
Drept Comunitar - Pagina 53
Drept Comunitar - Pagina 54
Drept Comunitar - Pagina 55
Drept Comunitar - Pagina 56
Drept Comunitar - Pagina 57
Drept Comunitar - Pagina 58
Drept Comunitar - Pagina 59
Drept Comunitar - Pagina 60
Drept Comunitar - Pagina 61
Drept Comunitar - Pagina 62
Drept Comunitar - Pagina 63
Drept Comunitar - Pagina 64
Drept Comunitar - Pagina 65
Drept Comunitar - Pagina 66
Drept Comunitar - Pagina 67
Drept Comunitar - Pagina 68
Drept Comunitar - Pagina 69
Drept Comunitar - Pagina 70
Drept Comunitar - Pagina 71
Drept Comunitar - Pagina 72
Drept Comunitar - Pagina 73
Drept Comunitar - Pagina 74
Drept Comunitar - Pagina 75
Drept Comunitar - Pagina 76
Drept Comunitar - Pagina 77
Drept Comunitar - Pagina 78
Drept Comunitar - Pagina 79
Drept Comunitar - Pagina 80
Drept Comunitar - Pagina 81
Drept Comunitar - Pagina 82
Drept Comunitar - Pagina 83
Drept Comunitar - Pagina 84
Drept Comunitar - Pagina 85
Drept Comunitar - Pagina 86
Drept Comunitar - Pagina 87
Drept Comunitar - Pagina 88
Drept Comunitar - Pagina 89
Drept Comunitar - Pagina 90
Drept Comunitar - Pagina 91
Drept Comunitar - Pagina 92
Drept Comunitar - Pagina 93
Drept Comunitar - Pagina 94
Drept Comunitar - Pagina 95
Drept Comunitar - Pagina 96
Drept Comunitar - Pagina 97
Drept Comunitar - Pagina 98
Drept Comunitar - Pagina 99
Drept Comunitar - Pagina 100
Drept Comunitar - Pagina 101
Drept Comunitar - Pagina 102
Drept Comunitar - Pagina 103
Drept Comunitar - Pagina 104
Drept Comunitar - Pagina 105
Drept Comunitar - Pagina 106
Drept Comunitar - Pagina 107
Drept Comunitar - Pagina 108
Drept Comunitar - Pagina 109
Drept Comunitar - Pagina 110
Drept Comunitar - Pagina 111
Drept Comunitar - Pagina 112
Drept Comunitar - Pagina 113
Drept Comunitar - Pagina 114
Drept Comunitar - Pagina 115
Drept Comunitar - Pagina 116
Drept Comunitar - Pagina 117
Drept Comunitar - Pagina 118
Drept Comunitar - Pagina 119
Drept Comunitar - Pagina 120
Drept Comunitar - Pagina 121
Drept Comunitar - Pagina 122
Drept Comunitar - Pagina 123
Drept Comunitar - Pagina 124
Drept Comunitar - Pagina 125
Drept Comunitar - Pagina 126
Drept Comunitar - Pagina 127
Drept Comunitar - Pagina 128
Drept Comunitar - Pagina 129
Drept Comunitar - Pagina 130
Drept Comunitar - Pagina 131
Drept Comunitar - Pagina 132
Drept Comunitar - Pagina 133
Drept Comunitar - Pagina 134
Drept Comunitar - Pagina 135
Drept Comunitar - Pagina 136
Drept Comunitar - Pagina 137
Drept Comunitar - Pagina 138
Drept Comunitar - Pagina 139
Drept Comunitar - Pagina 140
Drept Comunitar - Pagina 141
Drept Comunitar - Pagina 142
Drept Comunitar - Pagina 143
Drept Comunitar - Pagina 144
Drept Comunitar - Pagina 145
Drept Comunitar - Pagina 146
Drept Comunitar - Pagina 147
Drept Comunitar - Pagina 148
Drept Comunitar - Pagina 149
Drept Comunitar - Pagina 150
Drept Comunitar - Pagina 151
Drept Comunitar - Pagina 152
Drept Comunitar - Pagina 153
Drept Comunitar - Pagina 154
Drept Comunitar - Pagina 155
Drept Comunitar - Pagina 156
Drept Comunitar - Pagina 157
Drept Comunitar - Pagina 158
Drept Comunitar - Pagina 159
Drept Comunitar - Pagina 160
Drept Comunitar - Pagina 161
Drept Comunitar - Pagina 162
Drept Comunitar - Pagina 163
Drept Comunitar - Pagina 164
Drept Comunitar - Pagina 165
Drept Comunitar - Pagina 166
Drept Comunitar - Pagina 167
Drept Comunitar - Pagina 168
Drept Comunitar - Pagina 169
Drept Comunitar - Pagina 170
Drept Comunitar - Pagina 171
Drept Comunitar - Pagina 172
Drept Comunitar - Pagina 173
Drept Comunitar - Pagina 174
Drept Comunitar - Pagina 175
Drept Comunitar - Pagina 176
Drept Comunitar - Pagina 177
Drept Comunitar - Pagina 178
Drept Comunitar - Pagina 179
Drept Comunitar - Pagina 180
Drept Comunitar - Pagina 181
Drept Comunitar - Pagina 182
Drept Comunitar - Pagina 183
Drept Comunitar - Pagina 184
Drept Comunitar - Pagina 185
Drept Comunitar - Pagina 186
Drept Comunitar - Pagina 187
Drept Comunitar - Pagina 188
Drept Comunitar - Pagina 189
Drept Comunitar - Pagina 190
Drept Comunitar - Pagina 191
Drept Comunitar - Pagina 192
Drept Comunitar - Pagina 193
Drept Comunitar - Pagina 194
Drept Comunitar - Pagina 195
Drept Comunitar - Pagina 196
Drept Comunitar - Pagina 197
Drept Comunitar - Pagina 198
Drept Comunitar - Pagina 199
Drept Comunitar - Pagina 200
Drept Comunitar - Pagina 201
Drept Comunitar - Pagina 202
Drept Comunitar - Pagina 203
Drept Comunitar - Pagina 204
Drept Comunitar - Pagina 205
Drept Comunitar - Pagina 206
Drept Comunitar - Pagina 207
Drept Comunitar - Pagina 208
Drept Comunitar - Pagina 209
Drept Comunitar - Pagina 210
Drept Comunitar - Pagina 211
Drept Comunitar - Pagina 212
Drept Comunitar - Pagina 213
Drept Comunitar - Pagina 214
Drept Comunitar - Pagina 215
Drept Comunitar - Pagina 216
Drept Comunitar - Pagina 217
Drept Comunitar - Pagina 218
Drept Comunitar - Pagina 219
Drept Comunitar - Pagina 220
Drept Comunitar - Pagina 221
Drept Comunitar - Pagina 222
Drept Comunitar - Pagina 223
Drept Comunitar - Pagina 224
Drept Comunitar - Pagina 225
Drept Comunitar - Pagina 226
Drept Comunitar - Pagina 227
Drept Comunitar - Pagina 228
Drept Comunitar - Pagina 229
Drept Comunitar - Pagina 230
Drept Comunitar - Pagina 231
Drept Comunitar - Pagina 232
Drept Comunitar - Pagina 233
Drept Comunitar - Pagina 234
Drept Comunitar - Pagina 235
Drept Comunitar - Pagina 236
Drept Comunitar - Pagina 237

Conținut arhivă zip

 • Drept Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Alternative instituționale și comunitare în combaterea criminalității

CAPITOLUL I INSTITUŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI ROLUL LOR ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂŢII Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani şi...

Specificul Dreptului Comunitar al Concurenței

„Retihabitio mandato aequiparatur” Capitolul I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă...

Noțiunea de infracțiune internațională

1. CONCEPTUL DE INFRACTIUNE INTERNATIONALA. APARITIA SI DEZVOLTAREA ACESTUIA. Dreptul penal ,este structurat ,in totalitate in jurul a 3...

Drept Comunitar European

Pentru a putea vorbi despre Atributiile Comisiei Europene este necesar sa prezint cateva date despre Comisia Europeana ca Institutie comunitara a...

Sursele Dreptului Comunitar

1. Consideraţii generale 1.1. Ce este Uniunea Europeană ? Uniunea Europeană (U.E.) reprezintă cea mai complexă structură politică şi...

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Cu prilejul celei de-a 50 aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a fost lansată o dezbatere pe tema oportunităţii de a crea un...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Supremația Dreptului Comunitar în Raport cu Dreptul Național

Argument Lucrarea noastră îşi propune o analiză obiectivă şi pertinentă a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, european...

Ai nevoie de altceva?