Drept Comunitar

Curs
7.2/10 (13 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 185 în total
Cuvinte : 81826
Mărime: 296.34KB (arhivat)
Publicat de: Decebal Balint
Cost: Gratis

Extras din curs

TITLUL I

DREPT COMUNITAR MATERIAL

CAPITOLUL I

CONSTRUCTIA EUROPEANA.

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR

SECTIUNEA I

CREAREA COMUNITATILOR EUROPENE

Privire succinta asupra istoricului si evolutiei constructiei europene

Odata cu lansarea, la Paris, la 9 mai 1950, a planului “Schumann”, începe o faza hotarâtoare în destinul comunitatilor europene . La cele trei principii fundamentale ale acestui plan, care urmarea plasarea productiei de otel si carbune sub o Înalta Autoritate în cadrul unei organizatii deschise altor tari europene – luarea deciziilor de catre organe compuse din reprezentantii guvernelor, statele nu vor fi obligate prin decizii contra vointei lor (aplicarea regulii unanimitatii), deciziile vor obliga numai statele ce le accepta – au subscris sase state: Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda.

Fundamentul economic al acestui Tratat se afla în dispozitiile art. 4, în sensul ca sunt recunoscute ca incompatibile cu piata comuna a carbunelui si otelului si ca vor fi abolite si interzise:

a. taxele la import si la export ori taxele având efect echivalent si restrictiile cantitative privind circulatia produselor;

b. masurile si practicile discriminatorii între producatori, între cumparatori si între consumatori, în special în privinta preturilor si conditiilor de livrare ori a tarifelor si conditiilor de transport, precum si masurile care împiedica libera alegere de catre cumparator a furnizorului;

c. subsidiile si ajutoarele acordate de catre state ori taxele speciale impuse de state în orice forma ar fi ele;

d. practicile restrictive care tind spre împartirea si exploatarea pietii.

La 20 mai 1955 printr-un Memorandum al tarilor Beneluxului prin care se afirma principiul ca integrarea economica ar trebui sa preceada integrarea politica.

S-a convenit crearea, ca atare, a unor institutii precum: Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, functiunile unei Adunari Parlamentare si ale unei Curti de justitie urmând a fi îndeplinite de Adunarea si de Curtea înfiintate potrivit Tratatului CECO.

La data de 25 martie 1957 au fost semnate, la Roma, Tratatul stabilind Comunitatea Economica Europeana si Tratatul privind instituirea Comunitatii Europene a Energiei Atomice, care, împreuna cu Tratatul CECO, au constituit cadrul legislativ fundamental al integrarii economice europene . Intrarea în vigoare a noilor tratate a avut loc la data de 1 ianuarie 1958, ca urmare a ratificarii lor de catre partile contractante.

În anul 1967 guvernul britanic si-a manifestat vointa de a accepta Tratatul de la Roma, cu unele rezerve care ar rezulta din procesul de aderare la Comunitati a unui nou membru si asupra unor probleme care genereaza unele dificultati (incidentele politicii agricole comune asupra costului vietii si asigurarea unei evolutii pozitive a agriculturii britanice, sistemele ei de finantare si implicatiile bugetare, ca si asupra balantei de plati ori problemelor generate de existenta Commonwealth-ului).

Cresterea numarului de membri ai Comunitatilor europene, ca si nivelul diferit de dezvoltare si al structurii economice, au generat unele dificultati în formularea si aplicarea politicilor comunitare în procesul integrarii economice, astfel ca acesta din urma trebuia adaptat noilor cerinte în conditiile în care era din ce în ce mai clar ca nu se putea evita cooperarea politica. Rapoartele adoptate la Luxemburg în 1970, prin care s-au pus bazele Cooperarii politice europene, la Copenhaga în 1973 si la Londra în 1981, ca si Declaratia solemna de la Stuttgart din 1983 a sefilor de state si guverne privind Uniunea europeana si practicile stabilite gradual între statele membre au fost confirmate prin Actul Unic European, semnat la 17 si 28 februarie 1986 la Luxemburg.

În 1978 a urmat crearea unei unitati monetare – ECU, iar la 13 martie 1979 a intrat în vigoare un sistem de stabilizare a ratelor de schimb.

Actul Unic European cuprinde masuri privind realizarea Uniunii economice prin înfaptuirea unei piete interne în 1992, aceasta piata cuprinzând o zona fara frontiere interne în care libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalului este asigurata în conformitate cu dispozitiile Tratatului, precum si masuri privind politica sociala, coeziunea economica si sociala, dezvoltarea stiintifica si tehnologica si mediul înconjurator.

Prin Actul Unic European s-a creat o dinamica favorabila punerii în aplicare a altor reforme care vor trebui sa permita realizarea Uniunii economice si monetare si sa contribuie la edificarea unei Uniuni politice.

O faza decisiva a procesului integrarii europene a început o data cu semnarea de catre cei doisprezece membri ai Comunitatilor europene, la 7 februarie 1992, a Tratatului de la Maastricht privind instituirea unei Uniuni europene . Obiectivul major al Uniunii este acela de a organiza în mod coerent si solidar relatiile între statele membre si între popoarele lor (art. A). În realizarea acestuia s-a afirmat ca se urmareste în mod special (art. B):

“1. promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil, prin crearea unui spatiu fara frontiere interne, prin întarirea coeziunii economice si sociale si prin stabilirea unei Uniuni economice si monetare comportând, la sfârsitul ei, o moneda unica;

2. afirmarea identitatii pe scena internationala în special prin punerea în aplicare a unei politici externe si de securitate comuna, inclusiv definirea unei politici de aparare comuna, întarindu-se astfel identitatea Europei si independenta ei în scopul promovarii pacii, progresului si securitatii în Europa si în lume;

3. întarirea protectiei drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre prin instituirea unei cetatenii a Uniunii;

4. dezvoltarea unei cooperari mai strânse în domeniul justitiei si afacerilor interne, garantându-se siguranta si securitatea popoarelor în conditiile facilitarii liberei circulatii a persoanelor;

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23
Drept Comunitar - Pagina 24
Drept Comunitar - Pagina 25
Drept Comunitar - Pagina 26
Drept Comunitar - Pagina 27
Drept Comunitar - Pagina 28
Drept Comunitar - Pagina 29
Drept Comunitar - Pagina 30
Drept Comunitar - Pagina 31
Drept Comunitar - Pagina 32
Drept Comunitar - Pagina 33
Drept Comunitar - Pagina 34
Drept Comunitar - Pagina 35
Drept Comunitar - Pagina 36
Drept Comunitar - Pagina 37
Drept Comunitar - Pagina 38
Drept Comunitar - Pagina 39
Drept Comunitar - Pagina 40
Drept Comunitar - Pagina 41
Drept Comunitar - Pagina 42
Drept Comunitar - Pagina 43
Drept Comunitar - Pagina 44
Drept Comunitar - Pagina 45
Drept Comunitar - Pagina 46
Drept Comunitar - Pagina 47
Drept Comunitar - Pagina 48
Drept Comunitar - Pagina 49
Drept Comunitar - Pagina 50
Drept Comunitar - Pagina 51
Drept Comunitar - Pagina 52
Drept Comunitar - Pagina 53
Drept Comunitar - Pagina 54
Drept Comunitar - Pagina 55
Drept Comunitar - Pagina 56
Drept Comunitar - Pagina 57
Drept Comunitar - Pagina 58
Drept Comunitar - Pagina 59
Drept Comunitar - Pagina 60
Drept Comunitar - Pagina 61
Drept Comunitar - Pagina 62
Drept Comunitar - Pagina 63
Drept Comunitar - Pagina 64
Drept Comunitar - Pagina 65
Drept Comunitar - Pagina 66
Drept Comunitar - Pagina 67
Drept Comunitar - Pagina 68
Drept Comunitar - Pagina 69
Drept Comunitar - Pagina 70
Drept Comunitar - Pagina 71
Drept Comunitar - Pagina 72
Drept Comunitar - Pagina 73
Drept Comunitar - Pagina 74
Drept Comunitar - Pagina 75
Drept Comunitar - Pagina 76
Drept Comunitar - Pagina 77
Drept Comunitar - Pagina 78
Drept Comunitar - Pagina 79
Drept Comunitar - Pagina 80
Drept Comunitar - Pagina 81
Drept Comunitar - Pagina 82
Drept Comunitar - Pagina 83
Drept Comunitar - Pagina 84
Drept Comunitar - Pagina 85
Drept Comunitar - Pagina 86
Drept Comunitar - Pagina 87
Drept Comunitar - Pagina 88
Drept Comunitar - Pagina 89
Drept Comunitar - Pagina 90
Drept Comunitar - Pagina 91
Drept Comunitar - Pagina 92
Drept Comunitar - Pagina 93
Drept Comunitar - Pagina 94
Drept Comunitar - Pagina 95
Drept Comunitar - Pagina 96
Drept Comunitar - Pagina 97
Drept Comunitar - Pagina 98
Drept Comunitar - Pagina 99
Drept Comunitar - Pagina 100
Drept Comunitar - Pagina 101
Drept Comunitar - Pagina 102
Drept Comunitar - Pagina 103
Drept Comunitar - Pagina 104
Drept Comunitar - Pagina 105
Drept Comunitar - Pagina 106
Drept Comunitar - Pagina 107
Drept Comunitar - Pagina 108
Drept Comunitar - Pagina 109
Drept Comunitar - Pagina 110
Drept Comunitar - Pagina 111
Drept Comunitar - Pagina 112
Drept Comunitar - Pagina 113
Drept Comunitar - Pagina 114
Drept Comunitar - Pagina 115
Drept Comunitar - Pagina 116
Drept Comunitar - Pagina 117
Drept Comunitar - Pagina 118
Drept Comunitar - Pagina 119
Drept Comunitar - Pagina 120
Drept Comunitar - Pagina 121
Drept Comunitar - Pagina 122
Drept Comunitar - Pagina 123
Drept Comunitar - Pagina 124
Drept Comunitar - Pagina 125
Drept Comunitar - Pagina 126
Drept Comunitar - Pagina 127
Drept Comunitar - Pagina 128
Drept Comunitar - Pagina 129
Drept Comunitar - Pagina 130
Drept Comunitar - Pagina 131
Drept Comunitar - Pagina 132
Drept Comunitar - Pagina 133
Drept Comunitar - Pagina 134
Drept Comunitar - Pagina 135
Drept Comunitar - Pagina 136
Drept Comunitar - Pagina 137
Drept Comunitar - Pagina 138
Drept Comunitar - Pagina 139
Drept Comunitar - Pagina 140
Drept Comunitar - Pagina 141
Drept Comunitar - Pagina 142
Drept Comunitar - Pagina 143
Drept Comunitar - Pagina 144
Drept Comunitar - Pagina 145
Drept Comunitar - Pagina 146
Drept Comunitar - Pagina 147
Drept Comunitar - Pagina 148
Drept Comunitar - Pagina 149
Drept Comunitar - Pagina 150
Drept Comunitar - Pagina 151
Drept Comunitar - Pagina 152
Drept Comunitar - Pagina 153
Drept Comunitar - Pagina 154
Drept Comunitar - Pagina 155
Drept Comunitar - Pagina 156
Drept Comunitar - Pagina 157
Drept Comunitar - Pagina 158
Drept Comunitar - Pagina 159
Drept Comunitar - Pagina 160
Drept Comunitar - Pagina 161
Drept Comunitar - Pagina 162
Drept Comunitar - Pagina 163
Drept Comunitar - Pagina 164
Drept Comunitar - Pagina 165
Drept Comunitar - Pagina 166
Drept Comunitar - Pagina 167
Drept Comunitar - Pagina 168
Drept Comunitar - Pagina 169
Drept Comunitar - Pagina 170
Drept Comunitar - Pagina 171
Drept Comunitar - Pagina 172
Drept Comunitar - Pagina 173
Drept Comunitar - Pagina 174
Drept Comunitar - Pagina 175
Drept Comunitar - Pagina 176
Drept Comunitar - Pagina 177
Drept Comunitar - Pagina 178
Drept Comunitar - Pagina 179
Drept Comunitar - Pagina 180
Drept Comunitar - Pagina 181
Drept Comunitar - Pagina 182
Drept Comunitar - Pagina 183
Drept Comunitar - Pagina 184
Drept Comunitar - Pagina 185

Conținut arhivă zip

  • Drept Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului

Pindar: "nu admira puterea, nu urî duşmanul şi nu-i dispreţui pe cei care suferă". 1. Instituţia ombudsmanului 1.1. Introducere În legătură cu...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Excepțiile jurisprudențiale de la principiul liberei circulații a mărfurilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Libera circulaţie, ca modalitate de realizare a pieţei interne a Uniunii Europene, este prevăzută în art. 3 par. 1 lit. a...

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Principiul egalității și nediscriminarea în dreptul administrativ european

1. Conţinutul conceptelor egalitate şi nediscriminare Pentru ca instituţiile care exercită prerogativele puterii executive să aibă în activitatea...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Supremația Dreptului Comunitar în Raport cu Dreptul Național

Argument Lucrarea noastră îşi propune o analiză obiectivă şi pertinentă a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, european...

Ai nevoie de altceva?