Drept Constituțional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 16803
Mărime: 54.80KB (arhivat)
Publicat de: Dida Epure
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. Cetăţenia română. Noţiune, natură juridică, reglementare, dobândire şi pierdere. Legea cetăţeniei române.
  2. 2. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.
  3. 3. Drepturile exclusiv politice.
  4. 4. Parlamentul. Funcţiile Parlamentului; actele Parlamentului; controlul parlamentar.
  5. 5. Puterea executivă.
  6. 6. Autoritatea judecătorească.

Extras din curs

CURSUL 1

CETĂŢENIA ROMÂNĂ

NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE

Cetăţenia interesează nu numai dreptul constituţional, ci şi dreptul internaţional (public şi, în mod deosebit, cel privat), dreptul familiei etc. Constituţia şi legile conferă cetăţenilor toate drepturile (inclusiv cele politice), în timp ce persoanelor care nu au această calitate nu le conferă decât o parte din aceste drepturi. Străinii şi persoanele fără cetăţenie (apatrizii) nu se pot bucura de drepturile politice, deoarece numai cetăţenii exercită puterea şi astfel numai ei pot participa la guvernarea societăţii din care fac parte şi de destinele căreia sunt legaţi. Totodată, numai cetăţenilor le incumbă anumite obligaţii, cum ar fi, de exemplu, obligaţia de apărare a patriei etc.

Noţiunea de cetăţenie este utilizată atât într-un sens juridic, cât şi într-un sens politic atunci când este privită ca o apartenenţă a unui individ la o colectivitate umană (naţiune, popor), organizată în stat.

Noţiunea de cetăţenie are în dreptul constituţional două accepţiuni: a) în primul rând noţiunea de cetăţenie este folosită pentru a desemna o instituţie juridică, o grupare de norme juridice; b) în al doilea rând noţiunea de cetăţenie este utilizată pentru a caracteriza condiţia juridică care se creează persoanelor ce au calitatea de cetăţean. În această a doua accepţiune, cetăţenia se axează în jurul ideii de subiect de drept şi numai aici se vorbeşte de cetăţenia unei persoane, dobândirea şi pierderea cetăţeniei.

În literatura juridică cetăţenia a fost concepută fie ca o “legătură între individ şi stat”, fie ca o “legătură politică şi juridică”, ca o apartenenţă juridică sau ca o calitate a persoanei. Analiza opiniilor exprimate în doctrina juridică prezintă un anumit interes teoretic în stabilirea conceptului de cetăţenie.

Într-o opinie, cetăţenia era privită ca legătura care uneşte un individ, un grup sau anumite bunuri cu un anumit stat. Această opinie este caracteristică unor autori care considerau că raporturile juridice se pot stabili şi între persoane şi bunuri, nu numai între persoane. Această teză era greşită, neştiinţifică, deoarece raporturile juridice se pot stabili numai între oameni. Niciodată raporturile juridice nu pot lua naştere între oameni şi bunuri.

Într-o altă opinie, se pleacă în definirea cetăţeniei de la teza conform căreia statul ar fi suma celor trei elemente: teritoriu, populaţie şi suveranitate. Aceşti autori definesc cetăţenia ca o legătură politică sau juridică sau ca pe o calitate a persoanei, în virtutea căreia persoana face parte din populaţie, care ar fi unul din elementele constitutive ale statului.

Cetăţenia poate fi definită mai exact ca fiind legătura politică şi juridică permanentă dintre o persoană fizică şi un anumit stat. Această legătură se exprimă prin totalitatea drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintre o persoană şi statul al cărui cetăţean este şi, mai mult, este o legătură juridică specială, reflectată pe plan extern, păstrată şi prelungită oriunde s-ar găsi persoana, în statul său de origine sau în alt stat.

Pentru a defini cetăţenia română trebuie să pornim de la faptul că cetăţenia are un conţinut şi o finalitate care se corelează cu realităţile economice, sociale şi culturale concrete, dintr-o societate dată. Titlul de cetăţean român dovedeşte apartenenţa la statul român, stat în care suveranitatea naţională aparţine poporului. Cetăţenii români se bucură de drepturi şi libertăţi democratice, drepturi care nu sunt numai proclamate, ci şi garantate în exercitarea lor efectivă. Cetăţenii români sunt beneficiarii drepturilor şi libertăţilor, dar în acelaşi timp şi titularii unor îndatoriri. Titlul de cetăţean român impune devotament şi fidelitate faţă de patrie, slujirea intereselor poporului, precum şi îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor înscrise în Constituţie şi legile ţării. Egali în drepturi şi îndatoriri, cetăţenii români sunt răspunzători deopotrivă pentru dezvoltarea economică şi socială a ţării.

În definirea cetăţeniei române trebuie să plecăm de la faptul că ea reprezintă expresia relaţiilor social- economice, politice şi juridice, dintre persoanele fizice şi statul român. Cetăţenia română nu este o simplă legătură politică sau juridică între individ şi comunitate, ci este o integrare a individului în colectivitate. Putem remarca faptul că numai persoanele fizice au cetăţenie. Cetăţenia română trebuie considerată ca acea calitate a persoanei fizice care exprimă relaţiile permanente social-economice, politice şi juridice dintre persoana fizică şi stat, dovedind apartenenţa sa la statul român şi atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţia şi de legile României.

Preview document

Drept Constituțional - Pagina 1
Drept Constituțional - Pagina 2
Drept Constituțional - Pagina 3
Drept Constituțional - Pagina 4
Drept Constituțional - Pagina 5
Drept Constituțional - Pagina 6
Drept Constituțional - Pagina 7
Drept Constituțional - Pagina 8
Drept Constituțional - Pagina 9
Drept Constituțional - Pagina 10
Drept Constituțional - Pagina 11
Drept Constituțional - Pagina 12
Drept Constituțional - Pagina 13
Drept Constituțional - Pagina 14
Drept Constituțional - Pagina 15
Drept Constituțional - Pagina 16
Drept Constituțional - Pagina 17
Drept Constituțional - Pagina 18
Drept Constituțional - Pagina 19
Drept Constituțional - Pagina 20
Drept Constituțional - Pagina 21
Drept Constituțional - Pagina 22
Drept Constituțional - Pagina 23
Drept Constituțional - Pagina 24
Drept Constituțional - Pagina 25
Drept Constituțional - Pagina 26
Drept Constituțional - Pagina 27
Drept Constituțional - Pagina 28
Drept Constituțional - Pagina 29
Drept Constituțional - Pagina 30
Drept Constituțional - Pagina 31
Drept Constituțional - Pagina 32
Drept Constituțional - Pagina 33
Drept Constituțional - Pagina 34
Drept Constituțional - Pagina 35
Drept Constituțional - Pagina 36
Drept Constituțional - Pagina 37
Drept Constituțional - Pagina 38
Drept Constituțional - Pagina 39
Drept Constituțional - Pagina 40
Drept Constituțional - Pagina 41
Drept Constituțional - Pagina 42
Drept Constituțional - Pagina 43
Drept Constituțional - Pagina 44
Drept Constituțional - Pagina 45
Drept Constituțional - Pagina 46
Drept Constituțional - Pagina 47
Drept Constituțional - Pagina 48
Drept Constituțional - Pagina 49
Drept Constituțional - Pagina 50
Drept Constituțional - Pagina 51
Drept Constituțional - Pagina 52
Drept Constituțional - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Cetățenia română

I. NOTIUNEA DE CETATENIE Cetatenia intereseaza nu numai dreptul constitutional, ci si legile conferind cetatenilor toate drepurile (incluzand pe...

Dobândirea cetățeniei române

Pentru a putea fi exercitata, puterea de stat necesita doua elemente indispensabile: o polpulatie, care sa ii fixeze limitele personale si un...

Cetățenia română

Regimul juridic al cetateniei romane Pentru a putea fi exercitata puterea de stat necesita doua elemente indispensabile: o populatie care sa ii...

Președintele României

Presedintele Romaniei I.Statul constitutional al Presedintelui României si atributiile sale Institutia Presedintelui României este reglementată...

Instituția cetățeniei în sistemul constituțional românesc

INTRODUCERE Întrucât unul din elementele constitutive ale statului este populaţia, apare justificată analiza raporturilor existente între aceasta...

Cetățenia

Sub aspect subiectiv, cetățenia desemnează un statut: un complex de drepturi și de obligații ce revin unei persoane, unite printr-o conexiune...

Cetățenia României - drept constituțional

Noţiunea de cetăţenie Elementele organice ale naţiunii reflectate in conştiinţa naţională, cum sunt limba comună, tradiţiile, cultura comună,...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?