Drept Constitutional Comparat

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 20120
Mărime: 699.52KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Ionescu

Extras din document

Cursul 1 Teoria generală a dreptului comparat - stiintă si metodă de studiu (analiză

selectivă);

Dimensiunea comparativă a devenit una din caracteristicile majore ale gândirii juridice

contemporane1si după părerea noastră a devenit chiar una dintre componentele variabile ale

acestei gândiri, consecintă a dezvoltării diacronice a societătilor constituite în stat sau a

societătii internationale si implicit a prefacerii valorilor.

Din acest punct de vedere se poate aprecia că studiul dreptului si inclusiv a dreptului

comparat poate fi corelat într-o mare măsură cu studiul istoriei în diferite etape ale evolutiei

sale.

Putem astfel, considera că în istoria formării dreptului trebuie retinută perioada

receptării dreptului imperial de către popoarele supuse.

Debutul acestei perioade începe după opinia noastră cu fenomenul receptării dreptului

roman, aplicabil în multe tări ale lumii, secole de-a rândul, chiar după căderea imperiului roman.

În Germania sau în Grecia dreptul roman s-a aplicat în mod direct până în secolul nostru.

În Anglia primul document cu caracter constitutional , Magna Carta de la 1215, era redactat

în limba latină.

În Franta, dreptul roman a fost aplicat melanjat (cum spun francezii) împreună cu cutumele

si normele locale.

Tot în abordare retrospectivă poate fi retinută receptarea dreptului francez.

Cuceririle napoleoniene au introdus codul civil si codul comercial francez în Italia, Olanda,

Belgia si Luxemburg.

Legea franceză a devenit apoi aplicabilă în fostele colonii franceze care, chiar după

dobândirea independentei, si-a mentinut aplicabilitatea.

De asemenea, anumite state în care influenta culturii si stiintei juridice franceze a fost

preponderentă au adoptat reglementări specifice, inspirate după modelul francez, printre care se

numără si România.

Într-o altă parte a lumii s-a produs fenomenul de receptare a dreptului britanic.

Common-law, asa cum este denumit acest sistem, s-a extins în fostele colonii britanice

(Australia, Noua Zeelandă, Canada, cu exceptia Quebec-ului, unele state anglofone din Africa).

În India s-a realizat un sistem de o deosebită originalitate, prin fuziunea dintre dreptul hindus

traditional cu dreptul britanic, care pentru prima dată în lume, a fost codificat.

Un fenomen interesant a avut loc în S.U.A., cu exceptia provinciei Louisiana (fostă

colonie franceză care a receptat dreptul francez).

În S.U.A., common-law adus de colonistii englezi s-a adaptat structurii federale a acestei

tări, rezultând un sistem juridic sensibil diferit de cel original.

Si exemplele ar putea continua.

1 Victor Dan Zlătescu, Geografie juridică contemporană, Editura Stiintifică si Enciclopedică , Bucuresti, 1981,

p.5si urm. Cercetarea comparativă a devenit în zilele noastre o metodă curentă care conferă, indiscutabil, o optică

mai complexă, adesea surprinzătoate, asupra propriei legislatii si perspectivelor acesteia, ca si asupra locului pe care

îl ocupă sistemul juridic al fiecărei tări în ansamblul marilor sisteme juridice ale lumii contemporane. Dintr-un

studiu, cel mai adesea exegetic, aplecat în mod exclusiv asupra propriei legislatii, cercetarea juridică îsi găseste o

nouă dimensiune, dobândeste un orizont mai vast, devenind capabilă să aprecieze mai bine locul si valoarea reală a

fiecărei institutii, dacă nu a fiecărei reglementări în parte.

2

Dar, pentru cursul nostru, exemplele mentionate mai, le considerăm semnificative pentru a

marca perioada de început a conturării marilor sisteme de drept contemporane si implicit a

originii dreptului compat ca stiintă si metodă de studiu a acestor sisteme.

Cursul contribuie la însusirea de către studenti a teoriei generale a dreptului comparat cu

aplicare în domeniul dreptului în general si al dreptului constitutional în special, cu referire la

tema în discutie a drepturilor omului si cetăteanului si la protectia acestor drepturi si libertăti la

nivel statal, regional si universal.

Teoria comparatistă este folosită de toate ramurile de drept în studiile efectuate. Metoda

comparativă face parte dintre metodele cercetării stiintifice juridice.

Un studiu comparat este, dincolo de o optiune doctrinară, un imperativ determinat de

procesul de integrare a României în Uniunea Europeană.2

Logica defineste comparatia ca pe o operatie ce urmăreste constatarea unor elemente

identice sau divergente la două fenomene. Compararea sistemelor de drept ale diverselor state,

a trăsăturilor, ramurilor, si normelor acestora s-a dovedit extrem de fructuoasă în procesul

metodologic de studiere a fenomenului juridic.3

Masteranzii trebuie să înteleagă că dreptul comparat acoperă un aspect dual : dreptul

comparat ca ramură de drept si dreptul comparat ca metodă de studiu.

Disciplina de studiu îsi justifică utilitatea prin faptul că la ora actuală există o Constitutie

pentru Europa si constitutiile statelor membre ale Uniunii Europene. Rezultă astfel necesitatea

unui studiu al raporturilor dintre dispozitiile Constitutiei pentru Europa si dispozitiile

Constitutiilor statelor membre ale U.E., precum si raportarea acestor sisteme constitutionale la

standardele relevante cu caracter de universalitate.

Sistemul regional european nu poate fi abordat ca un sistem înschis, el trebuie privit ca un

sistem deschis către sistemul universal si în acest sens vom extinde metoda comparativă la

standardele O.N.U..

În acest context, vor fi supuse analizei comparatiste în materie, Constitutia pentru Europa,

zece constitutii ale unor state membre ale Uniunii Europene precum si standardele relevante în

materie ale Uniunii Europene, ale Consiliului Europei si ale O.N.U..

Dreptul comparat nu este o ramură de drept care să cuprindă un ansamblu de norme juridice

aplicabile raporturilor sociale.

În literatura de specialitate, atunci când se vorbeste de natura juridică a dreptului comparat,

s-au formulat două opinii :

a) dreptul comparat ca stiintă a dreptului ;

b) dreptul comparat ca metodă de studiu.

Dreptul comparat ca metodă de studiu, după opinia nostră, poate fi definit ca un ansamblu

de procedee potrivit cărora se realizează compararea unor standarde juridice dintr-un

anumit domeniu de reglementare, a unor norme, a unor reglementări, a unor institutii sau

a unor sisteme juridice nationale cu standardele, normele, reglementările, institutiile sau

sistemele juridice din alte tări, în scopul de a evidentia asemănările si deosebirile dintre

ele, sau existenta unor elemente identice, concordante, neconcordante sau divergente.

Preview document

Drept Constitutional Comparat - Pagina 1
Drept Constitutional Comparat - Pagina 2
Drept Constitutional Comparat - Pagina 3
Drept Constitutional Comparat - Pagina 4
Drept Constitutional Comparat - Pagina 5
Drept Constitutional Comparat - Pagina 6
Drept Constitutional Comparat - Pagina 7
Drept Constitutional Comparat - Pagina 8
Drept Constitutional Comparat - Pagina 9
Drept Constitutional Comparat - Pagina 10
Drept Constitutional Comparat - Pagina 11
Drept Constitutional Comparat - Pagina 12
Drept Constitutional Comparat - Pagina 13
Drept Constitutional Comparat - Pagina 14
Drept Constitutional Comparat - Pagina 15
Drept Constitutional Comparat - Pagina 16
Drept Constitutional Comparat - Pagina 17
Drept Constitutional Comparat - Pagina 18
Drept Constitutional Comparat - Pagina 19
Drept Constitutional Comparat - Pagina 20
Drept Constitutional Comparat - Pagina 21
Drept Constitutional Comparat - Pagina 22
Drept Constitutional Comparat - Pagina 23
Drept Constitutional Comparat - Pagina 24
Drept Constitutional Comparat - Pagina 25
Drept Constitutional Comparat - Pagina 26
Drept Constitutional Comparat - Pagina 27
Drept Constitutional Comparat - Pagina 28
Drept Constitutional Comparat - Pagina 29
Drept Constitutional Comparat - Pagina 30
Drept Constitutional Comparat - Pagina 31
Drept Constitutional Comparat - Pagina 32
Drept Constitutional Comparat - Pagina 33
Drept Constitutional Comparat - Pagina 34
Drept Constitutional Comparat - Pagina 35
Drept Constitutional Comparat - Pagina 36
Drept Constitutional Comparat - Pagina 37
Drept Constitutional Comparat - Pagina 38
Drept Constitutional Comparat - Pagina 39
Drept Constitutional Comparat - Pagina 40
Drept Constitutional Comparat - Pagina 41
Drept Constitutional Comparat - Pagina 42
Drept Constitutional Comparat - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional Comparat.pdf

Alții au mai descărcat și

Presedintele Romaniei si Rolul Sau in Sistemul Administrativ Roman

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Constatarea Medico-Legala a Asfixiilor Mecanice prin Comprimarea Gatului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Înecul

I. ELEMENTE DIN EVOLUŢIA MEDICINEI LEGALE Disciplină de graniţă prin excelenţă, medicina legală, în decursul timpurilor, a avut o evoluţie legată...

Originea si Aparitia Dreptului. Dimensiunea Istorica a Dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Controlul de Constitutionalitate al Legilor

CapI Controlul de constitutionalitate 1.1. Evolutia istorica a controlului constitutionalitatii legilor Controlul constitutionalitatii legilor,...

Definiția și Obiectul Identificării Criminalistice

Definiţia si obiectul identificarii criminalistice CAPITOLUL I 1. Noţiuni introductive Ca ştiinţă autonomă criminalistica s a format la finele...

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Ai nevoie de altceva?