Drept constituțional și instituții politice

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 65380
Mărime: 355.08KB (arhivat)
Publicat de: Florin U.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Monica Vlad

Extras din curs

PRECIZĂRI TERMINOLOGICE

Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege.

Această concluzie se datorează evidenței că limbajul dreptului - și, în concret, al dreptului constituțional- este asemănător cu limbajul cotidian. Multe expresii din limbajul obișnuit se regăsesc în terminologia legii, dar aici rezidă capcana pentru viitorul jurist: de multe ori, sensul obișnuit al unei expresii nu este și sensul ei juridic, Așadar, semnificația ei în drept este alta, pe care trebuie s-o descoperim.

Menționăm că timpul nostru cunoaște o gravă criză a valorilor în procesul de educație, pe care vrem s-o semnalăm: rar pot fi întâlniți la catedră teoreticieni autentici, „monștri sacri ai științei juridice“. Numai universitarii de carieră pot, cu adevărat, dărui studenților autentica înțelegere și cunoaștere a noțiunilor. În inspirata formulare a lui C. Hamangiu, el însuși un monstru sacru al științei dreptului:

„Știința dreptului decade foarte mult. Nu mai există acum decât practicieni Principala lor ocupațiune este de a compila scrierile predecesorilor lor și de a găsi un text care să justifice pretențiunile părții ce-i consultă. Ei nu mai pot înțelege bine marile opere clasice și de aceea decurg la jurisconsulți de mâna a doua “

Or, noi tocmai revigorarea operei marilor clasici vrem s-o obținem, prin acest curs de inițiere pentru studenții anului I.

Astfel:

Limbajul legii trebuie să fie „pe înțelesul tuturor“, altfel faimosul dicton al științei dreptului, nemo censetur ignorare legem ar fi lipsit de logică.

Este necesar să clarificăm confuziile de început, precizând că dreptul este o disciplină intelectuală, un domeniu de cunoaștere. Mircea Djuvara, un prestiigos teoretician și profesor de Drept, observa că „ar fi de dorit ca toate studiile din anul I de la Facultatea de Drept să fie studii preparatoare, constituind în sensul acesta un fel de enciclopedie juridică.“ Djuvara se referă la ceea ce astăzi se studiază sub denumirea de „Teorie generală a dreptului“. El apreciază că „a ști ce este dreptul nu este lucru așa de ușor, cum pare la prima vedere. Mulți juriști obișnuiți cu practicarea dreptului nu ar ști să răspundă la o asemenea întrebare neașteptată ( ) În Evul Mediu un mare cugetător al bisericii, Sfântul Augustin, fiind întrebat de unul dintre discipolii săi ce este adevărul, îi răspunde: „Până în clipa când am fost întrebat, credeam că știu ce este; acum însă îmi dau seama că nu știu“. Același lucru se poate spune și despre drept. Observația Sfântului Augustin este foarte adâncă și sugestivă“.

Încercăm să răspundem la întrebarea „ce este dreptul“ cu clarificarea a ceea ce este o enciclopedie. Aceasta este un studiu de orientare, care poate fi material sau formal. Enciclopedia materială cuprinde „toate cunoștințele pe care le reprezintă o materie de studiu“, dar enciclopedia poate fi și formală. Enciclopedia formală scoate din toate elementele dreptului ceea ce este esențial, ceea ce constituie articulația însăși a gândirii juridice.

În a extrage „articulația însăși a gândirii juridice“, dreptul constituțional are un rol important, pentru că el cuprinde reguli supreme, adică aflate în vârful „piramidei juridice“: toate legile trebuie să fie conforme cu Constituția, adică să-i respecte supremația, să fie constituționale.

Începem prin a preciza că dreptul constituțional aparține sferei vieții publice. El operează cu noțiuni ca: bine public, societate, morală, politică. Din punct de vedere al dreptului constituțional, interesează, în primul rând și în mod capital, noțiunea de stat.

1. STATUL

Statul este cea mai importantă noțiune și instituție politică. Din punct de vedere al științei juridice, interesează distincția dintre cele două accepțiuni ale noțiunii de stat.

La o prima analiză, statul poate fi înțeles drept suma a trei elmente: teritoriul, populația sau națiunea care locuiește pe acel teritoriu și suveranitatea, respectiv puterea organizată în stat, puterea publică. Din acest punct de vedere, statul este sinonim cu expresia folosită în mod obișnuit de țară, termen care include civilizația și limba comună, resursele naturale, un teritoriu delimitat prin frontiere naționale și autorități care exercită puterea publică.

Într-un înțeles mai restrâns, prin stat se înțelege forma organizată a puterii de stat, respectiv aparatul de stat sau mecanismele politice și juridice pe care se întemeiază puterea publică. Acesta este sensul juridic al noțiunii de statalitate, care are semnificație pentru studiul dreptului constituțional.

Cu privire la natura și sensul existenței statului, ca și cu privire la ceea ce, în drept, numim legitimitatea sa, au existat diverse teorii. Cert rămâne (pentru simplificarea demersului explicativ) că statul este un concept a cărui realitate imediată nu poate fi percepută material, căci statul nu se identifică cu reprezentanții săi, respectiv cu reprezentanții puterii publice (politice).

El se identifică, mai degrabă, cu speranțele oamenilor - motiv pentru care doctrina politică a creat (și) sintagma statului providență, de exemplu. Tot astfel, însă, statul poate deveni și ținta revoluțiilor, a răsturnării prin forță a structurilor opresive.

Trebuie reținut că puterea politică este, prin natura ei, statală. Puterea poate deveni un fenomen periculos, atunci când atributele ei sunt abuzate de către cei care o dețin. Inserăm, aici, un gând al părintelui Schmemann, publicat recent în România, care este foarte relevant:

„Forța dorinței de putere! Această luptă sălbatică, neîntreruptă pentru putere și succes! M-am înfiorat la gândul forței și energiei acestei lupte chiar și în lumile cele mai mărunte: o forță care poate muta munții și poate fi dăunătoare. Lupta pentru putere este chintesența lumii noastre. Pentru a te salva, ești obligat să fugi de ea. Cât de umani sunt cei care nu au putere, nu pretind să o aibă și nici nu încearcă s-o dobândească!“

Preview document

Drept constituțional și instituții politice - Pagina 1
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 2
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 3
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 4
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 5
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 6
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 7
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 8
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 9
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 10
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 11
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 12
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 13
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 14
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 15
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 16
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 17
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 18
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 19
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 20
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 21
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 22
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 23
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 24
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 25
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 26
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 27
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 28
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 29
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 30
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 31
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 32
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 33
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 34
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 35
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 36
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 37
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 38
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 39
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 40
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 41
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 42
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 43
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 44
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 45
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 46
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 47
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 48
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 49
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 50
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 51
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 52
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 53
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 54
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 55
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 56
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 57
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 58
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 59
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 60
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 61
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 62
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 63
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 64
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 65
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 66
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 67
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 68
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 69
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 70
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 71
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 72
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 73
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 74
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 75
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 76
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 77
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 78
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 79
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 80
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 81
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 82
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 83
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 84
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 85
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 86
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 87
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 88
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 89
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 90
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 91
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 92
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 93
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 94
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 95
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 96
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 97
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 98
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 99
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 100
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 101
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 102
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 103
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 104
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 105
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 106
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 107
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 108
Drept constituțional și instituții politice - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • CURS DE DREPT CONSTITUTIONAL ANUL I.doc
  • Curs drept constit. partea a doua.doc

Alții au mai descărcat și

Libertatea de conștiință - drept constituțional

Introducere Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi...

Actele Parlamentului în România

CAPITOLUL I ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA In genere, constituţiile nu-şi propun să definească instituţia parlamentară, preocupându-se îndeosebi...

Garantarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Prin Constituţia României, în forma sa revizuită, adoptată prin referendum naţional în anul 2003, cetăţenii au drepturi şi libertăţi civile,...

Jura obligationumm

1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire...

Conspect drept succesoral

-SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE...

Drepturile statului asupra succesiunilor vacante

Noțiunea de moștenire vacantă Potrivit art. 1135 alin. 1 C. civ., „Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă”....

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Te-ar putea interesa și

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE  OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Drept constituțional și instituții politice - referendum

Terminologia cuvântului referendum Cuvântul referendum sau plebiscit este originar din limba latină şi este folosit pentru a desemna procesul de...

Drept Constituțional și Instituții Politice

I. RĂSPUNDEŢI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 1) Daţi exemple, din Constituţia României, de raporturi de drept constituţional cu dublă natură juridică...

Instituții Politice și Drept Constituțional

1. Elementele statului sunt următoarele: a) teritoriul, populaţia şi existenţa unei autorităţi politice; b) teritoriul, populaţia şi naţiunea;...

Drept Constituțional și Instituții Politice

De-a lungul timpului, dreptul a avut mai multe semnificaţii şi anume: Drept natural Drept obiectiv Drept pozitiv Drept subiectiv Potrivit...

Drept Constituțional și Instituții Politice

În cadrul sistemului dreptului românesc , disciplina “Drept constitutional si institutii politice “ face parte din ramura dreptului public....

Drept constituțional și instituții politice I

Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre...

Ai nevoie de altceva?