Drept de Proprietate

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 10544
Mărime: 47.25KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DREPTUL DE PROPRIETATE

NotiuneaAvând în vedere continutul sau juridic si pozitia specifica a proprietarului,dr.de prop. e acel dr.real care confera titularului atributele de posesie,folosinta si dispozitie asupra unui bun,atribute pe care numai el le poate exercita în plenitudinea lor,în putere proprie si în interesul sau propriu,cu respectarea normelor jur.în vigoare.

Spre deosebire de titularii altor dr.subiective asupra aceluiasi bun,proprietarul exercita atributele jur.ale dr.de prop.în putere proprie si în interes propriu,numai astfel poate fi determinata pozitia specifica a proprietarului.

- Proprietarul exercita atributele dr.sau întotdeauna în putere proprie,nefiind subordonat decât legii.Puterea oricarui alt titular de dr.e limitata,nu numai de dr.obiectiv,ci si de vointa proprietarului care,recunoscându-i altuia an.atribute asupra unui bun ce-i apartine,i se concretizeaza si le stabileste limitele prin contract/testament.

- Proprietarul exercita atributele dr.de prop.în interesul sau propriu,dar si titularii altor dr.sub.reale/de creanta,urmaresc realizarea unor interese proprii.Proprietarul se deosebeste prin aceea ca e singurul subiect de drept care exercita,direct/indirect prin alte pers.,plenitudinea atributelor prop.,în ultima instanta,în propriul interes.

Continutul dr.de prop.

Dr.de prop.e dr.real cel mai deplin,pt ca e singurul dr.subiectiv care confera titularului sau 3 atribute:

1. posesia=posib.proprietarului de a stapâni bunul ce-i apartine,în materialitatea sa,comportându-se fata de toti ceilalti ca fiind titularul dr.de prop;

2. folosinta=posib.proprietarului de a întrebuinta bunul sau,culegând/percepând în prop.toate fructele pe care acesta le produce;

3. dispozitia e alcatuita din dr.de dispozitie materiala(posib.proprietarului de a dispune de substanta bunului,adica de a-l transforma,consuma sau distruge,cu respectarea reglementarilor în vigoare) si din dr.de dispozitie juridica(posib.proprietarului de a înstraina dr.de prop.,cu titlu oneros sau gratuit,prin acte între vii sau pt cauza de moarte,si de a-l greva cu dr.reale derivate,principale/accesorii,în favoarea altor persoane,cu respectarea regimului jur.stabilit de lege).

Caracterele dr.de prop.

1) Caracter absolut si inviolabil

Dr.de prop.e absolut=e recunoscut titularului sau în rap.acestuia cu toti ceilalti,care sunt obligati sa nu faca nimic de natura a-l încalca.Dc bunul aflat în prop.unei pers.ajunge în detinerea/posesia nelegitima a altuia,proprietarul are dr.la act.în revendicare,care poate fi introdusa împotriva oricarei pers.,adica dr.de prop.e opozabil tuturor,erga omnes.

Inviolabilitatea dr.de prop.sustine si întareste caracterul sau absolut.Prop.privata e,în cond.legii,inviolabila(art.135,CC).Dr.de prop.nu poate fi încalcat de nimeni;aceasta interdictie se impune cu aceeasi forta si statului.Ea cunoaste 2 exceptii:

- b.imobile aflate în prop.privata pot fi expropriate,în cond.legii,pt cauza de utilitate publica,cu dreapta si prealabila despagubire;

- subsolul oricarei prop.imobiliare poate fi folosit si exploatat pt lucrari de interes general,cu obl.de a despagubi proprietarul pt daunele aduse solului,plantatiilor sau constructiilor,precum si pt alte daune imputabile autoritatii.

În ambele cazuri,despagubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau în caz de divergenta,de instantele de judecata competente.

2) Caracterul deplin si exclusiv

Înca de la Justinian se afirma ca dr.de prop.confera titularului sau plena potestas,adica toate cele 3 atribute(posesia,folosinta si dispozitia),de aceea dr.de prop.e un dr.deplin.

Dr.de prop.are caracter exclusiv=atributele acestui dr.sunt nu numai depline,ci si independente de orice puteri ale altei pers.asupra bunului respectiv,în afara de cazurile când prop.e dezmembrata.

Caracterul deplin si exclusiv al dr.de prop.lipseste atunci când asupra bunului respectiv se constituie dr.reale dezmembraminte ale prop.;la fel se întâmpla în cazul când un b.frugifer se afla în stapânirea unui posesor de buna credinta.

3) Caracterul perpetuu si transmisibil

Perpetuitatea e nelimitata în timp si dureaza atâta vreme cât exista bunul care face ob.sau;el nu se pierde prin neuz,adica prin neexercitare.

Act.în revendicarea dr.de prop,de regula,e imprescriptibila.

Dr.de prop.poate fi transmis prin acte între vii,în conditiile legii.Transmiterea lui e inevitabila si obligatorie pt cauza de moarte.Transmisibilitatea dr.de prop.nu contravine caracterului sau perpetuu,ci e corolarul logic si practic al perpetuitatii sale.Prin transmiterea dr.de prop.se realizeaza trecerea lui din prop.unei pers.în prop.alteia,fara nici o modificare.

La baza transmisiunilor dr.de prop.prin acte între vii sta princ.consensualismului.De la acest princ.exista si exceptii:

- transferul dr.de prop.asupra b.viitoare are loc atunci când aceste bunuri sunt realizate;

- transferul dr.de prop.asupra b.de gen opereaza în mom.individualizarii lor prin numarare,cântarire sau masurare;

- dr.de prop.asupra terenurilor se transmite numai în mom încheierii contractului în forma înscrisului autentic;

- transferul dr.de prop.prin contracte de donatie are loc la data perfectarii contractului în forma autentica;

- dr.de prop.asupra imobilelor în sistem de carte funciara se transfera de la înstrainator la dobânditor numai la data întabularii dreptului.

Caracterul transmisibil e propriu numai dr.de prop.privata.Dr.de prop.publica e inalienabil si netransmisibil.Sunt sit.când unele bunuri prop.privata pot fi scoase temporar din circuitul civil prin acordul de vointa dintre proprietarul bunului si o alta pers.

Într-un contract,partile au posib.de a stipula clauze de inalienabilitate,prin care proprietarului unui an.bun îi e interzisa înstrainarea si chiar grevarea bunului în favoarea altei pers.Clauzele de inalienabilitate pot fi valabile cu respectarea a 2 conditii:

- clauza sa fie justificata pe un interes serios si legitim(interesul serios si legitim care justifica o astfel de clauza poate fi patrimonial/moral;interesul poate fi al dispunatorului,al dobânditorului,al unui tert sau un interes public);

- inalienabilitatea sa fie temporara(numai elementele de inalienabilitate temporara sunt valabile;clauzele de inalienabilitate perpetua sunt lovite de nul.absoluta,având o cauza ilicita si imorala;dc inalienabilitatea e stabilita pe timpul vietii proprietarului,poate fi considerata ca fiind perpetua si e lovita de nul.absoluta).

Preview document

Drept de Proprietate - Pagina 1
Drept de Proprietate - Pagina 2
Drept de Proprietate - Pagina 3
Drept de Proprietate - Pagina 4
Drept de Proprietate - Pagina 5
Drept de Proprietate - Pagina 6
Drept de Proprietate - Pagina 7
Drept de Proprietate - Pagina 8
Drept de Proprietate - Pagina 9
Drept de Proprietate - Pagina 10
Drept de Proprietate - Pagina 11
Drept de Proprietate - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Drept de Proprietate.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Dreptul de Proprietate - Limite si Restrictii

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Dreptul de Proprietate - Evolutie si Particularitati

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Aspecte Juridice privind Dreptul la Proprietate Privata - Aspecte Teoretice si Practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Dreptul la Informare

CAPITOLUL I APARITIA SI EVOLUTIA DREPTURILOR OMULUI Notiunea de drept al omului, de libertate fundamentala, nu poate primi o definitie clara,...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Proprietatii

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Dreptul de Proprietate - Evolutie si Particularitati

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Analiza Comparativa cu Privire la Dreptul de Proprietate si Modalitatile Juridice de Garantare ale Acestuia in Dreptul Roman si in Dreptul Romanesc Actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Ai nevoie de altceva?