Drept Economic

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 40568
Mărime: 809.54KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL VII

NOŢIUNI GENERALE DESPRE LEGISLAŢIA COMERCIALĂ

Obiective:

- Explicarea noţiunii de legislaţie comercială

- Cunoaşterea principalelor acte normative în domeniul afacerilor

- Identificarea rolului uzanţelor de drept comercial

Cuvinte cheie:

Fapte de comerţ, prezumţie de comercialitate, cutumă

VII.1 Locul legislaţiei afacerilor în sistemul de drept român

Activitatea comercianţilor se desfăşoară în principal pe baza liberei iniţiative, într-un mediu concurenţial şi cu respectarea principiului libertăţii comerţului. Rapiditatea tranzacţiilor în latură comercială, nevoia unor reglementări specifice şi a unor instanţe judecătoreşti specializate care să soluţioneze litigiile dintre comercianţi au impus desprinderea dreptului comercial de dreptul civil (prima ramură a dreptului privat) încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Avântul dobândit de legislaţia comerţului în ţara noastră a fost frânat pe parcursul secolului următor, în condiţiile specifice ale economiei planificate de la centru, care a înlăturat libera iniţiativă şi întreprinderile private.

Legislaţia comercială s-a dezvoltat cu mai mare forţă în anii 90 ai sec. al XX-lea. Trecerea la economia de piaţă şi dezvoltarea sectorului privat al comercianţilor a determinat impulsionarea legislaţiei comerciale, căzută în desuetudine în perioada comunistă. Reglementările noi au căutat să acopere lacunele legislaţiei de până atunci, remarcându-se o avalanşă de reglementări, oportune pentru revigorarea legislaţiei mai vechi în domeniu. În multe cazuri însă, reglementări adoptate sau dovedit a fi contradictorii şi confuze, iar aplicarea lor în practică s-a dovedit a fi greoaie.

Sistemul de drept român grupează două categorii de ramuri juridice: ramuri ale dreptului public şi ale dreptului privat. Dreptul public reglementează raporturi juridice la care participă obligatoriu statul sau un reprezentat al său (instituţie publică, autoritate publică locale sau centrale etc.) care se află pe poziţie de supraordonare faţă de cetăţean, iar dreptul privat reglementează relaţii între persoane fizice şi/sau juridice de pe poziţii de egalitate.

Dreptul comercial este ramură autonomă a dreptului privat român, desprinsă din dreptul civil. Dreptul comercial cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează activităţile pe care legea le consideră a fi comerciale dar şi activităţile desfăşurate de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de comerciant.

2

Normele dreptului comercial sunt adoptate de legiuitor în baza egalităţii juridice ce trebuie asigurată pentru participanţii la aceste raporturi, cu respectarea principiilor de funcţionare a economiei de piaţă, liberei iniţiative, a libertăţii comerţului şi a concurenţei loiale.

Dezvoltarea comerţului privat şi amplificarea tranzacţiilor internaţionale în materie comercială au făcut ca denumirea de drept comercial să fie înlocuită treptat cu denumirea de drept al afacerilor, traducere a denumirii folosite în străinătate (business law). Cele două sintagme au însă o sferă de reglementare diferită. Astfel, dacă dreptul comercial este ramură a dreptului privat şi cuprinde doar norme juridice adoptate în baza egalităţii juridice a participanţilor la raporturile juridice comerciale, dreptul afacerilor cuprinde, pe lângă norme de drept comercial, şi toate celelalte norme juridice de interes pentru activitatea comercianţilor, adică norme de drept fiscal şi financiar, norme de drept bancar şi valutar, norme de drept administrativ, norme de drept contabil etc. Toate aceste ramuri de drept aparţin dreptului public şi au la bază subordonarea individului faţă de stat sau faţă de reprezentanţii săi.

În concluzie, putem afirma că normele dreptului afacerilor includ toată sfera de reglementare a dreptului comercial (ramură a dreptului privat) dar se completează cu norme din sfera dreptului public care interesează activitatea întreprinzătorilor.

VII.2 Izvoarele legislaţiei comerciale

VII.2.1 Izvoarele propriu-zise ale legislaţiei comerciale

În înţeles juridic, termenul izvor de drept desemnează fie realităţile sociale de reglementat, fie forma de exprimare a normelor juridice.

În primul sens (sens material), izvoare ale Dreptului comercial sunt toate situaţiile cu care se confruntă comercianţii, care necesită reguli juridice pentru a putea fi rezolvate. În cel de-al doilea sens (sens formal sau sens juridic), izvoarele dreptului afacerilor sunt fie legislative (adică acte normative care cuprind norme din sfera de reglementare a dreptului afacerilor) fie interpretative (incluzând literatura de specialitate şi practica judiciară).

Izvorul material este cel care determină apariţia izvorului formal, adică impulsionează adoptarea sau emiterea actului normativ care să reglementeze cât mai oportun situaţia practică respectivă.

De exemplu, realităţile sociale de după decembrie 1989 în domeniul comerţului, şi anume dorinţa întreprinzătorilor de a demara o afacere pe cont propriu, au constituit izvorul material care a determinat adoptarea unui cadru reglementativ pentru modul de înfiinţare şi funcţionare a societăţilor comerciale. Acest cadru reglementativ este format în principal de prevederile Legii nr. 31/1990. Acest act normativ constituie izvorul formal sau juridic al regulilor juridice cu privire la activitatea societăţilor comerciale.

Preview document

Drept Economic - Pagina 1
Drept Economic - Pagina 2
Drept Economic - Pagina 3
Drept Economic - Pagina 4
Drept Economic - Pagina 5
Drept Economic - Pagina 6
Drept Economic - Pagina 7
Drept Economic - Pagina 8
Drept Economic - Pagina 9
Drept Economic - Pagina 10
Drept Economic - Pagina 11
Drept Economic - Pagina 12
Drept Economic - Pagina 13
Drept Economic - Pagina 14
Drept Economic - Pagina 15
Drept Economic - Pagina 16
Drept Economic - Pagina 17
Drept Economic - Pagina 18
Drept Economic - Pagina 19
Drept Economic - Pagina 20
Drept Economic - Pagina 21
Drept Economic - Pagina 22
Drept Economic - Pagina 23
Drept Economic - Pagina 24
Drept Economic - Pagina 25
Drept Economic - Pagina 26
Drept Economic - Pagina 27
Drept Economic - Pagina 28
Drept Economic - Pagina 29
Drept Economic - Pagina 30
Drept Economic - Pagina 31
Drept Economic - Pagina 32
Drept Economic - Pagina 33
Drept Economic - Pagina 34
Drept Economic - Pagina 35
Drept Economic - Pagina 36
Drept Economic - Pagina 37
Drept Economic - Pagina 38
Drept Economic - Pagina 39
Drept Economic - Pagina 40
Drept Economic - Pagina 41
Drept Economic - Pagina 42
Drept Economic - Pagina 43
Drept Economic - Pagina 44
Drept Economic - Pagina 45
Drept Economic - Pagina 46
Drept Economic - Pagina 47
Drept Economic - Pagina 48
Drept Economic - Pagina 49
Drept Economic - Pagina 50
Drept Economic - Pagina 51
Drept Economic - Pagina 52
Drept Economic - Pagina 53
Drept Economic - Pagina 54
Drept Economic - Pagina 55
Drept Economic - Pagina 56
Drept Economic - Pagina 57
Drept Economic - Pagina 58
Drept Economic - Pagina 59
Drept Economic - Pagina 60
Drept Economic - Pagina 61
Drept Economic - Pagina 62
Drept Economic - Pagina 63
Drept Economic - Pagina 64
Drept Economic - Pagina 65
Drept Economic - Pagina 66
Drept Economic - Pagina 67
Drept Economic - Pagina 68
Drept Economic - Pagina 69
Drept Economic - Pagina 70
Drept Economic - Pagina 71
Drept Economic - Pagina 72
Drept Economic - Pagina 73
Drept Economic - Pagina 74
Drept Economic - Pagina 75
Drept Economic - Pagina 76
Drept Economic - Pagina 77
Drept Economic - Pagina 78
Drept Economic - Pagina 79
Drept Economic - Pagina 80
Drept Economic - Pagina 81
Drept Economic - Pagina 82
Drept Economic - Pagina 83
Drept Economic - Pagina 84
Drept Economic - Pagina 85
Drept Economic - Pagina 86
Drept Economic - Pagina 87
Drept Economic - Pagina 88
Drept Economic - Pagina 89
Drept Economic - Pagina 90
Drept Economic - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Drept Economic.pdf

Alții au mai descărcat și

Teorie Generala a Dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Dreptul Civil

Conceptul de drept international public Lato sensu, dreptul international public cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Institutii Politice

Cursul 1 Principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat Acest principiu a fost introdus expres in constitutie . Acest principiu pare sa...

Drept Administrativ II

CAPITOLUL I FORME DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE §. 1. Consideraţii preliminare Autorităţile publice ale statului în...

Istoria Statului si Dreptului Romanesc

I. Geto-dacii in faza democratiei militare 1. Organizarea sociala a Geto-dacilor in epoca prestatala si normele de conduita ale acestora GD fac...

Ai nevoie de altceva?