Drept European

Imagine preview
(7/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Drept European.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 93 de pagini .

Profesor: Tofan Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Modulul I Izvoarele dreptului european
Lecţia I.I Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene
I.I.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi evoluţia acestor
I.I.2 Principalele momente în evoluţia construcţiei comunitare
I.I.3 Uniunea Europeană, cea mai completă formă de integrare comunitară
Lecţia I.II Izvoarele primare ale Dreptului european
I.II.1 Tratatele institutive
I.II.1.1 Autonomia tratatelor institutive
I.II.1.2 Structura tratatelor
I.II.1.3 Autoritatea tratatelor
I.II.1.4 Durata tratatelor institutive
I.II.1.5 Sfera de aplicare teritorială a tratatelor institutive
I.II.2 Acordurile internaţionale
I.II.3 Legislaţia consolidată
Lecţia I.III Izvoarele derivate ale Dreptului european
I.III.1 Regulamentul
I.III.2 Directiva
I.III.3 Decizia
I.III.4 Alte categorii de acte emise de instituţii sau organisme europene
Lecţia I.IV Izvoarele nescrise ale Dreptului european
I.IV.1 Principiile Dreptului european
I.IV.2 Jurisprudenţa
I:IV.3 Cutuma la nivel european
Modulul II Actorii sistemului comunitar
Lecţia II:I Legislativul şi executivul european
II.I.1 Parlamentul European
II:I.1.1. Structură şi funcţii
II.I.1.2 Atribuţiile Parlamentului European
II.I.2 Consiliul Uniunii Europene
II:I.2.2 Noţiune şi delimitări conceptuale
II:I.2.1. Structura şi principalele funcţii ale Consiliului Uniunii
Europene
II:I.2.3 Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene
II.I.3 Comisia Europeană
II.I.3.1 Structura şi funcţiile Comisiei Europene
II:I.3.2. Atribuţiile Comisiei Europene
Lecţia II.II Organe judecătoreşti şi de control
II:II.1 Curtea europeană de Justiţie
II:II.2 Tribunalul de primă instanţă
II.II.3 Tribunalul funcţiei publice
II:II.4 Curtea Europeană de Conturi
II:II.5.1 Structură
II:II.5.2 Atribuţii
Lecţia II.III Organe consultative şi monetare
II.III.1 Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor
II.III.2. Banca Centrală Europeană
II.II.2.1 Structură şi organizare
II:III.2.2 Atribuţii
Modulul III Ordinea juridică europeană
Lecţia I Principiile care guvernează relaţia drept european-dreptulo
statelor membre
I.1 Principiul aplicării imediate a dreptului european
I.2 Principiul efectului direct al dreptului european
I.3 Principiul priorităţii aplicării dreptului european
Lecţia II VII Procedura legislativă în cadrul Uniunii Europene
II.1 Procedura avizului conform
II.2 Procedura codeciziei
II.3 Procedura cooperării
II.4 Procedura consultării

Extras din document

Modulul I

Izvoarele dreptului european

Obiective generale:

- cunoaşterea principalelor momente în evoluţia colaborării între statele europene

- înţelegerea modului de negociere şi redactare a tratatelor care au pus bazeze

Uniunii europene

- competenţe de interpretare a principalelor norme de drept european

Modulul realizează o scurtă introducere în problematica dreptului european, oferind

principalele informaţii despre baza normativă la nivelul Uniunii europene.

Termeni cheie: comunităţi europene, izvoare ale dreptului european, tratate,

regulamente, directive, decizii, cutumă

Ritmul de lucru: timpul alocat parcurgerii modului este de 10 zile, cu 2-3 ore de lucru

zilnic

Rezumat: modulul prezintă principalele momente ale evoluţiei comunităţilor europene,

până la stadiul actual de integrare. Sunt prezentate actele normative la nivel european,

începând cu baza normativă de ordin constituţional, respectiv tratatele institutive şi

continuând cu actele normative drivate, adică regulamentul directiva şi decizia

europeană. Ultima lecţie a modulului prezintă izvoarele nescrise şi rolul lor în sistemul

de drept european.

Lecţia I.1

Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene

Obiective specifice:

- cunoaştere evoluţiei istorice a comunităţilor europene

- înţelegerea mecanisemlor juridice de înfiinţare şi funcţionare a Uniunii europene

I.1.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi

evoluţia acestor

Obiective operaţionale:

- explicarea raţiunilor care au motivat apariţiea Uniunii europene

- cunoaşterea principalelor momente ale evoluţiei comunităţilor europene

Apariţia comunităţilor europene nu a avut loc deodată, în urma unei singure

întâlniri politice la nivel înalt sau ca urmare a demersurilor unei singure personalităţi

marcante a vieţii sociale de la jumătatea secolului trecut. Ideea Europei unite şi

necesitatea unei strânse colaborări între statele din această zonă a lumii s-a conturat prin

numeroase evenimente şi situaţii care au arătat că europenii ar putea avea un destin

comun mai bun decât fiecare dintre ei separat, priviţi ca naţiuni independente şi total

autonome.

Reconstrucţia ţărilor care au suferit pagube materiale şi umane în timpul celui

de-al doilea război mondial (1939 - 1945) a impus reglementarea unor norme de

conduită în plan internaţional (norme de natură politică, monetară, socială şi

comercială). Aceste reglementări s-au concretizat, din punct de vedere tehnico-juridic,

în negocierea şi semnarea unor convenţii internaţionale.

În domeniul dreptului internaţional public, trebuie menţionate în special Planul

Marshall, Organizaţia Naţiunilor Unite, dar şi pe plan local, Organizaţia europeană de

cooperare economică (OECE, înfiinţată în anul 1948 şi înlocuită în anul 1961 cu

Organizaţia de cooperare şi dezvoltare economică, OCDE).

În domeniul monetar, au fost încheiate Acordurile de la Bretton Woods, din

anul 1945, prin care s-au înfiinţat Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca

internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), care pun bazele unei noi

ordini monetare internaţionale.

Consiliul Europei vine să completeze, în plan politic, organizaţiile precedente,

reunind, în temeiul Tratatului de la Londra, din 9 mai 1949, statele europene care

beneficiau de un regim democratic pluralist şi erau ataşate idealurilor de protecţie a

drepturilor omului. Cadru al dialogului politic, Consiliul Europei este de asemenea, un

instrument de armonizare a drepturilor omului la nivel naţional.1

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept European.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA CENTRUL DE STUDII EUROPENE