Drept European

Curs
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 29098
Mărime: 635.46KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tofan Mihaela
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA CENTRUL DE STUDII EUROPENE

Cuprins

Modulul I Izvoarele dreptului european

Lecţia I.I Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene

I.I.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi evoluţia acestor

I.I.2 Principalele momente în evoluţia construcţiei comunitare

I.I.3 Uniunea Europeană, cea mai completă formă de integrare comunitară

Lecţia I.II Izvoarele primare ale Dreptului european

I.II.1 Tratatele institutive

I.II.1.1 Autonomia tratatelor institutive

I.II.1.2 Structura tratatelor

I.II.1.3 Autoritatea tratatelor

I.II.1.4 Durata tratatelor institutive

I.II.1.5 Sfera de aplicare teritorială a tratatelor institutive

I.II.2 Acordurile internaţionale

I.II.3 Legislaţia consolidată

Lecţia I.III Izvoarele derivate ale Dreptului european

I.III.1 Regulamentul

I.III.2 Directiva

I.III.3 Decizia

I.III.4 Alte categorii de acte emise de instituţii sau organisme europene

Lecţia I.IV Izvoarele nescrise ale Dreptului european

I.IV.1 Principiile Dreptului european

I.IV.2 Jurisprudenţa

I:IV.3 Cutuma la nivel european

Modulul II Actorii sistemului comunitar

Lecţia II:I Legislativul şi executivul european

II.I.1 Parlamentul European

II:I.1.1. Structură şi funcţii

II.I.1.2 Atribuţiile Parlamentului European

II.I.2 Consiliul Uniunii Europene

II:I.2.2 Noţiune şi delimitări conceptuale

II:I.2.1. Structura şi principalele funcţii ale Consiliului Uniunii

Europene

II:I.2.3 Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene

II.I.3 Comisia Europeană

II.I.3.1 Structura şi funcţiile Comisiei Europene

II:I.3.2. Atribuţiile Comisiei Europene

Lecţia II.II Organe judecătoreşti şi de control

II:II.1 Curtea europeană de Justiţie

II:II.2 Tribunalul de primă instanţă

II.II.3 Tribunalul funcţiei publice

II:II.4 Curtea Europeană de Conturi

II:II.5.1 Structură

II:II.5.2 Atribuţii

Lecţia II.III Organe consultative şi monetare

II.III.1 Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor

II.III.2. Banca Centrală Europeană

II.II.2.1 Structură şi organizare

II:III.2.2 Atribuţii

Modulul III Ordinea juridică europeană

Lecţia I Principiile care guvernează relaţia drept european-dreptulo

statelor membre

I.1 Principiul aplicării imediate a dreptului european

I.2 Principiul efectului direct al dreptului european

I.3 Principiul priorităţii aplicării dreptului european

Lecţia II VII Procedura legislativă în cadrul Uniunii Europene

II.1 Procedura avizului conform

II.2 Procedura codeciziei

II.3 Procedura cooperării

II.4 Procedura consultării

Extras din document

Modulul I

Izvoarele dreptului european

Obiective generale:

- cunoaşterea principalelor momente în evoluţia colaborării între statele europene

- înţelegerea modului de negociere şi redactare a tratatelor care au pus bazeze

Uniunii europene

- competenţe de interpretare a principalelor norme de drept european

Modulul realizează o scurtă introducere în problematica dreptului european, oferind

principalele informaţii despre baza normativă la nivelul Uniunii europene.

Termeni cheie: comunităţi europene, izvoare ale dreptului european, tratate,

regulamente, directive, decizii, cutumă

Ritmul de lucru: timpul alocat parcurgerii modului este de 10 zile, cu 2-3 ore de lucru

zilnic

Rezumat: modulul prezintă principalele momente ale evoluţiei comunităţilor europene,

până la stadiul actual de integrare. Sunt prezentate actele normative la nivel european,

începând cu baza normativă de ordin constituţional, respectiv tratatele institutive şi

continuând cu actele normative drivate, adică regulamentul directiva şi decizia

europeană. Ultima lecţie a modulului prezintă izvoarele nescrise şi rolul lor în sistemul

de drept european.

Lecţia I.1

Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene

Obiective specifice:

- cunoaştere evoluţiei istorice a comunităţilor europene

- înţelegerea mecanisemlor juridice de înfiinţare şi funcţionare a Uniunii europene

I.1.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi

evoluţia acestor

Obiective operaţionale:

- explicarea raţiunilor care au motivat apariţiea Uniunii europene

- cunoaşterea principalelor momente ale evoluţiei comunităţilor europene

Apariţia comunităţilor europene nu a avut loc deodată, în urma unei singure

întâlniri politice la nivel înalt sau ca urmare a demersurilor unei singure personalităţi

marcante a vieţii sociale de la jumătatea secolului trecut. Ideea Europei unite şi

necesitatea unei strânse colaborări între statele din această zonă a lumii s-a conturat prin

numeroase evenimente şi situaţii care au arătat că europenii ar putea avea un destin

comun mai bun decât fiecare dintre ei separat, priviţi ca naţiuni independente şi total

autonome.

Reconstrucţia ţărilor care au suferit pagube materiale şi umane în timpul celui

de-al doilea război mondial (1939 - 1945) a impus reglementarea unor norme de

conduită în plan internaţional (norme de natură politică, monetară, socială şi

comercială). Aceste reglementări s-au concretizat, din punct de vedere tehnico-juridic,

în negocierea şi semnarea unor convenţii internaţionale.

În domeniul dreptului internaţional public, trebuie menţionate în special Planul

Marshall, Organizaţia Naţiunilor Unite, dar şi pe plan local, Organizaţia europeană de

cooperare economică (OECE, înfiinţată în anul 1948 şi înlocuită în anul 1961 cu

Organizaţia de cooperare şi dezvoltare economică, OCDE).

În domeniul monetar, au fost încheiate Acordurile de la Bretton Woods, din

anul 1945, prin care s-au înfiinţat Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca

internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), care pun bazele unei noi

ordini monetare internaţionale.

Consiliul Europei vine să completeze, în plan politic, organizaţiile precedente,

reunind, în temeiul Tratatului de la Londra, din 9 mai 1949, statele europene care

beneficiau de un regim democratic pluralist şi erau ataşate idealurilor de protecţie a

drepturilor omului. Cadru al dialogului politic, Consiliul Europei este de asemenea, un

instrument de armonizare a drepturilor omului la nivel naţional.1

Preview document

Drept European - Pagina 1
Drept European - Pagina 2
Drept European - Pagina 3
Drept European - Pagina 4
Drept European - Pagina 5
Drept European - Pagina 6
Drept European - Pagina 7
Drept European - Pagina 8
Drept European - Pagina 9
Drept European - Pagina 10
Drept European - Pagina 11
Drept European - Pagina 12
Drept European - Pagina 13
Drept European - Pagina 14
Drept European - Pagina 15
Drept European - Pagina 16
Drept European - Pagina 17
Drept European - Pagina 18
Drept European - Pagina 19
Drept European - Pagina 20
Drept European - Pagina 21
Drept European - Pagina 22
Drept European - Pagina 23
Drept European - Pagina 24
Drept European - Pagina 25
Drept European - Pagina 26
Drept European - Pagina 27
Drept European - Pagina 28
Drept European - Pagina 29
Drept European - Pagina 30
Drept European - Pagina 31
Drept European - Pagina 32
Drept European - Pagina 33
Drept European - Pagina 34
Drept European - Pagina 35
Drept European - Pagina 36
Drept European - Pagina 37
Drept European - Pagina 38
Drept European - Pagina 39
Drept European - Pagina 40
Drept European - Pagina 41
Drept European - Pagina 42
Drept European - Pagina 43
Drept European - Pagina 44
Drept European - Pagina 45
Drept European - Pagina 46
Drept European - Pagina 47
Drept European - Pagina 48
Drept European - Pagina 49
Drept European - Pagina 50
Drept European - Pagina 51
Drept European - Pagina 52
Drept European - Pagina 53
Drept European - Pagina 54
Drept European - Pagina 55
Drept European - Pagina 56
Drept European - Pagina 57
Drept European - Pagina 58
Drept European - Pagina 59
Drept European - Pagina 60
Drept European - Pagina 61
Drept European - Pagina 62
Drept European - Pagina 63
Drept European - Pagina 64
Drept European - Pagina 65
Drept European - Pagina 66
Drept European - Pagina 67
Drept European - Pagina 68
Drept European - Pagina 69
Drept European - Pagina 70
Drept European - Pagina 71
Drept European - Pagina 72
Drept European - Pagina 73
Drept European - Pagina 74
Drept European - Pagina 75
Drept European - Pagina 76
Drept European - Pagina 77
Drept European - Pagina 78
Drept European - Pagina 79
Drept European - Pagina 80
Drept European - Pagina 81
Drept European - Pagina 82
Drept European - Pagina 83
Drept European - Pagina 84
Drept European - Pagina 85
Drept European - Pagina 86
Drept European - Pagina 87
Drept European - Pagina 88
Drept European - Pagina 89
Drept European - Pagina 90
Drept European - Pagina 91
Drept European - Pagina 92
Drept European - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Drept European.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Uniunea Europeană

CAP.I. Istoricul construcţiei europene 1. Uniunea Europeană – un vis devenit realitate Pe parcursul istoriei, atât marile imperii politice, cât...

Libera circulație în UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Dreptul European al Contractelor

Europenizarea dreptului privat Problema a fost abordată încă din anul 1900 la Congresul de Drept Comparat ce a avut loc la Paris. Acest congres a...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Dreptul Penal European și Dreptul European al Drepturilor Omului

CAP.I DREPT PENAL EUROPEAN Secţiunea nr. 1 A. Noţiunea dreptului penal european Doctrina europeană de specialitate a reţinut existenţa dreptului...

Contenciosul Administrativ

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND JURISDICTIA ADMINISTRATIVA DIN PRISMA RELATIEI DINTRE CONTENCIOSUL INTERN SI EUROPEAN CAPITOLUL I...

Ai nevoie de altceva?