Drept European

Curs
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 29098
Mărime: 635.46KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tofan Mihaela
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA CENTRUL DE STUDII EUROPENE

Cuprins

Modulul I Izvoarele dreptului european

Lecţia I.I Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene

I.I.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi evoluţia acestor

I.I.2 Principalele momente în evoluţia construcţiei comunitare

I.I.3 Uniunea Europeană, cea mai completă formă de integrare comunitară

Lecţia I.II Izvoarele primare ale Dreptului european

I.II.1 Tratatele institutive

I.II.1.1 Autonomia tratatelor institutive

I.II.1.2 Structura tratatelor

I.II.1.3 Autoritatea tratatelor

I.II.1.4 Durata tratatelor institutive

I.II.1.5 Sfera de aplicare teritorială a tratatelor institutive

I.II.2 Acordurile internaţionale

I.II.3 Legislaţia consolidată

Lecţia I.III Izvoarele derivate ale Dreptului european

I.III.1 Regulamentul

I.III.2 Directiva

I.III.3 Decizia

I.III.4 Alte categorii de acte emise de instituţii sau organisme europene

Lecţia I.IV Izvoarele nescrise ale Dreptului european

I.IV.1 Principiile Dreptului european

I.IV.2 Jurisprudenţa

I:IV.3 Cutuma la nivel european

Modulul II Actorii sistemului comunitar

Lecţia II:I Legislativul şi executivul european

II.I.1 Parlamentul European

II:I.1.1. Structură şi funcţii

II.I.1.2 Atribuţiile Parlamentului European

II.I.2 Consiliul Uniunii Europene

II:I.2.2 Noţiune şi delimitări conceptuale

II:I.2.1. Structura şi principalele funcţii ale Consiliului Uniunii

Europene

II:I.2.3 Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene

II.I.3 Comisia Europeană

II.I.3.1 Structura şi funcţiile Comisiei Europene

II:I.3.2. Atribuţiile Comisiei Europene

Lecţia II.II Organe judecătoreşti şi de control

II:II.1 Curtea europeană de Justiţie

II:II.2 Tribunalul de primă instanţă

II.II.3 Tribunalul funcţiei publice

II:II.4 Curtea Europeană de Conturi

II:II.5.1 Structură

II:II.5.2 Atribuţii

Lecţia II.III Organe consultative şi monetare

II.III.1 Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor

II.III.2. Banca Centrală Europeană

II.II.2.1 Structură şi organizare

II:III.2.2 Atribuţii

Modulul III Ordinea juridică europeană

Lecţia I Principiile care guvernează relaţia drept european-dreptulo

statelor membre

I.1 Principiul aplicării imediate a dreptului european

I.2 Principiul efectului direct al dreptului european

I.3 Principiul priorităţii aplicării dreptului european

Lecţia II VII Procedura legislativă în cadrul Uniunii Europene

II.1 Procedura avizului conform

II.2 Procedura codeciziei

II.3 Procedura cooperării

II.4 Procedura consultării

Extras din document

Modulul I

Izvoarele dreptului european

Obiective generale:

- cunoaşterea principalelor momente în evoluţia colaborării între statele europene

- înţelegerea modului de negociere şi redactare a tratatelor care au pus bazeze

Uniunii europene

- competenţe de interpretare a principalelor norme de drept european

Modulul realizează o scurtă introducere în problematica dreptului european, oferind

principalele informaţii despre baza normativă la nivelul Uniunii europene.

Termeni cheie: comunităţi europene, izvoare ale dreptului european, tratate,

regulamente, directive, decizii, cutumă

Ritmul de lucru: timpul alocat parcurgerii modului este de 10 zile, cu 2-3 ore de lucru

zilnic

Rezumat: modulul prezintă principalele momente ale evoluţiei comunităţilor europene,

până la stadiul actual de integrare. Sunt prezentate actele normative la nivel european,

începând cu baza normativă de ordin constituţional, respectiv tratatele institutive şi

continuând cu actele normative drivate, adică regulamentul directiva şi decizia

europeană. Ultima lecţie a modulului prezintă izvoarele nescrise şi rolul lor în sistemul

de drept european.

Lecţia I.1

Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene

Obiective specifice:

- cunoaştere evoluţiei istorice a comunităţilor europene

- înţelegerea mecanisemlor juridice de înfiinţare şi funcţionare a Uniunii europene

I.1.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi

evoluţia acestor

Obiective operaţionale:

- explicarea raţiunilor care au motivat apariţiea Uniunii europene

- cunoaşterea principalelor momente ale evoluţiei comunităţilor europene

Apariţia comunităţilor europene nu a avut loc deodată, în urma unei singure

întâlniri politice la nivel înalt sau ca urmare a demersurilor unei singure personalităţi

marcante a vieţii sociale de la jumătatea secolului trecut. Ideea Europei unite şi

necesitatea unei strânse colaborări între statele din această zonă a lumii s-a conturat prin

numeroase evenimente şi situaţii care au arătat că europenii ar putea avea un destin

comun mai bun decât fiecare dintre ei separat, priviţi ca naţiuni independente şi total

autonome.

Reconstrucţia ţărilor care au suferit pagube materiale şi umane în timpul celui

de-al doilea război mondial (1939 - 1945) a impus reglementarea unor norme de

conduită în plan internaţional (norme de natură politică, monetară, socială şi

comercială). Aceste reglementări s-au concretizat, din punct de vedere tehnico-juridic,

în negocierea şi semnarea unor convenţii internaţionale.

În domeniul dreptului internaţional public, trebuie menţionate în special Planul

Marshall, Organizaţia Naţiunilor Unite, dar şi pe plan local, Organizaţia europeană de

cooperare economică (OECE, înfiinţată în anul 1948 şi înlocuită în anul 1961 cu

Organizaţia de cooperare şi dezvoltare economică, OCDE).

În domeniul monetar, au fost încheiate Acordurile de la Bretton Woods, din

anul 1945, prin care s-au înfiinţat Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca

internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), care pun bazele unei noi

ordini monetare internaţionale.

Consiliul Europei vine să completeze, în plan politic, organizaţiile precedente,

reunind, în temeiul Tratatului de la Londra, din 9 mai 1949, statele europene care

beneficiau de un regim democratic pluralist şi erau ataşate idealurilor de protecţie a

drepturilor omului. Cadru al dialogului politic, Consiliul Europei este de asemenea, un

instrument de armonizare a drepturilor omului la nivel naţional.1

Preview document

Drept European - Pagina 1
Drept European - Pagina 2
Drept European - Pagina 3
Drept European - Pagina 4
Drept European - Pagina 5
Drept European - Pagina 6
Drept European - Pagina 7
Drept European - Pagina 8
Drept European - Pagina 9
Drept European - Pagina 10
Drept European - Pagina 11
Drept European - Pagina 12
Drept European - Pagina 13
Drept European - Pagina 14
Drept European - Pagina 15
Drept European - Pagina 16
Drept European - Pagina 17
Drept European - Pagina 18
Drept European - Pagina 19
Drept European - Pagina 20
Drept European - Pagina 21
Drept European - Pagina 22
Drept European - Pagina 23
Drept European - Pagina 24
Drept European - Pagina 25
Drept European - Pagina 26
Drept European - Pagina 27
Drept European - Pagina 28
Drept European - Pagina 29
Drept European - Pagina 30
Drept European - Pagina 31
Drept European - Pagina 32
Drept European - Pagina 33
Drept European - Pagina 34
Drept European - Pagina 35
Drept European - Pagina 36
Drept European - Pagina 37
Drept European - Pagina 38
Drept European - Pagina 39
Drept European - Pagina 40
Drept European - Pagina 41
Drept European - Pagina 42
Drept European - Pagina 43
Drept European - Pagina 44
Drept European - Pagina 45
Drept European - Pagina 46
Drept European - Pagina 47
Drept European - Pagina 48
Drept European - Pagina 49
Drept European - Pagina 50
Drept European - Pagina 51
Drept European - Pagina 52
Drept European - Pagina 53
Drept European - Pagina 54
Drept European - Pagina 55
Drept European - Pagina 56
Drept European - Pagina 57
Drept European - Pagina 58
Drept European - Pagina 59
Drept European - Pagina 60
Drept European - Pagina 61
Drept European - Pagina 62
Drept European - Pagina 63
Drept European - Pagina 64
Drept European - Pagina 65
Drept European - Pagina 66
Drept European - Pagina 67
Drept European - Pagina 68
Drept European - Pagina 69
Drept European - Pagina 70
Drept European - Pagina 71
Drept European - Pagina 72
Drept European - Pagina 73
Drept European - Pagina 74
Drept European - Pagina 75
Drept European - Pagina 76
Drept European - Pagina 77
Drept European - Pagina 78
Drept European - Pagina 79
Drept European - Pagina 80
Drept European - Pagina 81
Drept European - Pagina 82
Drept European - Pagina 83
Drept European - Pagina 84
Drept European - Pagina 85
Drept European - Pagina 86
Drept European - Pagina 87
Drept European - Pagina 88
Drept European - Pagina 89
Drept European - Pagina 90
Drept European - Pagina 91
Drept European - Pagina 92
Drept European - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Drept European.pdf

Alții au mai descărcat și

Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I. EUROPA Şl CONSTRUCŢIA COMUNITARĂ "Actul unic european, prima revedere generală a tratatelor comunitare, confirmă că, indiferent de...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Activitatea Autoritatilor Administratiei Publice cu Speciala Privire Asupra Actului Administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Judecata Cetelor de Batrani - Etnologie Juridica

Judecata cetelor de batrani Comunitatea satului si legislatia ei Este firesc ca intr-o comunitate, oricare ar fi ea, sa existe legaturi strânse...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Tratatul asupra Uniunii Europene și Politica Socială

I.Tratatul asupra Uniunii Europene 1.1 Repere istorice 1.2 Reforma Instituţiilor Comunitare După desfăşurarea revoluţiilor anticomuniste din...

Ai nevoie de altceva?