Drept European al Drepturilor Omului

Curs
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 19698
Mărime: 397.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. ION DRAGOMAN

Extras din document

TITLUL I

CAPITOLUL 1.

Obiectivul principal al capitolului este introducerea în contextul specific al

dreptului european al drepturilor omului, disciplină plasată în cadrul mai larg al stiintei

juridice a dreptului international (universal) al drepturilor omului.

Rezumatul capitolului

Dreptul european al drepturilor omului reprezintă specificitatea unei protectii

concrete si efective a drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanei în spatiul

european, asigurată de consacrarea unor drepturi justitiabile care pot fi valorificate printrun

mecanism judiciar având ca organ principal Curtea Europeană a Drepturilor Omului de

la Strasbourg (pag. 12-13 din curs). Izvoarele dreptului european al drepturilor omului

exprimate prin instrumente juridice de drept international, prin cutumă sau jurisprudentă

(pag. 23-25 din curs) îi conturează si trăsăturile caracteristice precum: neexclusivitatea

competentei nationale a statelor, subsidiaritatea controlului european, justitiabilitatea

drepturilor garantate, solidaritatea mecanismului de garantare instituit de CEDO (pag. 32-

39 din curs).

Demnitatea umană este principiul esential aflat la baza drepturilor omului din

care acestea se legitimează si care constituie însăsi ratiunea lor de a exista. Fără să fie un

drept propriu-zis al persoanei, demnitatea umană este inerentă oricărei fiinte umane si

reprezintă izvorul drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului (pag. 15 din curs).

Dimensiunea materială a drepturilor omului este substanta drepturilor si a

libertătilor garantate de un instrument juridic cu elemente de continut, cu repere ale

domeniului de aplicare si cu semnificatii specifice obligatiilor care revin autoritătilor

statului pentru ca enuntul normativ să poată fi valorificat în practică.

Dimensiunea institutională reprezintă organele si institutiile investite cu

competente si responsabilităti în asigurarea pentru orice persoană a beneficiului concret al

drepturilor si libertătilor garantate.

Dimensiunea mecanismelor si procedurilor de valorificare si control a aplicării

drepturilor omului este expresia modalitătilor de actiune pe care trebuie să le utilizeze o

persoană pentru a ajunge la scopul dorit, respectiv beneficiul drepturilor garantate.

Statul de drept este un concept care are la bază reperele promovate de filosoful

german Kelsen, sub forma notiunii de Staatrecht) si înseamnă, în acceptiunea Curtii

Europene a Drepturilor Omului, acel stat capabil să asigure suprematia legii chiar si

împotriva lui însusi.

Subsidiaritatea este un principiu fundamental al dreptului european al drepturilor

omului care exprimă foarte clar primordialitatea responsabilitătii autoritătilor nationale de

asigurare a efectivitătii beneficiului drepturilor omului în raport de actiunea controlului

european al Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Solidaritatea mecanismului instituit de CEDO arată că această Conventiei nu este

un contract sinalagmatic pe care ratificând-o statele să-si fi asumat drepturi si obligatii

reciproc valabile ci un angajament juridic solidar de a asigura un nivel minim de protectie

a drepturilor omului astfel cum este prevăzut de CEDO.

Jurisprudenta este ansamblul hotărârilor definitive pronuntate de către un organ

jurisdictional (european sau national), iar justitiabilitatea reprezintă capacitatea normelor

de garantare a drepturilor persoanei de a fi suficient de concrete pentru a putea da

efectivitate enuntului normativ în cazul unor împrejurări specifice prin care a trecut

persoana care se consideră victimă a violării drepturilor omului.

Efectivitatea ca si aplicabilitatea directă în ordinea juridică natională a dreptului

european al drepturilor omului au devenit trăsături esentiale ale normelor specifice

exprimând valori comune ale unui spatiu paneuropean al drepturilor si libertătilor

fundamentale ale persoanei pe continent.

CAPITOLUL 2

Capitolul referitor la sistemele europene de protectie a drepturilor omului

proiectează viziunea reperelor specifice de protectie a drepturilor omului conturată în

cadrul principalelor organizatii europene cu obiective statutare în acest domeniu: Consiliul

Europei (supranumit si Organizatia drepturilor omului), Uniunea Europeană, OSCE, si

CSI.

Rezumatul capitolului

Consiliul Europei a apărut în urma Congresului de la Haga din 7-9 mai 1948 si

are sediul la Strasbourg în Franta. Consiliul Europei este compus din: un Comitet de

Ministri (format din ministrii afacerilor externe sau delegatii acestora), o Adunare

Parlamentară (formată din delegatiile nationale de parlamentari), un Congres al Puterilor

Locale si Regionale din Europa (format din delegatiile nationale de alesi locali sau

regionali), un secretariat (constituit din functionari independenti si impartiali).

Comitetul de Ministri este organul de conducere abilitat să urmărească punerea

în aplicare a obiectivelor organizatiei, inclusiv prin elaborarea si deschiderea spre semnare

a unor instrumente juridice.(conventii, acorduri, protocoale, etc.) Comitetul de Ministri

adoptă bugetul organizatiei si decide practic asupra oricărei probleme care nu este

rezervată, prin Statutul organizatiei, AP-CE sau altui organ.

Adunarea Parlamentară este organul deliberativ al organizatiei. Organele de

conducere ale Adunării Parlamentare sunt: Biroul Adunării (compus din: presedintele,

vicepresedintii, presedintii grupurilor politice), Comisia Permanentă, comisiile de

specialitate.

Congresul Puterilor Locale si Regionale din Europa este un organ consultativ

al Consiliului Europei alcătuit din reprezentanti ai autoritătilor locale si regionale din

statele membre ale Consiliului Europei, alesi ai colectivitătilor teritoriale, precum si din

înalti functionari, responsabili în fata acestora din urmă.

Secretariatul este compus din peste 1000 de functionari, desemnati din rândul

cetătenilor statelor membre ale organizatiei, care functionează ca experti independenti fată

de tările din care provin si sunt condusi de un Secretar General Adjunct, alesi de AP-CE.

Protectia jurisdictională a drepturilor omului este realizată în esentă prin

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (CEDO).

Acesta reprezintă textul fundamental în materie si se bazează pe Declaratia Universală a

Drepturilor Omului, adoptată de ONU la 10 decembrie 1948.

Preview document

Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 1
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 2
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 3
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 4
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 5
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 6
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 7
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 8
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 9
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 10
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 11
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 12
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 13
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 14
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 15
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 16
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 17
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 18
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 19
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 20
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 21
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 22
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 23
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 24
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 25
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 26
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 27
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 28
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 29
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 30
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 31
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 32
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 33
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 34
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 35
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 36
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 37
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 38
Drept European al Drepturilor Omului - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Drept European al Drepturilor Omului.pdf

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Cooperarea Politieneasca in Uniunea Europeana

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Libertatea de Exprimare

Capitolul I: Generalitati 1).Definire si consacrare legislativa Libertatea de exprimare reprezinta una dintre conditiile primordiale pentru...

Ai nevoie de altceva?