Drept Executional Civil

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 17173
Mărime: 81.06KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

§ 1. Notiuni generale. Subiectele si obiectul contestati ei

In cod exista dispozitii cu caracter general care reglementeaza contestatia la executare!. Este vorba de art. 399-404 C. proc. civ. Actele de executare silita trebuie sa fie indeplinite cu stricta respectare a prevederilor legale, spre a nu se prejudicia drepturile partilor sau ale altor persoane. Pentru a se asigura desfasurarea legala a procedurii de executare silita s-a creat contestatia la executare, mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executare, se pot plânge instantei competente, in scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare. Astfel, in art. 399 alin. (1) teza 1 C. proc. civ. se prevede principiul general ca impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contes¬ tatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, iar teza a II-a a aceluiasi alineat precizeaza ca se poate face contestatie, daca nu s-a utilizat procedura preva¬ zuta la art. 2811, si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intin¬ derea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege2, textul precizând in alin. (2) ca "nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal". 3

Contestatia la executare este, asadar, in principal, un mijloc procedural special creat pentru procedura de executare silita, o "plângere" specifica acestei proceduri, prin care se obtine anularea sau indepartarea unor acte de executare ori uneori chiar si anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu. Ea nu trebuie confundata cu contestatia in anulare, reglementata de art. 317 si urm. C. proc. civ., cale de atac extraordinara, prin care se poate obtine, in conditiile legii, anularea unei hotarâri irevocabile.

Cu privire la subiectele contestatiei la executare, trebuie sa precizam ca ea poate fi exercitata, in primul rând, de partile direct interesate, in procedura de executare ¬ debitorul urmarit si creditorul urmaritor, iar in cadrul executarii prin poprire si de catre tertul poprit, devenit parte in procedura de executare.

Dar, contestatia poate fi folosita si de persoanele straine de raportul juridic dintre parti - tertii vatamati printr-o masura gresita sau ilegala de executare - ca, de pilda, sotul caruia i se urmaresc bunurile proprii pentru o datorie a celuilalt SOt2 sau persoana careia, locuind in acelasi apartament cu debitorul, i se urmareste mobila, crezându-se ca apartine debitorului3.

Pe când partile au la dispozitie numai contestatia la executare, tertii vatamati isi pot apara dreptul lor, dupa caz, si pe calea unei actiuni principale in revendicare4 sau pe calea unei actiuni posesorii.

Pozitia speciala a tertilor contestatori a determinat pe unii autori sa imparta contestatiile in contestatii incidente, daca ele privesc partile care au luat parte la procesul principal, si contestatii principale, facute de persoane care nu au luat parte la proces sau la incheierea actului ce se executa, cu alte cuvinte contestatiile tertilorl. Socotim insa ca art. 399 C. proc. civ. trebuie interpretat mai degraba in sensul ca este contestatie principala orice plângere prin care partea interesata sau tertul sesizeaza direct instanta si declanseaza, ca obiect nemijlocit, controlul ei.

Dupa cum am mai aratat, atât partea cât si tertul trebuie sa justifice un interes propriu2, pentru a putea folosi calea contestatiei, precum si calitatea procesuala, iar principiul transmisiunii calitatii procesuale se aplica si in cazul contestatiei la executare.3

Contestatia la executarea poate fi introdusa si de procuror, in cadrul drepturilor ce-i sunt conferite prin art. 45 C. proc. civ. Contestatia exercitata de procuror va primi o calificare sau alta, in ce priveste natura sa juridica dupa cum vizeaza neregu¬ laritati privind executarea sau scoaterea de sub urmarire a unui bun ce nu apartine debitorului, ci tertului in favoarea caruia a introdus contestatia. Instanta sesizata cu contestatia procurorului este obligata sa introduca in proces toate partile direct interesate, care au participat sau trebuiau sa participe la procedura de executare.

Din textul art. 399 C. proc. civ. rezulta in ce poate consta obiectul contesta/iei.

In cadrul primei categorii, denumita in practica contesta/ia la executare pro¬ priu-zisa, se poate contesta executarea silita insasi precum si orice act de executare, cerându-se chiar anularea intregii executari. In principiu insa, pe cale de contestatie la executare, nu se poate cere anularea insasi a titlului executoriu.

Astfel, contestatiile la executarea propriu-zisa pot avea ca temei: anularea inche¬ ierii prin care s-a incuviintat executarea, alegerea procedurii executionale4; prescriptia dreptului de a cere executarea silital sau perimarea unor acte de executare2; vicii de forma ale titlului executoriu3 sau ale altor acte de executare, ca de pilda ale somatiei de plata4 si publicatiilor de vânzare; nerespectarea termenelor; incalcarea oricaror forme in cadrul executarii silite5; ordinea de urmarire a bunurilor sau urmarirea unor bunuri care, potrivit legii nu pot fi urmarite; depasirea limitei in care vor fi urmarite veniturile; modul in care se desfasoara activitatea executionala6; neopozabilitatea titlului executoriu fata de o terta persoana, cu drepturi proprii asupra obiectului urmarit); urmarirea unor bunuri apartinând altor persoane decât debito¬ rului2; invocarea compensatiei legale3; eventuale alte motive de nulitate a executarii silite4• In sfârsit s-a admis si atac are a pe calea contestatiei la executare a unor acte frauduloase sau intocmite in dispretul drepturilor legitime ale persoanelor interesate.

Preview document

Drept Executional Civil - Pagina 1
Drept Executional Civil - Pagina 2
Drept Executional Civil - Pagina 3
Drept Executional Civil - Pagina 4
Drept Executional Civil - Pagina 5
Drept Executional Civil - Pagina 6
Drept Executional Civil - Pagina 7
Drept Executional Civil - Pagina 8
Drept Executional Civil - Pagina 9
Drept Executional Civil - Pagina 10
Drept Executional Civil - Pagina 11
Drept Executional Civil - Pagina 12
Drept Executional Civil - Pagina 13
Drept Executional Civil - Pagina 14
Drept Executional Civil - Pagina 15
Drept Executional Civil - Pagina 16
Drept Executional Civil - Pagina 17
Drept Executional Civil - Pagina 18
Drept Executional Civil - Pagina 19
Drept Executional Civil - Pagina 20
Drept Executional Civil - Pagina 21
Drept Executional Civil - Pagina 22
Drept Executional Civil - Pagina 23
Drept Executional Civil - Pagina 24
Drept Executional Civil - Pagina 25
Drept Executional Civil - Pagina 26
Drept Executional Civil - Pagina 27
Drept Executional Civil - Pagina 28
Drept Executional Civil - Pagina 29
Drept Executional Civil - Pagina 30
Drept Executional Civil - Pagina 31
Drept Executional Civil - Pagina 32
Drept Executional Civil - Pagina 33
Drept Executional Civil - Pagina 34
Drept Executional Civil - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Drept Executional Civil
  • contestatia la executare.doc
  • Curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 5.doc
  • CURSUL 4 Drept Executional Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Contestația la Executare

Natura juridică a contestaţiei la executare. In Codul de procedură penală din 1936 „contestaţia la executarea hotărârilor de condamnare" era...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Incompatibilități

1.Consideraţii preliminare Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în...

Organizarea si Competenta Curtii Constitutionale

Domnia legii, caracteristica esentiala a statului de drept, impune obligatia respectarii legii si a suprematiei Constitutiei, dar, in acelasi timp,...

Dreptul la Plimbare Zilnica si Dreptul de a Primi Vizite

Aceste drepturi legale sunt prevazute in art.48 din Legea nr.275/2006 si se caracterizeaza prin aceea ca : « (1) Fiecarei persoane condamnate i se...

Obiectul Recursului

Recursul este calea de atac prin intermediul căreia părţile sau Ministerul Public solicită în condiţiile şi pentru motivele limitativ determinate...

Ai nevoie de altceva?