Drept executional penal 2015-2016

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 42552
Mărime: 869.49KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Modulul 1. Noţiuni introductive despre dreptul execuțional penal

U1. Notiunea de drept executional penal, trasaturile (caracterele) dreptului executional penal, scopul si functiile dreptului executional penal, principiile fundamentale ale dreptului executional penal, principiile speciale ale dreptului executional penal, legaturile dreptului executional penal cu alte ramuri de drept si cu alte stiinte,

U2. Izvoarele dreptului executional penal si raportul juridic de drept executional penal.

Modulul 2. Raspunderea penala

U1. Răspunderea penală – definiţie, trăsături, principii

Modulul 3. Individualizarea judiciară a pedepsei

U1. Renunțarea la aplicarea pedepsei

U2. Amânarea aplicării pedepsei

U3. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

U4. Liberarea condiționată

Modulul 4. Structura organizatorică a sistemului penitenciar în România. Judecătorul de supraveghere a privarii de liberate. Judecătorul delegat la compartimentul de executări penale

U1. Structura organizatorică a sistemului penitenciar în România

U2. Judecătorul de supraveghere a privarii de libertate și judecătorul delegat la compartimentul de executări penae

Modulul 5. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

U1. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de liberatate

U2. Aplicarea, schimbarea și individualizarea regimurilor privative de libertate

Modulul 6. Drepturile şi obligaţiile persoanelor private de libertate. Recompensele, abaterile și sancțiunile disciplinare.

U1. Drepturilor, obligațiile și interdicțiile persoanelor private de libertate

U2. Recompense, abateri şi sancţiuni disciplinare

Modulul 7. Probaţiunea.

U1. Probaţiunea

Extras din document

Introducere

Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate explicarea instituţiilor ce țin de domeniul Dreptului executional penal. Cursul este conceput în vederea tratării aspectelor fundamentale ale Dreptului executional penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului au fost avut în vedere marea majoritate a actelor normative referitoare la activitatile principale ale penitenciarelor, precum si Codul penal actual, Codul de procedura penala, Legea nr. 254/2013, etc.

Cursul își propune să realizeze o introducere in studiul dreptului executional penal, in sensul formarii de catre studenti a unei imagini de ansamblu cu privire la notiunile generale de drept executional penal, in vederea intelegerii importantei acestuia in sistemul de drept romanesc, delimitarea acestuia fata de alte ramuri de drept, precum si insusirea de catre acestia a terminologiei si a institutiilor specifice dreptului executional penal.

Obiectivele cursului Cursul de faţă are ca obiective:  Să analizeze instituţiile fundamentale ale Dreptului executional penal şi conexiunile existente între Dreptul executional penal si celelalte ramuri ale dreptului;  Să transmită studenţilor informaţiile necesare pentru interpretarea şi aplicarea corectă a legii executional penale;  Să transmită în mod clar studenţilor cunoştinţele de Drept executional penal, care să le permită acestora să devină specialişti în domeniul juridic;  Cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului normelor executional penale, precum şi a jurisprudenţei referitoare la aplicarea acestora;  Ancorarea studentilor in realitatile teoretice si practice ale disciplinei dreptului executional penal;  Explicarea si înţelegerea instituţiilor dreptului executional penal;  Insuşirea si perfectionarea unui mod de gândire logico-juridic corect;  Inţelegerea corelaţiilor existente între dreptul penal-partea generala, dreptul penal-partea speciala, dreptul procesual penal şi dreptul execuţional penal;

 Familiarizarea studentilor cu terminologia specifica si institutiile caracteristice dreptului executional penal, care se va realiza atat prin prezentarea notiunilor specifice dreptului penal-partea generala, cat si a celor specifice, caracteristice dreptului executional penal;

 Explicarea şi înţelegerea soluţiilor pentru problemele apărute în practică;

Explicarea si discutarea noilor modificari legislative;

 Discutarea posibilitatii modificarii legislatiei in vigoare;

 Soluţionarea unor speţe prin folosirea cunoştinţelor acumulate.

Cerinţe preliminare

Cunoasterea unor notiuni referitoare la institutiile de drept penal-partea generala,

drept penal-partea speciala si drept procesual penal.

Inţelegerea mecanismului de creare a normelor şi modul de aplicare a acestora în

practică.

Însuşirea unor instituţii specifice dreptului penal şi a dreptului european.

Resurse

Parcurgerea unităţilor de învăţare aferente acestui modul nu necesită existenţa

unor mijloace sau instrumente de lucru.

Structura cursului

Cursul de Drept executional penal este structurat în sapte module, iar fiecare

modul in parte cuprinde mai multe unităţi de învăţare. La rândul său, fiecare

unitate de învăţare cuprinde: obiective, aspecte teoretice privind tematica unităţii

de învăţare respective, exemple, precum şi probleme propuse spre discuţie şi

rezolvare.

Durata medie de studiu individual

Parcurgerea de către studenţi a unităţilor de învăţare ale cursului de Drept

executional penal (atât aspectele teoretice cât şi rezolvarea problemelor propuse)

se poate face în 2-4 ore pentru fiecare unitate.

Evaluarea

La sfârşitul semestrului, fiecare student va primi o notă, care va cuprinde:

răspunsurile de la examen (80%), testarea continua pe parcursul semestrului

(20%).

Preview document

Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 1
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 2
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 3
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 4
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 5
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 6
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 7
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 8
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 9
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 10
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 11
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 12
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 13
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 14
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 15
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 16
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 17
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 18
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 19
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 20
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 21
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 22
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 23
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 24
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 25
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 26
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 27
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 28
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 29
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 30
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 31
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 32
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 33
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 34
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 35
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 36
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 37
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 38
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 39
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 40
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 41
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 42
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 43
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 44
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 45
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 46
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 47
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 48
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 49
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 50
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 51
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 52
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 53
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 54
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 55
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 56
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 57
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 58
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 59
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 60
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 61
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 62
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 63
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 64
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 65
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 66
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 67
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 68
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 69
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 70
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 71
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 72
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 73
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 74
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 75
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 76
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 77
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 78
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 79
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 80
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 81
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 82
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 83
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 84
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 85
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 86
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 87
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 88
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 89
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 90
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 91
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 92
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 93
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 94
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 95
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 96
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 97
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 98
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 99
Drept executional penal 2015-2016 - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Drept executional penal 2015-2016.pdf

Alții au mai descărcat și

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Drept Penal Partea Speciala

1. /3p. Partea speciala a codului penal are 10 titluri. a. adevarat b. fals 2. /3p. Partea speciala a codului penal reglementeaza recidiva. a....

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Ai nevoie de altceva?