Drept Execuțional Penal

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 12117
Mărime: 438.04KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Executarea pedepselor se realizează potrivit dispoziţiilor Codului penal,

ale Codului de procedură penală şi ale Legii nr. 275/2006.

Pedepsele se execută doar în baza hotărârilor judecătoreşti de condamnare

rămase definitive, pedeapsa se execută în condiţii care să asigure respectarea

demnităţii umane.

În timpul executării pedepselor este interzisă orice formă de discriminare

pe temei de etnie, rasă, religie, limbă, naţionalitate, apartenenţă politică, origine

socială, vârstă, etc.

Este interzisă supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei

pedepse la tratamente inumane, degradante, la tortură sau la alte rele tratamente.

Executarea pedepselor se desfăşoară sub supravegherea, controlul şi

autoritatea judecătorului delegat.

Preşedintele curţii de apel desemnează anual unul sau mai mulţi judecători

delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru fiecare

penitenciar aflat în circumscripţia teritorială a curţii de apel.

Acesta supraveghează şi controlează modul de executare al acestor

pedepse şi exercită atribuţiile stabilite prin legea specială privind executarea

pedepselor.

Judecătorul delegat controlează executarea măsurilor preventive privative

de libertate.

Pe durata delegării, judecătorul delegat nu poate desfăşura alte activităţi

decât cele stabilite prin Legea nr. 275/2006.

Judecătorul delegat la Compartimentul executări penale (din cadrul

fiecărei instanţe de executare) care este desemnat anual de preşedintele acestei

instanţe, controlează şi supraveghează legalitatea executării pedepselor

neprivative de libertate exercitând, totodată, şi celelalte atribuţii stabilite prin

Codul de procedură penală prin Legea nr. 275/2006 şi prin Regulamentul de

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

EXECUTAREA PEDEPSEI AMENZII

- în cazul nerespectării termenului de achitare integrală a amenzii sau a

unei rate (când plata amenzii a fost eşalonată) se face potrivit dispoziţiilor

privind executarea silită a creanţelor bugetare;

- executorii fiscali au obligaţia să comunice instanţei de executare la data

achitării integrale a amenzii, executarea acesteia şi să înştiinţeze instanţa cu

privire la orice împrejurare care împiedică executarea;

EXECUTAREA MĂSURILOR DE SUPRAVEGHERE ŞI A

OBLIGAŢIILOR DISPUSE DE INSTANŢĂ POTRIVIT CODULUI

PENAL

Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute

în Codul penal (care pot fi dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub

supraveghere) se asigură de judecătorul delegat la Compartimentul Executări

penale de la instanţa de executare, fie direct, fie prin intermediul consilierilor

Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor în

circumscripţia căruia se află domiciliul, reşedinţa sau locuinţa persoanei

condamnate.

Pe perioada suspendării sub supraveghere condamnatul poate solicita

asistenţă şi consiliere care se acordă de consilierii acestui serviciu.

Dacă măsurile de supraveghere dispuse nu sunt respectate, judecătorul

delegat de la Compartimentul executări penale din oficiu sau la propunerea

Preview document

Drept Execuțional Penal - Pagina 1
Drept Execuțional Penal - Pagina 2
Drept Execuțional Penal - Pagina 3
Drept Execuțional Penal - Pagina 4
Drept Execuțional Penal - Pagina 5
Drept Execuțional Penal - Pagina 6
Drept Execuțional Penal - Pagina 7
Drept Execuțional Penal - Pagina 8
Drept Execuțional Penal - Pagina 9
Drept Execuțional Penal - Pagina 10
Drept Execuțional Penal - Pagina 11
Drept Execuțional Penal - Pagina 12
Drept Execuțional Penal - Pagina 13
Drept Execuțional Penal - Pagina 14
Drept Execuțional Penal - Pagina 15
Drept Execuțional Penal - Pagina 16
Drept Execuțional Penal - Pagina 17
Drept Execuțional Penal - Pagina 18
Drept Execuțional Penal - Pagina 19
Drept Execuțional Penal - Pagina 20
Drept Execuțional Penal - Pagina 21
Drept Execuțional Penal - Pagina 22
Drept Execuțional Penal - Pagina 23
Drept Execuțional Penal - Pagina 24
Drept Execuțional Penal - Pagina 25
Drept Execuțional Penal - Pagina 26
Drept Execuțional Penal - Pagina 27
Drept Execuțional Penal - Pagina 28
Drept Execuțional Penal - Pagina 29
Drept Execuțional Penal - Pagina 30
Drept Execuțional Penal - Pagina 31
Drept Execuțional Penal - Pagina 32
Drept Execuțional Penal - Pagina 33
Drept Execuțional Penal - Pagina 34
Drept Execuțional Penal - Pagina 35
Drept Execuțional Penal - Pagina 36
Drept Execuțional Penal - Pagina 37
Drept Execuțional Penal - Pagina 38
Drept Execuțional Penal - Pagina 39
Drept Execuțional Penal - Pagina 40
Drept Execuțional Penal - Pagina 41
Drept Execuțional Penal - Pagina 42
Drept Execuțional Penal - Pagina 43
Drept Execuțional Penal - Pagina 44
Drept Execuțional Penal - Pagina 45
Drept Execuțional Penal - Pagina 46
Drept Execuțional Penal - Pagina 47
Drept Execuțional Penal - Pagina 48
Drept Execuțional Penal - Pagina 49
Drept Execuțional Penal - Pagina 50
Drept Execuțional Penal - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Drept Executional Penal.pdf

Alții au mai descărcat și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Cercetarea Infractiunilor de Trafic de Stupefiante

„Problema drogurilor nu poate fi soluţionată într-o zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor, organizaţiilor şi naţiunilor, ea...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Drepturile si Obligatiile Persoanelor Incarcerate - Reglementare Doctrina si Jurisprudenta

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Drepturile si Obligatiile Persoanelor Aflate in Executarea Pedepselor Privative de Libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Ai nevoie de altceva?