Drept Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5942
Mărime: 44.66KB (arhivat)
Cost: Gratis
Romano Americana

Extras din document

C3

Veniturile publice

Pentru realizarea obiectivelor social-economice de interes naţional statul utilizează fonduri care alcătuiesc veniturile publice. Veniturile publice cuprind în structura lor impozite, taxe, contribuţii, împrumuturi interne şi externe, obligaţiuni etc.

Veniturile publice se împart în două mari categorii

- Venituri ordinare

o Impozitele, taxele şi contribuţiile

- Venituri extraordinare

o Împrumuturile interne, externe şi obligaţiunile

Un rol predominant îl au impozitele. Impozitul reprezintă o contribuţie bănească,

obligatorie şi cu titlu nerambursabil datorată bugetului de stat de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin din diverse surse.

Din definiţie rezultă cele două caracteristici principale ale impozitelor şi anume:

1. impozitul este o contribuţie bănească

2. impozitul are un titlu nerambursabil

Principalele impozite datorate de persoane fizice sau juridice

o impozitul pe profit

o impozitul pe venit

o impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

o impozitele pe veniturile nerezidenţilor

o impozitele pe reprezentanţele firmelor străine deschise în România

Impozitul pe profit este datorat de

1. persoanele juridice române calculat asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă

2. persoanele juridice străine cu sediu permanent calculat asupra profitului atribuibil acelui sediu

3. persoanele juridice şi fizice non-rezidente care desfăşoară o activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică

4. persoane juridice străine care realizează venituri din proprietăţi imobiliare

5. persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică

O specie aparte o reprezintă impozitul pe profit, atribuit persoanelor juridice sub formă de dividende. Dividendul se distribuie din profitul net prin scăderea din profitul brut a cheltuielilor deductibile fiscal. Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.

Impozitul pe venit se calculează pe veniturile obţinute de

1. persoanele fizice rezidente asupra tuturor veniturilor obţinute din orice sursă

2. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi prin sediul permanent

3. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente pe teritoriul României.

Conform art. 41 din c. fiscal din categoria veniturilor supuse impozitării

fac parte:

1. venituri din activităţi independente

2. venituri din salarii

3. veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

4. venituri din investiţii

5. venituri din pensii

6. venituri din activităţi agricole

7. venituri din premii şi jocuri de noroc

8. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

O microîntreprindere este o persoană juridică care îndeplineşte la 31.12 următoarele condiţii

o 1-9 salariaţi

o Realizează venituri care nu depăşesc 100.000 Euro

o Realizează venituri altele decât cele de consultanţă şi management în proporţie de 50% din veniturile totale

o Cota pe impozitare 2008 2.5%.

Nu pot fi incluse în categoria microîntreprinderilor chiar dacă îndeplinesc

cumulativ condiţiile de mai sus persoanele juridice care desfăşoară activităţi bancare sau în domeniul asigurărilor, reasigurărilor, jocurilor de noroc şi cazinourilor.

Impozitele pe veniturile nerezidenţilor

Nerezidenţii care obţin venituri neimpozabile din România au obligaţia de a plăti impozit pe venit indiferent unde se primesc aceste venituri.

Aceste venituri privesc:

1. dividendele de la o persoană juridică română

2. dobânzile, redevenţele şi comisioanele primite de la un rezident

3. dobânzile, redevenţele şi comisioanele primite de la un nerezident dar care are un sediu permanent în România

4. venituri din activităţi sportive, prestări servicii, activităţi de management şi consultanţă, dar şi din profesii independente desfăşurate în România în afara, însă, sediului permanent.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Drept Financiar
  • Drept Financiar - curs 3 - 03.03.2008.doc
  • Drept Financiar - curs 4 - 10.03.2008.doc
  • Drept Financiar - curs 5 - 17.03.2008.doc
  • Drept Financiar - curs 6 - 24.03.2008.doc
  • drept financiar curs 2 sem 2.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe si Impozite Datorate Statului

CAPITOLUL I 1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII 1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul...

Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa

CAP. I CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Succinte aprecieri privitoare ia noţiunea şi caracterizarea conceptului de suspendare condiţionata a...

Protectia Juridica a Mediului Impotriva Poluarii cu Deseuri

1. Introducere Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a...

Publicitate Imobiliară

INTRODUCERE Pentru a răspunde cerințelor de natură tehnică, juridică, economică, socială, publicitatea imobiliară și cadastrul funciar s-au impus...

Drept Administrativ

Ca ramură a dreptului public, dr administrativ abordează fenomenul adm prin prisma normelor juridice care reglementează organizarea şi funcţionarea...

Drept Ecologic

1. Creşterea populaţiei: creştem ca dimensiune, dar spaţiul pe care-l ocupăm rămâne acelaşi, 2050 mai mic ca 9 milioane de loc; se manifestă mai...

Drept

Cursul 1 Principiile dreptului - ansamblu de idei directoare care, fără a avea caracterul precis şi concret al normelor de drept pozitiv,...

German Law Script

Part 1: Penal law as a legal borderline A look at the Criminal law Law is the "ethical minimum" said the German legal philosopher Jellinek. And...

Ai nevoie de altceva?