Drept Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12363
Mărime: 41.52KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Vasile Iancu

Extras din document

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.Conceptul de finanţe

Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, a proprietăţii, a forţelor de producţie, relaţiilor marfă-bani şi datorită necesităţilor financiare ale statului, pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale.

În sens larg, include bugetul statului, creditul, operaţiunile bancare şi de bursă, relaţiile cambiale, adică resursele, relaţiile şi operaţiunile băneşti.

Sunt considerate relaţii de natură economică, prin scopul urmărit şi faptul că modifică patrimoniul părţilor.

Cele mai importante categorii:

- Relaţiile prin care se formează şi se utilizează fonduri băneşti ale statului, prin transferuri de sume, fără echivalent, nerambursabile, pe calea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

- Relaţiile de credit, bancar şi public;

- Relaţii de asigurare.

2.Conceptul de finanţe publice

Desemnează relaţiile financiare la care participă statul, ca entitate distinctă. Ele sunt definite ca fiind o categorie de relaţii sociale, de natură economică, bănească, de repartiţie a produsului social şi îndeosebi a venitului naţional şi care se formează în procesul de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti publice, pentru satisfacerea trebuinţelor publice.

Comportă fluxuri băneşti în scopul procurării resurselor financiare şi al satisfacerii nevoilor generale ale societăţii.

Finanţele publice se deosebesc de finanţele private, supuse normelor dreptului comercial.

3.Evoluţia finanţelor publice

Este dată de transformările intervenite în cadrul instituţiilor statului şi condiţiile social-economice în care acestea se organizează şi funcţionează.

Orientări:

a)Separarea netă a puterilor legislativă şi executivă şi atribuirea rolului decisiv Parlamentului în orientarea şi administrarea finanţelor publice;

b)Instituirea unor instrumente prin care să se exercite rolul decisiv al Parlamentului;

c)Situarea rolului finanţelor publice în contextul vieţii economice şi sociale.

Ca urmare a ultimei orientări putem menţiona:

a)Doctrina liberală caracterizată pe scurt: stat liberal, neintervenţionist; limitarea rolului şi sarcinilor statului la garantarea mecanismelor economiei de piaţă; limitarea obiectivelor statului la cele poliţieneşti, militare, judiciare şi funcţionarea aparatului administrativ; venituri şi cheltuieli bugetare mici; echilibru bugetar;

b)Doctrina intervenţionistă, cu următoarele repere: intervenţia statului în viaţa economică şi socială; obiective noi urmărite de către stat; necesitatea contractării împrumuturilor de stat; venituri şi cheltuieli mari; deficite bugetare şi împrumuturi de stat.

4.Structura finanţelor publice

În statele moderne, aceasta vizează bugetul de stat, veniturile şi cheltuielile bugetare, împrumuturile de stat, finanţele unităţilor administrativ- teritoriale şi finanţele instituţiilor internaţionale.

În România, finanţele publice au o structură ancorată în legislaţia existentă şi anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, veniturile şi cheltuielile publice şi datoria publică.

5.Funcţiile finanţelor publice

Acestea sunt de repartiţie şi de control

Funcţia de repartiţie cuprinde:

a)Formarea resurselor financiare publice;

b)Distribuirea lor, pe destinaţii şi pe ordonatori de credite.

Funcţia de control vizează:

a)Asigurarea, dirijarea şi utilizarea resurselor financiare publice;

b)Armonizarea resurselor financiare imediate cu cele de perspectivă.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20
Drept Financiar - Pagina 21
Drept Financiar - Pagina 22
Drept Financiar - Pagina 23
Drept Financiar - Pagina 24
Drept Financiar - Pagina 25
Drept Financiar - Pagina 26
Drept Financiar - Pagina 27
Drept Financiar - Pagina 28
Drept Financiar - Pagina 29
Drept Financiar - Pagina 30
Drept Financiar - Pagina 31
Drept Financiar - Pagina 32
Drept Financiar - Pagina 33
Drept Financiar - Pagina 34
Drept Financiar - Pagina 35
Drept Financiar - Pagina 36
Drept Financiar - Pagina 37
Drept Financiar - Pagina 38
Drept Financiar - Pagina 39
Drept Financiar - Pagina 40
Drept Financiar - Pagina 41
Drept Financiar - Pagina 42
Drept Financiar - Pagina 43
Drept Financiar - Pagina 44
Drept Financiar - Pagina 45
Drept Financiar - Pagina 46
Drept Financiar - Pagina 47
Drept Financiar - Pagina 48
Drept Financiar - Pagina 49
Drept Financiar - Pagina 50
Drept Financiar - Pagina 51
Drept Financiar - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Efectele Actului Juridic Civil

§ 1. Noţiune şi principii Noţiune Reamintim că actul juridic civil este manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice....

Curs Istoria Dreptului Romanesc

În vremea lui Alexandra Ioan Cuza şi din dispoziţia sa, au fost elaborate Codul Civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură...

Dreptul Afacerilor

Obiectul Dreptului Afacerilor 10. Definiţie Dreptul Afacerilor este ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile dintre oamenii de...

Politicile Comune ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞI INSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA SECŢIUNEA I Principiile şi...

Precizari Preliminare. Pozitia Procesuala a Partilor

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Ai nevoie de altceva?

''