Drept Financiar

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Profesor: Conf. Univ. Dr. H.Dorobantu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE 3
TEMA Nr. 1
Concepte fundamentale introductive privind relatia dintre economie si dreptul financiar fiscal 8

TEMA Nr. 2
Tintele politicii fiscale ale unui stat 22

TEMA Nr. 3
Piata monetara si inflatia 32

TEMA Nr. 4
Piata capitalurilor ( piata financiara) 56

TEMA Nr. 5
Piata asigurarilor de bunuri si persoane 83

TEMA Nr. 6
Impozitele si taxele publice. raportul juridic obligational fiscal 99

TEMA Nr. 7
Sistemul bugetelor publice 113

TEMA Nr. 8
Împrumutirle de stat si datoira publica 131

TEMA Nr. 9
Controlul financiar fiscal în economie 143

TEMA Nr. 10
Raspudrea juridica în domeniul economico-financiar 157

TEMA Nr. 11
Institutii financiare internationale 164

TEMA Nr. 12
Dezordinea monetara internationala la sfârsit de milieniu II 180

TEMA Nr. 13
Cautarea unui nou sistem monetar si financiar international 186

TEMA Nr. 14
Restrucutarea sistemului financiar bancar în românia si finantarea externa 195

BIBLIOGRAFIE 202

Extras din document

TEMA Nr. 1

CONCEPTE FUNDAMENTALE INTRODUCTIVE PRIVIND RELATIA DINTRE ECONOMIE SI DREPTUL

FINANCIAR FISCAL

Pe o anumita treapta a dezvoltarii siciale, dupa cum este bine cunoscut a aparut statul, ca organizatie politica si de clasa, merita sa apere, alaturi de interesele sociale generale, interesele grupului social aflat la putere. Instituirea fortei statului consta nu numai în armata, politie, … ei si existenta a tot felul de institutii cu caracter economic si social.

Dezvoltarea relatiilor de reproductie sociala si, odata cu aceasta, consolidarea productiei si a schimbarii, a proprietatilor private, inclusiv aparitia “inegalitatii de avere”, etc. a condus la cresterea constanta a necesitatilor de resurse banesti ale statului, în vederea indeplinirii obiectivelor sale: mentinerea ordinii interne, stimularea dezvoltarii unor sectoare economice si sociale, apararea suveranitatii si independenteii nationale.

În procesul procurarii si utilizarii resurselor financiare de care are nevoie statul se nasc diverse relatii sociale de natura economica, exprimate în forma banoasa si care sunt cunoscute si sub forma de relatii financiare (sunt finante)

Este adevarat ca finantele se manifesta ca relatii sociale de natura economica însa nu se poate pune semnul egalitatii între cele doua categorii.

Destul de frecvent cele doua natiuni “finante”” si “bani” mai ales în vorbirea curenta sunt folosite ca fiind sinonime;uneori chiar si în limbajul specialistilor cei … termeni se înlocuiesc reciproc destul de usor.

Finantele, atât cele publice cât si cele private, cuprind ansamblul relatiilor sociale care apar în etapele reproductiei sociale (productie/repartitie/circulatie/consum) în legatura cu procesul complex de constituire a resurselor banesti si al repartizarii lor în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societatii. În cadrul sistemului finantelor prelevarile de resurse banesti si redistribuirea lor1) se realizeaza prin constrângere, fara contraprestatie si cu titlu nerambursabil prin acte ale autoritatii publice. În contrast cu cele afirmate mai sus, relatiile sociale exprimate prin intermediul unitatilor monetare si care reflecta o schimbare a formelor valorii, din marfa (servicii diverse) au o sfera mai larga de cuprindere decât relatiile sociale ce exprima sfera financiara.

Componentele relatiilor sociale apartinând sferei financiare sunt:

- relatiile de transfer de resurse banesti fara echivalent si un titlu nerambursabil; exemplu; bugetele de stat si bugetele locale

- relatiile de credit publice mijlocite de institutiile de specialitate în folosul institutiilor publice: crerdite guvernamentale

- relatiile de asigurare de bunuri si persoane.

- relatiile de constituire a fondurilor de dezvoltare pentru firmele private (credite pentru sectorul privat).

Procesul complex si dinamic al constituirii resurselor financiare si al redistribuirii acestora pentru nevoi publice dar si private fiind pus în legatura cu nevoia dezvoltarii si consolidâarii reproductiei sociale are o determinare obiectiva: este independent de vointa si constiinta oamenilor. Modul concret de constituire si utilizare a fondurilor este în directa legatura cu abilitatea decidentilor la toate nivelurilor. Nivelul macroeconomic al deciziei financiare este în strânsa legatura cu strategia si programele factorilor politici aflati la conducerea statului. Resursele financiare colectate si repartizate pe destinatii/capitole/programe economice sunt prezentate în sinteza în legea bugetului de stat si alte acte normative conform Constitutiei.

Fiatele (publice si private) ca ramura a stiintelor economice1), dar si ca obiect de reglementare juridica, deci ramura a stiintelor juridice – disciplina drept financiar si fiscal – îsi propune sa maximalizeze efectele utilizarii resurselor financiare limitate, alocate pe diferite prioritati.

Fiecare din cele doua discipline (managementul financiar si dreptul financiar si fiscal) au metode si tehnici specifice: prin norme juridice se pun bazele disciplinarii consumurilor de resurse financiare pentru diferitele activitati operative economice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Financiar.doc