Drept Financiar - Procedura Fiscala

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1463
Mărime: 8.34KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

In capitolul de fata vom trata aspecte legate de identificarea contribuabilului, declararea veniturilor si constatarea masei impozabile, modul de stingere a drepturilor de creanta fiscala precum si procedura de executare silita a acestora.

Finantele Publice prin dimensiunile si complexitatea lor nu-si pot indeplini functiile lor economice si sociale fara un program fiscal pe timp determinat in care sa se prevada veniturile si cheltuielile pe anumite perioade.Un astfel de program trebuie sa tine seama de nevoile publice ale persoanei respective, de veniturile necesare satisfacerii acestor nevoi precum si de posibilitatile reale pentru perceperea veniturilor publice. In stabilirea veniturilor publice s-ar putea ajunge la grave inechitati in repartitia sarcinilor fiscale asupra persoanei fizice si juridice, daca nu s-ar proceda pe baza unui program fiscal, a unui buget public care sa tina seama de raporturile dintre.............

Bugetul public a devenit instrumentul juridic in care sunt prevazute si in prealabil aprobate veniturile si cheltuiile anuale ale statului, a unitatilor administrativ teritoriale sau a institutiilor publice. In acest fel exista un program fiscal atat la nivel macraeconomic, reprezentat prin bugetul public national cat si la nivel microeconomic constand in veniturile proprii si cheltuielile persoanei juridice.

Aparatul fiscal reprezinta organizatiile de stat care au atributiii in aplicarea legislatiei fiscale, in acest sene aparatul fiscal fiind mijlocul prin care statul isi aplica legile cu caracter fiscal.

Ministerul Finantelor ca organizatie de specialitate raspunde de realizarea bugetelor de stat, dupa adoptarea lui de Parlament si de luare a masurilor pentru asigurarea echilibrului financiar valutar.

Consiliile Locale si Judetene ca unitati administrative autonome asigura administrarea financiara in comune, orase si judete conform principiului autonomiei locale.Trezoreriile teritoriale ale finantelor publice au largi atributii in executarea bugetului de stat, prin incasarea veniturilor publice pe baza unei evidente stricte pe baza fiecarui contribuabil din care sa rezulte obligatia e plata, debitele, etc.

Aceasta raspunderi de stabilire a impunerii, urmaresc incasarea la termenele stabilite a impozitelor si taxelor datorate de catre contribuabil, aplicand majorarile prevazute de lege in cazul nerespectarii termenului de plata.

Titlul de creanta fiscala

In doctrina fiscala titlul de creanta fiscala este definit ca fiind actul juridic prin care constata si se individualizeaza obligatia baneasca a fiecarui platitor de venituri bugetare.

Prin titlu de creanta fiscala se concretizeaza obligatia ce revine contribuabilului fata de buget de a achita o anunmita suma din impozit si taxa cuvenita.

Trasaturile titlului de creanta

a. este un act juridic de natura declarativa deoarece obligatiile fiscale izvorasc exclusiv din norme fiscale, titlul de creanta fiind acela care constata obligatia fiscala ce revine unui anumit subiect de impunere;

b. are caracterul unui titlu de creanta intru-cat constata existenta unei creante a bugetului, adica dreptul statului de a primi o suma de bani;

c. titlul de creanta fiscala este intocmit in forma scrisa de catre subiectele de drept caror le este incredintata, calcularea sumelor datorate bugetului public.

* Documentele ce sunt considerate titluri de creanta fiscala :

a. pentru obligatiile bugetare provenite din impozite si taxe care se determina de catre organele de specialitate pe baza declaratiilor de impunere, titlul de creanta il constituie procesul-verbal de impunere sau actul declarativ al contribuabilului;

b. pentru obligatiile bugetare care se stabilesc de catre platitor, titlul de creanta il reprezinta documentul de evidenta intocmit de acesta;

c. pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de platitor si cele legal datorate, inclusiv pentru majorarile de intarzieri datorate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, diferente stabilite cu ocazia verificarilor efectuate de organele competente, titlul de creanta este actul ce cuprinde rezultatele verificarii;

d. pentru obligatiile de plata constatate in vama, titlul de creanta il constituie declaratia vamala;

Preview document

Drept Financiar - Procedura Fiscala - Pagina 1
Drept Financiar - Procedura Fiscala - Pagina 2
Drept Financiar - Procedura Fiscala - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar - Procedura Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Titlu de Creanta Fiscal - Titlu Executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Norme și Practici Privind Impozitarea

1. Unele considerente de ordin comunitar privind impozitarea În spaţiul U.E. politica în domeniul impozitării este esenţială, modul de organizare...

Obligatia Fiscala - Notiune, Forme, Principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Natura Juridică a Titlurilor de Creanță Fiscală

Continutul fundamental al raportului juridic îl constituie obligatia stabilita unilateral de catre stat în sarcina persoanelor fizice si juridice,...

Codul de Procedură Fiscală al României

TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a Codului de...

Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Executarea Silita a Creantelor Fiscale

I CONSIDERAŢII GENERALE Executarea silită reprezinta procedura prin mijlocirea căreia cre¬ditorul, titular al dreptului recunoscut printr o...

Ai nevoie de altceva?