Drept Fiscal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16091
Mărime: 72.01KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DREPT FISCAL

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

I. DEFINIŢIA DREPTULUI FISCAL

Noţiunea de „drept fiscal” este strâns legată de noţiunea de „finanţe publice”. Finanţele publice reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti, aflate la dispoziţia statului ori a comunităţilor locale sau regionale, cu scopul declarat de a îndeplini funcţiile şi sarcinile ce revin acestora. Astfel, totalitatea normelor juridice care reglementează domeniul finanţelor publice formează dreptul finanţelor publice. Dreptul finanţelor publice curpinde două tipuri de norme juridice:

- norme juridice financiare, care alcătuiesc dreptul financiar;

- norme juridice fiscale, care alcătuiesc dreptul fiscal.

Dreptul fiscal reglementează raporturile juridice care se nasc în procedul de colectare a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi/sau juridice, care obţin venturi ori care deţin bunuri supuse impozitelor ori taxelor.

Elementele definitorii ale dreptului fiscal sunt:

- dreptul fiscal este o ramură a dreptului public, cu influenţe de drept privat. Normele juridice care îl reglementează sunt norme de drept public. Impunerea cetăţenilor se realizează de către stat prin norme juridice cu caracter obligatoriu pentru cetăţeni. Caracterul său dual rezultă din normele Codului fiscal, care statuează că titlurile statului care au ca obiect impozite şi taxe sunt titluri executorii, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei (spre exemplu, în cazul Codului de procedură fiscală, poprirea nu este supusă validării, cum se procedează în cazul popririi reglementată de Codul de procedură civilă, reglementară legală ce urmăreşte urgentarea procedurii de executare silită în materie fiscală), dar, pe de altă parte, contribuabilul poate solicita statului restituirea sumelor de bani, pe care le-a plătiti, fără a le datora.

Un alt exemplu – art. 57 din Codul de procedura fiscală, conform căruia contribuabilii au obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organele fiscale de a face o constatare fiscală la faţa locului.

Protecţia unor interese de ordin public, general, ale statului, trebuie înţeleasă în contextul obligativităţii statului de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, aşa cum rezultă acestea din acordurile şi tratatele la care România este parte.

Înclinarea balanţei cu privire la problematica dreptului fiscal, ca ramură de drept public, este dată şi de prevederile art. 74 alin. 2 din Constituţia României. Ştiut fiind că iniţiativa legislativă poate aparţine cetăţenilor români în condiţiile exprese ale art. 1 din acelaşi act normativ, art. 74 alin. 2 cenzurează iniţiativa legislativă a cetăţenilor în cazul problemelor de ordin fiscal.

- impozitele si taxele reglementate în dreptul fiscal român sunt: impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; impozitul pe reprezentanţe, taxa pe valoare adăugată, accizele, impozitele şi taxele locale.

II. PRINCIPIILE DREPTULUI FISCAL

Codul fiscal român defineşte în mod expres principiile dreptului fiscal. Aceste principii stau la baza întregii construcţii a dreptului fiscal, fiind în acord cu principiile ce stau la baza celorlalte sisteme fiscale europene. Cadrul legal îl reprezintă art. 3 din Codul fiscal.

1. Neutralitatea măsurilor fiscale, în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de prorpietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin.

Acest principiu presupune că, din punct de vedere fiscal, toate activităţile economice şi toţi operatorii trebuie trataţi în aceeaşi manieră. Spre exemplu, prin hotărârea din 10 septembire 2002, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a decis în cauza „Ambulanter Pflegendienst Kugler” (cauza C 141/00) că „principiul neutralitatii fiscale interzice, inter alia, ca operatorii economici ce desfasoara aceleasi activitati sa fie tratati diferit din punctul de vedere al TVA. Decurge de aici ca principiul ar fi ignorat daca posibilitatea de a beneficia de scutirea prevazuta de art. 13A(1)(c) pentru prestarea de servicii medicale ar depinde de forma juridica a persoanei impozabile care desfasoara aceasta activitate ”

Preview document

Drept Fiscal - Pagina 1
Drept Fiscal - Pagina 2
Drept Fiscal - Pagina 3
Drept Fiscal - Pagina 4
Drept Fiscal - Pagina 5
Drept Fiscal - Pagina 6
Drept Fiscal - Pagina 7
Drept Fiscal - Pagina 8
Drept Fiscal - Pagina 9
Drept Fiscal - Pagina 10
Drept Fiscal - Pagina 11
Drept Fiscal - Pagina 12
Drept Fiscal - Pagina 13
Drept Fiscal - Pagina 14
Drept Fiscal - Pagina 15
Drept Fiscal - Pagina 16
Drept Fiscal - Pagina 17
Drept Fiscal - Pagina 18
Drept Fiscal - Pagina 19
Drept Fiscal - Pagina 20
Drept Fiscal - Pagina 21
Drept Fiscal - Pagina 22
Drept Fiscal - Pagina 23
Drept Fiscal - Pagina 24
Drept Fiscal - Pagina 25
Drept Fiscal - Pagina 26
Drept Fiscal - Pagina 27
Drept Fiscal - Pagina 28
Drept Fiscal - Pagina 29
Drept Fiscal - Pagina 30
Drept Fiscal - Pagina 31
Drept Fiscal - Pagina 32
Drept Fiscal - Pagina 33
Drept Fiscal - Pagina 34
Drept Fiscal - Pagina 35
Drept Fiscal - Pagina 36
Drept Fiscal - Pagina 37
Drept Fiscal - Pagina 38
Drept Fiscal - Pagina 39
Drept Fiscal - Pagina 40
Drept Fiscal - Pagina 41
Drept Fiscal - Pagina 42
Drept Fiscal - Pagina 43
Drept Fiscal - Pagina 44
Drept Fiscal - Pagina 45
Drept Fiscal - Pagina 46
Drept Fiscal - Pagina 47
Drept Fiscal - Pagina 48
Drept Fiscal - Pagina 49
Drept Fiscal - Pagina 50
Drept Fiscal - Pagina 51
Drept Fiscal - Pagina 52
Drept Fiscal - Pagina 53
Drept Fiscal - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe si Impozite Datorate Statului

CAPITOLUL I 1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII 1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul...

Instanța de Judecată

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare a lucrării. Înfăptuirea justiţiei este una din cele mai vechi activităţi de stat...

Contraventia - Aspecte Procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Sistemul Bugetar Public National

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Drept Financiar și Fiscal

1.Executarea silita a bunurilor mobile. Constituie regula in mat.executariii silite de la care sunt exceptate bunurile necesare vietii si muncii...

Drept Fiscal

1. Bugetul de Stat – Notiune , Principalul plan financiar al statului, menit a asigura echilibrul general ,economic si social al societatii ,prin...

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Ai nevoie de altceva?

''