Drept Fiscal - C5

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drept Fiscal - C5.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor: Monica Ratiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale.

Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care intervin anumite circumstante deosebite care reclama o anumita intelegere a organelor fiscale.

Aceste acte de clementa pot fi: -cu aplicabilitate generala

-pot viza anumiti contribuabili determinati

Situatii:

I. Caz de amnistie fiscala

Organul fiscal decide ca anumite categotii de venituri naincasate pentru o anumita perioada de timp sa nu mai fie urmarite silit.

II. Anularea unor obligatii fiscale individuale

Se face prin acte ale MFP care constata faptul ca cheltuielile de executare silita sunt mai mari decat creanta fiscala urmarita. Codul de Procedura fiscala prevede faptul ca se anuleaza aceste obligatii fiscale care la 31 decembrie a anului fiscal sunt in suma mai mica de 10 lei.

5. Prescriptia

In situatia in care dreptul de a executa silit un titlu de creanta fiscal nu este exercitat in termen legal, acesta se prescrie si pe cale de consecinta se produc urmatoarele efecte:

- se stinge dreptul statului de a urmari si de solicita incasarea unui anumit venit;

- se stinge obligatia contribuabilului de a plati suma mentionata in titlu de creanta fiscala.

In mod particular in dreptul fiscal se stinge si dreptul contribuabilului de a solicita restituirea eventualelor sume platite in plus fata de titlul de creanta fiscala.

Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita incepe la scadenta creantei fiscale.

Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 5 ani de la finele anului fiscal in care a luat nastere respectivul drept.

Termenul de calculeaza de la 1 ianuarie al anului urmator.

Dreptul de a cere compensarea si/ sau restituirea unor sume se prescrie tot in termen de 5 ani.

Ca si in cadrul dreptului Civil, sumele platite de debitor dupa incheierea termenului de prescriptie nu se restituie intrand pe regimul obligatiilor naturale.

Prescriptia in dreptul fiscal este afectata de cazul de intrerupere si suspendare a cursului.

A. Cazuri de intrerupere:

Sunt aplicabile :

- dispozitiile generale ale dr. Civil si dispozitiile exprese ale unor norme speciale fiscale;

- realizarea unor acte voluntare de plata de catre debitor inainte sau in cursul executiei silite;

- indeplinirea de buna voie de catre debitorul contribuabil a unor acte de executare pe parcursul executiei silite;

- constatarea insolvabilitatii contribuabilului.

B. Cazuri de suspendare:

Sunt aplicabile:

- dispozitii ale dr. Civil +

- situatia in care suspendarea se constata prin hotarare judecatoreasca definitiva;

- pe perioada acordarii unor inlesniri de catre creditorul fiscal;

- in situatia in care debitorul sustrage venuturi sau bunuri de la urmarire sau executarea silita.

!!! Codul de procedura fiscala satbileste principiul conform caruia in situatia in care organul fiscal constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, acesta trebuie sa inceteze orice masuri ed realizare a respectivei creante.

6. Darea in plata

Creantele fiscale administrate prin MFP, prin ANAF si creantele fiscale apartinand bugetelor locale pot fi sustrase la cererea debitorului si cu acordul expres al creditorului fiscal prin trecerea in proprietatea statului sau in proprietatea unitatii administrativ teritoriale a unor bunuri imobile care fac sau no obiectul executiei silite.

Organul fiscal va intocmi o documentatie si o cerere specifica pe care le depune la o comisie special conceputa pentru formalitatile de dare in plata.

Aceasta comisie se numeste prin ordin al ministrului FP sau prin hotarari ale organelor locale.

Comisia va analiza dosarul respectiv numai in situatia in care pentru bunul oferit de debitor exista o solicitare de preluare in administrare.

Dupa analizarea dosarului, comisia poate admite sau respinge cererea de dare in plata.

In cazul admiterii cererii comisia va dispune ca organul fiscal sa intocmeasca un proces verbal care sa constate:

- trecerea bunurilor in proprietate publica;

- stingerea creantei fiscale.

Comisia, de principiu, respinge cererea, daca bunurile oferite nu sunt de uz sau de interes public.

Procesul verbal de trecere a bunurilor in proprietatea publica a statului sau locala valoreaza titlu de proprietate.

Bunurile preluate astfel trebuie date in administrarea unei institutii publice.

Pana la intrarea in vigoare a acestui act de administrare, bunurile raman in custodia organului fiscal care l-a preluat.

In cazul in care bunurile preluate au fost revendicate si restituite unor terte persoane, debitorul contribuabil va fi din nou obligat la plata acelor creante fiscale care au fost stinse prin darea in plata.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Fiscal - C5.doc