Drept Fiscal - C6

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1308
Mărime: 7.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ratiu

Extras din document

In toate procedurile de executare silita creditorul fiscal tb.sa indice titlul executoriu cu aratarea naturii si cuantumului debitului care face obiectul executarii.

Executarea silita se declanseaza printr-un act juridic specific numit somatie.

Daca in timp de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu-si executa obligatia, se continua masurile de executare.

Pentru valabilitatea declansarii executarii silite este obligatoriu ca somatia sa fie insotita de un exemplar al titlului executoriu.

Ca si act jur.,somatia va tb.sa indeplineasca toate conditiile specifice actului adm.fiscal la care se adauga urmatoarele:

- nr.dosarului de executare

- suma pt.care se incepe exec.silita

- termenul in care debitorul urmeaza sa plateasca suma prevazuta-n titlul executoriu

- consecintele nerespectarii de catre debitor a acestor dispozitii

Daca executarea silita nu are ca obiect sume de bani, inaintea executarii, organul de executare va dispune evaluarea bunurilor.

Aceasta procedura de evaluare poate fi realizata de proprii experti evaluatori ai organului fiscal sau de catre experti independenti.

In dreptul fiscal, exec.sil. se suspenda in anumite cazuri specifice intre care:

a) prin decizia instantei de judecata sau decizia creditorului fiscal

b) prin acordarea de inlesniri de plata

c) prin efectul unei H.G. in cazuri exceptionale pentru o perioada de max 6 luni aprobata o singura data pt.acelasi debitor

Exec.sil. se intrerupe in cazurile generale conform dreptului comun.

Nu se intrerupe exec.sil.in perioada in care un contribuabil e declarat insolvabil.

Exec.sil. inceteaza la momentul la care sunt stinse obligatiile prevazute in titlul executoriu sau daca titlul executoriu a fost anulat/ desfiintat.

In urma incetarii exec.sil., organul de exec.are obligatia de a ridica masurile de executare silita intr-un termen de max.5 zile de la data incetarii executarii.

Executarea silita prin poprire

Sunt supuse executarii silite prin poprire urmatoarele categorii:

- sumele de bani

- titlurile de valoare

- alte bunuri mobile incorporale detinute/ datorate cu orice titlu de catre terti debitorului

Nu se supun procedurilor de poprire sumele reprezentand credite nerambursabile sau orice alte finantari primite de la institutii sau alte organisme intl.pt.derularea unor programe/ proiecte.

In cazul sumelor urmaribile in valuta detinute in banci, banca, in calitate de tert poprit, va trebui sa faca convertirea in lei fara consimtamantul titularului fondului la cursul de schimb al bancii din data popririi.

Sumele reprezentand venituri banesti ale debitorului pers.fiz., realizate ca angajat, precum si pensiile, ajutoarele si indemnizatiile de orice fel sunt supuse urmaririi numai in parte, in conformitate cu prevederile C.proc.civ.

In mod concret, poprirea se infiinteaza printr-o adresa transmisa de catre organul de executare tertului poprit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Adresa de infiintare, insotita de 1 exemplar al titlului executoriu, este, de regula, transmisa in copie si debitorului.

Poprirea se infiinteaza la momentul primirii de catre tertul poprit a adresei de infiintare insotita de titlul executoriu.

Spre deosebire de dr.comun, in dr.fiscal, poprirea nu-i supusa validarii de catre instanta!

Odata infiintata poprirea, tertul poprit are urmatoarele obligatii:

- sa plateasca organului fiscal in conturile indicate sumele datorate ca obligatii fiscale principale, accesorii si cheltuielile de executare

si, dupa caz:

- sa indisponibilizez bunurile mobile incorporale poprite si sa instiinteze organul fiscal despre aceasta

Daca sumele detinute de terti pt.debitor sunt poprite de mai multi creditori, se va proceda la distribuirea sumelor dupa o ordine de preferinta specifica prevazuta de Cpf.

Daca debitorul aplica de bunavoie sumele prevazute in somatie, organele fiscale vor instiinta tertii popriti pt.a sista indisponibilizarea conturilor.

In situatia in care sumele prevazute in titlul executoriu nu pot fi onorate in aceeasi zi, bancile vor mentine masura popririi si le vor achita in transe din incasarile zilnice ale debitorului.

Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza o suma de bani debitorului urmarit sau daca se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, mentinerea sau desfiintarea popririi va fi decisa de instanta de judecata in a carei raza teritoriala isi are sediul tertul poprit.

Si in cadrul popririi, debitorul poate sa conteste valabilitatea titlului executoriu si a masurilor de executare. Mecanismul=contestatia la executare.

Executarea silita a bunurilor mobile, altele decat cele care fac obiectul popririi

Sunt:

- bunurile mobile corporale

- bunurile care sunt detinute de debitor (deci nu cele detinute de tert pentru debitor)

Preview document

Drept Fiscal - C6 - Pagina 1
Drept Fiscal - C6 - Pagina 2
Drept Fiscal - C6 - Pagina 3
Drept Fiscal - C6 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • C6-Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe si Impozite Datorate Statului

CAPITOLUL I 1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII 1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Dreptul Afacerilor

Somatia de plata in comparatie cu procedura de drept comun in recuperarea creantelor CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adoptata in temeiul art.1 pct. V...

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Executarea Silita a Creditelor Financiar - Bugetare

CAPITOLUL 1 EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR FINANCIAR BUGETARE Secţiunea 1.1. Noţiuni introductive. Condiţiile declanşării executării silite....

Proceduri Civile Speciale

În urma transformărilor democratice şi a trecerii la economia de piaţă, relaţiile comerciale au cunoscut o dezvoltare tot mai accelerată, aceasta...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?