Drept Fiscal - Curs 11

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1932
Mărime: 10.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ratiu

Extras din document

Taxa pe valoare adăugată

Avem de-a face cu un bun indirect, nu contează că se numeşte taxă. Se face venit la bugetul de stat şi este reglementat de Codul fiscal.

La TVA este un mixaj, sunt nişte condiţii care trebuie întrunite cumulativ.

Când persoana fizică suportă TVA, ea este consumatorul final. În cazul persoanei juridice este diferit. Plătesc TVA când cumpăr materiile prime, dar când vând colectez TVA de la consumatorii finali. Societăţile în sine nu sunt afectate, ele joacă TVA-ul în continuare. Vor face eventual credite mai lungi pentru a acoperi diferenţa de 19%.

Operaţiuni impozabile în România pentru scopurile reglementării TVA = acele operaţiuni care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

1) operaţiunile constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuată cu plată (deci nu sunt donaţii);

2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este situat în România;

3) livrarea bunurilor şi prestarea serviciilor sunt realizate de către persoane considerate impozabile de dispoziţiile fiscale privind TVA.

La aceste condiţii se mai adaugă o situaţie: importul de bunuri efectuat în România de către orice persoană cu condiţia ca locul importului să fie teritoriul României. Nu ne interesează măsurile care se află sub nişte regimuri suspensibile.

Din toată această pleiadă de activităţi, majoritatea cad sub incidenţa legislaţiei privind TVA. Sunt însă extraordinar de multe situaţii de excepţie.

Din acest cadru general nu toate sunt taxate la fel. Operaţiunile impozabile conform prevederilor speciale în materia TVA se pot încadra într-una din următoarele categorii:

1) operaţiune taxabilă pentru care se aplică cotele prevăzute de lege la un moment dat;

2) operaţiuni scutite de la plata TVA, cu drept de deducere (operaţiuni pentru care nu se datorează TVA, dar în legătură cu care este permisă deducerea taxei pentru achiziţii);

Nu plătesc = nu colectez, dar am pierdut la leasingul de... , am diverse cheltuieli, de aceea îi cer statului bani pentru ceea ce am cheltuit, iar statul îmi dă bani pentru asta. Îi cer statului bani care i-am plătit pentru TVA.

3) operaţiuni scutite de la plata TVA, fără drept de deducere = operaţiuni pentru care nu se datorează TVA (nu se colectază), dar nici nu este permisă deducerea TVA plătită pentru materii prime şi alte achiziţii (statul nu încurajează aceste activităţi);

4) situaţia importurilor şi al achiziţiilor intracomunitare care sunt scutite de atxă, conform unor prevederi legale speciale pe baza unor decizii la nivel european la un moment dat.

Persoana impozabilă pentru scopurile TVA poate fi orice persoană care desfăşoară de o manieră independentă şi indiferent de loc anumite activităţi economice vizate de legislaţia TVA, oricare ar fi scopul sau rezultatul respectivelor activităţi.

Activităţile economice avute în vedere de legislaţia TVA cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor, prestatorilor, inclusiv activităţi extractive, agricole, activităţile profesiunilor liberale şi exploatarea bunurilor corporale şi necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

De principiu, instituţiile publice nu sunt persoane impozabile pentru scopurile TVA, cu următoarele excepţii:

1) activităţi de telecomunicaţii;

2) serviciile furnizate de apă, canal, energie electrică şi alte utilităţi;

3) transportul de bunuri şi persoane;

4) servicii prestate în porturi şi aeroporturi;

5) activitatea târgurilor şi expoziţiilor comerciale;

6) activităţi în domeniul publicităţii comerciale;

7) agenţii de călătorie;

8) activitatea posturilor publice de radio şi televiziune, ETC!!!

Operaţiuni cuprinse în sfera TVA

Livrarea de bunuri constă în transferul dreptului de a dispune de un bun ca şi un proprietar.

Livrarea intracomunitară = livrarea de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat UE în alt stat UE.

Prestarea de servicii – în mod constant legislaţia TVA a oferit o definiţie a acesteia prin excludere şi anume vom înţelege prin prestare de servicii activităţile care nu se încadrează la livrarea de bunuri. Exemple: orice formă de chirie (inclusiv leasing, şi aceasta este o formă de chirie), transferul sau transmisiunea drepturilor de autor şi a altor drepturi similare, angajamentul de a nu desfăşura o anumită activitate, de a nu concura cu alte persoane, etc. .

Achiziţia intracomunitară de bunuri include obţinerea dreptului de a dispune ca şi un proprietar de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la o destinaţie indicată de cumpărător către un stat UE, altul decât statul de expediere.

La importul de bunuri există două situaţii:

1) intrarea în comunitate de bunuri care nu îndeplinesc condiţiile speciale prevăzute în tratat - Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa;

2) intrarea generală în comunitate de bunuri din teritorii terţe, comunităţi.

În legătură cu TVA, esenţial este să înţelegem faptul generator de TVA şi cum se determină exigibilitatea TVA şi exigibilitatea plăţii TVA.

Preview document

Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 1
Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 2
Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 3
Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal - Curs 11.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe si Impozite Datorate Statului

CAPITOLUL I 1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII 1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România

Apariţia şi evoluţia impozitelor se caracterizează ca un proces complex şi de durată care a început odată cu destrămarea comunei primitive,...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Elemente de Procedura Penala

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL 1. Definiţia procesului penal: „Proc pen e activitatea reglementată de lg, deşfăşurată de organele...

Drept Penal Special

Latura subiectivă a infracţiunii constă din totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihică a făptuitorului faţă de...

Taxa pe valoare adăugată

INTRODUCERE T.V.A.-ul (Taxa pe valoare adaugata) - impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părți a valorii...

Ai nevoie de altceva?