Drept Funciar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12102
Mărime: 86.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniel Olteanu

Extras din document

Noţiunea, obiectul şi izvoarele dreptului funciar

I. Dreptul funciar sistematizează normele juridice referitoare la terenuri, indiferent de caracterul acestor norme şi de izvoarele formale ale dreptului în care aceste norme sunt cuprinse. Relaţiile sociale privitoare la terenuri există atât între particulari (persoane fizice şi juridice de drept privat), cât şi între persoanele juridice de drept public, ori între acestea şi particulari.

Definiţie. Dreptul funciar este acea ramură de drept ce cuprinde normele juridice care reglementează relaţiile sociale născute în legătură cu folosinţa terenurilor de către deţinătorii acestora, indiferent de forma de proprietate (proprietate publică sau particulară a statului, proprietate privată), precum şi relaţiile sociale ce privesc organizarea şi evidenţa funciară, în scopul folosirii raţionale şi integrale a tuturor terenurilor, potrivit destinaţiei lor.

II. Obiectul dreptului funciar. Obiectul dreptului funciar îl constituie, în principal, relaţiile sociale legate de folosinţa pământului, oricare ar fi destinaţia terenurilor, forma de proprietate sau persoana beneficiarului folosinţei funciare.

De asemenea, dreptul funciar mai reglementează şi o serie de relaţii funciare ce privesc măsurile adoptate de către stat, în vederea realizării politicii sale funciare, adică a organizării şi evidenţei funciare. În obiectul acestei ramuri se mai includ şi relaţiile de natură funciară născute în legătură cu realizarea măsurilor privind folosirea deplină şi raţională a tuturor suprafeţelor de pământ.

Aşadar, normele juridice ce alcătuiesc conţinutul dreptului funciar ca ramură de drept se pot clasifica astfel:

- norme juridice care reglementează formele proprietăţii asupra terenurilor şi regimul lor juridic;

- norme juridice care reglementează modul de exploatare a terenurilor în România;

- norme juridice care reglementează sistemul de evidenţă şi publicitate imobiliară;

- norme juridice care reglementează folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor.

III. Izvoarele dreptului funciar. Prin izvor de drept funciar se înţelege forma de exprimare a normelor juridice care reglementează relaţiile sociale de natură funciară, relaţii ce constituie obiectul acestei ramuri de drept. Respectivele norme sunt cuprinse în diferite acte normative edictate de organele de stat competente, şi anume: Constituţia României, legile, decretele, ordonanţele, hotărârile Guvernului.

Constituţia României reprezintă cel mai important izvor al dreptului funciar, stabilind cadrul juridic general al reglementării în domeniul proprietăţii, precum şi norme care reglementează, în mod expres, anumite aspecte legate de proprietate, cum ar fi formele proprietăţii în România, bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, regimul juridic al acestora, ocrotirea proprietăţii etc. (art. 44 şi art. 136).

Spre exemplu, art. 136, alin. (3) enumeră bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice: „bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică”. Acelaşi articol stabileşte, la alineatul (4), regimul juridic al bunurilor proprietate publică, statuând că acestea sunt inalienabile, putând fi date în administrarea regiilor autonome ori a instituţiilor publice, concesionate, închiriate sau date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

De asemenea, alin. (5) reglementează inviolabilitatea proprietăţii private, în condiţiile legii organice.

O altă categorie a izvoarelor de drept funciar este cea a legilor, care pun în aplicare şi detaliază normele constituţionale, stabilind reglementări proprii cu caracter general sau special. Ca şi pentru dreptul civil, şi în domeniul dreptului funciar, legea generală, de natură să stabilească dreptul comun în materie, o constituie Codul civil, adică, începând cu data de 01.10.2011, noul Cod civil, respectiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările aduse prin Legea de punere în aplicare (Legea nr. 71/2011) .

Preview document

Drept Funciar - Pagina 1
Drept Funciar - Pagina 2
Drept Funciar - Pagina 3
Drept Funciar - Pagina 4
Drept Funciar - Pagina 5
Drept Funciar - Pagina 6
Drept Funciar - Pagina 7
Drept Funciar - Pagina 8
Drept Funciar - Pagina 9
Drept Funciar - Pagina 10
Drept Funciar - Pagina 11
Drept Funciar - Pagina 12
Drept Funciar - Pagina 13
Drept Funciar - Pagina 14
Drept Funciar - Pagina 15
Drept Funciar - Pagina 16
Drept Funciar - Pagina 17
Drept Funciar - Pagina 18
Drept Funciar - Pagina 19
Drept Funciar - Pagina 20
Drept Funciar - Pagina 21
Drept Funciar - Pagina 22
Drept Funciar - Pagina 23
Drept Funciar - Pagina 24
Drept Funciar - Pagina 25
Drept Funciar - Pagina 26
Drept Funciar - Pagina 27
Drept Funciar - Pagina 28
Drept Funciar - Pagina 29
Drept Funciar - Pagina 30
Drept Funciar - Pagina 31
Drept Funciar - Pagina 32
Drept Funciar - Pagina 33
Drept Funciar - Pagina 34
Drept Funciar - Pagina 35
Drept Funciar - Pagina 36
Drept Funciar - Pagina 37
Drept Funciar - Pagina 38
Drept Funciar - Pagina 39
Drept Funciar - Pagina 40
Drept Funciar - Pagina 41
Drept Funciar - Pagina 42
Drept Funciar - Pagina 43
Drept Funciar - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Curs drept funciar 1,2.doc
  • Curs drept funciar 3,4.doc
  • Curs drept funciar 5,6.doc
  • Curs drept funciar 7,8.doc
  • Curs drept funciar si cadastral 9,10.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Cetățenia Europeană

1. Introducere Cetăţenia europeană este o provocare pentru teoria şi practica cetăţeniei. Ea vizează o cetăţenie postnaţională care, pentru prima...

Dreptul de Proprietate Privată asupra Terenurilor

Întroducere Republica Moldova este o tara agrara si pamîntul constituie o bogatie nationala a statului, o avutie a poporului nostru.Tocmai de...

Circulatia Juridica a Terenurilor

I. Definitie. Clasificare. Dreptul de proprietate Circulatia terenurilor potrivit Legii nr. 54/1998. – Din cuprinsul Legii nr. 54/1998 (dar si din...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Publicitate Imobiliară

INTRODUCERE Pentru a răspunde cerințelor de natură tehnică, juridică, economică, socială, publicitatea imobiliară și cadastrul funciar s-au impus...

Prescriptia Extinctiva si Drepturile Reale Accesorii

Drepturile reale accesorii sunt supuse prescriptiei extinctive ca regula in aceleasi conditii ca si actiunile ce apara drepturile de creanta...

Ai nevoie de altceva?