Drept Funciar

Curs
8.3/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14981
Mărime: 72.55KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Ionescu, Mircea Deleanu
proprietatea imobiliara reconstituirea dreptului de proprietate

Extras din document

DEFINITIA SI DOMENIUL DREPTULUI FUNCIAR

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al României , indiferent de detinatori si de forma de proprietate asupra acestora .

Relatiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc între particulari –persoane fizice si persoane juridice de tip privat , între persoanele juridice de tip public , precum si între acestea din urma si particulari . De aceea , unele norme juridice cu privire la terenuri apartin dreptului public , iar altele apartin dreptului privat .

Obiectul sau de reglementare este complex , ceea ce impune o anumita sistematizarea normelor sale juridice . Normele juridice care formeaza ramura dreptului funciar se pot clasifica , dupa obiectul lor de reglementare , în mai multe categorii, astfel :

- norme juridice care reglementeaza formele proprietatii asupra terenurilor si regimul lor juridic ;

- norme care reglementeaza folosirea , protectia li ameliorarea terenurilor ;

- norme juridice care reglementeaza modul de exploatare a terenurilor în România ;

- norme care reglementeaza sistemul de evidenta si publicitate imobiliara.

IZVOARELE DREPTULUI FUNCIAR SI PUBLICITATII IMOBILIARE

Prin izvor de drept civil întelegem forma specifica de exprimare a normelor de drept civil ; norma de drept civil poate fi definita ca fiind regula generala si abstracta care reglementeaza conduita subiectelor în raporturile juridice civile .

Constitutia este cel mai important izvor al dreptului funciar , întrucât cuprinde norme care configureaza cadrul general al reglementarii în domeniul proprietatii , precum si norme care reglementeaza , in mod expres , anumite aspecte legate de proprietate , cum ar fi formele proprietatii în România , bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietatii publice , regimul juridic al acestora , garantarea proprietatii .

Cele mai importante legi speciale în domeniul dreptului funciar sunt :

- legea nr. 18/1991 privind fondul funciar – publ. în M.Of. nr. 37/1991 si republ. în M.Of. 1/1998 , republicata în baza legii nr. 169/1997 care a fost publ. în M.Of. nr. 299/1997,

- legea nr. 1/2000 publ. în M.Of. nr. 8/2000 de modificare si completare a legii nr. 18/1991 ,

- legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietatii si

justitiei, precum si unele masuri adiacente, publ. în M. Of. nr. 653 din 22 iulie

2005.

- renta viagera agricola reglementata prin legea nr. 247/2005 - titlul XI.

- legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privata asupra

terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele

juridice straine, publ. în M.Of. nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005

- Hotarârea de Guv. Nr. 1172/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 18/1991 , publ. în M.Of. nr. 829/2001,

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 publ. în M.Of. nr. 204/2001, asa cum a fost modificata si de legea nr. 286/2006, publ. În M.Of. nr. 621/2006.

- Legea nr. 16/1994 – legea arendarii , publ. în M.Of. nr. 91/1994 , asa cum a fost modificata prin legile nr. 223/2006 si 276/2005.

- Legea proprietatii publice si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 , publ. în M.Of. nr. 448/1998 , ,

- Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 care reglementeaza sistemul de evidenta a tuturor terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe întreg cuprinsul tarii , publ. în M.Of. nr. 61/1996 ,

- Decretul lege nr. 115/1938 privitor la cartile funciare ce se aplica în Transilvania , Banat si Bucovina , pus în aplicare prin legea nr. 241/1947 ,

- Codul silvic aprobat prin legea nr. 26/1996, publ. În M.Of. nr. 93/1996.

- Ordinul nr. 2371/C/1997 al Ministrului Justitiei de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor publ. în M.Of. nr. 84/1998 ,

- Si nu în ultimul rând Codul civil .

Preview document

Drept Funciar - Pagina 1
Drept Funciar - Pagina 2
Drept Funciar - Pagina 3
Drept Funciar - Pagina 4
Drept Funciar - Pagina 5
Drept Funciar - Pagina 6
Drept Funciar - Pagina 7
Drept Funciar - Pagina 8
Drept Funciar - Pagina 9
Drept Funciar - Pagina 10
Drept Funciar - Pagina 11
Drept Funciar - Pagina 12
Drept Funciar - Pagina 13
Drept Funciar - Pagina 14
Drept Funciar - Pagina 15
Drept Funciar - Pagina 16
Drept Funciar - Pagina 17
Drept Funciar - Pagina 18
Drept Funciar - Pagina 19
Drept Funciar - Pagina 20
Drept Funciar - Pagina 21
Drept Funciar - Pagina 22
Drept Funciar - Pagina 23
Drept Funciar - Pagina 24
Drept Funciar - Pagina 25
Drept Funciar - Pagina 26
Drept Funciar - Pagina 27
Drept Funciar - Pagina 28
Drept Funciar - Pagina 29
Drept Funciar - Pagina 30
Drept Funciar - Pagina 31
Drept Funciar - Pagina 32
Drept Funciar - Pagina 33
Drept Funciar - Pagina 34
Drept Funciar - Pagina 35
Drept Funciar - Pagina 36
Drept Funciar - Pagina 37
Drept Funciar - Pagina 38
Drept Funciar - Pagina 39
Drept Funciar - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Drept Funciar
  • dr. funciar 4.doc
  • dr.funciar 2.doc
  • dr.funciar 3.doc
  • dr.funciar 5.doc
  • dr.funciar.1.doc
  • programa analitica -dr.funciar D II ID .DOC

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comunitar

Izvoarele dreptului comunitar european Cel mai important criteriu de clasificare e criteriul fortei juridice a normelor dreptului comunitar...

Curtea Penală Internațională

CURTEA PENALA INTERNATIONALA Crearea si dezvoltarea unei justitii penale internationale a fost una din preocuparile constante ale comunitatii...

Transmiterea Moștenirii

1. Transmiterea mostenirii 1. 1. Obiectul transmiterii La decesul unei persoane fizice patrimoniul ei, intransmisibil în timpul vietii, se...

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Principiile cărților funciare

Principiile cartilor funciare Functionarea si organizarea cartilor funciare se bazeaza pe anumite reguli fundamentale numite principii. Aceste...

Dreptul de Proprietate Privată asupra Terenurilor

Întroducere Republica Moldova este o tara agrara si pamîntul constituie o bogatie nationala a statului, o avutie a poporului nostru.Tocmai de...

Acțiunile de Carte Funciară

§ 1. Scurt istoric Începuturile cărţilor funciare (numite în trecut funduare ) se găsesc în toate ţările din Apus încă din secolul XI-XIV d. H....

Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere, în...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății

INTRODUCERE L’ésprit de propriété double la force de l’homme Voltaire Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă...

Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care...

Uzucapiunea - Mod de Formare a Proprietății

UZUCAPIUNEA – MOD DE FORMARE A PROPRIETĂŢII INTRODUCERE Prescripţia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi...

Drept Funciar

1.Consideraţii preliminare Publicitatea imobiliară desemnează totalitatea mijloacelor juridice prin care se aduce la cunoştinţă terţilor situaţia...

Dreptul de proprietate - drept funciar și cadastru român

1. Consideraţii generale " Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,...

Drept funciar

A.STRUCTURA PROPRIETĂȚII AGRARE ȘI EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ ÎN PERIOADA 1863-1945 1.PRINCIPALELE ACTE DE REFORMĂ ÎN PERIOADA 1863-1945...

Drept Funciar

Capitolul I Noţiuni întroductive În accepţiunea exprimată unanim de doctrină, după cum şi în înţelesul obişnuit al termenului, cartea funciară...

Ai nevoie de altceva?