Drept Internațional

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 17012
Mărime: 205.32KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Modulul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 5

LECŢIA 1 6

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

LECŢIA 2 8

RAPORTUL ÎNTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI DREPTUL INTERN

AL STATELOR

EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Modulul 2 IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 14

LECŢIA 1 15

CONSIDERAŢII GENERALE

TRATATUL INTERNAŢIONAL

CUTUMA (OBICEIUL) INTERNAŢIONALĂ

PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT

LECŢIA 2 20

IZVOARELE SUBSIDIARE (AUXILIARE)

ALTE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNAŢ IONAL PUBLIC

CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Modulul 3 DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE 25

LECŢIA 1 26

DEFINIŢIA, CLASIFICAREA ŞI FUNCŢIILE TRATATULUI

ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL

ÎNCHEIEREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI

LECTIA 2 34

REZERVA LA TRATATUL INTERNAŢIONAL

EFECTELE TRATATULUI. APLICAREA LUI ÎN SPAŢIU ŞI TIMP

LECTIA 3 36

ÎNCETAREA EFECTELOR TRATATULUI

INTERPRETAREA TRATATELOR

Modulul 4 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL

CONTEMPORAN 41

LECŢIA 1 42

NOŢIUNE ŞI ÎNSEMNĂTATE

PRINCIPIUL EGALITĂŢII SUVERANE A STATELOR

PRINCIPIUL NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE

PRINCIPIUL NERECURGERII LA FORŢĂ ŞI LA AMENINŢAREA CU FORŢA 42

LECŢIA 2 47

PRINCIPIUL REZOLVĂRII PAŞNICE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

PRINCIPIUL INTEGRITĂŢII TERITORIALE

PRINCIPIUL INVIOLABILITĂŢII FRONTIERELOR STATULUI

PRINCIPIUL RESPECTĂRII OBLIGAŢIILOR INTERNAŢIONALE (PACTA SUNT

SERVANDA)

PRINCIPIUL COOPERĂRII INTERNAŢIONALE

4

Modulul 5 SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 53

LECŢIA 1 54

CONSIDERAŢII GENERALE

STATUL SUVERAN ŞI INDEPENDENT

ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

LECŢIA 2 58

CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL A ALTOR ENTITĂŢI

STATUL STATUL NEUTRU CA SUBIECT DE DERPT INTERNAŢIONAL

LECŢIA 3 61

RECUNOAŞTEREA INTERNAŢIONALĂ

SUCCESIUNEA STATELOR

Modulul 6 TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL 67

LECŢIA 1 68

DEFINIŢIA ŞI NATURA JURIDICĂ A TERITORIULUI DE STAT

COMPONENŢA TERITORIULUI DE STAT

FRONTIERELE DE STAT ŞI REGIMUL LOR

MODIFICAREA TERITORIULUI STATELOR

LECŢIA 2 70

FLUVIILE INTERNAŢIONALE.DREPTUL INTERNAŢIONAL FLUVIAL

DREPTUL MĂRII

SPAŢIUL AERIAN AL STATULUI

Extras din document

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

a) Definiţia dreptului internaţional public

Totalitatea statelor, precum şi celelalte entităţi participante la raporturile ce iau naştere

pe plan internaţional (de exemplu, organizaţiile internaţionale guvernamentale), formează

societatea sau comunitatea internaţională.

Gama foarte vastă şi diversificată a relaţiilor din tre state, ca purtătoare de suveranitate,

reflectă numeroasele contacte ale acestora în domenii precum cele politice, economice,

culturale etc. Relaţiile internaţionale cuprind, însă, şi numeroase raporturi între persoane

fizice şi juridice aparţinând dife ritelor state, între instituţii şi organizaţii ale statelor, precum şi

între organizaţii internaţionale.

Dreptul internaţional public constituie un ansamblu de norme juridice care guvernează

raporturile care se stabilesc în cadrul societăţii internaţionale Procesul de constituire şi de

aplicare a normelor dreptului internaţional public în cadrul comunităţii internaţionale

reprezintă ordinea juridică internaţională.

În literatura juridică de specialitate, s -au formulat mai multe definiţii pentru dreptul

internaţional public:

"totalitatea normelor juridice, create de state pe baza acordului lor de voinţă,

exprimat în forme juridice specifice, pentru a reglementa raporturile dintre ele privind pacea,

securitatea si cooperarea internaţională norme a căror aplic are este realizată prin

respectarea de bună voie, iar în caz de necesitate prin constrângerea individuală sau

colectiva a statelor";

"ansamblu de principii şi norme care reglementează raporturile dintre subiectele

dreptului internaţional, in principal s tatele dar şi, într-o măsură limitată, organizaţiile

interguvernamentale";

"un ansamblu de norme scrise sau nescrise, având ca scop reglementarea conduitei

statelor in relaţiile dintre ele."

7

b) Obiectul dreptului internaţional public

Spre deosebire de dreptul intern, care reglementează raporturile sociale în cadrul

statelor respective, obiectul dreptului internaţional este alcătuit din relaţiile

internaţionale, în cadrul cărora relaţiile dintre state reprezintă domeniul cel mai

cuprinzător.

Relaţiile internaţionale nu formează, însă, în totalitatea lor, obiectul de

reglementare al dreptului internaţional, relaţiile internaţionale fiind deosebit de variate:

politice, economice, juridice, culturale etc.

Dreptul internaţional are drept obiect de reglementare numai acele relaţii juridice

internaţionale în care statul acţionează ca purtător de suveranitate

PASUL 2

PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

a) În societatea internaţională nu există un

organism legislativ unic, supraordonat

statelor, care să elaboreze o legislaţie

internaţională.

Statele sunt cele care creează normele

internaţionale, prin acordul lor de voinţă,

exprimat în mod liber în tratate şi cutume şi

tot statele sunt şi destinatarele acestor norme.

Statele acceptă să îşi conformeze

comportamentul lor pe plan extern, în funcţie

de normele dreptului internaţional public.

b) În societatea internaţională nu există

organe executive, care să asigure aplicarea

normelor dreptului internaţional public în

raporturile dintre subiectele acestuia.

Aceasta atribuţie revine tot statelor.

c) În comunitatea internaţională nu există

organe judecătoreşti cu competenţă generală

şi obligatorie, care să intervină din oficiu

instituind sancţiuni, atunci când normele de

drept nu sunt respectate.

Există organisme internaţionale cu funcţii

jurisdicţionale, a căror competenţă este

stabilită prin acordul expres al statelor aflate

în cauză. Exemplu: pentru ca un stat să poată

figura în calitate de parte în faţa Curţii

Internaţionale de Justiţie, este necesar

consimţământul acestuia; pentru ca un stat să

poată fi tras la răspundere în faţa unei instanţe

jurisdicţionale, acesta trebuie să fie parte la

tratatul care a instituit acea instanţă (Curtea

Europeană a Drepturilor Omului, Curtea

Europeana de Justiţie).

d) Normele dreptului internaţional public nu

prevăd în mod expres sancţiuni pentru cazul

nerespectării lor, spre deosebir e de dreptul

intern al statelor.

Statele sunt cele care creează normele

internaţionale, prin tratate sau cutumă şi se

prezumă buna-credinţă a acestora în a le

respecta.

LECŢIA 2

RAPORTUL ÎNTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI

DREPTUL INTERN AL STATELOR

EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

PASUL 1

RAPORTUL ÎNTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI

DREPTUL INTERN AL STATELOR

Între dreptul internaţional şi dreptul intern există deosebiri privind obiectul de

reglementare, modul de elaborare a normelor, izvoarele şi subiectele lor, sistemul de a plicare

şi de sancţionare.

Preview document

Drept Internațional - Pagina 1
Drept Internațional - Pagina 2
Drept Internațional - Pagina 3
Drept Internațional - Pagina 4
Drept Internațional - Pagina 5
Drept Internațional - Pagina 6
Drept Internațional - Pagina 7
Drept Internațional - Pagina 8
Drept Internațional - Pagina 9
Drept Internațional - Pagina 10
Drept Internațional - Pagina 11
Drept Internațional - Pagina 12
Drept Internațional - Pagina 13
Drept Internațional - Pagina 14
Drept Internațional - Pagina 15
Drept Internațional - Pagina 16
Drept Internațional - Pagina 17
Drept Internațional - Pagina 18
Drept Internațional - Pagina 19
Drept Internațional - Pagina 20
Drept Internațional - Pagina 21
Drept Internațional - Pagina 22
Drept Internațional - Pagina 23
Drept Internațional - Pagina 24
Drept Internațional - Pagina 25
Drept Internațional - Pagina 26
Drept Internațional - Pagina 27
Drept Internațional - Pagina 28
Drept Internațional - Pagina 29
Drept Internațional - Pagina 30
Drept Internațional - Pagina 31
Drept Internațional - Pagina 32
Drept Internațional - Pagina 33
Drept Internațional - Pagina 34
Drept Internațional - Pagina 35
Drept Internațional - Pagina 36
Drept Internațional - Pagina 37
Drept Internațional - Pagina 38
Drept Internațional - Pagina 39
Drept Internațional - Pagina 40
Drept Internațional - Pagina 41
Drept Internațional - Pagina 42
Drept Internațional - Pagina 43
Drept Internațional - Pagina 44
Drept Internațional - Pagina 45
Drept Internațional - Pagina 46
Drept Internațional - Pagina 47
Drept Internațional - Pagina 48
Drept Internațional - Pagina 49
Drept Internațional - Pagina 50
Drept Internațional - Pagina 51
Drept Internațional - Pagina 52
Drept Internațional - Pagina 53
Drept Internațional - Pagina 54
Drept Internațional - Pagina 55
Drept Internațional - Pagina 56
Drept Internațional - Pagina 57
Drept Internațional - Pagina 58
Drept Internațional - Pagina 59
Drept Internațional - Pagina 60
Drept Internațional - Pagina 61
Drept Internațional - Pagina 62
Drept Internațional - Pagina 63
Drept Internațional - Pagina 64
Drept Internațional - Pagina 65
Drept Internațional - Pagina 66
Drept Internațional - Pagina 67
Drept Internațional - Pagina 68
Drept Internațional - Pagina 69
Drept Internațional - Pagina 70
Drept Internațional - Pagina 71
Drept Internațional - Pagina 72
Drept Internațional - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Drept International.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul curții internaționale de justiție în rezolvarea diferendelor dintre state

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Aplicarea tratatelor de drept internațional public

APLICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE Problema obligaţiilor şi drepturilor ce decurg...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Competența Curții Internaționale de Justiție

Necesitatea instituirii unui organ de justitie international in formele unei instante propriu-zise s-a impus dupa primul razboi mondial. Grozaviile...

Te-ar putea interesa și

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Efectele drepturilor dobândite potrivit legii străine

INTRODUCERE Recunoaşterea internaţională a drepturilor în dreptul internaţional privat înseamnă respectarea şi ocrotirea ulterioară a drepturilor...

Recunoașterea internațională a statelor și guvernelor

I.Recunoasterea internationala a statelor 1.Consideratii generale Recunoasterea este una din notiunile de drept international cel mai greu de...

Ai nevoie de altceva?