Drept International

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 24405
Mărime: 84.07KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public 2

Curs 2: Izvoarele dreptului internaţional public 4

Curs 3: Izvoarele dreptului internaţional 5

Curs 4: Încheierea tratatului internaţional şi intrarea sa în vigoare 8

Curs 5: Încetarea tratatului 11

Curs 6: Rezerva la tratat 14

Curs 7: Cutuma internaţională – izvor de drept internaţional public 17

Curs 8: Izvoare subsidiare şi mijloace auxiliare de determinare, interpretare şi dezvoltare a dreptului internaţional public 21

Curs 9: Subiectele dreptului internaţional public 23

Curs 10: Recunoaşterea internaţională 31

Curs 11: Răspunderea în dreptul internaţional 38

Curs 12: Principiile fundamentale ale dreptului international public 46

BIBLIOGRAFIE 54

Extras din document

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public

Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional si ramurile acestuia. Ca orice ramura de drept, dreptul internaţional are ca obiect de reglementare anumite relaţii sociale (interumane).

Dreptul internaţional cuprinde doua ramificaţii tradiţional :

a. Dreptul internaţional public.

b. Dreptul internaţional privat.

Dreptul internaţional privat reglementează relaţiile dintre persoanele fizice si juridice aparţinând unor entităţi statale diferite şi are ca obiect de investigare şi cercetare conflictele de legi , condiţia juridica a străinului , conflictele de jurisdicţii .Anumite relaţii cu element de extraneitate vizează entităţile statale şi raporturile dintre state ca subiecte de drept internaţional , anumite organizaţii internaţionale având acelaşi statut.

Dreptul internaţional public , pe al cărui tărâm se realizează demersul nostru , a cunoscut definiţii diferite , unele care se refera la dreptul internaţional public în general , iar altele care vizează dreptul la anumite epoci.

In literatura şi practica de vieţii internaţionale se poarta o amplă dezbatere pe seama conceptului de drept internaţional. Reglementările menţionate (dreptul internaţional public şi privat ) nu sunt cu adevărat internaţionale , deoarece nu reprezintă expresia voinţei unui legiuitor mondial , o asemenea autoritate lipsind .

In literatura şi practică s-au propus mai multe formulări , dintre care reţinem definiţia data de dicţionarul terminologic de drept internaţional.

Astfel termenul de „drept internaţional” reprezintă un ansamblu de reguli juridice care sunt obligatorii pentru statele independente pentru diferite organizaţii internaţionale, in raporturile lor mentale.

Un cunoscut autor de drept internaţional Grigore Geamănu , definea dreptul internaţional ca fiind un ansamblu de norme care exprima voinţa statelor şi reglementează relaţiile dintre ele , fiind susceptibile de a fi aduse la împlinire , la nevoie , prin exercitarea constrângerii in mod individual sau colectiv. Aceasta constrângere se exercita prin intervenţia unor organizaţii internaţionale ( cum este O.N.U. ) , abilitata conform cartei O.N.U. ,prin art1 , care-i conferă cest drept .

Normele juridice de drept internaţional sunt chemate să reglementeze relaţiile dintre subiectele dreptului internaţional public , relaţii de colaborare sau de lupta. De aceea , dreptul internaţional public actual cuprinde pe lângă norme şi principii care asigura colaborarea paşnica intre state si reguli de purtare a războiului.

În general , definiţiile formulate de autorii de specialitate surprind câteva trăsături esenţiale :

1. Dreptul internaţional public apare ca un ansamblu de norme juridice create de state şi de alte subiecte de drept internaţional public.

2. Dreptul internaţional public vizează norme juridice care sunt chemate să reglementeze relaţiile sociale , de colaborare sau relaţii (reguli ) de luptă.

3. Nerespectarea normelor de drept internaţional public atrage o constrângere exercitata individual sau colectiv , ce reprezintă o garantare a acestor norme. Constrângerea colectiva se exercita prin organizaţii internaţionale ,respectiv O.N.U.(cap 4 din Carta O.N.U. –menţionează acest lucru).

4. Respectarea normelor de drept internaţional public se face liber de către subiectele sale, deoarece acestea au elaborat aceste norme şi s-au angajat sa le respecte.

Dreptul internaţional public prezintă anumite particularităţi impuse de natura relaţiilor pe care le reglementează. Aceste particularităţi se sintetizează astfel:

a. Particularităţile privind modul de elaborare a normelor dreptului internaţional public, asigurat de faptul ca pana în prezent, în comunitatea internaţională, nu există un organ legislativ centralizat, care sa elaboreze şi să adopte norme de drept internaţional public. Normele de drept internaţional public sunt create (cum am mai spus) de subiectele sale şi în primul rând, de state. Rezultă ca cei care crează aceste norme sunt şi destinatarii acestora.

b. Există unele particularităţi privind conţinutul normelor de drept internaţional public. Aceste norme au un conţinut mai puţin precis decât normele interne. Ele stabilesc mai mult obligaţii de mijloace, decât de rezultat.

Normele de drept internaţional public cuprind mai rar elemente de sancţiune, pentru ca este un drept de colaborare. În acest sens, in doctrina dreptului internaţional public s-a atras atenţia că această ramura de drept are un caracter coordonator şi unul subordonator.

Normele de drept internaţional public se bazează pe egalitatea suverană a statelor, fiind obligatorii numai pentru participanţii la relaţiile internaţionale ,care le-au recunoscut şi s-au obligat să le respecte.

c. Dreptul internaţional public consacră o jurisdicţie internaţională cu competenţă facultativă, spre deosebire de cea a dreptului intern care este generală şi obligatorie.

d. Unele particularităţi vizează subiectele dreptului internaţional public (statul şi organizaţiile internaţionale).

Obligativitatea normelor de drept internaţional public este încă pusă sub un semn de mare incertitudine. Deşi ordinea juridică internaţională este imperfectă şi incompletă, dreptul internaţional public face parte dintr-un fenomen juridic şi nu moral. Nici un stat nu neagă existenţa dreptului internaţional public ca o ramură de sine stătătoare, şi toate statele recunosc necesitatea lui ca o condiţie de ordin internaţional, pentru menţinerea păcii şi securităţii în lume.

Este o condiţie ce se desprinde şi din analiza jurisprudenţei, fiind confirmată energic şi de autorii de specialitate.

Obiectul dreptului internaţional public îl reprezintă relaţiile dintre state şi celelalte subiecte de drept internaţional public, stabilind drepturi şi obligaţii, competenţele acestora şi răspunderile faţă de actele şi faptele săvârşite.

Preview document

Drept International - Pagina 1
Drept International - Pagina 2
Drept International - Pagina 3
Drept International - Pagina 4
Drept International - Pagina 5
Drept International - Pagina 6
Drept International - Pagina 7
Drept International - Pagina 8
Drept International - Pagina 9
Drept International - Pagina 10
Drept International - Pagina 11
Drept International - Pagina 12
Drept International - Pagina 13
Drept International - Pagina 14
Drept International - Pagina 15
Drept International - Pagina 16
Drept International - Pagina 17
Drept International - Pagina 18
Drept International - Pagina 19
Drept International - Pagina 20
Drept International - Pagina 21
Drept International - Pagina 22
Drept International - Pagina 23
Drept International - Pagina 24
Drept International - Pagina 25
Drept International - Pagina 26
Drept International - Pagina 27
Drept International - Pagina 28
Drept International - Pagina 29
Drept International - Pagina 30
Drept International - Pagina 31
Drept International - Pagina 32
Drept International - Pagina 33
Drept International - Pagina 34
Drept International - Pagina 35
Drept International - Pagina 36
Drept International - Pagina 37
Drept International - Pagina 38
Drept International - Pagina 39
Drept International - Pagina 40
Drept International - Pagina 41
Drept International - Pagina 42
Drept International - Pagina 43
Drept International - Pagina 44
Drept International - Pagina 45
Drept International - Pagina 46
Drept International - Pagina 47
Drept International - Pagina 48
Drept International - Pagina 49
Drept International - Pagina 50
Drept International - Pagina 51
Drept International - Pagina 52
Drept International - Pagina 53
Drept International - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Drept International.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Rudenia in Dreptul Roman

Cateva consideratii asupra evolutiei rudeniei Rudenia a avut o evolutie complexa de-a lungul timpului, strans legata de cea a mentalitatii si,...

Tratatul International - Izvor de Drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Acțiunea contenciosului administrativ împotriva ordonanțelor Guvernului

I.Introducere În prezenta lucrare urmărim să aducem la cunoştinţă câteva aspecte generale legate de categoriile de acte care pot fi atacate în...

Norme Juridice de Drept Internațional Umanitar Specifice Conflictelor Armate

Dreptul international umanitar reprezinta ansamblul normelor juridice menite sa asigure protectia –în timpul conflictelor armate – a persoanelor...

Ai nevoie de altceva?