Drept International Contemporan

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 45956
Mărime: 180.13KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Badarau
suport de curs la drept international

Extras din document

Dreptul internaţional public este acea ramura a dreptului, acel ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create în principal de către state, dar şi de către celelalţi subiecţi de drept internaţional, având ca scop reglementarea relaţiilor intemaţionale ce au loc între ele.

El se deosebeşte de dreptul internaţional privat, care reglementează raporturi între persoane fizice şi/sau persoane juridice, având ca obiect determinarea dreptului aplicabil în cazurile de conflicte de competenţă între două sau mai multe ordini juridice naţionale, în vederea soluţionarii unui litigiu între astfel de persoane.

Ceea ce determină acţiunea de normare, de reglementare a dreptului internaţional, este valoarea raportului sau raporturilor ce se doresc protejate ca urmare a importanţei pe care o prezintă faţă de ansamblul relaţiilor internaţionale. Se poate afirma, în acest sens, că Fundamentul dreptului intemaţional,ca sistem,îl reprezintă valoarea raportului intemaţional pro¬tejat. Pe de altă parte, nu poate fi ignorat faptul că ceea ce face ca fiecare normă de drept internaţional în parte să fie creată şi aplicată în fiecare situaţie concretă ce intră în sfera sa de aplicare este acordul de voinţă al statelor, ca principali subiecţi de drept internaţional, cu alte cuvinte consimţământul lor, tacit sau expres.

Este ceea ce determină trăsătura dreptului internaţional de a fi, în lipsa unei autorităţi superioare cu atribuţii legislative, un drept de coordonare a voinţelor suverane ale statelor participante, ceea ce presupune o punere de acord a acestor voinţe, în conformitate cu interesele pe care le reprezintă.

Procesul de elaborare şi aplicare a dreptului internaţional - care nu este, deci, un drept de subordonare - are loc pe orizontală: statele sunt în acelaşi timp creatori şi destinatari ai normei.

Obligativitatea dreptului internaţional (caracterul de drept) decurge tocmai din caracterul sau consensual: în calitatea lor de creatori şi destinatari, în acelaşi timp, ai normei, statele au interesul s-o aplice, operând un mecanism simultan de autocenzură şi cenzură reciprocă în procesul aplicării normei. În caz de nerespectare de bună voie a normei internaţionale, dreptul internaţional public are la dispoziţie un set de sancţiuni (individuale sau colective).

În dreptul internaţional, jurisdicţia intemaţională există, dar nu este obligatorie, fiind necesar, pentru punerea sa în aplicare, consimţământul expres (şi prealabil) al statului

Scurt istoric

Dreptul internaţional (sau dreptul ginţilor - jus inter gentes - cum a fost numit în trecut) a devenit o ramură autonomă a dreptului odată cu apariţia statelor nationale, în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Unele instituţii ale acestui drept au fost însă create încă din antichitate.

Astfel, chiar dacă practici sau obiceiuri generate de raporturile de vecinatate dintre comunităţile gentilice au apărut încă înainte de formarea statelor, abia după acest moment se poate afirma că au aparut primele norme de drept inter¬naţional.

Necesităţile specifice ale raporturilor dintre aceste prime entităţi purtă¬toare de suveranitate, legate mai intai de activitatea razboinică, au determinat ca un prim grup de reguli şi instituţii să se refere la ducerea razboiului şi încheie¬rea păcii, a alianţelor militare şi politice, la primirea şi protecţia solilor, soluţio¬narea diferendelor, reglementarea schimburilor ş.a.

Cu titlu de exemplu, trebuie amintit că, încă din secolul al VI-lea î.H, statele Chinei antice au incheiat un tratat referitor la renunţarea la război şi rezolvarea diferendelor dintre ele cu ajutorul unui arbitru.

De asemenea, literatura filozofică chineză din acea vreme conţine o serie de idei despre războaiele drepte şi ne¬drepte, respectarea tratatelor, sancţiunile internaţionale etc., în timp ce soluţio¬narea unor diferende se realiza şi pe calea unor "congrese ale monarhilor", veritabile conferinţe internaţionale.

Pe de aIta parte, în India, legile lui Manu (elaborate în secolul al V-lea î.H.) consemnează existenţa unor misiuni diplomatice ad-hoc, iar tratatele erau considerate sacre, încheindu-se cu pronunţarea unui jurământ religios. Existau şi anumite reguli de purtare a războiului, făcându-se distincţie între combatanţi şi necombatanţi şi interzicându-se uciderea prizonierilor, precum şi anumite mijloace periculoase de purtare a războiului (de exemplu, folosirea focului).

În ceea ce priveşte Egiptul, menţionăm atât corespondenţa sa diplomatică din sec.XVI-XV î.H. cu Babilonul şi alte state, cuprinsă în tablele de la Tell-Amarna (360 de tăbliţe de lut ars), corespondenţă ce tratează probleme de razboi şi pace, cât şi tratatul încheiat in 1296 î.H. dintre Ramses al II-lea, faraonul Egiptului şi Hattusil al III-lea - regele hitiţilor, considerat a fi cel mai vechi tratat internaţional. Acest tratat, denumit "tratatul sublim", instituia o alianţă între cele două state, care se obligau să trăiască în pace unul cu celălalt, să nu se atace şi să-şi acorde ajutor împotriva unui atac din partea unui alt stat.

De asemenea, instituţii ale unui drept internaţional rudimentar au reglemen¬tat relaţiile dintre cetăţile greceşti. Acestea au creat, spre exemplu, arbitrajul şi medierea ca mijloc prealabil de reglementare a diferendelor dintre ele, dezvoltând, totodată, o serie de alte norme cu privire la solii, negocieri, tratate, asociaţii de state de tip federal, statutul juridic al străinilor, precum şi referitoare la ducerea războaielor.

Preview document

Drept International Contemporan - Pagina 1
Drept International Contemporan - Pagina 2
Drept International Contemporan - Pagina 3
Drept International Contemporan - Pagina 4
Drept International Contemporan - Pagina 5
Drept International Contemporan - Pagina 6
Drept International Contemporan - Pagina 7
Drept International Contemporan - Pagina 8
Drept International Contemporan - Pagina 9
Drept International Contemporan - Pagina 10
Drept International Contemporan - Pagina 11
Drept International Contemporan - Pagina 12
Drept International Contemporan - Pagina 13
Drept International Contemporan - Pagina 14
Drept International Contemporan - Pagina 15
Drept International Contemporan - Pagina 16
Drept International Contemporan - Pagina 17
Drept International Contemporan - Pagina 18
Drept International Contemporan - Pagina 19
Drept International Contemporan - Pagina 20
Drept International Contemporan - Pagina 21
Drept International Contemporan - Pagina 22
Drept International Contemporan - Pagina 23
Drept International Contemporan - Pagina 24
Drept International Contemporan - Pagina 25
Drept International Contemporan - Pagina 26
Drept International Contemporan - Pagina 27
Drept International Contemporan - Pagina 28
Drept International Contemporan - Pagina 29
Drept International Contemporan - Pagina 30
Drept International Contemporan - Pagina 31
Drept International Contemporan - Pagina 32
Drept International Contemporan - Pagina 33
Drept International Contemporan - Pagina 34
Drept International Contemporan - Pagina 35
Drept International Contemporan - Pagina 36
Drept International Contemporan - Pagina 37
Drept International Contemporan - Pagina 38
Drept International Contemporan - Pagina 39
Drept International Contemporan - Pagina 40
Drept International Contemporan - Pagina 41
Drept International Contemporan - Pagina 42
Drept International Contemporan - Pagina 43
Drept International Contemporan - Pagina 44
Drept International Contemporan - Pagina 45
Drept International Contemporan - Pagina 46
Drept International Contemporan - Pagina 47
Drept International Contemporan - Pagina 48
Drept International Contemporan - Pagina 49
Drept International Contemporan - Pagina 50
Drept International Contemporan - Pagina 51
Drept International Contemporan - Pagina 52
Drept International Contemporan - Pagina 53
Drept International Contemporan - Pagina 54
Drept International Contemporan - Pagina 55
Drept International Contemporan - Pagina 56
Drept International Contemporan - Pagina 57
Drept International Contemporan - Pagina 58
Drept International Contemporan - Pagina 59
Drept International Contemporan - Pagina 60
Drept International Contemporan - Pagina 61
Drept International Contemporan - Pagina 62
Drept International Contemporan - Pagina 63
Drept International Contemporan - Pagina 64
Drept International Contemporan - Pagina 65
Drept International Contemporan - Pagina 66
Drept International Contemporan - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Drept International Contemporan.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Protecția și Garantarea Drepturilor Individului la Nivel European și ale Individului în Islam

4.1.ABORDAREA OCCIDENTALA I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECTIE AL DREPTURILOR OMULUI Omul beneficiaza de drepturi...

Drepturile Omului în Spațiul Islamic

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Tratatul International - Izvor de Drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Norme Juridice de Drept Internațional Umanitar Specifice Conflictelor Armate

Dreptul international umanitar reprezinta ansamblul normelor juridice menite sa asigure protectia –în timpul conflictelor armate – a persoanelor...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Ai nevoie de altceva?