Drept Internațional Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 14642
Mărime: 49.54KB (arhivat)
Publicat de: Marusia Burlacu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr A. Filipescu

Extras din curs

Secţiunea 1

Noţiunea de drept internaţional privat

Numeroşi autori au dat o serie de definiţii referitoare la dreptul internaţional privat.

Aceste definiţii se caracterizează prin existenţa următoarelor elemente:

- un ansamblu de norme juridice;

- aceste norme sunt aplicabile atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice;

- normele se aplică raporturilor stabilite între subiectele dreptului internaţional privat.

Dreptul internaţional privat ca ramură a dreptului intern a fiecărui stat reprezintă ansamblul regulilor aplicabile persoanelor fizice şi persoanelor juridice ca subiecte de drept privat în relaţiile internaţionale

Secţiunea 2

Evoluţia dreptului internaţional privat

Geneza dreptului internaţional privat este consemnată în Antichitate.

Romanii au fost primii care au reglementat raporturile de drept internaţional privat prin intermediul lui ius gentium, care reglementa raporturile încheiate între cetăţenii romani şi peregrini.

Dreptul ginţilor (ius gentium) cuprinde normele de drept aplicabile tuturor popoarelor. Potrivit lui Gaius, ius gentium este sinonim cu ius naturale, fiind stabilit de raţiunea naturală (ratio naturalis). Fac parte din ius gentium normele privitoare la respectul datorat părinţilor de către copii şi patriei de către cetăţeni, rezistenţa la agresiune sau injustiţie şi legitima apărare (potrivit jurisconsultului Florentinus), eliberarea sclavilor, războaiele, delimitarea proprietăţilor, normele privitoare la comerţ, vânzări-cumpărări, închirieri etc.

Apariţia lui ius gentium a fost impusă de necesitatea evitării conflictelor de legi ce puteau apărea în cadrul unor raporturi încheiate între cetăţenii romani şi peregrini.

În perioada Evului Mediu timpuriu şi de mijloc (sec.V-XIII), pe teritoriul fostului Imperiu Roman de apus ca de altfel în întreaga Europă, datorită procesului de fărămiţare a teritoriului acestui imperiu şi a migraţiei altor popoare, regulile de drept roman internaţional privat existente, nu şi-au mai făcut aplicabilitatea

Doar în secolele XII-XV au început să se cristalizeze unele reguli de drept internaţional privat.

Datorită evoluţiei accelerate a comerţului internaţional, a apărut necesitatea reglementării juridice a diferitelor raporturi ce apar cu această ocazie.

Între dreptul internaţional privat şi comerţul internaţional există o strînsă legătură, întrucât acesta din urmă, pentru a se dezvolta are nevoie de securitate juridică, care nu poate fi oferită decât de dreptul internaţional privat.

Astfel, în situaţia în care o marfă străbate mai multe ţări, ea este expusă la tot atâtea legi câte ţări străbate.

În principiu, regimurile juridice din ţările respective sunt asemănătoare, dar există reglementări de amănunt, ce diferă de la o ţară la alta, reglementări care au o importanţă capitală pentru cei interesaţi

Aici este chemat să intervină dreptul internaţional privat, pentru ca aceste obstacole şi incertitudini să fie înlăturate.

De aceea, dreptul internaţional privat are ca obiect de studiu, în principal, conflictele de legi, în sensul că, datorită eterogenităţii reglementărilor juridice din diverse ţări se impune existenţa unei materii juridice, care să reglementeze aceste norme conflictuale.

Se pune însă problema dacă domeniul dreptului internaţional privat se limitează la conflictele de legi ori el cuprinde şi alte materii

Majoritatea doctrinarilor au fost de acord că, alături de conflictele de legi în obiectul dreptului internaţional privat mai intră şi instituţiile conflictului de jurisdicţii, condiţiei juridice a străinului şi a dreptului special adaptat raporturilor cu un element de extraneitate.

Secţiunea 3

Izvoarele dreptului internaţional privat

Doctrina de specialitate a clasificat izvoarele dreptului internaţional privat în două categorii principale, şi anume:

A) - izvoarele interne;

B )- izvoarele internaţionale.

A) Izvoare interne ale dreptului internaţional privat al României

În categoria izvoarelor interne ale dreptului internaţional privat al României intră:

a) - Constituţia României;

b) - Legea nr. 105/1 octombrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;

c) - Codul de procedură civilă, cap. X, privind arbitrajul internaţional şi cap. XI, cu privire la recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine, în redactarea Legii nr. 59/1993;

Preview document

Drept Internațional Privat - Pagina 1
Drept Internațional Privat - Pagina 2
Drept Internațional Privat - Pagina 3
Drept Internațional Privat - Pagina 4
Drept Internațional Privat - Pagina 5
Drept Internațional Privat - Pagina 6
Drept Internațional Privat - Pagina 7
Drept Internațional Privat - Pagina 8
Drept Internațional Privat - Pagina 9
Drept Internațional Privat - Pagina 10
Drept Internațional Privat - Pagina 11
Drept Internațional Privat - Pagina 12
Drept Internațional Privat - Pagina 13
Drept Internațional Privat - Pagina 14
Drept Internațional Privat - Pagina 15
Drept Internațional Privat - Pagina 16
Drept Internațional Privat - Pagina 17
Drept Internațional Privat - Pagina 18
Drept Internațional Privat - Pagina 19
Drept Internațional Privat - Pagina 20
Drept Internațional Privat - Pagina 21
Drept Internațional Privat - Pagina 22
Drept Internațional Privat - Pagina 23
Drept Internațional Privat - Pagina 24
Drept Internațional Privat - Pagina 25
Drept Internațional Privat - Pagina 26
Drept Internațional Privat - Pagina 27
Drept Internațional Privat - Pagina 28
Drept Internațional Privat - Pagina 29
Drept Internațional Privat - Pagina 30
Drept Internațional Privat - Pagina 31
Drept Internațional Privat - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Drept International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Căsătoria în dreptul internațional privat

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie. De asemenea, aceste raporturi prezintă aspecte personale...

Drept internațional privat

I. Noțiuni introductive 2. Definiția și condițiile retrimiterii Retrimiterea este o problemă de interpretare a normelor de drept internațional...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Legea aplicabilă numelui - drept internațional privat

Scurt istoric Pornind de la premisa că identificarea oamenilor cu ajutorul numelui este tot atât de veche ca și apariția vieții sociale, se...

Caracterizarea Metodelor de Reglementare în DIP

Obiectul dreptului international privat il reprezinta raporturile juridice de drept privat in sens larg, cu element de extraneitate inchieiate...

Norma conflictuală în raporturile de familie

1. Notiuni introductive Raporturile de familie rezulta din casatorie, din rudenia fireasca si din adoptie iar din aceste raporturi se nasc atât...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Criminologie

MODULUI 1 CRIMINOLOGIA – STIINTĂ PLURII SI INTERDISCIPLINARĂ OBIECTIVE DE ÎNVĂTAT: − criminologia – acceptii conceptuale si obiect de studiu;...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?