Drept Internațional Public

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 16797
Mărime: 101.39KB (arhivat)
Publicat de: Verona A.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. George POPA
UNIVERSITATEA ANDREI ŞAGUNA CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Specializarea Drept

Cuprins

 1. Cursul numărul 1 - Dreptul internaţional public. Istoric.
 2. Izvoarele D.I.P 5
 3. 1.1. Conceptul de ordine internaţională 5
 4. 1.2. Societatea internaţională. Diferenţa între comunitate
 5. şi societate 6
 6. 1.3. Sistemul internaţional. Centralizarea politico-
 7. juridică 7
 8. Cursul numărul 2 - Raporturile dintre Dreptul Internaţional şi dreptul intern 8
 9. 2.1. Teoria dualista privind raporturile dintre dreptul
 10. international si dreptul intern 8
 11. 2.2.Izvoarelor de DI 10
 12. Cursul numărul 3 - Cutuma în Dreptul Internaţional Public 12
 13. 3.1. Codificarea cutumei 12
 14. 3.2. Principiile generale de drept international privind
 15. cutuma 13
 16. 3.3. Principiile generale de drept vs. principiile
 17. fundamentale ale DI 14
 18. Cursul numărul 4 - Tratatul internaţional 15
 19. 4.1.Terminologia utilizată pentru actele
 20. convenţionale 15
 21. 4.2. Clasificarea tratatelor 16
 22. 4.3.Formarea tratatelor 17
 23. Cursul numărul 5 - Viciile de consimţământ privind tratatele internaţionale 20
 24. 5.1. Viciile de consimţământ 20
 25. 5.2. Executarea tratatelor 21
 26. 5.3. Ratificarea tratatelor 21
 27. 5.4. Modificarea, suspendarea şi terminarea efectelor
 28. tratatelor 22
 29. 5.5. Raporturile dintre tratat şi alte izvoare de drept.
 30. Problema normelor concurente 23
 31. 5.6. Ierarhia izvoarelor de drept şi ierarhia normelor în
 32. sistemul internaţional 23
 33. Cursul numărul 6 - Subiectele primare ale Dreptului Internţional Public 24
 34. 6.1. Statul în dreptul internaţional public si elementele
 35. constitutive ale acestuia 24
 36. 6.2. Uniunile statale 24
 37. 6.3. Teritoriul de stat 25
 38. 6.4. Imunităţile statului suveran 26
 39. 6.5. Alte subiecte primare. Sfântul Scaun şi Statul
 40. Vatican şi Ordinul de Malta 26
 41. 6.6. Suveranitatea statului 27
 42. 6.7. Limitele exercitării suveranităţii 28
 43. 6.8. Recunoaşterea internaţională a statelor 28
 44. 6.9. Imunităţile statului suveran 29
 45. Cursul numărul 7 - Răspunderea internaţională 30
 46. 7.1. Noţiune 30
 47. 7.2. Condiţiile responsabilităţii. Faptul internaţional
 48. Illicit 30
 49. Cursul nr. 8 - Sancţiunile în Dreptul Internaţional 34
 50. 8.1. Conceptul de sancţiune internaţională 34
 51. 8.2. Sancţiuni descentralizate şi sancţiuni
 52. centralizate 34
 53. 8.3. Sancţiuni descentralizate. Retorsiunea 35
 54. 8.4. Sancţiuni descentralizate. Represaliile 35
 55. 8.5. Regimul juridic al sancţiunilor 36
 56. 8.6. Sancţiuni centralizate care implică măsuri
 57. coercitive 36
 58. Cursul numărul 9 - Relaţiile diplomatice şi cosulare 37
 59. 9.1. Cadrul relaţiilor diplomatice şi consulare 37
 60. 9.2. Agenţii diplomatici 37
 61. 9.3. Imunităţile şi privilegiile agenţilor diplomatici.
 62. Imunitatea de jurisdicţie 39
 63. 9.4. Agenţii consulari 40
 64. 9.5. Instituţia consulară 41
 65. Cursul numărul 10 - Contenciosul internaţional şi Organizaţia Naţiunilor Unite 41
 66. 10.1. Noţiunea de diferend internaţional 41
 67. 10.2. Reglementarea juridica a conflictelor - Rolul
 68. anchetei internaţionale 43
 69. 10.3. Reglementarea jurisdicţională. Arbitrajul
 70. Internaţional 43
 71. 10.4. Reglementarea jurisdicţională. Curtea
 72. Internaţională de Justiţie 44
 73. 10.5. ONU - organizaţia politică universală 45

Extras din curs

Cursul numărul 1

Dreptul internaţional public. Istoric. Izvoarele D.I.P.

1.1. Conceptul de ordine internaţională

Într-o carte celebră, publicată în 1977, Hedley Bull oferă un model coerent al relaţiilor internaţionale, centrat pe conceptul de ordine. Definiţia pe care o utilizează H. Bull este următoarea:

„ordinea este un model de comportament care susţine scopurile elementare sau primare ale vieţii sociale”. Scopurile primare pe care le susţine ordinea sunt aceleaşi în absolut toate tipurile de asocieri umane:

1) a pune viaţa omenească la adăpost de violenţa care provoacă vătămări

corporale sau care aduce moartea;

2) a face ca promisiunile să fie respectate;

3) a stabiliza posesia lucrurilor, în sensul ca aceasta să nu fie supusă continuu unor revendicări nelimitate.

Ordinea internaţională actuală, ca ordine a societăţii de state grupate într-o organizaţie politică universală, susţine trei scopuri primare specifice:

1) scopul conservării sistemului şi a societăţii de state suverane;

2) scopul menţinerii independenţei fiecărui stat de pe glob;

3) scopul păcii.

Vom regăsi toate aceste scopuri inserate în Carta ONU, cu menţiunea că scopul securităţii (adică al conservării sistemului) primează, conform Cartei, asupra scopului păcii. Acestor scopuri specifice sistemului relaţiilor internaţionale li se adaugă scopurile comune oricărei vieţi sociale: respectarea promisiunilor (promissio sunt servanda şi pacta sunt servanda), limitarea violenţei (prin jus ad bellum şi jus in bello) şi stabilizarea posesiei (prin proclamarea intangibilităţii şi imunităţii frontierelor).

Într-un stat ordinea juridică este caracterizată printr-un control efectiv asupra subiectelor de drept. Comportamentele care interesează ordinea sunt reglementate prin norme generale, iar ordinea este susţinută prin sancţiuni organizate. Ordinea juridică pe care o susţine un sistem juridic statal este o ordine extinsă. În mediul internaţional în schimb, ordinea pe care o susţine actualul sistem juridic este o ordine restrânsă la scopurile primare şi la cele specifice. Însă juridic, doar scopurile specifice sunt susţinute prin sancţiuni organizate.

Distincţia dintre drept şi morală este la fel de importantă ca şi cea dintre drept şi dreptate. Edward Hallett Carr spunea că în epoca sa „locul moralităţii în politica internaţională a rămas cea mai obscură şi mai dificilă problemă”.

Ceea ce doctina de DI evită în general să aducă în discuţie este fenomenul permanent de contestare a sistemului. Contestarea ideologică, pregnantă în intervalul 1917-1989, continuă astăzi din direcţia fundamentalismului religios. Două organizaţii internaţionale islamice, Liga Arabă şi Organizaţia Conferinţei Islamice, care s-au dotat cu jurisdicţii internaţionale facultative (Curtea de justiţie arabă şi Curtea islamică internaţională de justiţie), au respins explicit modelele universal recunoscute de formare validă a DI, declarând ierarhii normative sui generis.

Ambele aplică prioritar dreptul islamic. Curtea de justiţie arabă mai aplică subsecvent „tratatele” şi „convenţiile în vigoare” şi principiile generale „consolidate în practica internă a ţărilor arabe”. Cealaltă jurisdicţie recunoaşte o aplicare subsidiară izvoarelor codificate în art. 38 din Statutul CIJ. Această particularizare a DI este în mod clar un fenomen de respingere a sistemului. DI nu este doar un sistem, ci este, în plus, unul normativ, mai precis un sistem compus din reguli (norme) juridice.

1.2. Societatea internaţională. Diferenţa între comunitate şi societate

Termenul societate este în DI un termen indispensabil. Cele mai multe manuale şi tratate de DI utilizează termenul „societate internaţională“ pentru a descrie mediul în care operează DI. Există patru particularităţi ale societăţii internaţionale statale:

1) societatea internaţională este o societate compusă din alte societăţi care posedă un grad de organizare, de centralizare, superior;

2) numărul membrilor societăţii internaţionale este redus. În prezent se menţine sub cifra de 200 de state suverane. Acest nivel a mai fost atins de-a lungul istoriei o singură dată, imediat după Pacea de la Westfalia din 1648. La prima Conferinţă de la Haga din 1899 existau mai puţin de 50 de state. Numărul statelor suverane a crescut semnificativ abia după declanşarea procesului de decolonizare în Africa şi în Asia;

3) membrii sunt mult mai heterogeni decât membrii societăţii statale. Dimensiuni teritoriale şi demografice, poziţii geografice şi resurse naturale, sisteme sociale şi politice, religii şi valori culturale, toate acestea sunt diferite, iar ultimele, cel puţin până în prezent, sunt manifest ireconciliabile;

4) membrii societăţii sunt, dacă nu nemuritori, în orice caz entităţi care se percep ca atare. Societatea statală este un corp politic perpetuu, iar din acest motiv subiectele DI tind să stabilească raporturi juridice pe perioadă nedeterminată.

Preview document

Drept Internațional Public - Pagina 1
Drept Internațional Public - Pagina 2
Drept Internațional Public - Pagina 3
Drept Internațional Public - Pagina 4
Drept Internațional Public - Pagina 5
Drept Internațional Public - Pagina 6
Drept Internațional Public - Pagina 7
Drept Internațional Public - Pagina 8
Drept Internațional Public - Pagina 9
Drept Internațional Public - Pagina 10
Drept Internațional Public - Pagina 11
Drept Internațional Public - Pagina 12
Drept Internațional Public - Pagina 13
Drept Internațional Public - Pagina 14
Drept Internațional Public - Pagina 15
Drept Internațional Public - Pagina 16
Drept Internațional Public - Pagina 17
Drept Internațional Public - Pagina 18
Drept Internațional Public - Pagina 19
Drept Internațional Public - Pagina 20
Drept Internațional Public - Pagina 21
Drept Internațional Public - Pagina 22
Drept Internațional Public - Pagina 23
Drept Internațional Public - Pagina 24
Drept Internațional Public - Pagina 25
Drept Internațional Public - Pagina 26
Drept Internațional Public - Pagina 27
Drept Internațional Public - Pagina 28
Drept Internațional Public - Pagina 29
Drept Internațional Public - Pagina 30
Drept Internațional Public - Pagina 31
Drept Internațional Public - Pagina 32
Drept Internațional Public - Pagina 33
Drept Internațional Public - Pagina 34
Drept Internațional Public - Pagina 35
Drept Internațional Public - Pagina 36
Drept Internațional Public - Pagina 37
Drept Internațional Public - Pagina 38
Drept Internațional Public - Pagina 39
Drept Internațional Public - Pagina 40
Drept Internațional Public - Pagina 41
Drept Internațional Public - Pagina 42
Drept Internațional Public - Pagina 43
Drept Internațional Public - Pagina 44
Drept Internațional Public - Pagina 45
Drept Internațional Public - Pagina 46
Drept Internațional Public - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Drept International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul curții internaționale de justiție în rezolvarea diferendelor dintre state

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Rolul instanțelor judiciare și de arbitraj internaționale în dreptul internațional public

CONSIDERATII GENERALE 1.Notiunea de instanta internationala “Era necesar”, asa s-a considerat; pentru ca sunt prea multe state care...

Roșia Montană. Studiu de caz

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza a ceea ce ar urma să fie cel mai mare proiect minier aurifer de exploatare la suprafaţă din...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Arbitrajul internațional

Prin arbitraj international se intelege modul de reglementare a diferendelor internationale, in care partile, printr-o conventie formala, se supun...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Cetățenia în drept internațional public

Noţiuni introductive Cetăţenia română reprezintă o instituţie care serveşte obiect de studiu a mai multor discipline juridice: - dreptul...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Dreptul Internațional Public ca Sistem

Dreptul internaţional public a fost definit ca “acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre...

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în...

Ai nevoie de altceva?