Drept internațional public

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 18 fișiere: doc, docx
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 68194
Mărime: 550.25KB (arhivat)
Publicat de: Catalina C.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1. Definirea dreptului internațional public

Dreptul internațional public (DIP) - sistem de drept, ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create de către subiecții de drept internațional, pe baza acordului lor de voința, în scopul reglementării raporturilor internaționale.

Raporturile/relațiile internaționale sunt relațiile care depășesc li mitele unui singur stat și care se plasează în cadrul societății/comunității internaționale, scăpând de sub autoritatea unei puteri statale unice.

Raporturile internaționale, în sens larg, sunt raporturile care se desfășoară între entitățile ce acționează în cadrul societății internaționale.

Relațiile internaționale, în sens restrâns (care fac obiectul reglementării dreptului internațional) sunt relațiile între subiecții de drept internațional, dintre care principalul subiect este statul. Relațiile între state rămân elementul fundamental al relațiilor internaționale.

Sunt excluse din sfera de aplicare a dreptului internațional raporturile juridice dintre subiecții de drept internațional și entitățile internaționale care nu sunt subiecți de drept internațional (de exemplu, societăți transnaționale, ONG-uri internaționale etc.), precum și raporturile juridice în care statul nu participă ca purtător al puterii de stat, ci ca subiect de drept civil (de exemplu, încheierea unui contract civil între un stat și o organizare internațională care își are sediul pe teritoriul acestuia).

1.2. Obiectivele dreptului internațional

Obiectivul-cadru al DIP ține de ordonarea raporturilor internaționale, în vederea reducerii anarhiei în relațiile internaționale, prin structurarea unei ordini juridice distincte.

În acest sens, DIP își propune să realizeze:

a) normarea raporturilor din cadrul societății inter naționale;

b) asigurarea funcționării armonioase a societății internaționale;

c) contribuirea prin mijloacele sale la o dezvoltare corespunzătoare a societății internaționale;

d) prevenirea și soluționarea aspectelor conflictuale care continuă să afecteze societatea internațională.

1.3. Societatea internațională

Relațiile internaționale stricto senso, dobândesc durată, regularitate și structură

în cadrul unui mediu social distinct - societatea/comunitatea internațională. Aceasta se prezintă drept colectivitate de entități ce dobândesc drepturi și obligații în cadrul raporturilor internaționale, deci colectivitatea subiecților internaționali.

Termenul de comunitate internațională, folosit de către autori pentru a desemna țesătura relațiilor internaționale lato senso presupune mai degrabă, ca liant, o serie de legături de ordin afectiv, în timp ce termenul de societate internațională este considerat preferabil pentru că descrie, cu mai multă exactitate, stadiul actual al relațiilor între entitățile ce se manifestă pe plan internațional, membrii unei societăți fiind mai degrabă uniți prin legături de interes. Deosebirile între state, inegalitatea nivelurilor de dezvoltare economică și politică, lipsa unei baze spirituale comune împiedică existența unei veritabile comunități internaționale universale. Se apreciază, însă, că fenomenul globalizării, care ușurează propagarea emoțiilor colective, va duce, în timp, la crearea unei veritabile rețele de interdependență planetară, care va sfârși prin apariția comunității umane internaționale.

Relațiile internaționale stricto senso se desfășoară în toate domeniile în care sunt angajate interesele subiecților de drept internațional și cu privire la care aceștia își exercită voința lor.

1.4. Trăsăturile societății internaționale contemporane

Definirea trăsăturilor societății internaționale contribuie la definirea obiectului dreptului internațional.

După 1989, se constată, o serie de mutații ale mediului politic internațional.

Prăbușirea bipolarismului, confruntarea a doi poli de putere, a fost un factor esențial al creșterii interdependenței subiecților de drept internațional. Bipolarismul, distrugând ,,logica de bloc”, a fost înlocuit cu o stare multipolară sau a-polară a societății internaționale. Aceasta a dus la descentralizarea puterii, inegal repartizată între centrele de putere, între state, dar și între alți noi actori ai scenei internaționale: unele comunități, corporații transnaționale, rețele mass-media, organizații neguvernamentale, indivizi.

Globalizarea, cel mai important fenomen de după 1989, are în vedere atât economia, dar și știința, tehnica, informațiile, comunicațiile și schimburile.

O definiție a globalizării într-o formă universal acceptată, și probabil nici definitivă nu există. Motivul rezidă în faptul că globalizarea sub-include o multitudine de procese complexe cu o dinamică variabilă atingând domenii diverse. Unele definiții rețin expansiunea telecomunicațiilor și tehnologiilor informatice, reducerea barierelor naționale în calea comerțului și investițiilor, creșterea fluxurilor de capital și a interdependenței piețelor financiare ca trăsături specifice ale acestui proces. Globalizarea presupune „intensificarea relațiilor sociale de pretutindeni, prin care locuri aflate la mare distanță unele de celelalte ajung să se interconecteze astfel încât evenimentele dintr-un loc sunt marcate de procese care au loc într-un loc de la mulți kilometri depărtare și viceversa”. În consecință, guvernele dețin din ce în ce mai puțin control asupra deciziilor care le pot afecta economiile și, respectiv, bunăstarea oamenilor, iar companiile transnaționale, structurile interguvernamentale și instituțiile financiare private au o influență din ce în ce mai mare. Globalizarea devine astfel sinonimă cu eroziunea suveranității statelor naționale și se înfățișează ca o „detașare” a economiei de piață față de normele morale și legăturile instituționalizate dintre societăți.

Preview document

Drept internațional public - Pagina 1
Drept internațional public - Pagina 2
Drept internațional public - Pagina 3
Drept internațional public - Pagina 4
Drept internațional public - Pagina 5
Drept internațional public - Pagina 6
Drept internațional public - Pagina 7
Drept internațional public - Pagina 8
Drept internațional public - Pagina 9
Drept internațional public - Pagina 10
Drept internațional public - Pagina 11
Drept internațional public - Pagina 12
Drept internațional public - Pagina 13
Drept internațional public - Pagina 14
Drept internațional public - Pagina 15
Drept internațional public - Pagina 16
Drept internațional public - Pagina 17
Drept internațional public - Pagina 18
Drept internațional public - Pagina 19
Drept internațional public - Pagina 20
Drept internațional public - Pagina 21
Drept internațional public - Pagina 22
Drept internațional public - Pagina 23
Drept internațional public - Pagina 24
Drept internațional public - Pagina 25
Drept internațional public - Pagina 26
Drept internațional public - Pagina 27
Drept internațional public - Pagina 28
Drept internațional public - Pagina 29
Drept internațional public - Pagina 30
Drept internațional public - Pagina 31
Drept internațional public - Pagina 32
Drept internațional public - Pagina 33
Drept internațional public - Pagina 34
Drept internațional public - Pagina 35
Drept internațional public - Pagina 36
Drept internațional public - Pagina 37
Drept internațional public - Pagina 38
Drept internațional public - Pagina 39
Drept internațional public - Pagina 40
Drept internațional public - Pagina 41
Drept internațional public - Pagina 42
Drept internațional public - Pagina 43
Drept internațional public - Pagina 44
Drept internațional public - Pagina 45
Drept internațional public - Pagina 46
Drept internațional public - Pagina 47
Drept internațional public - Pagina 48
Drept internațional public - Pagina 49
Drept internațional public - Pagina 50
Drept internațional public - Pagina 51
Drept internațional public - Pagina 52
Drept internațional public - Pagina 53
Drept internațional public - Pagina 54
Drept internațional public - Pagina 55
Drept internațional public - Pagina 56
Drept internațional public - Pagina 57
Drept internațional public - Pagina 58
Drept internațional public - Pagina 59
Drept internațional public - Pagina 60
Drept internațional public - Pagina 61
Drept internațional public - Pagina 62
Drept internațional public - Pagina 63
Drept internațional public - Pagina 64
Drept internațional public - Pagina 65
Drept internațional public - Pagina 66
Drept internațional public - Pagina 67
Drept internațional public - Pagina 68
Drept internațional public - Pagina 69
Drept internațional public - Pagina 70
Drept internațional public - Pagina 71
Drept internațional public - Pagina 72
Drept internațional public - Pagina 73
Drept internațional public - Pagina 74
Drept internațional public - Pagina 75
Drept internațional public - Pagina 76
Drept internațional public - Pagina 77
Drept internațional public - Pagina 78
Drept internațional public - Pagina 79
Drept internațional public - Pagina 80
Drept internațional public - Pagina 81
Drept internațional public - Pagina 82
Drept internațional public - Pagina 83
Drept internațional public - Pagina 84
Drept internațional public - Pagina 85
Drept internațional public - Pagina 86
Drept internațional public - Pagina 87
Drept internațional public - Pagina 88
Drept internațional public - Pagina 89
Drept internațional public - Pagina 90
Drept internațional public - Pagina 91
Drept internațional public - Pagina 92
Drept internațional public - Pagina 93
Drept internațional public - Pagina 94
Drept internațional public - Pagina 95
Drept internațional public - Pagina 96
Drept internațional public - Pagina 97
Drept internațional public - Pagina 98
Drept internațional public - Pagina 99
Drept internațional public - Pagina 100
Drept internațional public - Pagina 101
Drept internațional public - Pagina 102
Drept internațional public - Pagina 103
Drept internațional public - Pagina 104
Drept internațional public - Pagina 105
Drept internațional public - Pagina 106
Drept internațional public - Pagina 107
Drept internațional public - Pagina 108
Drept internațional public - Pagina 109
Drept internațional public - Pagina 110
Drept internațional public - Pagina 111
Drept internațional public - Pagina 112
Drept internațional public - Pagina 113
Drept internațional public - Pagina 114
Drept internațional public - Pagina 115
Drept internațional public - Pagina 116
Drept internațional public - Pagina 117
Drept internațional public - Pagina 118
Drept internațional public - Pagina 119
Drept internațional public - Pagina 120
Drept internațional public - Pagina 121
Drept internațional public - Pagina 122
Drept internațional public - Pagina 123
Drept internațional public - Pagina 124
Drept internațional public - Pagina 125
Drept internațional public - Pagina 126
Drept internațional public - Pagina 127
Drept internațional public - Pagina 128
Drept internațional public - Pagina 129
Drept internațional public - Pagina 130
Drept internațional public - Pagina 131
Drept internațional public - Pagina 132
Drept internațional public - Pagina 133
Drept internațional public - Pagina 134
Drept internațional public - Pagina 135
Drept internațional public - Pagina 136
Drept internațional public - Pagina 137
Drept internațional public - Pagina 138
Drept internațional public - Pagina 139
Drept internațional public - Pagina 140
Drept internațional public - Pagina 141
Drept internațional public - Pagina 142
Drept internațional public - Pagina 143
Drept internațional public - Pagina 144
Drept internațional public - Pagina 145
Drept internațional public - Pagina 146
Drept internațional public - Pagina 147
Drept internațional public - Pagina 148
Drept internațional public - Pagina 149
Drept internațional public - Pagina 150
Drept internațional public - Pagina 151
Drept internațional public - Pagina 152
Drept internațional public - Pagina 153
Drept internațional public - Pagina 154
Drept internațional public - Pagina 155
Drept internațional public - Pagina 156
Drept internațional public - Pagina 157
Drept internațional public - Pagina 158
Drept internațional public - Pagina 159
Drept internațional public - Pagina 160
Drept internațional public - Pagina 161
Drept internațional public - Pagina 162
Drept internațional public - Pagina 163
Drept internațional public - Pagina 164
Drept internațional public - Pagina 165
Drept internațional public - Pagina 166
Drept internațional public - Pagina 167
Drept internațional public - Pagina 168
Drept internațional public - Pagina 169
Drept internațional public - Pagina 170
Drept internațional public - Pagina 171
Drept internațional public - Pagina 172
Drept internațional public - Pagina 173
Drept internațional public - Pagina 174
Drept internațional public - Pagina 175
Drept internațional public - Pagina 176
Drept internațional public - Pagina 177
Drept internațional public - Pagina 178
Drept internațional public - Pagina 179
Drept internațional public - Pagina 180
Drept internațional public - Pagina 181

Conținut arhivă zip

 • Capitolul I.docx
 • Capitolul II.docx
 • Capitolul III.docx
 • Capitolul IV.docx
 • Capitolul IX.docx
 • Capitolul V.docx
 • Capitolul VI.docx
 • Capitolul VII.docx
 • Capitolul VIII.docx
 • Capitolul X.docx
 • Capitolul XI.docx
 • Capitolul XII.docx
 • Capitolul XIII.docx
 • Capitolul XIV.docx
 • Capitolul XV.docx
 • Capitolul XVI.docx
 • Model test final DIP.docx
 • Subiecte ex. DIP.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Sancțiuni cu Folosirea Forței Armate în Dreptul Internațional

Capitolul I Instituirea sanctiunilor în dreptul international Anul 2001! Va fi oare înca un an în care relatiile prietenesti între natiuni,...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Statul ca subiect principal al dreptului internațional public - elementele statalității

Subiectele dreptului internațional public Subiectele dreptului internațional public sunt entitățile din viața internațională, care participă la...

Drept internațional public vs. drept intern

Dreptul internaţional public şi drept intern, noţiuni introductive Denumit cândva şi „dreptul ginţilor”, dreptul internaţional publicreprezintă...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Cetățenia în drept internațional public

Noţiuni introductive Cetăţenia română reprezintă o instituţie care serveşte obiect de studiu a mai multor discipline juridice: - dreptul...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Dreptul Internațional Public ca Sistem

Dreptul internaţional public a fost definit ca “acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre...

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în...

Ai nevoie de altceva?