Drept internațional public

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8046
Mărime: 81.68KB (arhivat)
Publicat de: Madalina H.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1

PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

1. Ordinea juridica internațională

2. Trăsăturile dreptului internațional

3. Natura consensuală a dreptului internațional public

4. Raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional

1. Ordinea juridică internațională

- Este constituită din ansamblul normelor juridice care guvernează funcționarea societății internaționale la un moment dat

- Dreptul internațional public = totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile ce se stabilesc în cadrul societății internaționale

- în sens restrâns, drept internațional public = totalitatea principiilor și a normelor juridice create de către state pe baza acordului lor de voință în scopul reglementării raporturilor internaționale

- Sunt excluse din sfera DIP raporturile dintre state și entități care nu au calitatea de subiect de drept internațional (ex: ONG) și raporturile la care statul nu participă ca purtator de putere de stat

- Dreptul internațional se divide în mai multe domenii în funcție de obiectul pe care îl reglementează:

- Dreptul tratatelor

- Dreptul mării

- Dreptul aerian

- Dreptul cosmic

- Dreptul internațional umanitar

- Drept internațional penal

- Dreptul internațional al mediului

- Protectia internaționala a drepturilor omului etc.

- Diviziuni geografice:

- Drept european

- Drept african

- Drept internațional american

2. Trăsăturile dreptului internațional public ca ramură de drept

- Lipsa unui organ suprastatal cu atribuții legislative

- Aplicarea normelor

- Controlul executării normelor

- Incadrarea dreptului internațional în conceptul de drept

- Ceea ce diferentiază dreptul internațional de dreptul intern o reprezintă modalitatea prin care acesta se aplică și modalitatea prin care este adus la îndeplinire

3. Natura consensuală a DIP

4. Raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern

Doctrine și teorii ale raportului:

- Adepții teoriei dualiste susțin ca dreptul internațional și dreptul intern sunt 2 sisteme juridice egale, separate și care funcționează independent; pentru ca norma internațională să fie aplicată în dreptul intern, aceasta trebuie transformată într-o normă internă

- Adepții monismului cu primatul dreptului internațional susțin ca dreptul intern derivă din dreptul internațional, motiv pentru care în caz de conflict între o normă interna și una internațională, prioritate va avea norma internațională

- Adeptii monismului cu primatul dreptului intern sustin ca dreptul international deriva din dreptul intern, iar in caz de conflict intre o norma interna si una internationala, intotdeauna prioritate va avea norma interna

Constitutia Romaniei:

- Art 11 - tratatele care sunt ratificate de parlament fac parte din dreptul intern, deci obtin aceasi valoare juridica cu cea a legilor

- Art 20 - daca exista neconcordanta intre pactele si tratatele privind drepturile omului la care Romania este parte si legile interne, prioritate au reglementarile internationale

- Art 148 - prevederile tratatelor constitutive ale UE, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne

16.10.2019

CURS 2

IZVOARELE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

- izvoare materiale = surse/ condiții sociale care conduc la apariția unor norme de drept

- izvoare formale = reprezintă forma pe care o îmbracă normele de drept (legi fundamentale, tratate etc.)

- pentru a identifica izvoarele DIP urmăresc art. 38 din Statutul Curții Internaționale de Justiție - Instanța de la Haga, a cărei misiune este aceea de a soluționa conform DIP diferențele care îi sunt supuse, va aplica:

- convențiile internaționale - generale sau speciale

- cutuma internațională - ca dovadă a unei practici generale, acceptată ca drept

- principiile generale de drept

- hotărârile judecătorești și doctrina

- textul nu cuprinde totalitatea izvoarelor de DIP, pt că în prezent odată cu dezvoltarea relațiilor și apariția organizațiilor internaționale, au apărut noi izvoare de drept internațional:

- acte adaptate în cadrul organizațiilor internaționale

- unele acte unilaterale ale statelor sub condiția ca aceste acte să producă efecte juridice în raport cu alte state

IERARHIA IZVOARELOR

- izvoare principale (tratatul, cutuma)

- izvoare subsidiare (jurisprudența, doctrina, actele unilaterale, echitatea, normele imperative de drept internațional)

TRATATUL = reprezintă un acord încheiat în scris între state sau între state și organizații internaționale ori între organizații internaționale și guvernat de drept internațional; acordul este încheiat în scopul de a produce efecte juridice și trebuie consemnat într-un instrument unic sau în două ori mai multe instrumente conexe, indiferent de denumirea sa

o cel mai important instrument juridic în relațiile internaționale și în prezent reprezintă principala modalitate de creare a normele de drept internațional

o stabilește drepturi și obligații pentru părți și în funcție de obiectul de reglementare se face distincția între tratate-legi și tratate-contract

o tratatele-legi sunt izvoare de drept care au caracter multilateral și care determină în mod direct formarea dreptului internațional

o tratatele-contract conțin dispoziții, având caracter contractual care acționează în mod indirect asupra formării DI

o avantajele tratatului: conține o exprimare directă și explicită; exprimarea = rapidă și eficientă; forma scrisă conferă solemnitate tratatului; înlătură echivocul și conferă stabilitate în relației internațională

Preview document

Drept internațional public - Pagina 1
Drept internațional public - Pagina 2
Drept internațional public - Pagina 3
Drept internațional public - Pagina 4
Drept internațional public - Pagina 5
Drept internațional public - Pagina 6
Drept internațional public - Pagina 7
Drept internațional public - Pagina 8
Drept internațional public - Pagina 9
Drept internațional public - Pagina 10
Drept internațional public - Pagina 11
Drept internațional public - Pagina 12
Drept internațional public - Pagina 13
Drept internațional public - Pagina 14
Drept internațional public - Pagina 15
Drept internațional public - Pagina 16
Drept internațional public - Pagina 17
Drept internațional public - Pagina 18
Drept internațional public - Pagina 19
Drept internațional public - Pagina 20
Drept internațional public - Pagina 21
Drept internațional public - Pagina 22
Drept internațional public - Pagina 23
Drept internațional public - Pagina 24
Drept internațional public - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Drept international public.docx

Alții au mai descărcat și

Criminalitatea Informatică

I.Introducere Internetul reprezintă un mediu extrem de favorabil pentru infractori. Deplasarea criminalității informatice pe terenul Internetului...

Drept administrativ

Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit...

Drept Procesual Penal

1.Dispozitii generale privind urmarirea penala Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii,...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Drept Administrativ II

Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte...

Drept Procesual Civil I

Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Cetățenia în drept internațional public

Noţiuni introductive Cetăţenia română reprezintă o instituţie care serveşte obiect de studiu a mai multor discipline juridice: - dreptul...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Dreptul Internațional Public ca Sistem

Dreptul internaţional public a fost definit ca “acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre...

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în...

Ai nevoie de altceva?