Drept Internațional Public

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 44213
Mărime: 857.53KB (arhivat)
Publicat de: Mihnea D.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Bogdan Aurescu

Cuprins

 1. Unitatea de învățare 1
 2. Definiția, rolul, scopul, trăsăturile, fundamentul și limitele dreptului
 3. internațional
 4. 1.1. Definiție
 5. 1.2. Rolul și scopul dreptului internațional
 6. 1.3. Trăsăturile societății internaționale contemporane
 7. 1.4. Dreptul internațional și politica externă
 8. 1.5. Trăsăturile dreptului internațional
 9. 1.6. Fundamentul dreptului internațional
 10. 1.7. Limitele dreptului internațional
 11. Unitatea de învățare 2
 12. Ordinea juridică internațională. Raportul dintre dreptul internațional și
 13. dreptul intern
 14. 2.1. Ordinea juridică internațională (Sistemul dreptului internațional)
 15. 2.2 Raporturile dintre dreptul internațional și dreptul intern
 16. Unitatea de învățare 3
 17. Izvoarele principale ale dreptului internațional. Codificarea dreptului
 18. internațional
 19. 3.1. Aspecte generale
 20. 3.2. Tratatul
 21. 3.3. Cutuma
 22. 3.4. Codificarea dreptului internațional
 23. Unitatea de învățare 4
 24. Izvoarele subsidiare ale dreptului internațional. Normele „ius cogens”
 25. 4.1. Izvoarele subsidiare
 26. 4.2. Normele „ius cogens”
 27. Unitatea de învățare 5
 28. Sistemul principiilor dreptului internațional
 29. 5.1. Definiții. Considerații generale
 30. 5.2. Principiile generale de drept
 31. 5.3. Principiile fundamentale ale dreptului internațional.
 32. Importanță și caractere
 33. 5.4. Principiile fundamentale prevăzute de Declarația din 1970
 34. 5.5. Alte principii fundamentale prevăzute în Actul Final de la Helsinki
 35. Unitatea de învățare 6
 36. Statul ca subiect de drept internațional. Neutralitatea statelor.
 37. Recunoașterea statelor și guvernelor. Succesiunea statelor
 38. 5
 39. 6.1. Statul
 40. 6.2. Neutralitatea statelor
 41. 6.3. Recunoașterea statelor
 42. 6.4. Recunoașterea guvernelor
 43. 6.5. Recunoașterea mișcărilor de eliberare națională
 44. 6.6. Recunoașterea insurgenților (parte răsculată și parte beligerantă)
 45. într-un război civil
 46. 6.7. Succesiunea statelor
 47. Unitatea de învățare 7
 48. Organizațiile internaționale ca subiect de drept internațional.
 49. Organizații cu caracter universal (ONU), regional, subregional
 50. 7.1. Organizații internaționale (interguvernamentale). Teoria generală
 51. 7.2. Organizații cu caracter universal (ONU)
 52. 7.3. Organizații regionale (cu caracter politic, economic, militar sau
 53. complex)
 54. 7.4. Organizații subregionale (mai ales cu caracter tehnic și economic,
 55. dar și politic)
 56. Unitatea de învățare 8
 57. Alte subiecte de drept internațional și entități care se manifestă pe plan
 58. internațional
 59. 8.1. Vaticanul
 60. 8.2. Ordinul Suveran Militar de Malta
 61. 8.3. Popoarele și mișcările de eliberare națională
 62. 8.4. Organizațiile internaționale neguvernamentale
 63. 8.5. Societățile transnaționale (STN)
 64. 8.6. Poziția individului în dreptul internațional
 65. Unitatea de învățare 9
 66. Populația. Cetățenia. Regimul juridic al străinilor. Dreptul de azil.
 67. Expulzare și extrădare. Refugiați și persoane strămutate
 68. 9.1. Populația
 69. 9.2. Cetățenia
 70. 9.3. Regimul juridic al străinilor (cetățeni străini, apatrizi)
 71. 9.4. Dreptul de azil
 72. 9.5. Expulzarea și extrădarea
 73. 9.6. Refugiații și persoanele strămutate
 74. Unitatea de învățare 10
 75. Protecția drepturilor persoanelor ce aparțin minorităților naționale
 76. în dreptul internațional
 77. 10.1. Cadrul general
 78. 10.2. Dezvoltări recente în privința rolului statului-înrudit (- Kin-State- )
 79. în acordarea așa-numitului - tratament preferențial- pentru
 80. minoritățile înrudite (- Kin-minorities- ) din alte state
 81. Unitatea de învățare 11
 82. Teritoriul de stat în dreptul internațional: definiție, natură juridică,
 83. componență. Frontierele de stat și problema modificărilor teritoriale
 84. 11.1. Teritoriul de stat în dreptul internațional
 85. 11.2. Frontierele de stat și problema modificărilor teritoriale
 86. Unitatea de învățare 12
 87. Fluviile internaționale. Canalele maritime internaționale. Dreptul mării.
 88. Zonele polare. Spațiul aerian și cosmic
 89. 12.1. Fluviile internaționale
 90. 12.2. Canalele maritime internaționale
 91. 12.3. Dreptul mării
 92. 12.4. Zonele polare
 93. 12.5. Spațiul aerian
 94. 12.6. Spațiul extraatmosferic și corpurile cerești
 95. Unitatea de învățare 13
 96. Dreptul tratatelor. Definiție, elemente, denumiri, clasificare, încheiere,
 97. intrare în vigoare, înregistrare
 98. 13.1. Definiție
 99. 13.2. Elementele esențiale ale tratatului
 100. 13.3. Elementele accesorii ale tratatului
 101. 13.4. Denumirea și clasificarea tratatului
 102. 13.5. Încheierea tratatului
 103. 13.6. Intrarea în vigoare
 104. 13.7. Înregistrarea tratatelor
 105. Unitatea de învățare 14
 106. Dreptul tratatelor. Prevederile legislației române privind încheierea
 107. tratatelor. Rezerve. Aplicare. Interpretare
 108. 14.1. Prevederile legislației române privind încheierea tratatelor
 109. 14.2. Rezervele la tratate
 110. 14.3. Aplicarea tratatelor
 111. 14.4. Interpretarea tratatelor
 112. Unitatea de învățare 15
 113. Dreptul tratatelor. Efectele, modificarea și încetarea tratatelor
 114. 15.1. Efectele tratatelor
 115. 15.2. Modificarea tratatelor
 116. 15.3. Încetarea tratatelor

Extras din curs

Unitatea de învățare nr. 1

Definiția, rolul, scopul, trăsăturile, fundamentul

și limitele dreptului internațional

CUPRINS

1.1. Definiția dreptului internațional

1.2. Rolul și scopul dreptului internațional

1.3. Trăsăturile societății internaționale contemporane

1.4. Dreptul internațional și politica externă

1.5. Trăsăturile dreptului internațional

1.6. Fundamentul dreptului internațional

1.7. Limitele dreptului internațional

1.8. Lucrare de verificare

Obiectivele unității de învățare nr. 1

După studiul acestei unități de învățare veți reuși să:

- cunoașteți ce reprezintă dreptul internațional

- înțelegeții relația dintre dreptul internațional și politica externă

1.1. Definiția dreptului internațional

Dreptul internațional public este acea ramură a dreptului, acel sistem de principii

și norme juridice, scrise sau nescrise, create de către state, dar și de către

celelalte subiecte de drept internațional, pe baza acordului lor de voință, în scopul

reglementării raporturilor internaționale.

- Este un sistem relativ descentralizat, dar în curs de consolidare a coeziunii

sale și aflat într-un proces dinamic, continuu, de adaptare internă și externă, de

norme create de subiectele de drept internațional ca răspuns la impulsurile sociale

primite permanent din partea comunității internaționale emergente la nivelul

relațiilor internaționale în sens larg, pe care tind să le reglementeze pentru

protejarea și promovarea eficientă a valorilor considerate importante de către

ansamblul actorilor din cadrul acestei comunități și a intereselor comune generale,

în scopul ordonării relațiilor internaționale în sens larg și, astfel, al realizării ordinii

publice internaționale, în beneficiul direct al umanității.

Raporturile/relațiile internaționale, în general, sunt relațiile care depășesc

limitele unui singur stat și care se plasează în cadrul societății/comunității

internaționale, scăpând de sub autoritatea unei puteri statale unice.

- Raporturile internaționale, în sens larg, sunt raporturile care se desfășoară

între entitățile ce acționează în cadrul societății internaționale, fie că sunt sau nu

subiecte de drept internațional.

- Relațiile internaționale, în sens restrâns (care fac obiectul reglementării

dreptului internațional) sunt relațiile între subiectele de drept internațional,

dintre care principalul subiect este statul. „Relațiile între state rămân elementul

fundamental al relațiilor internaționale” (R. Pinto).

Notă: Dreptul internațional, deși creat doar de către subiectele de drept internațional,

poate avea însă ca destinatari și alte subiecte care nu sunt

subiecte de drept internațional. Sunt excluse din sfera de aplicare a

dreptului internațional raporturile juridice în care statul nu participă ca

purtător al puterii de stat (ci ca subiect de drept privat sau în care alte

subiecte de drept internațional nu participă în această calitate; de

exemplu, încheierea unui contract civil între un stat și o organizație

internațională care își are sediul pe teritoriul său).

- Pentru desemnarea relațiilor internaționale se mai folosesc și termenii de

societate sau comunitate internațională.

Notă: Termenul de - comunitate internațională- , folosit de către autori pentru

a desemna țesătura relațiilor internaționale lato sensu presupune mai

degrabă, ca liant, o serie de legături de ordin afectiv, în timp ce termenul

de - societate internațională- este considerat preferabil pentru că

descrie, cu mai multă exactitate, stadiul actual al relațiilor între

entitățile ce se manifestă pe plan internațional (membrii unei societăți

fiind mai degrabă uniți prin legături de interes). Deosebirile între state,

inegalitatea nivelurilor de dezvoltare economică și politică, lipsa unei

baze spirituale comune împiedică existența unei veritabile comunități

internaționale universale. Se apreciază, însă, că fenomenul globalizării,

care ușurează propagarea emoțiilor colective, va duce, în timp, la

crearea unei veritabile rețele de interdependență planetară, care va

sfârși prin apariția comunității umane internaționale.

1.2. Rolul și scopul dreptului internațional

- Este acela de a norma sau reglementa raporturile din cadrul societății internaționale,

de a asigura funcționarea armonioasă a acestei societăți, de a contribui prin

mijloacele sale la o dezvoltare corespunzătoare a acesteia, de a preveni și soluționa

aspectele conflictuale care continuă să afecteze această societate, altfel spus

ordonarea raporturilor internaționale.

- În concluzie, se poate vorbi despre rolul regulator al dreptului internațional,

care răspunde nevoii de a se reduce anarhia în relațiile internaționale, prin structurarea

ordinii juridice internaționale, prin promovarea statului de drept la nivel

internațional (International Rule of Law).

- Datorită evoluțiilor dinamice din cadrul societății/comunității internaționale,

de la nivelul acesteia (nivelul structural) pornesc o serie de impulsuri

determinate de necesitatea protejării prin reglementare (sau schimbării

reglementării) a unor anumite segmente de relații internaționale, dată fiind

valoarea deosebită pe care o au în ansamblul acestora. Crearea normei de drept

internațional este rezultatul receptării acestor impulsuri și acordării răspunsului

corespunzător la nivelul subiectelor de drept internațional (nivelul normativ), care

au capacitatea de a crea norma de drept internațional.

- Acest proces care are loc între cele două niveluri (structural și normativ) pune

în evidență fundamentul dreptului internațional ca sistem, precum și rolul pe

care îl are în formarea normelor de drept internațional setul de factori de

configurare extrajuridici (izvoarele materiale ale dreptului internațional), dintre

care cei mai influenți sunt factorul social și cel politic.

Preview document

Drept Internațional Public - Pagina 1
Drept Internațional Public - Pagina 2
Drept Internațional Public - Pagina 3
Drept Internațional Public - Pagina 4
Drept Internațional Public - Pagina 5
Drept Internațional Public - Pagina 6
Drept Internațional Public - Pagina 7
Drept Internațional Public - Pagina 8
Drept Internațional Public - Pagina 9
Drept Internațional Public - Pagina 10
Drept Internațional Public - Pagina 11
Drept Internațional Public - Pagina 12
Drept Internațional Public - Pagina 13
Drept Internațional Public - Pagina 14
Drept Internațional Public - Pagina 15
Drept Internațional Public - Pagina 16
Drept Internațional Public - Pagina 17
Drept Internațional Public - Pagina 18
Drept Internațional Public - Pagina 19
Drept Internațional Public - Pagina 20
Drept Internațional Public - Pagina 21
Drept Internațional Public - Pagina 22
Drept Internațional Public - Pagina 23
Drept Internațional Public - Pagina 24
Drept Internațional Public - Pagina 25
Drept Internațional Public - Pagina 26
Drept Internațional Public - Pagina 27
Drept Internațional Public - Pagina 28
Drept Internațional Public - Pagina 29
Drept Internațional Public - Pagina 30
Drept Internațional Public - Pagina 31
Drept Internațional Public - Pagina 32
Drept Internațional Public - Pagina 33
Drept Internațional Public - Pagina 34
Drept Internațional Public - Pagina 35
Drept Internațional Public - Pagina 36
Drept Internațional Public - Pagina 37
Drept Internațional Public - Pagina 38
Drept Internațional Public - Pagina 39
Drept Internațional Public - Pagina 40
Drept Internațional Public - Pagina 41
Drept Internațional Public - Pagina 42
Drept Internațional Public - Pagina 43
Drept Internațional Public - Pagina 44
Drept Internațional Public - Pagina 45
Drept Internațional Public - Pagina 46
Drept Internațional Public - Pagina 47
Drept Internațional Public - Pagina 48
Drept Internațional Public - Pagina 49
Drept Internațional Public - Pagina 50
Drept Internațional Public - Pagina 51
Drept Internațional Public - Pagina 52
Drept Internațional Public - Pagina 53
Drept Internațional Public - Pagina 54
Drept Internațional Public - Pagina 55
Drept Internațional Public - Pagina 56
Drept Internațional Public - Pagina 57
Drept Internațional Public - Pagina 58
Drept Internațional Public - Pagina 59
Drept Internațional Public - Pagina 60
Drept Internațional Public - Pagina 61
Drept Internațional Public - Pagina 62
Drept Internațional Public - Pagina 63
Drept Internațional Public - Pagina 64
Drept Internațional Public - Pagina 65
Drept Internațional Public - Pagina 66
Drept Internațional Public - Pagina 67
Drept Internațional Public - Pagina 68
Drept Internațional Public - Pagina 69
Drept Internațional Public - Pagina 70
Drept Internațional Public - Pagina 71
Drept Internațional Public - Pagina 72
Drept Internațional Public - Pagina 73
Drept Internațional Public - Pagina 74
Drept Internațional Public - Pagina 75
Drept Internațional Public - Pagina 76
Drept Internațional Public - Pagina 77
Drept Internațional Public - Pagina 78
Drept Internațional Public - Pagina 79
Drept Internațional Public - Pagina 80
Drept Internațional Public - Pagina 81
Drept Internațional Public - Pagina 82
Drept Internațional Public - Pagina 83
Drept Internațional Public - Pagina 84
Drept Internațional Public - Pagina 85
Drept Internațional Public - Pagina 86
Drept Internațional Public - Pagina 87
Drept Internațional Public - Pagina 88
Drept Internațional Public - Pagina 89
Drept Internațional Public - Pagina 90
Drept Internațional Public - Pagina 91
Drept Internațional Public - Pagina 92
Drept Internațional Public - Pagina 93
Drept Internațional Public - Pagina 94
Drept Internațional Public - Pagina 95
Drept Internațional Public - Pagina 96
Drept Internațional Public - Pagina 97
Drept Internațional Public - Pagina 98
Drept Internațional Public - Pagina 99
Drept Internațional Public - Pagina 100
Drept Internațional Public - Pagina 101
Drept Internațional Public - Pagina 102
Drept Internațional Public - Pagina 103
Drept Internațional Public - Pagina 104
Drept Internațional Public - Pagina 105
Drept Internațional Public - Pagina 106
Drept Internațional Public - Pagina 107
Drept Internațional Public - Pagina 108
Drept Internațional Public - Pagina 109
Drept Internațional Public - Pagina 110
Drept Internațional Public - Pagina 111
Drept Internațional Public - Pagina 112
Drept Internațional Public - Pagina 113
Drept Internațional Public - Pagina 114
Drept Internațional Public - Pagina 115
Drept Internațional Public - Pagina 116
Drept Internațional Public - Pagina 117
Drept Internațional Public - Pagina 118
Drept Internațional Public - Pagina 119
Drept Internațional Public - Pagina 120
Drept Internațional Public - Pagina 121
Drept Internațional Public - Pagina 122
Drept Internațional Public - Pagina 123
Drept Internațional Public - Pagina 124
Drept Internațional Public - Pagina 125
Drept Internațional Public - Pagina 126
Drept Internațional Public - Pagina 127
Drept Internațional Public - Pagina 128
Drept Internațional Public - Pagina 129
Drept Internațional Public - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Drept International Public.pdf

Alții au mai descărcat și

Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al...

Problemele motivării și personalității

Scurt istoric I. Evoluţia istorică a conceptului şi reglementărilor privind motivul şi scopul infracţiunii, prin cele patru subcompartimente,...

Tratatul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE Tratatul este, alături de cutumă, cel mai important izvor de drept internaţional contemporan. Deşi de-a lungul istoriei, cutuma a...

Drept Internațional Public

1. Definiția statului: Statul poate fi considerat ca principalul creator, destinatar și apărător al dreptului internațional public. Pe plan...

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de...

Procedură civilă

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor...

Mari sisteme de drept contemporan

1. MODULUL 1 ÎMPĂRȚIREA LUMII CONTEMPORANE ÎN MARI SISTEME DE DREPT Scopul modulului: Înțelegerea de către studenți a criteriilor care stau la...

Bazele administrației publice

Unitate de învățare Nr. 1 Definirea rolului si locului Administrației publice in sistemul de drept românesc Cuprins Pagina Obiectivele...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Cetățenia în drept internațional public

Noţiuni introductive Cetăţenia română reprezintă o instituţie care serveşte obiect de studiu a mai multor discipline juridice: - dreptul...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Dreptul Internațional Public ca Sistem

Dreptul internaţional public a fost definit ca “acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre...

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în...

Ai nevoie de altceva?